Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 11

XI

Raghnall O hUiging .cc.

{MS folio 8r a}

  1. Brian andois do nim do Maghnus
   maith gach ni do ni go se
   leagadh gach gliadh oile a echta
   1220] Brian is oiri is denta dhe
  2. Brian ar eangnumh is ar enech
   onchu Brefn i in bruindi sheng
   ni tabhair ol char da canand
   ni chan glor nach gabhand grem.
  3. 1225] Moidi is Brian e a ea bhas toirrgeas
   Teallach nEathach na narm ndeas
   ni nochtand se arm gan fhalaidh
   ni garb e go tabhair tres.
  4. Atag Maghnus Muighi Fabhair
   1230] foghlaim ele fuair o Brian
   nir smuain sa gabhudh na goiri
   aludh da fuair remi riam.
  5. Sleag ar camadh cloigheam ainmeach
   aigi on tachur tug go garb
   1235] do fhiarfaich flaith Greg do ghaibnibh
   cred badh maith dainmhib a arm.

  6. p.82

  7. Ted i dand as tresi a bidhbha
   do buain creach dhe dal ar leth
   od chluin ar neg a fear cagaib
   1240] geg Breagh ni chagair a crech
  8. Feoil imuinti uisge a brogaibh
   bis ga muintir maith i chuid
   cadlaid Maghnus ar cul crechi
   ar barrdhos ur bethi buig.
  9. 1245] Teach coille ag Maghnus mhac Dondchaid
   duilli buidhi bis na ult
   leagar ar brat corcra clumhcruind
   bogcna shlat nurchuill na ucht.
  10. Mag Samhradhan do sin marcsluag
   1250] is maidhm remi na ruaig thenn{MS folio 8r b}faichi ig fodmhaidm ba cleth Codhail
   ar ogbhaidbh ech sholaim sheng.
  11. O oireacht ar es i tachair
   is test firi fuair i fear
   1255] lasair derg a nellaibh nimi
   beraidh thearg a bhili Breag.
  12. Glor caich ad chuala na egmhais
   ag imrath fhir na narm nderg
   do fhaisg tu sin gruaidh nglegil
   1260] a cru in uair do erich thearg.
  13. Do chualaidh misi sme comrath
   le cerd maith a mholudh coir
   gen go coisg tola a geg Gailli
   rogha na sed taindi oir
  14. 1265] Na fharrudh ar ud na sligheadh
   ig senmoir do adubairt me
   tugais a slat Macha ag macra
   mac flatha na dalta De.

  15. p.84

  16. Aichnidh daibsi dala Maghnais
   1270] mesdi go mor mini a gloir
   robad e sin am na heagla
   in dann da bhir freagra foill.
  17. A bhurba ni bhi ar a theangaidh
   risi te da tabhair fuath
   1275] gaidhealg mor gan brigh do bhera
   an glor mhin adera o Duach.
  18. Ni dearnadh riamh o re Logha
   ludh foda nach fuil na urrd
   ni corrach sgoth Eanaigh uirri
   1280] cloch sleamhain i mbuinni bhurb.
  19. Do shnamh lebur a lo anfaidh
   ri hucht chuain do caidh do luing
   do thomhais findmuir cais coptha
   do bhais fidraidh corcra cruind.
  20. 1285] Maghnus nocho mhenic aidmheas
   airm bhidhbadh do bhen re ucht
   ni feas go huair sguir na sgaindri
   in buair tuir Aidni da hulc.
  21. Do Ghallaibh a gnuis i Eachthach
   1290] ri hucht tuindi tugais ruaig
   do ling sa sal ngeal don gallchath
   fear gan snamh gan arrtrach uaid.
  22. {MS folio 8v a}Comradh chanaid i ngach longfort
   a lucht sbairni ni sblead daib
   1295] da meath med in Daghda i nduini
   ni tarba a gheg Duibhi a dail.
  23. Rind aigh iga radh go menic
   ri mac nDonnchaidh dergas gho
   do chupa derg a thuir Tlachtgha
   1300] ni fhuil ceard nach dalta dho.

  24. p.86

  25. As deoraidh uasal thear chaemthaich
   a chneas Maghnusa as mhin folt
   comhad do thaib daltain iaruind
   i carcair chail iallduinn ort.
  26. 1305] Ca faischeall nach fagaibh tearmunn
   on taisiuch nach tug a ferg
   ferg naim go tren nochor thogaib
   en ar craibh tobair nir thelg.
  27. I coindi cheandaighi in fhina
   1310] anba an tinol ted O Ruairc
   is mor tainig as a tunda
   rainig ar slogh Cunga an cuairt.
  28. Locht oircheas uarus don brogoid
   banaidh na dhun dath in troill
   1315] sdim do chuirm dubhdhuinn in dregain
   ri hurrlaind cruind egair oir.
  29. Suil nach deachadh in dan cheanghas
   o ua Chormaic corcras braich
   cuirid tuir Duibhi nar ndeaghaidh
   1320] duini ga cluin meabair maith.
  30. A saith dana as docair daghail
   dir Theamra gus tig gach bard
   ar dhuain ngirr do ches o Credhi
   rubad bind les Eri ard.
  31. 1325] Gan cruit no gan timpan tedbind
   ni thed na cholludh craebh Liag
   da dha gormshuil mar blath mbhugha
   do mongdhuin snath uma iad.
  32. Do tuaigh ar tocht tresin clogas
   1330] go cris sgeni do sgailt fer{MS folio 8v b}at iaraind do nar tegh tairni
   do iarroind bem baidhbhi Breag.

  33. p.88

  34. A mhuintear ni maith da legeas
   ar na lot ag lubad crand
   1335] a lucht cneadh ag tocht a tachroib
   fear gonta ga athguin and.
  35. A aigheadh o Eachthach Fedlich
   gus nach faghar fer a choisg
   in tand is gabhud dod ghruaidibh
   1340] sadhul barr ruaindich do roisg.
  36. Is fir dam a ndubairt misi
   ri mac Moiri is maith im buaibh
   meraidh do maith re med chaithi
   a fhlaith Greg go laithe in Luain.
  37. 1345] Ader cach od chiad do derres
   ig drud in aighidh arm nocht
   beth agutubha a fhir Abhaich
   do bir dhula ar taghaidh ort.
  38. Do chleath leabur a lam Maghnais
   1350] menic do ni nem is mho
   crinaidh sa choill crand do chesi
   barr i chroind is desi do.
  39. Croind reamra rachas na armaibh
   don uindsind is faidi i coill
   1355] nocho chesdi ar ces i Chraidhi
   gidh mesdi les caili a croind.
  40. Smacht airdrigh ar ud na Breifni
   bhis aigi sgurub eadh raibh
   aincid cleath Eni na ingnuis
   1360] neach sa eri indmhuis air.
  41. Ni lamhair labra na aighidh
   in toireacht toir tug go min
   mar dha ghuidh mathair i Meadbha
   da thathaic tuir Teamhra in tir.
  42. 1365] Bidh gon bandtrocht bis ga imradh
   ed mor gon mnai do nach tairg
   do dibhraig bean maith a malaigh{MS folio 9r a}im flaith Breagh i naigaidh naird

  43. p.90

  44. Liaidh duini i ndeaghaidh a uthrais
   1370] aichnidh do a ndenand gach guin
   ar meth chnead ar o Ruairc remi
   cuairt ba er cnedhi do chuir.
  45. Ata aigi is aigneadh concar
   cles nach frith ag fir don fen
   1375] o Duach ar ndol da hiarraidh
   fuath a chon bha fiadhain fen.
  46. Suan corrach a cuasaibh talmhan
   tug ar cethirnn cagaidh gairg
   leabaidh mhaith do bean ar bidhbaidh
   1380] is flaith Breagh i nimdaidh aird.
  47. Ni edum imarbhaigh longphuirt
   leg do mar ader in rand
   gan dul do do maith tar Maghnus
   gach flaith is mo fhaghlus and.
  48. 1385] Magnus Mag Samhradhan Sinda
   do shir chis do cuindich ghiall
   les gach drem ar sgath ar sgethni
   nir fherr tath na Brefni ag Brian.
  49. Tadhg mac Aengusa in airm nemi
   1390] nert bidhbhadh ni bhia ar a thir
   fan caith Tadhg rindi do richnamh
   is lindi in garg michar min
   a crodh nocho buan re buga
   gach sgol uadh is chuga adchim.
  50. 1395] Dondcadh mac Donnchaidh ded solus
   slighi a fhagla go hAth Rois
   ri seabhac Tlachtgha is glan gruaidhniamh
   canta damh nuaidBrian andois. Brian andois do nim

  51. p.92

  52. Tomas mac Briain ga mbhe misi
   1400] mac meic Dond dergas crand
   sirfid se dha thigh gach tirghiall{MS folio 9r b}is e sin is fhirBrian and. Brian andois do nim Magnus
  53. Ingean mec Muireadhaich Maigi
   min Gaidhilgi gan guth ndian
   1405] ni fhaghaimni ar Arlaith oilbem
   lanmaith i i coimrer na cliar
   uathudh bean aga mbhi a huga
   do lean si buga na mBrian.
  54. Brian