Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 9

IX

  1. Folt Emhiri ar ingin mBriain{MS folio 6v a}
   ga dheghfidhi dinghin uir
   905] a barr mar findalaich oir
   indamail coir cland a chuil.
  2. Do diall re hEmhir dun fholt
   gach degidh fhiar os a hucht
   slighi slimchorach cam cheart
   910] barr cleacht findchlodhach na fult.
  3. Oighrecht Emhire an fhuilt chlain
   ar dheghfhidhi in fuilt ro fhuair
   ni don oighrecht do chas chebh
   do glas nemh ngoirmdhearc os gruaidh.
  4. 915] Niamh a hearrla mar or cuirn
   bha lor ndealbha ar ar dhiall in fhedhm
   slat Li na gebheadh a ghairm
   Emear is ainm di ar a delbh.
  5. SaerGormlaidh mar Emhir nuir
   920] daengobhlaibh enigh in aibh
   do bhoing ar gormabhraibh gren
   le cebh truim corramlaich clain.

  6. p.62

  7. Snuadh Emhiri nochon fhearr
   gach deghfili ga luad lim
   925] niamclodhach is buidhi in barr
   muini chlann fiarchorach find.
  8. Inghean Mheg Shamradhain shemh
   gan breg na daghrabhaigh dhuind
   na srollchraebhaibh da cuilt chaimh
   930] ri taebh fhuilt orchaelaich uir.
  9. Clechtach bachallbhuidhi an barr
   sgathandmhuini searcach slim
   folt ur clandleacthach bha ceand
   cul na ngleand faindlepthach find.
  10. 935] Folt buidhi mar fhalaich noir
   na mhuini os a malaich cail
   na dondbhallaibh a dreach redh
   leath ri cebh conglandaich clain.
  11. Nuabharr buidhi thar bhrat ndonn
   940] ag tuighi ghualand glac slim
   duail bhoga bhuidhi sa bharr
   ag tuighi chlann foda find.
  12. {MS folio 6v b}As crochdha a lear crodha a chuil
   gen gor bean ri cofbhra in chroigh
   945] niamh sgaili chladhaic na cebh
   samail re nem aindi oir.
  13. Drong fhuighlim da hearrla thrum
   a deaghbha cuinngim da chind
   clumh leapthach ag loighi id bharr
   950] ar doiri chland fhecthach fhind.
  14. Ai bainceann bhanchloindi Briain
   re caithbheam glanchoindi gloir
   soillsi cland id crochbharr chuil
   bidh lochcrand duind i nam oil.

  15. p.64

  16. 955] Suairc mar sgaili in barr dod bois
   ar chaimi na cland na ces
   na fachlandaibh dod chebh chais
   man mais redh ndathbhallaich ndes.
  17. Folt Gormlaidhi na nglac saer
   960] tar bhrat na ollmhuini fhiar
   clanda na leapthaibh go lar
   lamh ri clechtaibh cama ciab.
  18. Gor meala an ges taibhglan trom
   ai sbes a claenradh a chland
   965] earrla na claenchlecht fiar fhind
   i na mind chiabh craibhchert cain.
  19. Gor mheala bhos in barr ur
   tre nos a chland is a craebh
   in mallabhrach fhindgeal fhial
   970] inghean chiabh clandamlach claen.
  20. Gor meala feasda in folt trom
   o tesda gach locht dar lim
   ri clandchaelach na ciabh cam
   diall gon bharr fhandcraebhach fhind.
  21. 975] Gor mheala an righan a radh
   madna ciradh na craebh
   gor meala in mind feacthach fiar
   os chind na ciabh clechtach claen.
  22. Don bharr chlaen sa chaimi os ucht
   980] cam gach craebh ri claini a chlecht
   daghshnuadhach do chiam a corp
   man folt fhiar camdhualach ceart.
  23. A bhult Gormlaidhi is ghorm sul
   dan mongbhuidhi gach corn caem
   985] casaidh fannmhuini find fiar
   os chind chiabh clandbhuidhi claen.

  24. p.66

  25. Earrla cam as chaimi os ucht
   barr chraibhi Leamna gan locht
   a folt mas fhir ailli a clecht
   990] recht cir i faindi da folt.F.
  26. {MS folio 7r a}Delbh Deirdrindi ar Gormlaidh nGail
   ar dherfhindi ar chorndaibh cuil
   ar drech nalaind ngil mar ghren
   ar chebh tigh go haraind uir.
  27. 995] Ar or dfhaghail dadhbhar bhaird
   ar malaich as camdhubh guilg
   arosg ndercmhall ar dhrech nderg
   nach clechtand ferg ri breth mbuirb.
  28. Ar dhed ngel ar chlaini i cebh
   1000] gan breg naibhi ri headh sgeoil
   ciabh dacruinn na cuachlerg clain
   os fartluing chail bhruachderg bheoil.
  29. Ar fholt mar chaenda ma ceand
   is ar chorp mar chraebha tond
   1005] ar barr craebhchlechtach dhfolt fhind
   ar chorp slim taebhcearclach trom.
  30. Ni cruaidhsi ma caith im mi
   ar uaisli ar maith os gach mnai
   formad gach fhir ri cleth Ce
   1010] ar drech go ngne ngil ar ghnai.
  31. Inghean Meg Samhradhain seng
   da daghralaim do ed ind
   na coig cedfadha fa chuing
   gun truim oig bheltana bhind.
  32. 1015] Drong dom glor ar Ghormlaith nGail
   a hor bar cornaibh do chuaidh
   celidh do dreach dergi in sroill
   doibh a cleath Ghergi os do gruaid.

  33. p.68

  34. Ri dechain tearrladh fiar fhinn
   1020] neamdhubh a niamh niam a gland
   an snath chuiri ar aghaidh eang
   mar samhail ngleann mbhuidhi id bharr.
  35. Innis uaimsea dinghin Bhriain
   sa duainsea don fhindghil el
   1025] ciradh a clecht cam do chir
   ni shin a barr ceart id chebh.
  36. Inghean Mheg Shamhradhain sheang
   da randgabhail go leg lim
   gach leaba a chraebh Brefni id bharr{MS folio 7r b}
   1030] fethle cland caem os a chind.
  37. Cumthair le da cor don chler
   agus ni he a crodh on chraibh
   eoin mhine go nearraibh oir
   ar eangaibh sroill gribhi Gail.
  38. 1035] Bean ar naisgeadh sar cuach corr
   a haisdear ni luath dar lim
   ni hanathlumh ig riar rand
   in mall malachdhub fhial fhind.
  39. Errla Gormlaidhi is geal ucht
   1040] na chorrnmuini nach lean locht
   suairc in clannmuini cam cert
   is barr clecht bandbhuidhi in folt. Folt
  40. Dealb Midhir ar fir fen
   ar gach nidh didhibh a chuil
   1045] cerdi i Dhuibhni do fhuair
   dergi i ngruaidh sirghuirmi i suil.
  41. Maisi ar Mhatha bha fholt ind
   fa locht catha mar do crom
   O Raighillich gar do ghad
   1050] ramhillidh Mhagh Fhail go foll. F.o.l.t.em.

  42. p.70

  43. Sitriug mac Briain go mbharr claen
   ni fand isin gliaidh a glor
   go ro dar neagor mas fhir
   bidh din do Pedar is Pol. Fo.l.t.e.mh.