Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 7

VII

  1. 855] Ni maith eadrum is mo mac
   fiarfaighidh damh cred mo chin
   in tadhbhur bha fuil is bais
   indeosaid daibh gusa bhig.
  2. Each do fhuarus ar mo chuairt
   860] o Brian O Ruairc na rosg ngorm
   mar do radsun in teach dam
   digh mo mhac ga iarraidh orm.
  3. Adubartsa ri mo mhac
   bi atast ata dais gan chell
   865] don baili a bhuair misi sen
   erichsiu ar ceand ech dhuid fen.

  4. p.58

  5. Erichsiu ar ceand ech duid fen
   gabh umud rad chler ar cuairt
   acht gu meara tu laidh leat{MS folio 6r b}
   870] do ghebha tu each na duais.
  6. Acht gidisreod cailleach dall
   eadrud agus barr na mBhrian
   is beacht go fhuighea tu each
   muni leasg leat dul sa sliab.
  7. 875] In teach do ghebha tu thuas
   tairr fen anuas ar a mhuin
   fuath dam cliar shadhal na tost
   i casaibh con bis a cuid.
  8. Mag amradhan eneach fial
   880] dilaidh se gach cliar i cli
   tearc Gaidheal is fhearr fa each
   nochon erann neach am ni.
   Ni maith edrum