Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 3

III

  1. {MS folio 3r a}Denum sid mbhunaidh ai Briain
   300] bim mar as cubhaid go cain;
   togaibh in malaich nduind
   na falaigh in suil cuirr caim.

  2. p.22

  3. Na falaich oraind tucht geal
   a lucht molaim as gach mhudh
   305] na falaigh in gruad nearg damh
   am learg do gabh snuadh na subh.
  4. Mo bel red bhel tana teann
   mar ader a mhala mall
   tenntar in corp rabhan rim
   310] a fholt find na caban cam.
  5. Tabhram comhluidhi a chorp saer
   a folt dondbhuidhi dar ndin
   dar cintaib a chind na mBrian
   dod riar ticfaidh sind ar sidh.
  6. 315] Sidh duthrachta ga luadh lim
   rid gruadh nurcorcra as gach am
   na can frithcealg ach fir rim
   sid do chind rithlerga rand.
  7. Sguirium dar noirr denum shidh
   320] in bhar coim do ghenum glor
   sidh anathluth ni dual dund
   a sduagh urmhalach dhubh mor.
  8. Adhbhur thergi ad rigthaigh rind
   na limhthair ar cerdni ad cheann
   325] is eadh do loit ar naibh and
   gan rann doit ar gach laidh leam.
  9. Bim mar do bhamar ai Briain
   mar nach gabhadh sidh ri saidh
   uaim comainn is dlesda duind
   330] festa rith shuil comaill caim.
  10. Aig seo tegosg uaimsea ort
   agus na sluaighsea ar ar slicht
   do bhidhbhaidh da meadh ret ucht
   leag i lucht is ingair thicht.

  11. p.24

  12. 335] Tu fear a leactha ar a leg
   sgach fer ag thechta do thoigh
   do chomarsoinn gan muirrn mir{MS folio 3r b}od sholosloind sin guirm gloin.
  13. Ai Briain Meg amradhan oig
   340] gana mbalbgabail ni bhid
   bean tre tlaithe a gort do gheg
   leg a snaithe gan tocht trid.
  14. Suirghi ri Brefne a barr Li
   na land ngerthe is guirmi gne
   345] leat toirrcius i tiri i tai
   mini ri mnai is oircheas e.
  15. Toirtheach duid gac abhall fhind
   do druid gach aband re hall
   fochonnbhras on fhindbhraen thfhond
   350] cocholglas choll nindlaegh and.
  16. Toirtheach diasg na haibhni uaibh
   agus na dairghi na ndiaidh
   a hith ga halttrom gon uir
   lachtrom duibh in bith a Briain.
  17. 355] Toirthech gach magh uaine uaid
   a Guairi tre ar gach fhoid
   callrabhan du chuid dun Ghreg
   a Meg bhuig Amradhan oig.
  18. Sgathchorcra gach faichthe is fech
   360] dathmolta tairthe bar tuath
   find gach oirear is gach ath
   do blath droighean ar cind chuach.
  19. Righdha seol do bhaili ai Briain
   is a nairi ar gach ceol cain
   365] gearrthair mergeadha ga mnaib
   delbhthair clair dergeala daibh.

  20. p.26

  21. Gabhaind ag denumh arm nard
   ramaind deghadh charbh is ceard
   crithri a taebh armslat is ord
   370] do mael colg bar naghbhrat ndearg.
  22. Cranduigheadha bid id brudh
   ga mbid malluighedha od midh
   crann ga imsna ar gach nglun ngeal
   sleagh san dun findsa os gach fir.
  23. 375] Cearda ann ag amladh oir
   agus slabrad tall re taibh
   do braitderg nuamaind do nem
   buabhaill sren re daicearrd daibh.
  24. Macradha ag munudh a con
   380] im dunad slatglan na subh
   thech ag a ngles a Briain Breagh{MS folio 3v a}seal ar gach ngres biaidh id brugh
  25. Imirt branaim is ler lind
   god chebh clandaich a i Chuind
   385] a Meg shair Samradhan sheng
   send re taibh daghbranan dhuind.
  26. Fir ig daghsenm uma uair
   ig dula ar carfedm go ciuin
   ar nimadh a nam in oil
   390] ri himad oir na crand ciuil.
  27. Imadh gach righraidhi rut
   mirbhuile imad bhar nat
   do legeadh cru bha chlar mbreac
   bar ladh leat gan bhu gan brat.
  28. 395] Rugais o Sinaind crech cruaidh
   thech i ngach inaim go hem
   o crech do sguir bhlaith a Briain
   biaidh a ssaith cruidh go gach cler.

  29. p.28

  30. Go hErni do chuaidh bar creach
   400] is na heghmhi laim re loch
   doiri sroill chorcra os gach cath
   ag tochta amach o bhroin bhoth.
  31. Airge in magh o mhoir aniar
   soir go Cladh na Cairgi a chraebh
   405] tre Magh nEne suairc bar slogh
   tene mhor bar cuairt man Cael.
  32. Creach Granaird do luaidhead lebh
   gir lanard a sluaigead sin
   a measg theach do gebhtha an groidh
   410] creach a Moig Teabtha do tigh.
  33. As tu o Duibhne a dearc glas
   ar suirghi sar nert anos
   fer mar or nDuibhni is deas
   cneas geal as bhunghuili bos.
  34. 415] Mar Choin Culaind do cneas ban
   is cleas in ubhaill ag Aed
   boill derga do ghon do ghruadh
   snuadh Chon na cearda bha caemh.
  35. Dealbh Fhiamhain in fir nar fhind
   420] bhad riaghail a gil na glond
   dar lin fleadh breactruaille bend
   don geal sheng dhercuaine dond.
  36. Mar maidm slebe ar cind na creach{MS folio 3v b}Find gach fhene tainm amach
   425] a Fhir Diadh is dergi cruth
   bruth tfhergi do chiam man cath.
  37. A eolaig in daghbroit duind
   a leomhain do dagloit drem
   a nemh nathrach a guin Ghoill
   430] a thuir a coill chathrach Cuind.

  38. p.30

  39. A cercall tentidhi tren
   a dergthene is dercmall gruadh
   a bas corr daghaibh gon or
   a thond mhor chalaidh ar chuan.
  40. 435] A Mheg Amradhan tre fhond
   doiri crannrabhan mad cheann
   da mberi a Briain ghoin ar Ghall
   red crand bhiaidh do troigh i tend
  41. D.e.n.u.m.