Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 2

II

Tadg O hUigind .cc.

  1. {MS folio 1v a}Duaislibh taiseach Banba Brian
   a labra ni labra shaebh
   gach gilla dar ghen go Niall
   70] do ber Brian Sina go saer.
  2. Mac dEchaidh na nabra ndubh
   eochair na Banbhaia a glac geal
   Niall nachar nemghnathaigh midh
   derbrathair don fhir Brian Breagh.
  3. 75] Moidi a chairdeas is cland Nell
   a airdmeas ar gach crand ciuil
   iarsna na righ diaidh i ndiaidh
   do shil Briain in Briansa o mBriuin.
  4. Brian mac Donchaidh dergas crann
   80] re onchoin do derglas drong
   glan a luaidhim cind a cind
   tuailing sind a char go Cond.

  5. p.8

  6. Go Cond Ceadchathach na cuan
   is na fonn sedcrothach saer
   85] ni faigeabh gan bre o Brian
   triar fo dech is cuigear caemh.
  7. Tualaing sind a nairemh sin
   bidh grind gach a raidhiubh ribh
   ni he a ngairm do denum duibh
   90] aderum ruibh ainm gach fhir.
  8. Dondchadh Cimi in cuaine righ
   mac Gilli nuaidhe na naemh
   meic Gilli Iso ucht ban
   slan o ulc gach cisu in craebh.
  9. 95] Meic Gilli na naemh neart niath
   time i taem nir clecht ri chach
   meic Muireadhaigh gan mhodh maeth
   cor laech ar uidheadhaibh dath.
  10. Meic Samradhan shubaigh saeir
   100] sa randghabhail cubhaidh cair
   meic Conchobair na con sroill{MS folio 1v b}do gon toir dorchoraibh aigh.
  11. Meic Fergail meic laechdha Floind
   ba fraechdha i ngach glec a grem
   105] meic Aengais in earrla find
   rind fedma ar a shaerbhois sheng.
  12. Meic Conchobhair meic Thaidg Tir
   do airg a glec na glec ger
   meic Ruairc mec Imhair in aigh
   110] cuairt Chet ga laim righshuir redh.
  13. Meic Cosgraich meic Dungail duind
   go dtnudhgail na tnudghail tend
   mhec Oirechtaich nar airg chill
   in gairg bind soinercaigh seng.

  14. p.10

  15. 115] Meic Ethach meic Maenaigh mhin
   meic Baithin nar chan acht coir
   meic Brenaind meic Ferghna fhel
   nach derna ri cler glec ngloir.
  16. Meic Fergusa in ochta gil
   120] ba corcra a sengbosa o saigh
   meic Mhuiredhaigh moir don mhuigh
   nir chuir toir fhuinedhaigh air.
  17. Meic Eogain meic Duach derg I
   a ferg nar luath mar bhadh le
   125] meic Briain meic Eachdhach fhuair ghnai
   druim sluaigh ba drai Eachach e.
  18. Meic Cairbri meic Cormaic Cliach
   mac nachar tromloit ar tath
   meic Airt meic Cuind na con sgith
   130] o frith cuing do chor ar chach.
  19. Mag amhradhan Brian na mbeann
   daghbranan nach cian o Chunn
   senchas fhir na nerrladh ndond
   do ceangladh go Cond sin sund.
  20. 135] Rugus leam mar luing re sruth
   o Cuind ar nach beam ag brath
   in gheg nachar crom re cith
   im rith go Cond na ced cath.
  21. Conn cedchathach cloinde Cuind
   140] cedfaidh a chloindi os gach cloind{MS folio 2r a}Teallach nEachthach is dua in Cuind
   coill nua ni crechach in coill.
  22. Ceann Teallaich Echach fuair dan
   o hEchdhach da fhuair gach sgel
   145] gach baili a mbhi snach bi Brian
   fairi na cliar do ni a nell.

  23. p.12

  24. Brian mac Dondchaidh din na duath
   sidh gon onchoin tar a fich
   breth De do chennaig dho chach
   150] in trath do chengail se in sith.
  25. Sochraidi shuir baghach Briain
   ar nach fuil arach gon oir
   bog fini Brenaind im buaibh
   sluaigh a Fremaind Midhi mhoir
  26. 155] Gilla og anas re lot
   amos Sinda na mbrog mbreac
   fer Muighe Slecht a seang glac
   nochor fherr mac Cecht no Ceat.
  27. Fecheamh coitcheand ceandaich dhuan
   160] in boigtheall nach lengair lamh
   ni tuilleam buidhi re Brian
   riar gach dhuine risin dan.
  28. Aes dana in talmhan na thaigh
   na dama ig adhradh na fail
   165] gach damh go Brian Bhealaich Broin
   a thoil diall don fedhain air.
  29. Brian mar Theamraich mar teach mBriain
   re leanmhain gach leath as ail
   cosmhail e is Temhair in Trir
   170] do sin se tar fearaibh Fail.
  30. Suairc inadh longphoirt laich doth
   ar gaith dua CondChuirc sar chith
   cul o nGuaire ni cul creach
   dun na mbreath bus buaini ar bith.
  31. 175] Airgneach Daili na fleadh fuar
   in fear a sairi nan sroll
   cosmhail brigh ar cind na cliar{MS folio 2r b}do Brian sdon fhin fhind ga ol.

  32. p.14

  33. Inbear Muighi Slecht na sreabh
   180] na huile echt agon fhir
   sruth Grainde ar a guth ni gabh
   sruth glan is aille tre fidh.
  34. Ceand Cruaiche ag Brian do ber ni
   sgiam a tuaithi sen as e
   185] mor leas ro glemheall a gnai
   in treas drai na hErenn e.
  35. Ceann na ndruadh ceand na slogh sin
   mor don shluagh do mheall nach mair
   Magh Slecht os in chairthe chuil
   190] fuil na necht gan aithbhi air
  36. Ceand Cruaiche ata ar an muigh mor
   do chuir mna gach thuaithe i tam
   ar marbh se ag slechtain don slogh
   mor dechtaibh e seach gach nar.
  37. 195] Ocht catha fo tri truagh soin
   nocho sluagh do bhi fa bhoil
   do chathaibh is marbh san muigh
   gan fhuil tachair o arm air.
  38. Tedhm is uaisli i nInis Fail
   200] do indis in duainse duind
   fearta in teghma ar an muigh mhin
   im righ Teamhra uil fa uir.
  39. Tighernmhas tigherna os chach
   a liberna ro bo luath
   205] flaith na rend rainig a chrich
   tainig a dhith ri Cheand Cruach.
  40. Ainm o fertaibh Gaidhel nglan
   sa leachtmaigh nar sgaileadh sgur
   achadh ferta nach fand fer
   210] ferta ar sean ann bun a mbun.

  41. p.16

  42. Do toghaibh ag Briain oi Briain
   a lagh fa na fodaib fuibh
   lebheann na leachtmagh na laim
   seachtmhagh plaigh Erenn fa uir.
  43. 215] Beann mar Bhend Edair gon fir
   do shedaib agus do shubh
   Beann Coilctheach gach cliar fa crodh
   sgoilteach sgol ag Brian na bhun.
  44. Gasda in feren seghaind saer{MS folio 2v a}
   220] is cenel mBrenaind im Brian
   flaith Callmhuighi na call nur
   clandbuidi a chul cam a ciabh.
  45. Brenaind mac Fergna folt tais
   nach derrna olc bad olc dis
   225] a cor do Brian bid slan ses
   ni ges do cliar da radh ris.
  46. Suirghi in fhir is i ar ar nuidh
   ag a digh ag nach bi biaidh
   bidh ar es a denmha daibh
   230] sbes ag mnaibh i mberla mBriain.
  47. Bidhbhaidh fhir na nabra mall
   ni mil ar a labra ig lind
   do cuaidh O Ruairc na cend
   sdar leam ni fhuair cuairt da chind.
  48. 235] Tearc ar domun uile a fiach
   moludh gach duine ar o nDuach
   mac Moiri ni men mar chach
   gnath lem na Boindi tar bruach
  49. Beag an ingnadh enech mBriain
   240] gan dimblad gan debech sgeoil
   Tellach nEathach na nech min
   dibh teach na dethach fo dheoidh.

  50. p.18

  51. Brian mac Dondchaid drech mar gris
   o Cobhthaigh do creach go Buais
   245] gan gradh ar sded ag sduaigh Nais
   ar ais do breg duain ar duais.d.
  52. Tadg mac Aengusa fuair gnai
   rug buaidh du Aengusa i
   sgel ad clas re ted na tech
   250] nocho leg as gandhni
  53. Magnus mac Dondchaidh drech redh
   do chomthuigh gach teach na tir
   riar les na nuile rob ail
   a baigh re gach nduini dibh.
  54. 255] Dondchadh mac Dondchaidh Chind Chnuic
   crodh o Loch Gili do gluais
   tearc thoir nach luigheann fo laim{MS folio 2v b}nocho cuireand ar dail duais.du.ais.
  55. O Duibgeandan duine naem
   260] duine mar gach nduini nog
   do ling a leabaidh na naemh
   do chind Mael Peadair ar Pol.
  56. Mael Mheadha bruindi mar blath
   no mar ela os buinde ar bruach
   265] a henech ni chel ar chler
   sdo ghebh go ler ler a luach
  57. Ingean I Ruairc Mor rob mo
   sa mo a sodh gurub sodh nua
   a naighidh ni headh ata
   270] fer na mna bas failidh ua. d.u.ais.
  58. I ngach airmdeabhaidh re ais
   dU Gairmledhaich gimad guais
   Mael Seachlaind sin is e a nagh
   do ber se ar gach ndan a duais.

  59. p.20

  60. 275] Eachmharcach O hAnluain aird
   do airg go Bir is go Buais
   gor traigh a rotuile righ
   sochaidhi rer dilad duais.
  61. Mac Magnusa Mhuighe Find
   280] Mael Seachlaind as oirrdirc clu
   menic les bo do crudh creach
   do chur isin teach a du.d.u.a.i.s.
  62. Tadhg mac Briain mo flaith rem la
   a maith go rob mo sa mo
   285] eneach Taidhg ni leg re lar
   nocho mairg ted re dan do duais.
  63. Magnus Cruachan cheleas mna
   ni huathudh bereas a bu
   go mbheth se fa doludh do
   290] in domun is do ba dhu.
  64. Muiri mathair Iso oigh
   ingean Iaicim aigheadh nua
   da mac go foghnann in fer
   do nach congband re headh ua.Dhuais
  65. 295] A meic Muiri sa meic Dhe
   is ler det gach duini a cli
   tuigidh tu in tagra ar ata
   gen go nabra acht u a i.
  66. d.u.a.i.s.l.i.b.t.a.i s.