Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 36

XXXV

An Domhnall Céadna .cc. Don Fhior Chéadna

  1. 4435] A Thaidhg, cuimhnigh an comann
   gan cheilg, a chiabh fhochonndonn,
   go breith dhamhsa ar do ghruaidh ngil
   gach uair fat annsa as éidir.
  2. Cuimhnigh a-rís, a rosg mall,
   4440] an cairdeas is an comand,
   a chraobh Éile na gcladh gcam
   ar dtol dá chéile condbham.
  3. Ná tréigidh mheisi, a chiabh chlaon,
   a Thaidhg Bhuidhe, a bhas bharrchaol,
   4445] mar bhudh neach aonuaire ionn,
   a dhreach bhraonuaine bhoigfhionn.
  4. Nír thréigeas, ní thréigeamh soin,
   madh fada bhead um beathaidh
   is ná féadtoir, a ghruaidh gheal,
   4450] mo chédtoil uaibh as t'aigneadh.
  5. Ní thréigfe meisi an chiabh chas
   ná an troigheach seada solas,
   ná an rosg glan, ná an mbrághoid mháin,
   do ghabh re námhoid neamhbáidh.
  6. 4455] Ní thréigiobh an thaobh mar ghréin
   ná in déd sneachtoighe soiléir
   ná in t-abhra réidh craobhnocht corr
   ar nach léir aonlocht agom.

  7. p.366

  8. An comann do cheanglois linn,
   4460] a mheic Mháire, a ghlac géigshlim,
   a ghrádh mh'anma ar gcúl ná cuir
   ó tharrla dhúnn a dhénaimh.
  9. Taisgthear dhamhsa, a fhleasg Luighne,
   do chogar, do chomhuirle,
   4465] go mbreith oroibh, a thaobh thais;
   ná foghoibh aon am fhégmhais.
  10. Taisgthear libh, don leith oile,
   a rosg suaimhneach seabhcaidhe,
   h'ionnmhoine mar as dual damh,
   4470] a sduagh fhionnMhoighe hAghar.
  11. Gach cairdeas dar cheanglas féin
   riot, a Thaidhg, a thaobh soiléir,
   cóir a choimhdhe dod chéibh chais,
   béim oirne muna fhuarais.
  12. 4475] An grés nuasa dhealbhaim dhoit
   tuig uaim, a oighre Cormaic,
   nach dleaghar gan a dhíol damh,
   mar dhleaghar dhíom a dhénamh.
  13. Ná roinnsi do-rinne mé
   4480] tabhair uaim dh'oighre Máire
   mar shéd suirghe dá dhreich nduinn
   gan chleith do chuimhne an chomoind.
  14. Ní dolta dhoidsi iná damh
   tar a chéile, a chneas iodhan,
   4485] a shlat hsaor an chúil chorcra
   duinn ar-aon ní hionndolta.
  15. A Thaidhg


p.368