Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 35

XXXIV

Domhnall Óg M(h)ac Aodha Meic Domhnoill Chaim Í Uiginn .cc. do Thadhg Buidhe M(h)ac Cormuic Mheic Céin M(h)eic Oilill M(h)eic Mhadhnois M(h)eic Ruaidhrí M(h)eic Sheaáin Bhuidhe Í Eadhra

  1. 4275] Ní baodhal feasda fian Luighne;
   luibh a gcabhra dá gcriaidh féin
   ar dearbhudh a bhfáth 's a bhfileadh
   fáth meanman do chiniodh Chéin.
  2. Luibh chobhartha chloinne Féilim,
   4280] fáidh dhá ghealladh do ghuth ard
   creidthear le cách é as a airrghibh,
   gidh bé fáth dho thairrngir Tadhg.
  3. Go díol a bhfiach le fuil Éimhir
   ní iarr cead a chríche féin:
   4285] do chuirfiodh rí a gcóir n-a gcoinne
   nach bí do chóir chloinne Céin.
  4. Geall re comhthoibh chríche biodhbhadh
   blodhadh na sleadh, sníomh na gcolg;
   an chuid nach bí ar chách dá chomhoidh
   4290] as sí a ráth do thobhoigh Tadhg.
  5. Caomhnoigh iath ar eighre Cormaic
   clann airdríogh a n-uair nar mhair;
   leigthear do rígh uaidh gan oighidh
   do bhrígh nach bhfuair oighir air.

  6. p.354

  7. 4295] Áth troda 'n-a thíthibh corcra
   ó chuairt mhílidh Mhoighe Cró;
   teacht re sgéloibh uaidh ní fhaghar
   ar bhféghoin tsluaidh Dhanar dhó.
  8. Do laghduigh Tadhg teisd a chinidh,
   4300] clú a mhaicne do mhédaigh sé;
   gé rug féin a gclú ar a gcomhair,
   ar chrú Céin do fholuigh é.
  9. Ar fhuil Chéin nír chuirthe a ndiongnadh
   gan dáil cruidh do chor ós aird;
   4305] do-gheibh cliar gan fhios dar-oile
   a n-iarr ar slios toighe Taidhg.
  10. Daoine 'n-a chúirt nar chleacht anóir
   don fhuil ríogh ní raibhe a mbarr;
   gairid uaidh san tigh a dtiaghair
   4310] fir nach bhfuair a n-iarroidh ann.
  11. Gá brígh dhóibh gan dol a n-éigean?
   d'fhéin ar dTaidhgne tánoig súd,
   cáin ríogh a n-aghaidh gach éinfhir,
   raghaidh don tsíol Éimhir úd.
  12. 4315] Go gcaithtear crodh chríche Danar
   ní dó as doilghe díol dá bhfuair;
   cliar agos í ag anmhoin aige
   faghloidh don tí as fhaide uaidh.
  13. Fine Chéin go chor an fheadhma
   4320] aincidh iad ar fhaobhroibh colg;
   go sgur dháibh ní iarr na harma
   a ngrian áidh gé tharrla Tadhg.

  14. p.356

  15. Feitheamh air nír fhada léise
   a láibh samhruidh, a sín fhuair;
   4325] ní bhí deibhiodh ar mhnaoi mhílidh
   a ndeireadh laoi a cíghibh cuain.
  16. Do theisd tar chách a gclú mholta,
   a mheic Cormaic, cuiridh tú;
   do-bhéra barr dh'fhine Éimhir
   4330] file an t-am nar réidhigh rú.
  17. Caithtear libhse laochruidh Chaisil,
   a gclocha buadha, a mbruit tsróill,
   ní airigh sgol ar fhuil Éimhir
   nach bhfuil crodh dá dhéinimh dóibh.
  18. 4335] Buadha h'arm dob aithnidh dhósan,
   díoghrais eoil an uair do nocht,
   do neimh ghona a ndiaigh a dhéanta
   liaigh ag cora an échda ort.
  19. Tug h'amharc, a oighre Máire,
   4340] malairt datha ar dheilbh a gruaidh,
   bann asd-teach at orchor aga,
   fear le bhfoghthor aga uaibh.
  20. Dod lucht othair a n-am deabhtha
   daingean dóibh fa dhíon do chrann;
   4345] laoich ar dho sgáth re headh n-éigin
   táth a gcneadh gurb éidir and.
  21. D'éis chumhdoighthe a chúirte bláithe
   bheith innte ní hé gur shaoil;
   ceandchor do hsíodh le fear bhfaghla
   4350] gur bhean a díon d'adhbha aoil.

  22. p.358

  23. Gan ghuais ghliadh gan ghealladh chomhadh
   ceann cóigidh ad choinne thug
   leigthior le cách é dot araidh
   gidh bé a ráth dho raghain rug.
  24. 4355] Slighthe cumhga ó chornoibh buadha
   ón bhais go chéile ag cloinn ríogh;
   cuid do chaoroibh bruaigh do bhleidhe
   ar craobhoibh chuaigh eile um fhíon.
  25. Ní mór mhaireas, a mheic Cormaic,
   4360] don cholg bhaodhluch bhuaileas troid;
   tairnig deiriodh na sleadh sénta
   deibheadh cean gur dhénta dhoitt.
  26. Fríth tre chraobhoibh do chuach n-órtha
   iul go síodhbhrugh na séd mbuaidh;
   4365] tig d'fhéaghoin ar bruach do bhleidhe
   déanaimh ar chuach eile a n-uaimh.
  27. Do bhac anmhoin re hucht tuile
   tairthe ag éirghe dh'áitibh sriobh;
   do chuir roimhe a dtrágh do thoradh
   4370] lán mara nar omhan d'fhior.
  28. D'éis chuartoighthe chríche Meidhbhe
   do mhadh Luighne leanoidh sí;
   nír shaoil adh a cor ó a céidghein
   gail an tan do éignigh í.
  29. 4375] Ní léir eas ó h'éignibh corcra,
   'n-a gcnuas féin ní faicthear croinn;
   dob fhiu a foghail ó gháibh gréine,
   gonoidh táin a chéile a gcoill.

  30. p.360

  31. A ndeoigh cliachdha cloinne Sadhbha
   4380] sleachta feadhma a bhfhaobhroibh colg;
   tig do ghleodh na seanlann sídhe
   mearbhall fa eol tíre ar Thadhg.
  32. Ní mór gur mhothuigh mac Cormaic
   ar chuir dh'fheidhm ar fhaobhroibh bas;
   4385] nír leig braon tar bruach a bleidhi
   is fuath dhon taobh eile as.
  33. Tug a arma ar iomlaoid datha,
   deargais cathbharr, corcrois gó,
   deargthor colg gan chora a gceardcha;
   4390] Tadhg as gobha deargtha dhó.
  34. Go dtug a ainm go hiath bhFódla,
   fonn toirtheach na dtoluch n-ard,
   tearc le bhfaghar fios a anma
   slios caloidh a dtarrla Tadhg.
  35. 4395] Meinig aincid eighre Máire
   mná sídhe re seodoibh buaidh;
   do-gheibhthear lá a dtoloidh throda
   cobhair mhná dob fhoda uaidh.
  36. Ní guais áidh, ní heagla bhiodhbhadh,
   4400] do bheanfodh dhe dol ar ard;
   do-chíthear tolcha bheann mBanbha
   san ghleand dorcha a dtarrla Tadhg.
  37. Mar sin chaithid cuid dá n-aimsir
   d'oighre Cormaic san chrú sleadh;
   4405] cuirid oidhche tar fhéin Luighne
   a ngéill fhoirfe ag cuimhne a gcean.

  38. p.362

  39. Orrtha chodoil chríche faghladh
   fiadha í Chéin do chor ar aird;
   mall do réidhigh re rígh oile
   4410] tír ar ndéinimh thoile Taidhg.
  40. A ghlés troda ar dteacht a n-iorghoil
   do ísligh síos a seol ard,
   saoilidh tóir dho iarr a harma
   do chóir ghliadh nach dtarrla Tadhg.
  41. 4415] D'éis a loitfe fa leith Modha
   do mhac Cormaic creidfidh sí;
   urradh críche Céin do chabhoir
   tríthe féin do aghoin í. .N.B.F.F.L.
  42. Go riar éigeas d'inghein Chathoil
   4420] ní char bleidhe ná brat sróill;
   ní bheir an chliar ar a chéile,
   's do-gheibh riar fa a ndéine dóibh.
  43. Suil do-chí é—as cuid dá ceardoibh—
   Caiteilín gá aithne uaidh,
   4425] 's an éara nach bhfuair an file,
   do bhuail séla a ngile an ghruaidh.
  44. Beag a maoidhimh, mór a bronnta,
   a bláth tar chách cuiridh sí;
   ní chuir seadh 'n-a mair dá maoinibh,
   4430] bean ar toil gach aoinfhir í.
  45. A Chaitilín, a chneas mínsheang,
   gidh mór taobh a dtigthear thort
   —acht do mhaorrdhacht re dáimh ndoilidh—
   ní dóidh aonlocht oinigh ort.
  46. Ní baoghal.


p.364