Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 33

XXXII

Fhearghol Mhór Mhac Domhnoill Chléirigh Mheic Airt Na gCapoll

  1. 3955] Comhla ratha run Fearghoil;
   rún ratha rún an Luighnigh,
   sreabha cróigh ó fheirg Fhearghoil
   re seamroibh sróill deirg druimnigh
  2. Budh coimseoir ar bhuaidh Bhanbha
   3960] a doirseoir a n-uair fhoghla,
   comhla re rún ríogh Teamhra,
   síol Eadhra ar cúl na comhla.
  3. Dún nach dúintear re comhloidh
   an múr fa múintear mearghroidh;
   3965] tomhus mhúir Fhinn a n-Almhoin
   a ngabhloibh dhúin fhind Fhearghoil.
  4. Mac Domhnoill ó fhiadh Adhar
   mar Chian ar chomhroinn churadh;
   soillse soir go slógh Laighean
   3970] smól bhaileadh ar mhoidh Mhumhan.
  5. Fuair a fhoireann fa inbhear,
   fuair a bhfuair Oilill d'eangnamh;
   cearchoill shuain a dtigh thalmhan
   fa dhigh mhallbhan fuair Fearghal.
  6. 3975] A shlóigh throma ó Thráigh mBaile
   sluaidh orra ag dáil a ndighe;
   fear rabhaidh dhóibh gach duine
   Danair mhuidhe móir Mhidhe.

  7. p.328

  8. Muir Ghréag do bhean ar bhiodhbhuigh
   3980] 's gan fhear Grég ar an gormmuir;
   cách san Luan ní bhía ar bhearnoigh
   ó shluadh Fhearghoil dia Domhnoigh.
  9. Lór dá bhrath a ghlún gléigheal
   gach cath 'n-a mhúr dá mhaoidheamh,
   3985] cuach óir fa dhigh ag dáileamh
   ag áireamh shlóigh ghil Ghaoidheal.
  10. An rí aonar a n-iomghoin
   baoghal dá mbí ar an mbearnuigh;
   fosdoigh sin aga a fhoghloidh
   3990] idh shlabhruidh fhada Fhearghoil.
  11. Flaith Breagh go mbí 'n-a leagbhrudh
   bean mhaitlh do-chí 'n-a codludh;
   d'aithle shlóigh Chua do chaidreamh
   aigniodh nua don bhróin bheagbhan.
  12. 3995] Marcoch mór mhoidhe Cliodhna
   sróll roimhe ar glaclach gallgha;
   ar son Fhearghoil Í Eadhra
   crodh Eamhna a dTeamhroigh tarrla.
  13. Ba seach bhíos rath is ríghe
   4000] cíos na gcath ag cath Bhuille;
   teisd a chion tar cheann dáimhe
   fa fháinne ó fhior sheang Shúire.
  14. Mac Éadaoine ó hSúir hsiobhloigh
   ní cédaoidhe um Búill bhaillghill;
   4005] clocha a bais fhearta Fhearghoil
   bearnoidh ealta ar Ghlais Ghainmhigh.

  15. p.330

  16. Doirr an fhir tug a thagha,
   do roinn sin is rug rogha;
   giolla séimh a sídh Dumha
   4010] Mumha hsíl gCéin a chomha.
  17. Tug romhainn caithréim Conghoil,
   rug glainchéim Conaill Chearnoigh,
   tug a chreach ar cionn tsamhraidh
   faghlaidh a dteach fhiond Fhearghoil.
  18. 4015] Gaoi ag mac deaghlámhach Domhnoill
   ar ghabhlánoibh ghlac mbairrshlim
   giolla geal donn a Duibhlinn,
   far thuirrling tonn mhear mhaillbhinn.
  19. Teithmhi siar ó bharr Beirbhe,
   4020] feithmhe Gall um fhiadh n-Aidhne;
   téid Fearghal do lár Luighne
   lán bruighne um ghealmhagh nGaillmhe.
  20. Ag só a rádh re rígh Mumhan:
   lámh re tír dhó fa dheireadh,
   4025] dol ód chion, a fhir Adhar,
   anadh dh'fhior a dtigh theineadh.
  21. Fíon ón Mháidh aoibhinn easmhoill
   ad laoidhing láimh re Glaislinn;
   da bhrudh chorr ós linn luschoirr,
   4030] long n-a hursoinn fhinn fhairsing.
  22. Goill libh at aighidh dh'iomghoin,
   Laighin libh agas Luighnigh;
   Goill thall at iath, a Fhearghoil,
   a leanmhain Ghall Chliach cuimhnigh.

  23. p.332

  24. 4035] Ar lámhachadh lann gclochdhonn,
   ar sárachadh Ghall nguthmhall,
   a glún cuire tre a chathbharr
   fachlann úr bhuidhe bhuncham.
  25. Sgiath go n-ór ndluigh a ndeabhaidh
   4040] ar thriath mhór mhuighe Fuinidh,
   gidh bé a-nocht do-ní dh'fhadhail
   lochd faluidh dhá mbí a mbruighin.
  26. Biaidh a shíoth mar ghréin gheimhridh
   ót fhíoch ag béin re bearnaidh;
   4045] mar shruth gan tocht a dtalmhoin
   guth faghloidh ort, a Fhearghoil.
  27. Slógh dathta fa chleith Chliodhna
   lón reimhe aca dh'ealbha
   fiadhach shléibhe buig Banbha
   4050] cuid fhaghla fhéine Í Eadhra.
  28. Feadha croidhearga ós cheochuan,
   sreabha soineannda a síothúdh,
   braon trom dhá chor um Chruachán
   do nuathál adh gcorr gcíochúr
  29. 4055] Nús dearg a cíghibh cédagh,
   drúcht do línibh learg ndíggeal,
   grian ar cul na gcoll ngéiggeal,
   éidiodh chlúmh ndonn dá ndídion.
  30. Fál gég gan unacht iompa
   4060] le lubhghort séd fa sompla,
   fiodh claon um Theach an Teampla,
   deargcna cleath go caol gcolptha.

  31. p.334

  32. Guais d'fhionnmhoine Ghall nglúnghlan
   barr fiodhbhaidhe go fíorbhun;
   4065] doinne ar cúl na gcoll mbáingheal
   ó shúdh áirneadh gcorr ccíorrdhubh.
  33. Mionn ríogh go dáimh fa dhoinnmhiodh,
   fíon fionn dáibh ar n-a dhearbhadh;
   a chroinn mheala is Muaidh mhallghlan
   4070] adhbhur meadha fuair Fearghal.
  34. Flaith Macha ag léim a loingidh
   ar léim an chatha cinnidh;
   sagh an laoich a loing ceandoigh
   dá sgaoith bheannduibh luim lingidh.
  35. 4075] Rí gealMhacha a múr mhallbhan,
   súdh ceannbhracha 's dá choinnmheadh;
   ceannchaidh bean 'n-a fhonn d'Fhearghal
   treabhradh geal donn um dhoinnmhiodh.
  36. A dtimchiol chuirn mheic Mhorna
   4080] cuirn Cheit fa chuirm Í Eadhra;
   Aifreann luath do bharr Banbha
   a n-am fhadhla a mbruach Bhearbha.
  37. Ó Céin um Chruachoin gcloidhmhigh
   fa réim Thuathoil a dTeamhraigh;
   4085] sluadh an ríogh go lind Luimnigh
   Muimhnigh fa fhíon fionn Fearghoil.
  38. An fear eile as é an t-aoinfhear
   's ní hé fear Éithne ó aomhadh
   troid ag rígh ir rí Taoighean
   4090] aoinfhear dhíbh do bhí a mbaoghal.

  39. p.336

  40. Seol ós luing acht dia Domhnaigh
   ar tuinn ní bhia gá bhiodhbhoidh;
   uaigneas a dtoigh fhinn Fhearghoil
   ó leanmhoin doimh hsing hsiobhloigh.
  41. 4095] Dá dheigheach bhreagh bhróiggeal
   cleath Eamhna is sé san éigean
   féachfaidh craobh Dhor a dhídean
   tor díggeal d'aol dá éideagh.
  42. Ní fhuair tóir acht tóir chabhloigh,
   4100] ní luaidh cóir re cóir Luighnigh;
   ríoghna troma dh'fhios Fhearghoil
   leanmhoin orra ó lios Luimnigh.
  43. Ó a chíos a mbliadhna ar Bhreadhoibh
   cíos Iarla bhíos go brughaidh;
   4105] rachoidh sí cró tar comhaidh
   ní fhoghoin dó an ní a-nuroidh.
  44. Rag créachdthaobh a gceann coirrshleagh,
   éntaom as fhearr dhon eangnamh,
   leath dhó dho bhuaibh a bhiodhbhudh;
   4110] iongnudh nach mó fuair Fearghal.
  45. Gasroidh mhór mhílidh Coruinn
   ag síneadh re slógh Cumhoill;
   léir sin ar síoth 's ar soininn
   fíoch ar fhoirind fhir Umhoill.
  46. 4115] Le heachroidhibh fhuinn Fhorbhair
   go luing leanfoidhir faghloidh;
   eathar seang fada Fearghoil
   leanmhoin aga ar cheand gcabhloigh.

  47. p.338

  48. Le Fearghal a n-uaimh fholaidh
   4120] do dearbhudh cruaidh a chloidhimh;
   fear slabhraidh truim tar teinidh
   beiridh faghluidh fhuinn Oiligh.
  49. San earruch fhuair an samhradh,
   go hearruch fuair an fadhmhor;
   4125] ar dhruim cuain ghloin fan geamhradh
   fuair Fearghal soir an samhradh.
  50. Fa dheireadh dhó a n-ucht fheorann
   mó sa mhó lucht a lámhonn;
   tosach eoil fa fhíon nuadhonn
   4130] ag buabhall ríogh mór Málonn.
  51. Rí Luighne na lann mbadhbha
   mar Ó Dhuibhne a n-am fhoghla;
   bas bhán Fhearghoil Í Eadhra
   dearbhoidh gealgha ar clár comhla.
  52. Comhla


p.340