Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 29

XXVIII

Tadhg Dall Ó hUiginn .cc. do Bhrian Mhac Céin Mheic Oilill Mheic Mhadhnuis Mheic Ruaidhrí Mheic Sheaáin (agus do) Dhomhnall Mhac Taidhg Bhuidhe Mheic Céin Mheic Oilill Mheic Mhadhnois Í Eadhra


  1. [...]

   atuirse d'éigsibh Éireann
   3525] buain na gceannsa dá gcorpaibh

   [...]
   cheannsa chumhachtoigh.

  2. [...]

   (a) chinn daonnachtoigh Domhnoill
   teasgadh bhur gcorp, a dhá cheand,
   3530] ní measdur re holc Éireand.
  3. Easgur (a t)táthaoi as truagh leam,
   a chúpla sochruidh saoircheann,
   bhur n-aighthe dho
   [...]

   nach dóidh a n-aithne (dh').

  4. 3535]

  5. [...]
   beoil chorcra
   do chlaochlóidh cruth éadrochta
   na rosg málla na ngruadh ngeal;
   truagh a ndála fa dheireadh.
  6. (Ní fhagh)ann duine ar domhan,
   3540] do mhnaoi ná dh'fhior ealadhan
   —dál as iongnadh don dá fhear—
   rádh na bhfionnbhan 's na bhfileadh.

  7. p.292

  8. Brian mhac Céin far chorrach tonn,
   mac a dhearbhráthar Domhnall,
   3545] diombáidh mar táid re treimhsi
   leannain an fhóid Fhéilimse.
  9. (A) mbeith mar táid, truagh an cor,
   do fágbhadh iad 'n-a n-aonar,
   cinn fa daoinidhe don dreim
   3550] (do) shaoirfhine fhinn Oilill.

  10. [...]
   cruth a bhfaghthaoi
   don druing mhíolla mhalachnaoi,
   fir nar chodoil cneas re cneas
   ag sin agoibh a n-uaigneas.

  11. 3555]
  12. (Fáth) atuirsi dhíbh is dúinn
   do-ghébhtha, a fhir an iomthnúidh,
   (anuain) a n-aisgidh a-niodh,
   (anuaill) ghaisgidh na nGaoidhiol.

  13. [...]
   a énghrádh mh'anma,
   3560] nír chóir dhon aois ealadhna,
   's nír chóir d'ógmhnáibh Insi Modh
   sibhsi dh'fhágbháil at énor.

  14. [...]
   (sin) riamh roimhe
   (mar so) a n-ait dá huaignighe
   3565] sibh a anam dá hanma

   [...]
   (ar aghall) fhir ealadhna.
  15. A chinn Bhriain, a bhláth Luighne,
   a chinn dédla ar nDomhnoillne,
   gur dalladh cruth bhur dhá gcneas
   3570] uch dob annamh a n-uaigneas

  16. p.294

  17. Marthoin ler séan, as sé a hsuim,
   dot éis choidhche, a chinn Domhnuill,
   a chinn Bhriain gan charthoin gcruidh,
   marthoin ad dhiaigh ler ndúthuigh.

  18. 3575]
  19. (Truagh) leam olcas bhur n-iomchuir,
   cinn dob uaisle dh'Éirionnchaibh,
   sibh ar dhá chuailli do chor;
   mo thruaighe ag sin an saoghal.
  20. Fa meinig riamh roimhe sin
   3580] na cinn do-chiu ar na cuaillibh,
   cinn ler imthigh fódmhagh Floinn,
   ar righthibh ógbhan n-áloinn.
  21. A dhá cheannsa ós mo chionn,
   nír nár le hurmhór Éirionn
   3585] bheith ós chách dhaoibhsi bhur ndís
   faoibhsi go bráth dhá mbeimís.
  22. Sibhse do chor ós cionn cháigh,
   a chind Bhriain—dia do dhiombáidh—
   nír nár libh gus an lá a-niodh;
   3590] 's ní mar tá sibh do saoiliodh.
  23. A chinn Domhnoill díochra an crádh
   sibh ós chomhair do chompán
   do theasgadh le cách, a chinn;
   go bráth budh easgar dh'Éirind.

  24. 3595]
  25. (Ní shaoilf)eadh duine ar domhan
   sibh bhur ndís do dhonaghadh,
   a chinn Bhriain, a chneas mar chailc,
   gan ghliaidh gan treas do thabhairt.

  26. p.296


  27. [...]
   sibh
   3600] do bhás onórach éigin,
   a ghlac nach dúnta um cheann gcruidh,
   a chúpla ceann ó chianoibh.

  28. [...]
   eagh
   gidh mór an crádh ler gcineadh,
   3605] an tréad ó thiormtholaigh Tháil
   éag nar iomchubhaigh dh'fhagháil.
  29. Do crochadh sibh a Sligioch,
   a rún faoilidh foighideach,
   nír bheag (do bhreith)
   [...]

   3610] a bheith a ndán, a Dhomhnaill.
  30. A mheic Thaidhg—gá truaidhe dál!—
   an ceannsa a n-aisgidh dh'fhadháil

   [...]
   samhail
   a seanróimh (chláir)
   [...]

  31. 3615]
  32. Milltear a measg do charud
   tú, a Bhriain, a bhas thanabhog,
   sgél (tinn ler)
   [...]
   muir
   a seanGhaillimh fhinn uasoil.
  33. Éinneach a-bháin dod bhuain dínn
   3620] gan imreasoin gan eisídh
   gan léim
   [...]
   foda
   is béim
   [...]
  34. Uch as truagh nach tarrla sibh
   a meadhón t'arm is t'éidigh,
   3625] a cheann síthealta ó Mhuaidh mhoill,
   uair do dhícheannta, a Dhomhnoill.

  35. p.298

  36. Uch as truagh nach tarrla dhoid
   bheith, a Bhriain, ad bheirt chomhruig,
   a ghnúis ghlan
   [...]
   bhog
   3630] is ilmhillte
   [...]
  37. Truagh nach iad Gaoidhil is Goill
   rug oruibh ar áth comhloind,
   a chúpla sénta
   [...]

   suil fríth bhur n-échta a n-aisgidh.

  38. 3635]
  39. Na cinnse do-chiu ar h'aghaidh,
   a chompánoigh charthanoigh,
   dul dá gciorrbhadh (gan chlódh) uilc
   dob iongnadh mór an mhalairt.
  40. Anba in t-olc dhóibh fa-deara
   3640] nar fhéd fear a bhfaigseana
   buain a gceann ó n-a gcolloibh,
   saor an dream a-dubhromair.
  41. Doilidh leam, doilidh dhamhsa,
   bheith 'n-a ndiaigh san domhansa,
   3645] cinn édrochta dar (fhill)
   [...]

   cind mo chédlochta comainn.
  42. Rugsad mo chiall 's mo chuimhne,
   rugsad mh'aithne is mh'fhorfhuighle,
   rugsad dá dtrian m'aisdir uam;
   3650] a bhfaisgin riamh as rothruagh.
  43. Truagh mo dháil re deich laithibh


p.300