Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 27

XXVI

Páttruig Óg Mac An Bhaird .cc. do Ruaidhrí Ó Eadhra Mhac Cormuic Óig Mheic Cormuic Mheic Céin

  1. Clú gach fheadhma ar fhuil Chéin,
   a-tá ortha i n-iath n-imchéin,
   cinn tsluaigh ó eachtra nar fhan,
   's cruaigh gach gleacra dá ngoradh.

  2. 3375]
  3. Ag imbeirt beartán mbaoghuil
   gnáth iad idir iolfhaobhraibh
   tar roineart lámh is laoch lonn
   gan a ccládh re fraoch forlann.
  4. Ríoghradh nar aomh a n-obadh,
   3380] fuair foighreadh a ccruadhchogadh,
   na sailghe ar nar sraoineadh
   le a ndaingne re a ndíosgaoileadh.
  5. Aontroigh nír cuireadh ar gcúl
   don ógbhaidh dob fhearr furtún
   3385] 's nír thearc a mbuaigh gan bhuige
   le neart sluaigh ná sochruide.
  6. A mbuaigh ní rugadh a-riamh
   ógbhadh réidh na ruag n-imchian
   le sluagh mórdhálach ar muigh
   3390] fa chuan comhdhálach Cobhthuigh.

  7. p.278

  8. Ac gleic ar ghalaibh aoinfhir
   a ccosg ar n-a ccomhmaoidhimh,
   a maoidhiomh as meabhair liom,
   le haoinfhear d'fhearaibh Éirionn.

  9. 3395]
  10. A-tá orthaibh ceann 'n-a cceann
   séala ar a cclú go coitcheann,
   na sluaigh ler snadhmadh an t-ágh,
   a mbuaidh adhbhal ar iomrádh.
  11. Clú einigh agus eangnaimh
   3400] ortha agus clú i ccaithbhearnaibh
   na slata fa cruaidh i ccath
   an bhuaidh aca gan fholach.
  12. Na laithe fa lugha a neart
   's a saoilfidhe iadsan d'imtheacht
   3405] don droing ógnáir gidh sia sin
   Dia dá ttógbhail do thairngir.
  13. Do fhaguibh éigsi innsi Fáil
   a tteisd a maitheas re a mórdháil,
   an fhian armghlan ó Bhóinn Bhreadh
   3410] glóir as adhbhal re n-áireamh.
  14. Aicme Eadhra na n-arm nglas,
   ó sloinntear an séimh solus,
   leomhain taisdil Bhanbha Breagh
   gabhla gaisgidh na nGaoidheal.

  15. 3415]
  16. Do mhac Cormuic nach claon cuing
   's dó do labhras a labhruim,
   tug briocht seirce 'n-a ghnúis ghloin
   cúis nach ceilte do chliaroibh.

  17. p.280

  18. Giodh fáth tnúith togha dealbha,
   3420] tug Dia dá dhreich loineardha
   deilbh aobhdha gheanamhail ghrinn
   mhaordha ffearamhail inghill.
  19. Ruaidhrí laoch an aignidh fhéil
   i n-aonchúis nar thuill toibhéim,
   3425] féinnidh armghlan gaoth glantais,
   laoch nach adhbhar iongantais.
  20. Óg ghuthaibh sgagtha na sgol
   fuair sé eolas na n-ughdor;
   do mheabhruigh go snasta sin
   3430] as leabhruibh gasda an ghaisgidh.
  21. Do bhí seal ag Ionghus Óg
   i síth mhaisigh na míonrod;
   cuingidh bean nach cleasach cuing
   seal go feasach ag foghluim.

  22. 3435]
  23. Fuair eolas séimhidhe seal
   ó Bhoghmhuin buime am ghaisgeadh,
   mhílidh díon ar dhiombuaidh 's ar dhacraibh
   's a síoth fhionfhuar Abhartoigh.
  24. A Sídh Aodha ós Éirne brais
   3440] i cceardcha cliste an chumais
   fuair liamhadh is gaibhneacht glan
   glainshliocht gan fhiaradh orthaibh.
  25. A tréighe luith is lámhaigh
   's a ilcheasa Iollánuigh
   3445] lann chruaidh fíorchabhair ar bhfuinn
   a síothbhroghaibh fuair foghluim.

  26. p.282

  27. Nós a chinidh leis leantair
   le deighgníomh 's le deighbheartoibh;
   mór ffear 'n-a cceann le comhaidh,
   3450] nírbh fhearr seal a síothbhroghaibh.
  28. Dá ttuguinn geall na nGaoidheal
   dá uaisle ó iul seanlaoidheadh,
   gnúis nár nar donnadh le droing,
   re rádh ollamh do fhéadfuinn.

  29. 3455]
  30. Iomdha rí roimhe san raon
   uadh go hÉimhear neamhchlaon,
   croinn chumhra na cceann tais,
   dob fhearr umhla don eaglais.
  31. Leantar leis lorg a athar
   3460] ar ghaisdeadhaibh gleothachar,
   an séimh gan doghra a ndocraibh,
   's a mhéin thromgha thábhochtuigh.
  32. Téid le n-a béasaibh bunaidh,
   aicme Chéin chomhramhaigh,
   3465] croinn réidhe na cnuas nar chas
   ar fhéile ar chruas ar cheannas.
  33. Ua hÍ Fhlaithbheartaigh gan cheist,
   deaghua í Chéin re caoimhtheist,
   tarbh tána ar nar ceileadh cion,
   3470] do-gheibheadh cána coguidh.
  34. Bradán Sligigh na sruth ffann,
   maighre Easa dá Éagann,
   eo Muaidhe an tiomratha te,
   Guaire fionnLocha Finne.

  35. p.284


   3475]
  36. Fear cosnumha clú gach uair,
   an t-Iollánach re hiolbhuaigh
   fos flatha, féile gan on,
   tréighe an ratha dá rochtain.
  37. Mac Máire nach cleasach cuing
   3480] dá dháimh as díon ar dhoghruing
   le neart gan tár gan time
   le ceart 's le fál fírinne.
  38. Óg a aois, arsaidh a fhos,
   cliste i cclaidheadh a chomas,
   3485] díochur forlann an soirbh sáimh,
   doirbh a chomhlann i ccomhdháil.
  39. Sás na cléire do chealgadh
   le áinios gan imdheargadh,
   féinnidh séimh as bheobhras bladh
   3490] le céill is le heolas ughdar.
  40. A-tá orrtha ó am go ham
   clú cinidh is clú comhlann,
   gan shéana ar a neart a-nú
   séala ceart ar a chéadchlú
  41. Clú


p.286