Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 24

XXIII

Tuathol O hUiginn .cc.

  1. Díoghruis chomainn ar Chormac,
   earrla fiar na bhfochanshlat,
   re a dhreich náir dtroighfhearrdha dtais
   budh báidh doidheaghla ar ndíoghrais.

  2. 2975]
  3. A dhíoghrais do dhruim thoile
   ceanglais a hucht ionmhoine;
   re a bhais gcorrshaoir ndéadla nduinn,
   's an chomaoin chéadna ceangluim.
  4. Briocht seirce as iomthnúdh dh'ainnribh
   2980] 'n-a ghruaidh línigh leaphairghil,
   's re gcuirthear teannál fam thoil
   ó leannán chruithgheal Chlároigh.
  5. Fáth ar gcumoinn re a chúl bhfann
   —ní thigim ní thig thoram—
   2985] dob é ar gcédannsa a ghruaidh gheal;
   ní fhédabhsa uaidh m'aigneadh.
  6. Dá mbeith gan adhbhar oile
   agam dh'fhadógh m'ionmhoine,
   d'fhine Gaoidhil bhrogha Breadh
   2990] rogha gach aoinfhir eisean.
  7. Mar so charoid a chiabh lag,
   buidhne neimhneacha námhad,
   's ní ró ceana é acht omhan;
   sé fa-deara a dheonaghudh.

  8. p.246


   2995]
  9. Do ghuais reann a rinn feadhma,
   d'iolfhaobhraibh lann loinnearrdha,
   mór n-uair as taibhgheoir toili
   fuair d'aimhdheoin an ionmhoine.
  10. Do thabhoigh Cormac mhac Céin
   3000] ar foghloidhibh fuinn tsaoirNéill
   barr ionmhoine nach iarr sin
   a ngrian iorghoile is éigin.
  11. Más ar tharbha téid an grádh
   ar mhuirn nó ar chion nó ar chomhrádh,
   3005] filidh cláir naomhthabhuig Néill,
   is cóir aoncharuid eiséin.
  12. no ar teasdaibh nó ar tréidhibh ríogh
   nó ar díochor uilc nó ainbhfíor
   nó ar cléir nduasoirrdhreic do dhíol
   3010] —as céim uasoilmheic airdríogh—
  13. nó ar bhriathraibh tearca tromdha,
   nó ar mhaith nó ar mhéd mbaromhla,
   nó ar buaidh ndealbha mar dhleaghar,
   fuair Ó hEadhra a uaisleaghadh,

  14. 3015]
  15. nó ar clú nó ar uaisle a fhola
   a-táid cách dhá chomhthogha,
   nó ar chor gcliachdha um chrích a shean
   nar iartha a díth do dhéineamh,
  16. ionann charoid a chruth nár
   3020] an chaor charud nó an compán,
   nó mná seangleabhra gruadh nglan,
   nó sluadh feidhmfhearrdha foghludh.

  17. p.248

  18. Caroimse ar an ngcor ccéadna
   mar chách a chruth fíréanda,
   3025] ua saoirÉimhir dá bhfhiar fiodh,
   aoinfhéinnidh gliadh na nGaoidhiol.
  19. Luach ar n-annsa dh'Ó Eadhra
   fríth uaidh dh'aoibhneas oireaghdha;
   díol luaidh an bronnadh do-bheir
   3030] nach fuair ollamh a aithghein.
  20. Muna cumhachta cloch mbuadh
   nó ilcheol n-iomdha n-ionnfhuar
   tar shlógh mBanbha na dtreabh dtais
   ceadh as damhna don díoghrais.
  21. Díoghrais.


p.250