Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 22

XXI

An Fear Céadna .cc.

  1. Mithidh déanamh cuairte ag Cormac
   cuingidh Luighne na learg mín,
   crann ós fhiodhbhaidh d'fhine Eadhra,
   2850] bile dh'iobhraibh Teamhra in Trír.
  2. Seachna codhnaigh chinidh Mhodha
   meisdi an tí re dteagfodh sé;
   dóith as fhearr ní fhuidhi aoinfhear,
   ceann uidhe na n-aoidhiodh é.

  3. 2855]
  4. Fad na treimhsi a-tú 'n-a fhéagmhois,
   éanbhrath céile chríche Fáil,
   lór do thúr fhaludh dom aithghein,
   tamhan a húir thairthigh Tháil.
  5. Ní hurusa dh'éis a chleachtaidh
   2860] a gcéin uaidh go n-anfadh fear,
   bile coirmthe mórchlann Modha,
   lóchrand oidhche bhrodha Breadh.
  6. Deacroide dhuinn déanamh thairis,
   tearc a chomhmaith dho chleacht sinn,
   2865] meic ríogh nach cuirthear re chéimibh
   do shíol cruithgheal Éimhir Fhinn.
  7. Gé a-tá mé re hathoigh d'aimsir
   a n-éagmhois Cormuic mheic Céin,
   a ghrádh um chridhe do caomhnadh,
   2870] an bile nár saorghlan séimh.

  8. p.234

  9. Dob fhiu ar ndúthchos re dhreich maorrdha,
   mac mheic Oilill airgeas tír,
   gan bheith do shíor uaidh ag anmhoin
   an ghríobh ón Mhuaidh mhallghloin mhín.

  10. 2875]
  11. Tuigeadh féin an fáth fa bhfoilim
   feadh treimhsi gan triall dá fhios,
   ar mbuain ó chomhghar a chéile,
   gruadh donnghlan as séimhi slios.
  12. Ní thréigfinn ar adhbhur oile
   2880] earrla clannúr dan cóir toil,
   beantor sind le sluaghoibh Danar
   gur uamhan linn aghoidh air.
  13. Do-chuala gur cuireadh eision
   d'imlibh corra críche a shean
   2885] —gá ní bhudh doilghe do dhéinimh?—
   rí Luighne nar éimhigh fhear.
  14. Dá bhrídh so do seachnadh linne
   leannán éigeas innsi hÍr;
   go mbiadh dar n-égnuch dob easbhuch
   2890] ciabh na ngéagbhoth seasmhoch sídh.
  15. Ó a-táid Gaoidhil do ghuth éinfhir
   ag athchor Ghall nguirt na bhFionn,
   's na slóigh ó lios Eamhna d'fhéagsoin,
   d'fhios Í Eadhra as éasgaidh ind.

  16. 2895]
  17. Dóibh a-rís ní racha Cormac
   céim do dhruim a dhúthchois féin,
   fian Ghall 'n-a aghaidh fa aonchuing,
   croinn toraidh do chaomhchloinn Chéin.

  18. p.236

  19. Dá dtí dhínne dol in uairse
   2900] fa iath Muaidhe na madh nglan,
   fonn maoithréidh as uaine oirir,
   aoinchéim uaidhe as doilidh dhamh.
  20. Dá roisiom a radharc Cormuic
   clódh uaidhe ní fhéadfa sind,
   2905] fear as treisi ar ghníomhradh glaisreann
   seisi síodhbhrudh bhfairseang bhfionn.
  21. Leomhan éachtach d'fhíonfhuil Mhodha,
   múr doileagtha as daingni rún,
   fear as roiréidh bha riar bhfileadh,
   2910] ciabh chloidhshéimh na n-igheadh n-úr.
  22. A aircctheoir cniochtGhall, cosg a bhfoghla,
   feithmheoir baoghoil Bhanbha Cuinn,
   caor bhuaidh ar chéimibh a gcathaibh,
   féinnidh go ngruaidh ndathaigh nduinn.

  23. 2915]
  24. Fear as mhaorrdha a measg a theaghlaigh,
   triath Luighne re lingthear sluadh,
   béim foladh ó aon ní foghar,
   raghaidh saor ó ghorudh gruadh.
  25. Ar chaoineas, ar chomhrádh dtaighiuir,
   2920] tearc aoinfhear a aithghein sin;
   dá mhéad dáileas um cheann gcomhráidh
   fearr áineas an donnbháin dil
  26. A ua Oilill mhóir mheic Mhadhnois,
   méad h'anma ní hiongnadh dhuid
   2925] 's a dtig uadha thríbh do thonnoibh,
   a mhír chruadha an bhronnuidh bhuig.

  27. p.238

  28. Más cúis mhórrtha dod mhac samhla
   seachna béime, a bhruinne seang,
   's gan teacht re haoinfhear bha bhfuighthe,
   2930] tearc Gaoidhiol badh cuirthe ad cheann.
  29. Fuarois céile as chosmhoil doitsi
   díth maoine ní mhothuigh sí;
   cóir teacht le a tréidhibh a-nalloin
   searc gach éinfhir annaimh í.

  30. 2935]
  31. Dual do bhanua Briain mheic Eoghain
   éigsi Banbha do bheith lé;
   tarrla ar gach taobh d'fhíonnchloinn Fhearghna
   craobh do ríoghchoill Teamhra Té.
  32. Mithidh déanamh.


p.240