Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 19

XVIII

Madhnus Óg Mhac Aodha Meic Dhomhnoill Chaim Í Uiginn .cc.


  2535]
 1. Beiriodh easaonta d'fhuil Chéin;
  d'easaonta ní fhuil 'n-a ndiaigh
  nach bí a ndíon 'n-a bhfoltoibh féin;
  síol gCéin ní gontoir a ngliaidh.
 2. Síol gCéin gan fhaloidh gan fhíoch
  2540] gá réir nar thabhaigh dá ttriath?
  díol sein 'n-a ndearna dhá ndíoth
  do-gheiph síoth Í Eadhra dh'iath.
 3. Mór ndaoirchean ndoilidh 'n-a dhiaigh
  nar saoileadh do shoighin shídh,
  2545] rí 'n-a cheann gan chabhair hslóigh,
  tóir as fhearr ler thabhoigh thír.
 4. Laoich ag géarughadh chleath gcaol
  gach treabh fa éanomhan uadh;
  do-rinne toil na tTrí tTriar
  2550] an chliar do bhí ag goin a ghruadh.
 5. Fiu an aisgidh do chuir le cléir
  a ghoin a n-aisgidh nach bhfuair,
  díol a érca dh'ighibh óir
  do-chóidh dh'fhilidh échta uaidh.

 6. 2555]
 7. D'éis a échta um fhionnmhagh n-Ír
  dob iomdha déra gá ndáil;
  cuirid laoich ós línibh cuaigh
  maoith fa uaigh mhílidh ar mnáibh.

 8. p.208

 9. Go cneadhoibh ní léigthear liaidh
  2560] a n-éigean go mbearar buaidh;
  do dheithfir fheadhma ar fhuil Táil
  narbh áil goin Í Eadhra dh'uaim.
 10. Ní adoimh deaghdhath re ndáimh,
  ní casmhoil is Cormac féin;
  2565] ag so a bhfoil gan adhnadh uaidh,
  goil a ngruaidh fhoghladh ní éir.
 11. Cáin ríogh gach talaimh dhar tháith
  mar dhíol a sgoltaibh a sgéith;
  do caoineadh uaidh an t-éacht laoich
  2570] le bhfuair ghaoith dá chréacht a gcléith.
 12. Rí dob eighir ar iath n-Ír
  'n-a gheimhil nó gur dhiall dáibh,
  go díol fhiach a fhileadh féin
  triath ag féin Lighean a láimh

 13. 2575]
 14. A gcumhoil ó othar fhuair
  a thochmharc le tuloigh mBriain;
  beith ba fhleigh an bhrogha ós Bhóinn
  do fhóir neimh a ghona ón ghliaidh.
 15. Mór n-eachtra nach adhbhur rúin
  2580] ar Chormac fa cheantoibh cáigh
  sgeoil naoidhi dá gcleith ag cléir
  go breith ar fhéin Daoile dhóibh.
 16. Dob fhiu in cleachtadh faghla fuair
  nach beantar le hadhbhaidh n-Ír;
  2585] sirthear le fear ceart í Chéin
  do bhean chéill do theacht a dtír.

 17. p.210

 18. D'fhoghoil a gcleachtadh do chuir
  don eachtra go ttabhair toil;
  nó gur sireadh triall do thoigh
  2590] nír loigh riar an fhileadh air.
 19. Aoidhe ní fhuidhe 'n-a ndiaigh,
  na maoine chuirid le cléir;
  doilidh boing fa dhuais do dháil
  is guais re ndáimh ar chloinn gCéin.

 20. 2595]
 21. Ná bí feasda dh'adhbhuidh fhuair;
  do neartsa tharrla ar gach taoibh;
  do cuireadh fear h'adhbhair uaibh
  do bhuain chean dá gabhloibh gaoil.
 22. Tiltear le neart Inis Ír,
  2600] as a cheart do dhlighis dóidh;
  ní bhéarudh sein bhreith le báidh
  fáidh a-deir do bheith ós Bhóinn.
 23. Mór bhfoghluidh 'n-a orroidh uaibh,
  a Chormaic, le gceangoil tír;
  2605] tarraidh triath dot fhaloidh n-óir
  gur thabhoigh chóir ar fhiath n-Ír.
 24. Sgeoil t'fhoghla ag gach duine dhíbh
  ar shuidhe san adhbhaidh fheoir,
  suan ón bheirn san oidhche ar hféin,
  2610] a bhfeidhm féin ag coirche cheoil.
 25. Goin budh roibheag ar áth n-áidh
  a hoiread gan táth dá thír,
  gan tarbha a ngoin t'fhoghluidh dh'uaim,
  mar soin dar fhuaidh d'adhbhaidh Ír.

 26. p.212


  2615]
 27. A nguais t'adhnoidh ní tearc tír,
  a Chormuic nach cleachtann chlúimh,
  uaimh hsídh do fholoigh ar hféin
  ní léir tír ó dhoighir dhúinn.
 28. Lucht eolois mar thriallae a ttráigh
  2620] 'n-a ndeoraibh fa chliathmhadh Céin
  ag so a bhfoil gan adhnadh uaidh
  goil a ngruaidh fhaghladh ní éir.
 29. Iomdha airrghe foghla fúibh,
  a Chormuic ler toibhgheadh thír,
  2625] ní leigeadh daoibh h'aphra dh'uaim
  na saoir do fhuaidh adhbha Ír.
 30. Roinn choinnmhe ar thobroibh ós thráigh
  dot obair, a oighre Céin;
  iongnadh le mílidh airm óir,
  2630] gairm óil bha fhírshreibh ar h'fhéin.
 31. Dóibh ar-aon as ionann méin,
  a ngaol ris an sriobhmhall sídh
  cosmhail í ret ealta shlóigh,
  ní bhí Bóinn re teachta a dtír.

 32. 2635]
 33. Cleachtthor an t-éagnuch ar h'fhéin,
  gach énshruth a n-easbhoigh lúidh;
  maoidhidh fear tar aisgidh n-óir
  an tsreabh fóibh d'fhaigsin a húir.
 34. Gan chomhlot oirir dhar fhuaidh
  2640] do Chormuc as soighin sídh;
  srotha tiorma ag triall ó thráigh
  do bháidh do dhiomdha ar fhiadh n-Ír.

 35. p.214

 36. Tar fionnshruth feacthar a mbarr
  do cleachtadh na bhfiodhbhadh pfionn;
  2645] ar ndol tre chíghibh cíogh gcorr
  braon trom 'n-a línibh ós lionn.
 37. Faoidh bhionnshruth a ccomhar chiuil
  le foghar iongnadh gach eoin
  geall re haisgidh na sreabh sídh,
  2650] fear lín ag claisdin a gceoil.
 38. Maoir thobhaigh ar hsealbha a hsean
  d'Ó Eadhra nach cogoil crodh,
  aithreach ar fhiar d'fhéigibh feadh;
  rian na sreabh ní héidir dh'or.

 39. 2655]
 40. Siad ar ceilt um oirear n-Ír
  na hoirimh ar mbreith a mbuaidh;
  nuall treaphthoigh ag cosg a gceoil,
  eoin n-a ttosd ós thealchaibh tuair.
 41. Caithfid dola a n-aisgidh uaidh
  2660] na srotha a ngaisdibh ag gréin,
  ar áitibh sreabh achaidh Ír
  fear lín do dhathoigh a dhéoir.
 42. Croinn toraidh an mhuighe ós Mhuaidh
  do chobhair mar chuirid súil,
  2665] ní dhligh guidhe re cloinn Chéin,
  coill nach éir a huille dh'úir.
 43. Do íoc mar soin comhlot cáigh
  ag sgoil ar Cormac do-chóidh;
  gonoidh file grian in ghruaidh
  2670] tar bhuaidh ngliadh na hidhe óir.

 44. p.216

 45. Mall ghabhoid bha échtmhuigh Ír,
  ní sgaroid re sgéloibh cuain,
  ealbha i ngach éineing dá fhéin
  béim Í Eadhra ar Éirintt d'uaim.

 46. 2675]
 47. Inghean Toirrdhealphaigh triall mall
  a riar do oirbheartoigh fhonn;
  as a fíonfhuil a-tá a teann,
  geall mhná re ríoghoin ní ronn.
 48. Le mbí orra d'ainbhreith dhruagh
  2680] cairdi do dhola ar a ndíol
  d'fhuil Raghollaigh nír chleacht cliar,
  tearc riamh acht daghurroidh díobh.
 49. Cliar nuaidhe do dhéine a duas
  ní théighfe a gruaidhe mar ghrís;
  2685] sgol ar Caitilín ní cás
  fás daighceiníl gá bladh bhíos.
 50. Beir.


p.218