Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 17

XVI

Domhnall Óg Mhac Aodha Meic Dhomhnoll Chaim Í Uiginn .cc.

  1. Frémh na fíoruaisle fuil Chéin,
   ní cuid don fhíoruaisle fhuair;
   2285] cia in fhuil—agus féaghadh féin—
   ar fhuil Chéin do-bhéarudh buaidh?
  2. Geall ó uaisle adhbha hÍr
   tarrla ar a nduasaibh do dháil;
   ní bhí acht trom a bhfileadh féin
   2290] ag ciniodh Chéin ar fonn bhFáil.
  3. Láimh re tráigh ar gcor a chuart
   do-chóidh ar nbloghadh a bhárc;
   d'uaisle an anma fhuair ós écht
   do hslécht don uaidh tharrla a ttrácht.

  4. 2295]
  5. Échta ríogh ios ceana cáigh
   díol a n-éarca dleaghar dhóibh;
   iomdha biodhbha ag ciniodh Céin,
   a dtiomna ghéill ighiodh n-óir.
  6. Tréd féinniodh dan fuilngeach rí,
   2300] ní fhuilngid ar n-éirghe laoi
   do luaighil Í Eadhra é;
   do bhuaidhir sé a meanma ar mnaoi.
  7. Meic ríogh ar a rádha féin
   ag díol a chána gan chóir;
   2305] fios fiach í Oirill mar fhuair
   do-chuaidh triath ós fhoirind óir.

  8. p.186

  9. Líon troda um Chormac a ccuan
   nar obtha dh'fhoghluidh re n-ádh,
   do bhí ar ógaibh na gcleath ccaol
   2310] saor do thógoibh teach ós trágh.
  10. Líon ádha in mhílidh ón Mhuaidh
   ní bhí a námha dílios dóibh;
   tír biodhbhudh do chineadh Chéin
   ag ionnramh ghéill igheadh n-óir.

  11. 2315]
  12. Slat do lubhghort Thealcha Té,
   mac Úna nach doirbh fa draoi,
   rí dhar chuibhghe treabh Dhá Thí,
   ní hí Luighne a mheadh dho mhnaoi.
  13. Géill fhoghloidh ag dol 'n-a dháil
   2320] tar Éirne ag torchor ghleoidh;
   leabhair fhoirfe chinidh Chéin
   d'fhilidh géill as coirche ceoil.
  14. Líon ádha fa oighir Céin,
   nach táinig go soighin sídh
   2325] iomdha deighfhear dornchla óir;
   deiriodh slóigh tholcha a dtír.
  15. Ní fhúigfe fa oirear n-Ír
   cúirte gan doighir 'n-a dhiaigh;
   a-táid fiaghain fhoghla ar hféin
   2330] géill ios fiaghoil Bhanbha Briain.
  16. Tug a chrích 's a oighre uadh,
   ar a dhíoth do-roighne rún;
   ní hé an síodh uile dho iarr
   giall ríogh dod ghuidhe ar a ghlún.

  17. p.188


   2335]
  18. D'éis a chríche d'fhoghoil uaibh,
   a dhícheall do chora a gcéill,
   foigse a shean dod ghabhloibh gaoil
   do mhaoidh fear adhbhair ar hféin.
  19. Fiu a dtarrla do dhochar a ndáimh
   2340] nach gabhthar a gcomhaidh gcóir;
   lór féghadh filiodh ar hféin
   do théghudh géill igheadh n-óir.
  20. D'iarroidh fhírshreabh bhfoirfe bhfionn
   do líon cliachdha um ochtoibh all,
   2345] buinne caol am bhonnaibh beann,
   raon 'n-a cheann ón choraidh chrann.
  21. Iomdha rí umhal dot fhéin
   budh díon do thuloigh an Trír;
   meic ríogh ag luidhe fad láimh,
   2350] díon cáigh a ngach dhuine dhíbh.
  22. Feadh do dhiomdha um n-oirear n-Ír
   ní loighfeadh a bhfiodhbhaidh féin
   gérbh fhada fear adhbhair uaibh
   ar adhbhuidh fhuair nír bhean béim.

  23. 2355]
  24. Bró fhéinniodh narbh obthach n-áigh
   dá féaghoin nír dholta dhóibh,
   nír bheag do chor anma ar hféin,
   ar a son féin tarrla tóir.
  25. Omhan do dhonnadh fa dheoigh
   2360] le bhfoghthar don ollamh uaibh;
   deargfoidh file agus fuil Chéin
   a bhfuil do mhéin ghile ad ghruaidh.

  26. p.190

  27. Uatha ní tigthear le tóir
   do n-uagha le dtiltear tír;
   2365] leig dod dheithfir ar fheadh n-áigh,
   beirthir ar dháil na sleadh sídh.
  28. Rí dá ndleaghair inis Ír
   do bhí a deabhaidh libhse a láimh;
   do shaoil giall na n-idheadh n-óir
   2370] gur chóir dhá chineadh fiadh Fáil.
  29. A mheic Úna nar ér sgoil,
   a ndúthchus gé léigthear libh,
   cuirid sin a míne an mhuir,
   fir nar chuir fan ríghe ribh.

  30. 2375]
  31. An fhearthoin nach bhfaicthear fóibh
   do haithneadh ar thealchaibh túir;
   néll ceatha fan madh ós Mhuaidh
   do an 'n-a bhuaidh eatha ar úir.
  32. Feadh taisdil na sroth mun Sídh
   2380] ní fhacoigh acht clocha cuaigh;
   d'éis tiomchoil na learg mun Léim
   ceard féin ní iomchair a bhfuair.
  33. Ioth a dtalamh, teas a ngréin,
   na tairthe ag meabhsain fan Muaidh;
   2385] fiu ar chuir dho thoradh a dtír
   muir mhín do bhlodhadh a bruaigh.
  34. Ua Oiliolla in earrla naoi
   ní soigheaphtha in bhearna a mbí;
   fear fine dhon fholoidh é
   2390] sé ag foghoil tighe Dhá Thí.

  35. p.192

  36. D'éis a bhfoghla ar fionnmhuigh n-Ír
   gan adhbhar diomgha 'n-a ndeoigh
   gár bheag dh'ionnramh chean ó gCéin
   sreabh nach éir tar fiodhradh bhfeoir.

  37. 2395]
  38. Teacht a-niu le comhaidh gcóir
   fiu a cheart ar tholaigh in Trír;
   tabhairt theannál tre theagh tTáil
   náir do leannán na sleadh sídh.
  39. Croinn dhírghi—is doighirthe dhe—
   2400] a sgríbhni ar tholaigh Dá Thí;
   sleadh chaol ler toghladh in Traoi
   le saor an chraoi omnadh í.
  40. Méin Chormuic 's gach dhuine dhíbh
   ar thoirbheart ndoiligh do dháil;
   2405] iomdha orrudh cruidh do chléir
   d'fhuil Chéin ag donnadh re ndáimh.
  41. D'fhonn ágha ar fhéinnidh ó nDuach
   do éimhidh a chána ar chách;
   re héara nach bhfuair ó iath
   2410] do-chuaidh triath ó nÉanna ar áth.
  42. Buighne cléire ag dol 'n-a dháil
   ag cor chuimhghe ar réidhi an raoin;
   beiridh do sgoil ar chloinn Chéin
   a-moigh féin nar thoill re a ttaoibh.

  43. 2415]
  44. Ar tteacht roimhe um cholbha cuain
   a gcoinne Cormuic do-chóidh
   do mhaoidh bean go raibhe a-réir
   ag faire ghéill na n-eadh n-óir.

  45. p.194

  46. Oighre Céin nach donnfa draoi
   2420] d'éis choimhghe tholchadh Dá Thí
   nírbh é a thráth dh'Ó Eadhra é
   sé re gcách san bhearna a mbí.
  47. Caor shlóigh nach bhfoghar gan fhíoch,
   nach taobh comha na gcóig n-iath,
   2425] laoich dob ordhruic n-anma ar áth,
   ar sgáth Chormuic tharrla a dtriath.
  48. Géill fhaghludh le heighir Céin
   d'éis a fhaghla um oirear mBriain;
   iomdha bráighe a mbeirtigh sróill
   2430] leigtheir le fóir Gháille ón ghliaidh.
  49. Síol gCéin as orrdhruic um ól
   —gá céim don oirbheart nar fhéagh?
   fir dhan tréidhe dámh do dhíol,
   ní nár dhá síol féine a bhfrémh.

  50. 2435]
  51. Béin ón ainnirmhín dob áil
   céim tar Chaiteilín do-chuaidh,
   suil fhuair file aithne a heoil,
   neoil ghairthe tre ghile an ghruaidh.
  52. Bean don fhréimh Raghollaigh riamh
   2440] um réir daghollaimh gan díon,
   gé bheith sí a n-éigion bha n-iarr,
   nír léigiodh cliar dhí gan díol.
  53. Inghean Toirrdhealphaigh, taobh seang,
   ó a sgoithleaphraibh gach craobh chorr
   2445] eala neamhdhoirche as bhláith barr,
   an mhall thláith dhealbhghoirthe dhonn.

  54. p.196

  55. Bean le bronnadh fhailgheadh n-óir,
   ler haingheadh goradh a gruaidh
   a gceand chléire suil do-chóidh,
   2450] geall ó mhnáibh a fréimhe fuair.
  56. Frémh.


p.198