Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 9

VIII

Fearghal Mór .cc. do Cormac Mhac Céin Ó hEadhra

  1. Táinig san chluiche ag Cormac,
   1370] gég nach uaisle an iubhurshlat,
   má tharrla beart ag dol de
   a neart ag cor san chluiche.
  2. Ní rugadh aonchluiche air
   le hiomud a bheart mbaoghoil,
   1375] críoch thiormaibhneach na ttrágh tte
   fa chlár lionnmhaighreach Luighne.
  3. Tairnig dhó—díochra in toirbheart—
   le hiomad a uasoilbheart,
   fear le bhfríoth fuighle filiodh,
   1380] críoch Luighne do léirthiliodh.
  4. Beart cluiche ní dheachaidh dhe
   gur tiliodh dh'éis ar-oile,
   clár bindealtach na mbrat ngeal
   le himeartach mhac Míleadh.

  5. 1385]
  6. Gnáth craobh ar díon a duille;
   do hsaor imirt éanduine
   síol ríghEadhra tar rún cáigh,
   súdh na fíneamhna a fionnMháigh.
  7. Ó aois leinibh—lór do rath! —
   1390] do bhí ag déanamh beart mbaodhluch,
   ceann an tslóigh nar mhuidh mionna,
   gur fhóir ar fhuil Oiliolla.

  8. p.114

  9. Ó hEadhra nar ob éinfhear,
   ní raibhe acht aois óigfhéinniodh
   1395] uaidh dhá dhaghathair ar ndul
   ag sduaigh glanachoidh Gulban.
  10. Suil do éirigh Ó hEadhra
   fóbroid cách—cúis doimheanma! —
   slat do mhín muighe Mumhan
   1400] a thír uile d'átucchadh.
  11. Ó aois leinb gus an lá a-niodh
   do éiridh d'aimhdheoin Gaoidhiol,
   damh na ríghealbha ó ráth Cuirc,
   fáth mímheanma do mhaluirt.

  12. 1405]
  13. Tar mhíorún cháigh um Chormac
   fríoth le folt na bhfochonnshlat
   ós chionn shlóigh fhola hEadhra
   a thogha mar thighearna.
  14. Cách ar ndéanamh dóithe dhe,
   1410] tulcha réidhe learg Luighne
   a-táid dá n-aimhdheoin uile
   fa thaibhgheoir fhóid Iughoine.
  15. Ar an gcorsa cian ó shin
   d'aimhdheoin gach aoin do éirigh,
   1415] samhoil Chormoic d'iadh Earca
   triath dob ordhroic n-aigionta.
  16. Do bhí ag Cnucha—fa cúis leoin;
   is dé a-tá tús an uirsgeoil—
   a ndán do ghéirreandoibh Guill
   1420] cládh do chéimeannoibh Cumhuill.

  17. p.116

  18. D'aithle an chatha do chor air
   Cumhall dá éis nír fhágoibh,
   bláth na saorshlat ó Bhóinn Bhreadh,
   acht aonmhac dar chóir creideamh.

  19. 1425]
  20. Ní raibhe dísle ag duine
   d'éis Chumhoill d'Fhionn Almhuine,
   craobh raichéillidh ón Bhóinn bhinn,
   flaithfhéinnidh do fhóir Éirind.
  21. Fios a eachtra as aithnidh damh;
   1430] rug Bodhmhonn dh'éis a athar
   an leanbh lé idir bhonnoibh beann,
   gur fholuidh é ós íseall.
  22. A ndiamhroibh a n-ochtoibh all
   dá chaomhna do bhí Bodhmhand
   1435] ón ghlionn fholuidh go ar-oile
   do fhoghoin d'Fhionn Almhoine.
  23. D'eagla aitheanta—as dál dearbh—
   beart allmhurdha fan óigleanbh
   do chuir a bhuime Bodhmhann
   1440] ler luigh uirre d'anbhforlann.
  24. Le huamhan a daltáin dil
   fead aonuaire dá haimsir
   ní thug faill a mac Mhuirne,
   slat nar chaill a comairghe.
  25. 1445] Mar sin dí ó ghlionn do ghlionn
   gá dhíothludh ar fhud Éirionn,
   géag cubhra do-chuaidh ós fhiodh
   nó go bhfuair umhla ar éigean.

  26. p.118

  27. Éirgheas in flaithfhéinnidh Fionn
   1450] dá éis so dh'aindeoin Éirionn,
   dá bhfuair rímheirgi bheann mBreagh
   geall díbheirge fa dheireadh.
  28. Dob éigean dó teacht fa a thoil;
   tug Goll a n-íoc a athor
   1455] a bhreath féin dó fa dheireadh;
   ag só in céim do cúitigheadh.
  29. Gá dám ris acht ráinig Fionn
   cuid a shean d'inis Éiriond;
   críoch a oirbhearta as sé sin
   1460] an té as oirrdhearca ag eolchaibh.
  30. Do fágbhudh eighre ó nEadhra
   'n-a ógmhacaomh oireaghdha
   mar do fágbhadh a fáidh Fionn
   ag clár fhádghlan na hÉirionn.

  31. 1465]
  32. Do nós Find d'éis a athor
   ní fríth—gá mó mearachadh?—
   neach san tírse cloinne Céin
   do-rinde dísle dhoiséin.
  33. Do éiridh d'aindeoin gach fhir;
   1470] ar ó nEadhra do imthigh
   dála flatha na Féine,
   brágha chatha Choirrshléibhe.
  34. Do éiridh an donn daithgheal
   le hiomud a ionnsaightheadh
   1475] 's le méd oirbhirt Í Eadhra,
   an ghéag oirrdheirc fhíneamhna.

  35. p.120

  36. 'N-a chédarmoibh ar ndol dó
   nír leig uaidh uiread aonbhó,
   an chraobh tharoidh ó thoigh Tháil,
   1480] gan bhoin 'n-a haghoidh d'fhagháil.
  37. Goin san ghoin is creach san chreich
   gur chuir an iomáin d'éinleith
   —nír bhean a ghníomh re gníomh tais!—
   do-níodh ag díon a dhúthchais.

  38. 1485]
  39. Feadh Luighne na learg nuadhonn
   mór do fuilngeadh d'éadtualong
   Cormac ar cách suil do chinn,
   bláth na ndonnshlat a Duibhlinn.
  40. Do bhíodh thrá—fa tuar docra!—
   1490] gan fhleidh gan cheol codolta
   acht sriobh caol a ngabhloibh gleann,
   craobh do tharrngair an Táilgeann.
  41. Do bhíoth gur éirigh d'fhoghoil
   lámh aige as an aradhuin,
   1495] 's lámh 'n-a armoibh uair oile
   ag faghluidh Chuain Challroidhe.
  42. Rí Luighne na gcuach gcorcra
   do bhíoth faoi feadh codulta
   folt donnghlúineach dan dual toil
   1500] gormlúireach fhuar mar iomghaidh.
  43. A cheannaghart gach n-oidhche
   dob í an cheinnbheart chlochfhoirfe;
   ar a cholbha dho chuireadh
   an t-omhna nar hionnsoighiodh.

  44. p.122


   1505]
  45. Do bhíoth idir bheannoibh sliabh
   ó Challroidhe go Coirrshliabh,
   súil re a dheirbhfhine dho dhíon,
   ceinnbhile dh'úir na n-airdríocch.
  46. Triath Luighne na dtoirbheart dtrom,
   1510] mór fhuair Ó hEadhra dh'fhorlonn
   fa chlár mín na magh sreaphghlas
   gur ghabh tír is tighearnas.
  47. Bruit chorcorrdha agus cuirn óir,
   fíon is ceol—ní cúis dobróin!—
   1515] ar faghoil, gérbh fhada dhó,
   aga i n-aghoidh a andró.
  48. Gnáth aigi a n-íoc a fhorloinn
   'n-a chuirt fhionnbhláith iobhardhuinn,
   gruadh nár do fógradh le Fionn,
   1520] gáir ógbhadh is fuaim fithchioll.
  49. Luach a easaonta dhó ag dol
   gnáth 'n-a thigh bráighde biodhbhadh,
   múr fonnbhán na bhfeadh gcubhra,
   is tromdhámh fhear n-ealadhna.

  50. 1525]
  51. Eighri Céin nar char cionta
   fuair sé ar son a oirbhearta
   aoibhmos fa mhian a mheanma
   san chaoimhlios fhial oireaghdha.
  52. Ní tugadh bhós—ní bréag sin—
   1530] a chuid d'aoibhneas fhóid Fhionntoin,
   críoch na sriobh ngoirmealtach nglan,
   acht d'fhior oirbheartach uasal.

  53. p.124

  54. D'iath Banbha na mbord n-oirrdhearc
   mór fhuair do bhrígh bhuanoirbheart
   1535] fa chrích ngloin na mbraoinlios mbláth
   a thoil d'aoibhneas is d'iomrádh.
  55. Tar churadhoibh fhuinn Earca
   tug iomad a oirbhearta,
   ré iomlán ó thoigh an Trír,
   1540] iomrádh ar Choin in Chleitín.
  56. Ó Chonn Céadchathach tar ceart
   fuair leath Éiriond a hoirbheart
   le neart deorudh go fiadh bhFáil
   ar dtriall d'Eoghan ón Easbáinn.

  57. 1545]
  58. Murchadh mhac Briain—ní beart nár!—
   fuair as a oirbheart iomrádh,
   na hórchroinn fa gloine gníomh,
   tar mórchloinn oili in airdríogh.
  59. Branán coimhghe chláir Lughaidh
   1550] Cú Rí fa rí dh'Iarmhumhain,
   ceann an tsluaigh dob iomlán iocht,
   fuair iomrádh as a oirbheart.
  60. A Magh Tuireadh—taom oirrdhearc—
   cian uadh do dhruim deaghoirbheart
   1555] —báidh linn a gcur fa chomhthaibh—
   do chinn Lugh ar Lochlonnchaibh.
  61. Dá nós súd—ní saobh in reacht—
   fuair tusa inmhe a hoirbheart,
   a bhláth craobh Thighe an Teampla,
   1560] a bhile saor soidheargtha.

  62. p.126

  63. Dá bhfaghtha a bhfuarudar sin
   ní thiobhartha, a thuir Uisnicch,
   geall ar oirbheart d'aon oile,
   a ghoirmdhearc shaor hseabhcoidhe.

  64. 1565]
  65. Ní dóith d'aonduini hoighriocht;
   ní déntar ód dheaghoirbheart
   dóith chogoidh do chloinn Eadhra,
   a chroinn abaidh fhíneamhna.
  66. Tugsad cách—ní claon in reacht! —
   1570] geall ar uaisle 's ar oirbheart
   doit, a chéile cláir Eamhna;
   cóir na tréidhe tighearna.
  67. Táinig dhíot díon do shleachta;
   fuair tusa a hucht t'oirbhearta
   1575] mar nar fhaláir, a bharr Breadh,
   anáir Ghall agos Gaoidheal.
  68. Sí fad mhaoroibh, a mheic Céin,
   críoch Luighne na magh mínréidh,
   a ghéag thoroidh ón Bhaoil bhuig,
   1580] a cobhair dod thaoibh thánuig.
  69. Bíodh Peadar eadrom is sibh
   laithe in bhrátha, a rí in ríchigh;
   cneadh ad chígh gidh doilidh dhoid
   bhur n-oighidh as trínn tánoig.

  70. 1585]
  71. A mheic Gráinne, a ghruaidh mar shuibh,
   nach marann tú, a thuir Aolmhuigh,
   uch mun-uar is fáth urchra
   truagh sa chách an comhorrtha.

  72. p.128

  73. Teisd inghine Maoil Mhuire
   1590] béim dhí ní fhuair aonduini;
   sí do chléir ní dóidh dhearoidh
   dá méin as cóir creideamhoin.
  74. Lorg a sleachta lé leantoir;
   fuair teisd as a toirbheartoibh,
   1595] bean do-chóidh tar crú Suibhne;
   clú cáigh ar a comairghe.
  75. Ní ceiltear maoine Máire,
   's í fa thoil gach thromdháimhe;
   a daghshamhoil as sí soin,
   1600] as baramhuil í d'Eimhir.
  76. Blagh 'n-a áit aice ag anmoin,
   téid sé uile dh'ollamhnoibh,
   cuid dá crodh rú ní rannfa;
   cor a clú 's dá comharrtha.
  77. Táinig san


p.130