Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 8

VII

An Fear Cédna .cc.

  1. 1265] Anam gá chéile, a Chormuic;
   fada fola in otharluit
   —an fhala ná déna dhuid—
   do-bhéara cara ar charuid.
  2. Gach cara dhínn, a dhearc corr,
   1270] loiteas an cách nos carond,
   an chara gé thí ar taithlioch,
   bhudh í an chara chomhuightheach.
  3. Cairdios do cheangal re neach
   ní hé as docra, a dhealbh shoichleach,
   1275] —ná car séd acht molta a-mháin—
   docra fa chéd a chonnmháil.
  4. Fada a-rís go dtéid a dteas,
   don dá rann gidh bé bhriseas,
   an síodh cuirthior 'n-a chéile,
   1280] a ghríobh cruithgheal Coirrshléibhi.
  5. Gidh bé ionadh iarrus neach
   an chéduair, a chruth áiseach,
   as sé an té ionnarbthoir ass;
   ionnarbthoigh an té thiocfas.

  6. 1285]
  7. An cíos fhuilngthear as a uchd,
   gidh bé neach do-ní an umhlucht,
   mór luagh na heasumhla air
   freasabhra uadh dá bhfaghthoir.

  8. p.106

  9. Mó ná gach olc re a airdmheas,
   1290] acht go n-éirghe an t-easgcairdeas,
   sgur ní lamhud go luath dhe,
   fuath na gcarud dá chéile.
  10. Dá dhoimhne as-dteagh théid an grádh
   —truagh, a Dhé, cor na gcompán—
   1295] mór as dhoimhni ag tocht as-dteagh
   olc na foirne acht go bhfilltear.
  11. Do bhean díom déanamh ainchean,
   gidh bé cairdeas congoibhthear,
   acht seachna deabhtha Dé bhí;
   1300] as dearbhtha é um gach éinní.
  12. Ní mhaireann duine ar domhan
   céd bliaghoin re a bhreathnughadh
   do shíol gCréidhe thuaigh ná theas
   dar fhuaigh re chéile cairdeas.

  13. 1305]
  14. Mairidh cairdeas, a chruth glan,
   míle bliaghan gan bhádhudh
   ag druing d'fhineadhuibh gach fhuinn
   nar bhuing d'fhiliodhoibh urroim.
  15. Gach rann dá raibhe ag cloinn Chéin
   1310] san mhaith do dáileadh dóiphséin
   táir an mhaith is maroid sin
   do charoid, a fhlaith Luimnigh.
  16. Ná tréig do chara ar chaoi ar bioth
   's ná tréig sinni an sluagh Muimhneach,
   1315] acht déna in dál is bhuaine,
   a rélla ó chlár Craobhruaidhe.

  17. p.108

  18. Mar thugois druim don taoibh theas,
   tríd chuirim cugad cairdeas,
   beith amhairseach gur dual damh
   1320] ar shluadh ghlanaidhbhseach Gulban.
  19. Mo chédchairdeas red chéibh mbuig
   —ór seanoibh as seadh thánuig—
   as rann dá chéile an dá chloinn
   clann Chréidhe agas clann Chárrthoinn.

  20. 1325]
  21. A lámh chruaidh, a chroidhe bog,
   mo dhara cairdios chugad:
   má taoi umam dhá fhalach
   do bhaoi ar ccomand carthanach.
  22. Ribhsi dá rí sinn a leas
   1330] gá ní as teo iná an treas cairdeas?
   an cháil ón ceanamhla sind,
   báigh na healadhna at indtinn.
  23. Ní nochdubh coidhche dom chead
   do chairdios ní mó mhaoidhfead
   1335] ort, a fholt cladhsholus cam,
   's gan amharus ort agam.
  24. Ní mhaoidhfe meisi, a mheic Céin,
   dá mbeath go mbeimis aimhréidh
   ar olc dá ndearnamar duid,
   1340] tort nír cheanglamar caruid.
  25. Do ghabh leithéid eagla in fhir,
   Ó Maol Conaire céillidh,
   fad mhaoinibh giodh hé as usa
   mhé red dhaoinibh dúthchusa.

  26. p.110


   1345]
  27. Beag an turbhoigh dá dtig olc,
   urusa mh'fhearg do dhúsocht,
   bí ar hionggabháil madh áil libh,
   a fhionnbhranáin chláir Chaisil.
  28. Ní mhaithfinn doit, a dhearc mhall,
   1350] dod dheoin dá ndeachtha toram
   ná dot aimhdheoin uair oile,
   a thaibhgheoir bhruaigh Bhóroimhe.
  29. Ní dheachaidh tú romham riamh
   dá bhfaghoinn adhbhur dímhiadh,
   1355] a ghnúis ghlan chéillidh chonnla,
   tar tal éinfhir elodhna.
  30. Breathnuigh romhad, a rosg mear,
   féach ad dhiaigh, dearc ad thimcheal,
   gidh bé taobh dá ttiocfa ar ccion
   1360] ar ccionta ar-aon go n-aincthior.
  31. Déanam a gceann a chéili,
   coisgiom cúis ar n-aimhréidhe,
   is bí san riocht roimhe rum;
   ar iocht ar-oile anam.

  32. 1365]
  33. Ar h'athoir airdrí nimhe
   feirde oineach impidhe,
   ós tú as ghlórmhuire as-ttigh thall
   sir, a óghMhuire, mh'anam.
  34. Anam gá chéile, a Chormuic.


p.112