Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of O'Hara (Author: [unknown])

section 5

IV

An Tadhg Dall Céadna .cc.

  1. Maith an ceanduighe Cormac
   mac Céin dá gclaon iobhurshlat,
   lámh thabhartach um cheann gcruidh
   malurtach as fhearr aguibh.

  2. 665]
  3. Re linn Chormoic ní cluintir
   fear a mheallta a malairtibh
   bheith soimheallta as sé do-bheir
   dá ghné hsoineannta hsoilbheir.
  4. Mac Céin na gcéimionn ndocrach,
   670] móide as mhaith an malartach,
   sduagh dhaoineach ó bheannaibh Breagh,
   meallaidh gach aoinneach eisean.
  5. Féach an fearr iomlaoid oile
   ná in mhoirn tsuthoin tsíorruidhe
   675] téid don fhlaith ionfhuair fhaoilidh
   ar mhaith diombuain díomhaoinigh.
  6. Gearr do mhairfeadh na maoine
   bronntar le flaith Formaoile
   's pudh buain na molta ar marthoin
   680] dá ghruaidh chorcra chomharthoigh.
  7. Ní mhairfeadh bleidhe ná brat
   dá bhfaghoid cách ó Chormac
   ná arm áigh craoibhlíne cuir
   aoinmhíle a-bháin do bhliadhnaibh.

  8. p.60


   685]
  9. Ní mhairfeadh éideadh ná each
   ná feilm loinnearrdha líneach
   ná beirt mhaothghorm tsróill ngloin
   ná saorchorn óir ildealbhoigh.
  10. Dá measdaoi maith an domhuin
   690] as sé críoch a gcualubhair
   ní bhí acht an moladh a-mháin
   ní don domhan acht díoláimh.
  11. Maith an ceannuighe an té tug
   bláth diombuan dúisgeas formud
   695] fada ón bhláth tocht a thoraidh
   ar sgáth mholta mharthonaigh.
  12. Maith an ceannuighe an fear fuair
   ar bhréig ndiomolaidh ndiombuain
   díoghrais mholta buain bhaluidh
   700] a n-uair obtha dh'ealadhuin.
  13. Maith an ceannoighe cheandchas
   an uair as mhó an maitheamhnas
   an maitheas ar a mbí a bhrath
   nó an ní chaithios do cheanduch.

  14. 705]
  15. Do bhí dh'echt ar Ó nEadhra
   do thaobh a ghlun ngeineamhna,
   fir neamhdhochda nar náir cruth,
   deaghmholta cáigh dho cheannuch.
  16. Ní fhuigheadh Cormac mhac Cein
   710] —córuide in éigse dh'óighréir—
   tráth as neamhdhaoire ná a-nos
   na deaghlaoidhe ó chách cheandchos.

  17. p.62

  18. As sé a bhfoil ar feadh Bhanbha
   oirne ag iaroidh ealaghna
   715] d'uaislibh chláir bhraoincheannsa Bhreadh
   aoinphearsa a-mháin an mhíleadh.
  19. Céd urdoil a bhfuighthi a-niodh
   ar ghrés fromhtha na bhfileadh
   rachaidh orthoibh uair oile
   720] ó onchoin Bhruaigh Bhóroimhe.
  20. As sé an uair as saoire soin
   's as teirce a-tá gá iarroigh
   sgotha dána gnénuaidh ghloin
   énuair as chára a charrthoin.

  21. 725]
  22. Ó a-tá in dán neamhdhaor a-niodh
   biaidh lin nach éidir dh'áireamh
   ma slán tarngortaigh Chláir Chrot
   d'aghmholtaibh cáigh ag Cormac.
  23. Biaidh oirchill re haghaidh cáigh
   730] an uair as usa a bhfagháil
   d'éis taisdioluigh tholcha Breadh
   d'aisgeadhaibh fromhtha Féindeadh.
  24. Maith fear do-rinde roimhe
   thallód a dtús aimseire
   735] oireichil a samhla sin,
   roibheithir chalma Chaisil.
  25. Do-rinde Modh Néid nárach
   a hsindsior maith mórdhálach,
   rí Mhoidhe coirmtheinn Chodhoil,
   740] oircheill oile a ionshamhoil.

  26. p.64

  27. Do-chonnairc fís fada ó hsin
   ríoghan Mhodha Néid neimhnigh,
   'n-a hinnisin ro bhí brígh,
   indisidh í dhon airdrígh.

  28. 745]
  29. Tarfás don mhnaoisin Mhodha
   seacht mba binne bláthmhara
   da-chí an fionnchrodh soiléir seang
   a dtiomchol oiléin Éireann.
  30. Tarfás fós dí 'n-a dheaghaidh
   750] ón bhuar shuaithnidh shítheamhail
   gach magh fionn collbhán corcra
   lomlán do lionn leamhnochta.
  31. Tarfás dí a ndiaigh na tána
   seacht mba eile urghránna;
   755] adhbhur teadhma teacht orrtha
   na seacht seanbha siabhurrtha.
  32. Go bhfuighlibh goirte garbha
   go n-adhurcaibh iarnamhla
   fraoch orra mar ealtoin sgean
   760] go ndearcoibh tolla teineadh.
  33. Nír fagbhadh leadhb ar láthair
   don tánaigh óig iongnáthaigh
   ón tána cheinnmhir chalma
   ngránna neimhnigh nathardha.

  34. 765]
  35. Breath na haislinge ass é a fhíor,
   rug Dearg Damhsa, draoi an airdríogh
   an bhreath chathardha dar chreid
   a ratharbha asd-teach táinicc

  36. p.66

  37. A-dubhairt an draoi 'ar dtosaigh
   770] as siad na seacht gcédbhasoin
   seacht mbliadhna lomlán lachta
   comhlán riaghla is ríoghachta.'
  38. 'As iad bhós na ba oile
   seacht ndaoirbhliadhna docroidhe
   775] tír na ccuan mbailbhlindte mbind
   budh tuar aidmhillte dh'Éirinn.'
  39. 'Íosoidh bean a mac da muin
   sénfoidh an t-oighre an t-athoir
   fa chlár séimhsheang na sreabh nglas
   780] ar feadh Éiriond re hocras.'
  40. 'Déntar uaibh' ar Dearg Damhsa
   'oirichil mun adhbhursa
   na céidbhliadhna suil tí as-tteagh,
   a ri géigniamhdha Gaoidheal.'

  41. 785]
  42. 'Ná gabh ad chíos ná ad chánoigh
   ó Leith Mhogha mhórdháloigh
   fan gcrích móir mbraoincheinnfhinn mbuig
   aoinphinginn oir ná airgoid.'
  43. 'Ná gabh ó chách ad chíos ríogh'
   790] do ráigh ollumh an airdríogh,
   'a ghríobh fhial mhoighe Mumhan,
   acht biadh uile d'éanmhonadh.'
  44. Gach ní dhá ndubhairt an draoi
   re rígh Áine an fhuinn ghégnaoi
   795] do aontoigh é go humhal,
   sé d'aontoil an ollumhan.

  45. p.68

  46. Tiad Muimhnigh dá bhfógra féin
   do mhac an airdríogh d'éinmhéin
   'n-a mbróin chóirighthe um Chuan Dor
   800] do luadh fhóirithne a n-easbhadh.
  47. Tugsad umhla dh'Eoghan Mhór
   d'éis a dtírtheadh do thionól;
   don tslógh fa robhuidhe a riar
   Conoire Mór is Maicniadh.

  48. 805]
  49. Do bhí an Mhumha fa Mhodh Néid
   mar bhíos eadchrann ós fhoighéig
   fá cheandoighiocht bídh tre bhioth
   don tseangoireacht mhín Mhuimhnioch.
  50. Feirrde a shíol ó shin a-lle
   810] nar an re ham na daoirse,
   cneas taobhthondghlan dá ttráidh muir,
   saorchonnradh cháigh do cheandoigh.
  51. Aithris ar Modh Néid do-ní
   Cormac Ó hEadhra in t-airdrí,
   815] dias dar dual fochondmhadh Fáil
   fa shochonnradh uan d'fhagháil.
  52. Mac Céin nar chaomhain doibheart
   cóir a chor re ceannoigheacht;
   bláth fpóir sheangfhola Shadhbha
   820] ceandoighe óir ealaghna.
  53. Do ghrés glan fhileadh bhfromtha
   tarla sonn séan gconnortha
   dá shuil chuirr mhongfhabhruidh mhir
   ó ollamhnoibh fhuinn Éimhir.

  54. p.70


   825]
  55. Go lá an bhráich biaidh ar marthain
   'n-a bharr shéin is shobharthoin
   don tslógh ó bheannuibh Bladhma
   ar cheandoigh d'ór ealadhna.
  56. Feirdi an tráth tug dá aire
   830] riar éigeas Fhóid Laoghaire,
   cion gach aonduine ar ndol dí;
   crodh gan aodhuire an éigse.
  57. Peandocht éigeas innsi Fáil,
   beannocht naomh Éireann d'éanláimh
   835] luach a cheannoighthe as sé soin;
   beandoighthe an té le a ttuilltir.
  58. Ar mhac Céin cheannchas molta
   do thuit bail na beannochta
   ó thrácht mhaothbhuinn réidh rathmhair
   840] go céibh gcraobhthruim gcomharthaigh.
  59. Ní mó a-niodh ná 'n-a naoidhin
   dúil cháigh 'n-a chruth fhorbhfaoilidh;
   fuair sgath Luighne 'n-a leanabh
   rath nach oighbhi ar eileaghadh.

  60. 845]
  61. Do fagbhadh é a n-aois leanaibh
   ar mbuain a ghég ngeinioluigh
   gan aipdhioghadh dá ghruaidh ngil
   'n-a mhaicleanamh uair éigin.
  62. Ní raibhe caomh ná cara
   850] dílios don óg armthana
   sé a aonur a na n-aghuidh,
   sé a mbaoghal gá bhiodhbhadhaibh.

  63. p.72

  64. Do beanadh a dhúthchus de
   do beanadh bhós a bhráithre
   855] go raibhe saor Thighe Táil
   'n-a aon d'fhine ar n-a fhágbháil.
  65. Beantair seilbh Luighne as a láimh
   an tráthsoin truadh in diombáigh;
   tógoibhthear an té nar dhligh,
   860] fógairthear é re haimsir.
  66. Bliaghain ar fhichid don fhior
   nar shuigh sósar ná sinnsior
   do shíol gCéin 'n-a n-áitibh ann
   gur áitigh féin an fearand.

  67. 865]
  68. Táinig san senágh síol mBloid
   fíoch Cormoic in tan tánoig
   cland Chéin asd-teach ní tugadh
   a mbreath féin go bhfuarudar.
  69. Ésga lán an leithe theas,
   870] ní lughoide fuair flaitheas
   sé d'fhágbháil 'n-a aon d'fhine,
   an chraobh ógnáir oirnighe.
  70. Ní dheachaidh ag aoinneach air;
   dar leat as leis do bhádair
   875] a raibhe a n-aghaidh an fhir
   ag faghail fhola hÉimhir.
  71. Mó ná rath do rígh Luighne
   cáin an tíre tonnghuirme
   d'éis na bhfearchon ó Thigh Tháil
   880] do neamhthoil gach fhir d'fhagháil.

  72. p.74

  73. Nír thioghluic Dia roimhe riamh
   a bhus ná a Mumhoin Mhaicniadh
   rath an ríogh dh'aoinneach eile
   do shíol daoineach Dairine.

  74. 885]
  75. Tús ratha rogha dealbha
   fríth leis a lló a gheineamhna,
   sduaigh dhédnuaighe brodha Breagh,
   rogha cédbhuaidhe an Choimgheadh
  76. Fríth dealbh Chormoic ón Choimgheidh
   890] d'égcosg agus d'fhorfhuighlibh;
   ó run dil go dreich ngairthe
   do bhreith Fhir a n-ordoighthe.
  77. Ó thrácht puinn go céibh gcaisghil
   ní bhí ball dá bhalloibhsin,
   895] rí an tsluaigh ó Gháiridhe ghil,
   gan bhuaidh áiridhe éigin.
  78. Buaidh lúith ar an mbonn mbántais
   nach léamhoid lucht gabháltais,
   buaidh gach fheadhma ar an mbais mbáin
   900] dearna thais acht a tteagmháil.
  79. Buaidh mbreithre ar an mbél gcorcra,
   dá ttig buaidhreadh bantrochta;
   buaidh gcéille ar an gcroidhe mhear
   ag céile Mhoidhe Maisdean.

  80. 905]
  81. Tarrla dhó ó Dhia nimhe
   buaidh bhfírinne is bhfoisdine;
   fuair a ttighibh na togha
   buaidh n-einicch is n-eangnamha.
  82. Maith an


p.76