Corpus of Electronic Texts Edition
Tabhrum an Cháisg ar Chathal (Author: Muireadhach Albanach Ó Dálaigh)

p.104

An Muireadhach cédna
 1. 1] Tabhrum an Cháisg ar Chathal,
  2] a hucht Íosa an Ardathar:
  3] a mheic, cuimhnigh ar gcaingne,
  4] dheit
  [...]
 2. 5] Éisd, a rí súlghorm Sionna,
  6] inni agus dá éinghiolla—
  7] nach truagh ar gcaingni a ceathair—
  8] ag faighdhi ar na fuineachaibh.
 3. 9] An ceathror crosda ar gach ndruing,
  10] gan lón énduine aguinn:
  11] maith an choimhdhe dár gcabhair,
  12] an Coimdhe is Ó Conchobhair.
 4. 13] Gluaisdior linn d'iarraidh fhaighdhi
  14] go ceann foltchas fionnAidhne:
  15] dá n-éra ceann Aidhne inn,
  16] nocha mbem d'fhaighdhi a nÉirinn.
 5. 17] Ar gcaingni ré a chéibh ndruimnigh,
  18] lór éinbhél dá athchuinnghidh:
  19] giodh eadh nocha seichébh soin
  20] gan mo leithén um leanmhoin.

 6. p.105

 7. 21] Lór linn ón rosgmhall reabhach
  22] an bhreath do bhaisd Muireadhach:
  23] ní ag iarraidh tuillidh atám
  24] acht ar chuinnigh mo chumpán.
 8. 25] Lámh dhuid ar dhath an tsneachta,
  26] a ghnúis ríoghdha ruithionta:
  27] an dara lámh go dearg dhuid,
  28] mo ghrádh don Cheard ros cumaid.
 9. 29] Suaithnidh éirghios a fhearg,
  30] Ó Conchobhair an Croibhdhearg:
  31] donnlámh is geallámh fa gha
  32] ag leannán bonnbhán Banbha.
 10. 33] As amhlaidh rugadh flaith Fáil
  34] 's a sgríbhionn lais 'na leathláimh:
  35] branán fearchonta Chláir Chuinn,
  36] láimh ghealchorcra as a ghualoinn.
 11. 37] Lámhach a láimhe deisi,
  38] ní hurusa a innisi:
  39] deargthair cláir ochta d'fhoghuibh
  40] do láimh chorcra Uí Chonchobhair.
 12. 41] Cuiridh sgiath ar sgáth a chnis
  42] risna gáibh nach ttéid thairis:
  43] fuaighfidh risna gáibh géra
  44] an láimh shuaithnidh shoisgéla.
 13. 45] Mór soighiod go seanglúib nglain
  46] do tharruing bas chorr Chathuil;
  47] fagha chas tachair do theilg
  48] bas tana Chathail Chroibhdheirg.
 14. 49] Maith ar each, ní holc dá chois
  50] lámhach Cathail Dhúin Durlais
  51] gabhaidh ó Cuinn chleith fá sheól
  52] eidir dhruim eich is aieór.

 15. p.106

 16. 53] Maith sén tugadh go Teamhraigh
  54] rí Muaidhe, mac Toirrdhealbhaigh:
  55] nocha sill buachail ar bhoin
  56] re linn uí Thuathail Teachtmhuir.
 17. 57] Suairc an taidhbhsi tárfas damh
  58] aréir do chathuibh Cruachan,
  59] a dhul amach san Midhe,
  60] gach clach 'na tur theinntidhe.
 18. 61] Crithre teineadh tárfas damh
  62] d'fhaicsin ar fhud a margadh:
  63] as í an chrithre, as breath bhunaidh,
  64] sirthi creach Uí Chonchobhair.
 19. 65] Do-chiú glastonn mara mir
  66] amuigh ag toidhiocht tairrsibh:
  67] as í an ghlastonn mhear mhara
  68] an geal basdonn béltana.
 20. 69] As é an Croibhdhearg chuirfios soir
  70] na Gulla do ghabh Theamhraigh:
  71] an duine ní diombáidh linn
  72] 'ga ttiomáin uile a hÉirinn.
 21. 73] Do-bheir thír gan bhrat gan bhoin
  74] an geal donn, ó Duach Galaigh:
  75] do-bheir cuach a dabhaigh dheirg
  76] ó Duach Galaigh don Ghaoidheilg.
 22. 77] Do-bheirid gotha a ghaghar
  78] rí Éireann go hamhlabhar:
  79] gaghar ar chuan go gcluinionn
  80] ní faghar uadh urfhuighioll.
 23. 81] Do-bheirid beanna uaine
  82] teas a ngnúis uí ghealGhuaire:
  83] maith an sódh seinleanna sin
  84] geilbheanna
  [...]

 24. p.107

 25. 85] Ionar corcra mar chaoir nduinn
  86] matal sgarlóid, sgiamh ndíoghainn,
  87] is léini chaol mar chailc ngil
  88] fá dhá thaobh uí Airt Aoinfhir.
 26. 89] Diobhruigis sgoth a sgingi
  90] uaidh ag imirt fhithchille:
  91] cúl réidhshleamhain tais do theilg
  92] dá bhais mhéirleabhair mhíndeirg.
 27. 93] Súil chochlach uaine aga,
  94] dó bhais mhíne mhérfhada,
  95] is bonn tana saor sleamhain,
  96] mala chaol donn druimleabhair.
 28. 97] Minic luaittear a leabhraibh
  98] oidhre taoibhgheal Toirrdhealbhaigh:
  99] cúl fiar is fleasga 'na bharr—
  100] trian a theasda ní thabhram.