Corpus of Electronic Texts Edition
Éistidh riomsa, a Mhuire mhór (Author: Muireadhach Albanach Ó Dálaigh)

p.94

Auctor huius Muireadhach Albanach

 1. 1] Éistidh riomsa, a Mhuire mhór,
  2] do ghuidhe is liomsa badh lúdh;
  3] do dhruim réd bhráthair ná bíodh,
  4] a Mháthair Ríogh duinn na ndúl.
 2. 5] Sgél do mháthar meabhair liom,
  6] 'na dheaghaidh atáthar treall,
  7] inghean mhilis mhalach ndonn,
  8] trilis trom chladhach fá ceann.
 3. 9] Anna sein, seanmháthair Dé,
  10] óa gealbhráthair do ghein rí,
  11] níor ghiall a meadhair do mhnaoi,
  12] gur fhaoi lé triar d'fhearaibh í.
 4. 13] Rug inghean gach dheighfhir dhíobh,
  14] geibhidh aca an fhinngheal úr,
  15] teóra inghean a clann chaomh,
  16] slimgheal a dtaobh, cam a gcúl.
 5. 17] Gorma a súile, suairc a ngné,
  18] a gcuairt nochar chuairt gan ghnaoi,
  19] na sluaigh uile atá ar a dtí,
  20] trí mná agus Muire ar gach mnaoi.

 6. p.95

 7. 21] Tugsad trí fir thoighe a dtriúr
  22] na trí Mhoire ó nimh na naomh,
  23] gur thráchtmhall torrach an triar
  24] na gciabh ndrongach snátrom saor.
 8. 25] Rugsad trí maca na mná,
  26] aca roba lia 'sa lia;
  27] (cá seisear mín doba mhó?)
  28] eisean roba só dhíbh Dia.
 9. 29] Máthair Iacóibh inghean díbh,
  30] sgiathdóigh ar gach n-imneadh fhuair,
  31] bean díobh Muire máthair Eóin,
  32] sgeóil nár ghnáthaigh duine i nduain.
 10. 33] Tusa Muire Máthair Dé,
  34] duine níor ghnáthaigh do ghnaoi,
  35] ríghbhile arna roinn ar thrí,
  36] Rí fírnimhe id bhroinn do bhaoi.
 11. 37] Mise ar bhar n-aithnibh ar-aon,
  38] id dhaighthigh agus id dhún,
  39] a anam, a Mhuire mhór,
  40] a ór buidhe, a abhall úr.
 12. 41] A bhiadh, a édach ar h'iocht,
  42] a chiabh ghégach mar an ngort.
  43] A Mháthair, a Shiúr, a Shearc,
  44] stiúr go ceart an bráthair bocht.

 13. p.96

 14. 45] Bráthair dhamhsa do Mhac mór,
  46] a shlat mhallsa, a Mháthair shaor,
  47] deaghbhráthair cóir ar bhar gcúl,
  48] seanmháthair úr róibh a-raon.
 15. 49] Go ndearna m'ionghaire ar h'Fhear,
  50] a fhionnMhuire, a earla tiogh,
  51] iomdha im chridhe crithir dhubh,
  52] mithigh dul dá nighe aniogh.
 16. 53] A Mháthair Dé, dénam síodh,
  54] ósa ghlédhonn gné do chiabh,
  55] ciúnaigh h'fhearg, a Mhoire mhór,
  56] a ór dear i gcoire chriadh.
 17. 57] Do nimh thánaig, a thaobh geal,
  58] a láraig, saor mar an sriobh.
  59] Cá beag liom do dhúthchas damh,
  60] a chúlchas ghlan fhionn, ót Fhior?
 18. 61] A Thríonóid, a Mhuire mhín,
  62] tuile gach glóir acht bhar nglóir;
  63] a Cheathrair, caistidh rém dhuain,
  64] ní geabhthair uaibh aisgidh óir.
 19. 65] A ÓghMhuire, a abhra dubh,
  66] a mhórmhuine, a ghardha geal,
  67] tug, a cheann báidhe na mban,
  68] damh tar ceann mo náire neamh.

 20. p.97

 21. 69] Do chloinn Dáibhíodh thú, a mhall mhór,
  70] gan chrann mar thú rébhar dtúr,
  71] do chloinn Abhrán h'urla claon,
  72] gabhlán craobh gcumhra ar do chúl.
 22. 73] H'Fhear is do Mhac ar do mhuin,
  74] geal a ghlac is geal a righ,
  75] t'Fhearathair réd thaobh as-toigh,
  76] ag soin taom d'ealathain t'Fhir.
 23. 77] Dalta iongnadh dot ucht bhán,
  78] agus dot fhult fhionnghlan úr,
  79] do Mhac agus t'Fhear ar-aon,
  80] a shlat shaor gheal ar do ghlún.
 24. 81] Do bhábhair dias aobhdha ann
  82] dábhar gcaomhna ó ghlionn do ghlionn,
  83] Mac malachdhubh dóidgheal donn,
  84] óigbhean trom anathlamh fhionn.
 25. 85] Do-ní sé casadh do chiabh,
  86] do dhuadh é ar t'asal dá dhíon.
  87] do bhas, a ógMhuire úr,
  88] do chas cúl ródbhuidhe an Ríogh.
 26. 89] Tú do shíor doba shámh leis,
  90] is do chíogh bán ar a bhois,
  91] an uair do nightheá an gcraoibh gcais,
  92] do lightheá an mbais gcaoimh 's an gcois.

 27. p.98

 28. 93] Fraoch buidhe ar h'úrbharr mar ór,
  94] a Mhuire shúlmhall, a Shiúr,
  95] cíoch geilmhín trom as do thaobh,
  96] Leinbhín saor donn agá diúl.
 29. 97] Mairg do oiligh h'earla glan,
  98] doiligh, ór ní dhearna cion;
  99] munab ionnraic do bhrú, a Bhean,
  100] ní headh cnú ar fionnshlait i bhfiodh.
 30. 101] Easbach clann ladrann do luadh,
  102] a lagbharr fleasgach cam claon,
  103] amharas dob olc an chiall
  104] ort, a chiabh chladhsholas chaomh.
 31. 105] Do bhrú aníos ba lomlán leat,
  106] mar bhíos a bhronnlár 'san bhrioc,
  107] an Coimdhe 's gan loighe lat,
  108] Mac Moire do-roighne riot.
 32. 109] Acht tú féin, a Mhuire mhór,
  110] nochar léir do dhuine dhaor,
  111] suaimhnighe ar fhear, a fholt fiar,
  112] nach biadh is bean olc ar-aon.
 33. 113] Cosmhail h'aonMhac réd chúl gcam,
  114] a shaorshlat an dá shúl chorr,
  115] do ghlaca ag an Ghiolla shiong,
  116] is t'ionga fhionn data dhonn.

 34. p.99

 35. 117] Coinnleach gormshúileach do ghruadh,
  118] abhra donnghlúineach 'gá dhíon,
  119] geilghégach leabhair do lámh,
  120] dán neimbrégach dleaghair dhíom.
 36. 121] Glan fallán buidhe do bharr,
  122] mar mhuine camán fád cheann,
  123] glan do bhas chaoilmhérdha chorr,
  124] a chas donn shaoirdhénmha sheang.
 37. 125] Ní dheachaidh d'ég h'aithghin mhná,
  126] do shaighthin - ní brég - ní bhia,
  127] níor bhlas beathaidh bean mar thú,
  128] a bhrú gheal i ndeachaidh Dia.
 38. 129] Tugaidh dhún leabaidh is lionn,
  130] a chúl ris nach teagaimh tonn,
  131] an bhréigfhleadh ar nach bí ceann,
  132] nárab leam í a dhéidgheal donn.
 39. 133] Guidheadh go hán h'abhra dubh,
  134] ar ghrádh bhar n-anma, a ghrádh glan,
  135] a Mhuire, ní hédmhar h'Fhear
  136] fád ghuidhe, a gheal dédghlan, damh.
 40. 137] A fholt buidhe cladhach cam,
  138] a Mhuire na malach seang,
  139] ná leig do bhreith oile ionn,
  140] feith lionn do chroidhe fár gceann.

 41. p.100

 42. 141] Dénam feis, a mheardha mhór,
  142] dod deis dealbhdha, taobh ré taobh,
  143] gabh m'fhorthain deaghrann is duan
  144] uam, a ghealmhall shochraidh shaor.
 43. 145] Ná rabh bean acht tusa im thigh,
  146] gomadh tusa bhus fhear air,
  147] na mná fallsa ad-chiú 's na cruidh,
  148] a bhfuil damhsa riú ná raibh.
 44. 149] Gan sbéis i gconaibh ná i gcrodh,
  150] ná i sgoraibh, a ghéis ghlan,
  151] easbhaidh chorn cáich is a gcon,
  152] orm is a sgor mbláith 's a mban.
 45. 153] Tógaibh an malaigh nduibh dhúin,
  154] is an aghaidh mar fhuil laoigh,
  155] tógaibh, go ros faicinn féin,
  156] an gcéibh ródaigh slaitfhinn saoir.
 46. 157] Tógaibh dhún an bonn 's an mbois,
  158] agus an cúl donn go ndeis,
  159] 'gus an súil n-ógcruinn ngéir nglais,
  160] réd chéibh dtais go bhfóbrainn feis.

  Éistidh.