Corpus of Electronic Texts Edition
Ag so brágha dheit a Dhé (Author: Tadhg Óg Ó hUiginn)

p.15

 1. {YBL col 143}1] Ag so brágha dheit a Dhé
  2] as dána ar do reic a Rí
  3] ullmhuigh geimheal damh a Dhé
  4] mo ré is gar a deireadh dhí.
 2. 5] Gan bheith san idh ní háil liom
  6] a fhir do cháidh is an chrann
  7] mo char id gheimhil i ngeall
  8] fearr dhamh iná mh'eidhir ann.
 3. 9] Mo chúig cialla 'gum brath bíd
  10] gan ghialla ní rach ón ruaig
  11] ar ais ní fhuighbheam do mhóid
  12] cóig glais muna fhuilngeam uaid.
 4. 13] Lot mh'anma a silleadh na súl
  14] do rinneadh is damhna déar
  15] ní bhiú id ghlas a Rí na ríogh
  16] muna thí dhíom bas rem béal.
 5. 17] Ní smuainim nach biam i bhus
  18] ón luaighill do niam a-nos
  19] nocha hí a-bháin acht an bhas
  20] id ghlas a Rí is cáir an chos.
 6. 21] Feadh mo ré d'éigin nó d'áis
  22] go dtréigear é mar budh fhís
  23] gach ní at-chluinim leis an gcluais
  24] fá bhfuighinn guais a Rí a-rís.
 7. 25] Na cóig námhaid do ní ar gclódh
  26] a-támaid a Rí 'gá rádh
  27] a n-aire nó go ndeach dhíom
  28] bíodh faire ar an dteach i dtám

 8. p.17

 9. 29] A-tú ar bhaois gidh bé nach fuil
  30] is mé i n-aois i n-a haois shein
  31] far léig mé toram dod thoil
  32] a Dhé nach foíl oram th'idh.
 10. 33] Coim tar an anam lér fhaoi
  34] an chalann ní budh loinn lé
  35] ná déantar lámh dhearg acht dí
  36] ar ghrádh na dtrí ndealg a Dhé.
 11. 37] An corp féin i n-a olc uaim
  38] lé mbudh olc do réir fo ríor
  39] dá n-aomhtha mo bhreath do bhéar
  40] gach sgéal saortha dá ndeach dhíom.
 12. 41] Cóir dhamh ó nach damhann ceart
  42] an chalann do chur 'n-a tocht
  43] munab áil a thogha thart
  44] cáir smacht dá chara ar an gcorp.
 13. 45] Fillidh umam líon gach laoi
  46] ná bíom ag cumann 's an chlí
  47] fada ó théarnamh dhamh a Dhé
  48] dá rabh mé ar éan-mhagh is í.
 14. 49] Do ním ort ní ag tagra a-tám
  50] dá n-agra budh olc mo sgéal
  51] gach cion tháinig a Dhé dhíom
  52] bíodh sé ar an mbráighid do bhéar.
 15. 53] Cuir fhaire a Choimdhe ar an gcorp
  54] go dtoirne a aire don olc
  55] ag so an bhrágha as annsa ar th'iocht
  56] dána is sliocht m'arm-sa ar th'ucht.
 16. 57] Go dtéidhe an t-anam ar aon
  58] le chéile is an chalann chriadh
  59] dul as dámadh é mo rún
  60] dún a Dhé an glas ar do ghiall.
 17. 61] Corcra an dealg do bhí sa bhonn
  62] 's is dearg an chlí dom chionn
  63] dearg an bhas gidh bé ar a geall
  64] go mbeam a Dhé id ghlas i ngioll.
 18. 65] Do dhul as mo los fan lia
  66] is do bhos do chur fan gcló
  67] dá ndeach sé liom rem lá
  68] a-tá im chionn a Dhé fa dhó.
 19. 69] Dom chionn do chuadhais fan líg
  70] mar do fhuarais riom an ruaig
  71] mh'fheidhm i dtarbha gion go dtéid
  72] ná léig seilbh an anma uaid.
 20. 73] An tsealbh is breath 'n-a breith naoi
  74] ar a bhreith muna bheath sí
  75] fada is a breath urlamh é
  76] cunnradh gidh bé neach do ní.
 21. 77] Fuair a bhonn 's a lámh a lot
  78] ar dhá chlár is an chronn bhrioc
  79] mh'fheacadh gion gur fhéad do Mhac
  80] lat an séad do reacadh riot.
 22. 81] Tuigid cách an t-aighneas úd
  82] 'n-a ainbheas go bráth ná bíod
  83] sealbh an anaim is sé an séad
  84] créad fa raghainn a Dhé dhíod.
 23. 85] Síol Ádhaimh gidh olc an greim
  86] ar do thocht díobh slánaigh sinn
  87] fóir gach ní as cás ar do chloinn
  88] 'n-a roinn do ghrás a Rí rinn.
 24. 89] Méin Eabha im leanmhain gach laoi
  90] a ceana gér mheabhraigh mé
  91] ní bhréagfa a cuimhne as an gclí
  92] 's do ghéanta ní as doilghe a Dhé.

 25. p.18

 26. 93] Cia do fhéadfadh tuile is trágh
  94] ná téachtadh uighe san eon
  95] call is abhall taobh re taobh
  96] fagham saor ann dá mbudh eol.
 27. 97] Nochan fhuil míorbhal as mhó
  98] 'gá dhíorghadh ó thoil gé a-tú
  99] is an chorp dá ndéantar Dia
  100] cia do fhéadfadh tocht acht tú.
 28. 101] Dlighei-se geall an dá ngréas
  102] a cheann an tighei-se tuas
  103] gá doilghe ná beatha is bás
  104] cleatha ag fás a Choimdhe a cnuas.
 29. 105] Roinn ar uainibh uair an lá
  106] dá uairibh an uair as liú
  107] an adhaigh an uair as mhó
  108] raghaidh don ló uainn a fhiú.
 30. 109] Ar gcoimhghe is daoibh-se budh dluigh
  110] a Choimdhe is a Shaoir-se shein
  111] ná díoghail an leic far luigh
  112] cuir fíon-fhuil do Mheic sa meidh.
 31. 113] Re lia gcorr do chuir a shlios
  114] ar nguin a bhonn is a bhas
  115] níor aithnidh do chách an cleas
  116] an treas tráth gur aithrigh as.
 32. 117] Do chogair creich 'n-a creich mhóir
  118] do bhreith an phobail ó phein.
  119] mar rug leis an gcreich do chuaidh
  120] uainn ar a leith ndeis bu dhéin.
 33. 121] Beatha shaothrach budh lór leis
  122] 's an ógh ag caomhthach a chnis
  123] do b'fhíor-bhocht é is é ré cois
  124] sé a-nois is a ríoghdhacht ris.
 34. 125] Don uile is umhal an Rí
  126] cumhal Muire dá gach mhnaoi
  127] grádh don mhoghsaine ag Mac Dhé
  128] slat é as cosmhaile ré cnaoi.
 35. 129] Gan bheith íseal olc an bhail
  130] an corp go dtíseadh fa thoil
  131] ní fiú é an bheatha do bhir
  132] gidh bé do shir seacha soin.
 36. 133] Guidheam uile ar a son súd
  134] gan duine acht ag dol ar séad
  135] ag dul uadh gidh eadh a-tád
  136] an t-ág 's an sean uann ag éag.

  Ag so.