Corpus of Electronic Texts Edition
Tomhus mhúir Chruachna i gCluain Fraoich (Author: Aonghus Mac Cearbhaill Bhuide Ó Dálaigh)

p.411

AONGHUS (MAC CEARBHAILL BHUIDE Ó DÁLAIGH cct.
 1. 1] Tomhus mhúir Chruachna i gCluain Fraoich
  2] fa sduaidh—nocha sduaidh fa mhúith—
  3] múr na sgiath mbeannbhladhach mbláith
  4] ráith na gcliath ndealbhdharach ndlúith.
 2. 5] Tomhus mhúir Theamhra ó Lios Fhloinn
  6] ó chúil chearna go a slios slim
  7] caithir bhláith charmhoguil chruinn
  8] mar ráith gCuinn abhradhduibh fhinn.
 3. 9] Tomhus mhúir Oiligh ghlais ghloin
  10] i bfroighidh úir chais an chluidh;
  11] samhail daighNéill Ghlúnduibh ghil
  12] san tigh mhúraigh chlaidhréidh chuir.
 4. 13] Tomhus mhúir Chaisil fa a chois
  14] no an dúin ghlais-sin go n-a gheis
  15] ag fior fhuilt chrunnfhailghigh chais
  16] go mbais Cuirc dhubhmailghigh dheis.
 5. 17] Níor ghabh Meadhbh ná Corc ná Conn
  18] port ar nar shealbh port na bpeall;
  19] do bhalla chaomh nó do chrunn
  20] níor chum saor halla budh fhearr.
 6. 21] Treabh as áille dar fhéagh súil
  22] a sgáile gheal re a béal biaidh;
  23] nocha meisde ní dá néimh
  24] gan léim eisde dhí dá diaigh.
 7. 25] Sreath cláraigh mhín dualaigh dhlúith
  26] 'n-a sduadhaibh do-chím mun gcruaich;
  27] sliocht uird riondaidhe mun ráith;
  28] bláith sliombuidhe a buird 's a bruaich.

 8. p.412

 9. 29] Mar badh meirge slíogdha a snuadh
  30] nó mar dhíolda as deirge clár;
  31] mín ón chearamh gach crann caol
  32] sleamhan a taobh thall ón tál.
 10. 33] A hasnach glan donn le dlús
  34] níor ghabh tonn lasrach dá luas;
  35] cá seadh teine ar a tí thíos
  36] muna thí gríos nimhe a-nuas.
 11. 37] Suairc an daingean anma d'Aodh
  38] nachar mhainnear madhma riamh;
  39] ní bhí san léibheann chas chlár
  40] glas lámh nó géibheann ar ghiall.
 12. 41] Fear ga tealgadh gion gur thearc
  42] nochar deargadh cneadh 'n-a curp;
  43] sgeinnidh colg sleighe dá sliocht
  44] briocht neimhe na n-ord 'n-a hucht.
 13. 45] Mar chathraigh nGreabháin ar ghráin
  46] nac lamhthair meadháil a múir;
  47] tréigthear brath na dtreabh re a taoibh
  48] mar ba clach aoil gach teagh túir.
 14. 49] Ná braitheadh bean go bráth í,
  50] an ráth gheal ler caitheadh cré
  51] dá lár do lingeadh an Traoi
  52] do mhnaoi do cinneadh d'ágh é.
 15. 53] Sleagh tre dhruim fir go lár lás
  54] ór thil a clár mar do- chuas;
  55] maol na gualann budh toll thíos;
  56] ón chronn bhíos nuabharr a-nuas.
 16. 57] Dá dteagmhadh Lugh Banbha Briain
  58] nó an Daghdha do dhul dá dréim
  59] mná an táibhlidh mun ba tearc lóin
  60] gan neart slóigh láinmhir dá léim.
 17. 61] Caithir chuanna ceithre mbeann
  62] sduagha do-gheibhthe re Goll
  63] brugh slatac fuinneogach fionn
  64] bratach sliom duilleogach donn.
 18. 65] Sduadh bhreac dhealbhach um an ndún
  66] dar leat mar badh ceannrach caomh
  67] iomdhorus um an dteach i dtám
  68] sreath clár as tiormsholus taobh.

 19. p.413

 20. 69] Comhla sholus dá huaim d'ord
  70] ris an ndorus nar bhuail bard;
  71] do fuaigheadh cearcall clár ndearg
  72] gan leathtrom learg d'fhán nó d'ard.
 21. 73] Caithir fhionn as airde múr
  74] ós a cionn is gairge an ghrian;
  75] goirmlionn um an lios do ládh
  76] crios clár gcoimshliom ós chrios criad.
 22. 77] I gcathraigh Aodha an airm nua
  78] ar ngairm gacha dhaonna dhó
  79] giolla deaghbhruit duinn gach dia
  80] níor lia um sheanMhuic Truim Dhá Thó.
 23. 81] Niamh gach dhornchair bhláith san bhrugh
  82] níor dhorchaigh riamh an ráith gheal;
  83] gabhthar le trilsibh bróg mban
  84] an ród glan tirm-sin san teagh.
 24. 85] Fearb gaoithe ní ghéabha greim,
  86] ní bhéara dlaoithe dá druim
  87] don chúirt chomhlaigh easnaigh fhinn
  88] go sging chonnlaigh theasbhaigh thruim.
 25. 89] Teagh ríogh Chruachan cuma a luadh
  90] is nach uathadh urra um Aodh
  91] dá ghlaislinn fhada go n-ór
  92] fairrsing an sódh troda a thaobh.
 26. 93] Teach nach airde finnteach Floinn
  94] i n-a ghairde slinnteach soinn;
  95] níor léig Aodh an eatail fhinn,
  96] ní chlaon rinn deataigh dá druim.
 27. 97] Teach laoch ar nach luigheann smál
  98] tre nach cuireann gaoth a ghlór
  99] a froigh mhíolla an doire dhiagh
  100] ní gloine niamh fhíona a hór.
 28. 101] Mar threabhradh ar thaobhaibh eang
  102] deallradh caolaigh ós a cionn;
  103] an darbh daol thríthe níor tholl
  104] gach drong chaol don fhíthe fhionn.
 29. 105] Luaidheam cúilteagh na gclár ngorm
  106] tre n-a smál ní dúintear dealbh;
  107] teach fionn is fraoch ar a arm
  108] is balbh gaoth ós chionn a chearn.

 30. p.414

 31. 109] Faiceam tomhus na gcleath gcorr,
  110] na sreath solus, na sreath sliom,
  111] sreath do chaolach bhán go a barr
  112] clár ball gcraobhach ós a cionn.
 32. 113] Teach Í Chonchobhair Chnuic Luain
  114] go lonchoraibh ar chruit chaoin,
  115] go gcloich buabhaill, go mbuilg sréin
  116] tuaraim do néimh a chuilg chaoil.
 33. 117] Títhe láintreabhradh ós lionn
  118] do tráichtdealbhadh d'fhíthe fhionn;
  119] do sduaighdhírgheadh an teach thall
  120] go mbarr cleath snuaidhmhíngheal sliom.
 34. 121] A díol innigh fúithe fríoth
  122] d'ingir gomadh dlúithe an sgiath
  123] saor ga treabradh is ga táth
  124] re dealbhadh snáth gcaol na gcliath.
 35. 125] An bhruidhean nach cuirre cnoc
  126] do tuigheadh nach luime leac;
  127] ní léir san chur claochládh slat
  128] aonchlár dar lat an brugh breac.
 36. 129] Sreath cúpladh gcorcra ós a cionn
  130] ar dtochta búcladh fa a barr;
  131] gréas gach gallghabhla ní gearr;
  132] allmhurdha leam gléas na nGall.
 37. 133] Dá chomhlaidh chrios n-amhlach n-ard
  134] —tarbhach a slios ní slios borb—
  135] mar chaoin aighthe cúpa ó cheard
  136] gach learg dhlúthta d'aithle a hord.
 38. 137] Fuair a caoilfhiodh a sháith shaoir
  138] ar n-a dhaoineadh san ráith réidh,
  139] a buird 'n-a n-áitibh ga n-uaim
  140] mar táithtir truaill cuilg re céir.
 39. 141] Mar chaoin mbuabhall as bhreac fiodh
  142] breac nuabharr gach taoibh don teagh;
  143] fighe na coirrmhéise a cur
  144] brugh bile goirmdhéise is geal.
 40. 145] Gurab buan an teach mar tá
  146] gach neach ag a luagh ar ló
  147] dá fhoghail gidh cuin do-chiu
  148] liu don choraidh do dhluigh dhó.

 41. p.415

 42. 149] Pailís bhríoghmhar as bhláith brugh,
  150] ráith na ríoghradh, ráith na sgol,
  151] Muimhnigh Ulaidh fa bharr Breagh
  152] fear gann sa tulaigh níor thomh.

  Tomhus.