Corpus of Electronic Texts Edition
Iongaibh thú orm, a Iarla (Author: Gofraidh Fionn Ó Dálaigh)

p.338

GOFRAIDH FIONN Ó DÁLAIGH cct.
 1. 1] Iongaibh thú orm, a Iarla,
  2] mór mh'fhearg ret fholt ngéigniamhdha;
  3] ná tabhair fheirg ar th'fhilidh;
  4] teilg i n-aghaidh th'aindlighidh.
 2. 5] Sul thuileas mo thonn fheirge
  6] do ghríosadh do ghruaidhleirge
  7] do-bhéar robhadh romham féin
  8] gidh foghal oram ei-séin.
 3. 9] Na foghla as a bhfás pudhar
  10] orm, a Iarla DeasMhumhan,
  11] tú do-ní iad ó fhuilnge,
  12] a rí Liag dá leanfuim-ne.
 4. 13] Ní racha sinn seachad féin
  14] dot éagnach, a ucht mínréidh;
  15] red ghnúis mbuig is dú a dhéanamh,
  16] dhuid a-tú dá thaisbéanadh.
 5. 17] Is ort as cóir a chumhal
  18] d'agra, a Iarla DheasMhumhan,
  19] lucht faghla nach rosgar ruibh
  20] do losgadh mh'arbha ar th'ionchuibh.
 6. 21] Gé tharmairt a thoidheacht de
  22] goradh do ghnúise háille
  23] ar son ghairthe gráin leargan
  24] ní cáir aighthe d'imdheargadh.

 7. p.339

 8. 25] Óglách dhuit do-rinne riom
  26] adhbhar móide nach maithfiom;
  27] gníomh té dá dtíosadh don mhóid
  28] mé dod ghríosadh, a Ghearóid.
 9. 29] Dá ndearnainn, a dhreach mar bhláth,
  30] gríosadh th'aighthe tret óglách
  31] mó a chionta don tí dá dtig
  32] gach ní dá dtiocfa treimhid.
 10. 33] Ar ulc riot-sa agus rum-sa
  34] tángas d'fhoghail oram-sa,
  35] a ghéag shúlchar Shíotha Truim,
  36] do rúnchar fhíocha eadruinn.
 11. 37] Feall orm do chaibhdhin charraigh
  38] ní leanabh é ar easurraidh;
  39] 'ma íoc ná déanaidh-se doirr;
  40] m'éaraic-se is díot do dhleasoinn.
 12. 41] Ar mbiodhbha d'eadráin oruinn
  42] tar éis meabhla 's míochomhuill,
  43] a leomhan dearccorr fionn Fáil,
  44] leattrom is gan ionn d'eadráin.
 13. 45] Uirre sin gidh saor thu-sa,
  46] éagcóir d'éis na meabhla-sa
  47] lucht a déanmha i dtreise id thoigh
  48] —gé théarna mei-se ón mheab- hail.
 14. 49] Gion gur thuiteas leo is leanta
  50] dhaoibh-se drong an aineachta
  51] mar do dáilte crú mo chuirp;
  52] im shláinte is dú mo dhíoghuilt.
 15. 53] Feall orm, is gan é ar séana,
  54] cuin dhíolfa nó dhíghéala?
  55] dlighidh tú a dhíol nó a dhíoghail
  56] síodh mása dhú i ndoighníomhaibh.
 16. 57] Suidheochaidh mé do mhuin cheirt,
  58] clú th'fhéicheamhnais gidh oirrdheirc,
  59] an gníomh doluigh nach dearnais
  60] oruibh do bhríogh breitheamhnais.
 17. 61] Créad fhuil agaibh 'n-a aghaidh
  62] gan a íoc ret ollamhain?
  63] lucht cogair fhaghla mh'fhine
  64] agaibh tarla i dtuinidhe.

 18. p.340

 19. 65] Cuma gá conair raghas
  66] an fear re bhfuil mh'fhaltanas
  67] ní bhiú ag cleith dola ar a dhruim,
  68] a fhala is id leith leanaim.
 20. 69] An uair badh chóir dhuit druim ris
  70] nó a mhilleadh, a mheic Mhuiris,
  71] is gníomh dod dhreich mar dheargfhuil
  72] bheith ag díon do dhíbheargaigh.
 21. 73] Mar nach fuigheadh fear dom chloinn
  74] bheith tar th'oirbhire againn
  75] bheith agaibh ciodh 'ma badh cáir
  76] dom fhior chagaidh gá chongbháil.
 22. 77] A Ghearóid, gidh doirbh dhamh-sa
  78] druim do chur red chumann-sa
  79] ceadh 'ma badh ionpháirte inn
  80] is fear mh'iomcháinte ar th'uillinn.
 23. 81] Gé táim ort ag iarraidh ceirt,
  82] gidh ullamh thú dá thoirbheirt,
  83] leasg gan t'agra, a fhleasg Leamhna,
  84] leasg tagra re tighearna.
 24. 85] Tú d'agra gan t'aithghin linn
  86] mo dháil is mó do mhaithfinn;
  87] gidh ionam linn dod leanmhain
  88] ní hionann inn d'fhéicheamhnaibh.
 25. 89] Gidh mé as dírghe cuid don cháir
  90] dá n-agrar thú, a thuir Iomdháin,
  91] budh beag dtaraidh an tulchóir
  92] it aghaidh don agarthóir.
 26. 93] It aghaidh, a fhabhra mall,
  94] gé tá an fhírinne agam
  95] ní íocfa, a ghéag Thoighe Tháil,
  96] acht oile dhéag do dhíoghbháil.
 27. 97] Déantar síodh nó bearar breath
  98] eadrainn, a earla fáinneach;
  99] lór dhúinn a ndobhramair air,
  100] a ghormlannaigh úir éachtaigh.
 28. 101] Nó bíoth cairde leath ar leath
  102] 'n-ar ndáil gidh fada an fuireach
  103] nó go dteagmha, a dhaithghil duinn,
  104] dod fhreagra th'aithghin aguinn.

 29. p.341

 30. 105] Tuigim is mar thuar faladh,
  106] gidh iongnadh an t-ordaghadh,
  107] móid agad dhreich raghloin ruinn
  108] ar mbeith a hadhbhair aguinn.
 31. 109] Rum do rinneadh an bine
  110] fa bhfuil oram th'oirbhire;
  111] do-ghéan uime mh'oirbheirt féin;
  112] an buille oirrdheirc ei-séin?
 32. 113] Baramhail do-bhéarar dhi
  114] urchor i n-aghaidh ruaige
  115] dá dtógbha fhalaidh eile
  116] i n-aghaidh ar n-oirbhire.
 33. 117] Má do chiontuigheas rut riamh
  118] i gcúis fa madh cóir mh'aimhriar,
  119] a fholt na bhfinnearladh bhfann,
  120] nocht an t-indearbhadh oram.
 34. 121] Achmhusán nach eagail damh,
  122] gé tú ar thoradh mo theangadh,
  123] gríosadh neich fa a ní féine
  124] ná bheith ar tí toibhéime.
 35. 125] Aimhleas ar Ghaoidheal ná ar Ghall
  126] do mhuin diomdha ní dhearnsam;
  127] is díleas inn dá gach fhior;
  128] sinn fa dhímheas níor dligheadh.
 36. 129] Do-ní mé—ní dá mhaoid- heamh—
  130] i n-aghaidh bhar n-iolmhaoineadh
  131] dot fhéin dhaoinigh druim ar druim
  132] réir gach aoinfhir fam acmhuinn.
 37. 133] Aithreach a fhad do leanas
  134] díbh gidh maith bhar muintearas
  135] más é as tuar dímhiadha dhamh,
  136] a sduadh mhínfhiadha Mhumhan.
 38. 137] Trem dhiomdha ar do dhreic rachaoin
  138] ní fhuighbhe uainn éantathaoir;
  139] nochan fhuighbhe uaim itghe;
  140] is cuibhdhe uaibh imirce.
 39. 141] Imirce nach áil linne
  142] do-ghéan d'aimhdheoin mh'intinne
  143] tre fheirg ret aighidh nuaidhe,
  144] a dheirg raighil rosguaine.

 40. p.342

 41. 145] Ceileabhradh dhuit—dia do mhóid;
  146] mei-se ag gluasacht, a Ghearóid;
  147] do sheachna ar neach níor dhú dhamh
  148] muna bheath tú dom thréagadh.
 42. 149] Fear aithne na n-uile cheard
  150] dom thréagadh truagh an díbhearg;
  151] gá dú acht ní aithnighe inn
  152] gidh tú as aithnighe i nÉirinn.
 43. 153] Feabhas th'aithne, a fhir Theamhra,
  154] córaide dhamh doimheanma
  155] th'anáir faoi ó nach fuighinn;
  156] fagháil gnaoi do ghnáthuighinn.
 44. 157] Dar leat nocha rabha riamh
  158] id bhrugh, a bharr na bhfinnchiabh,
  159] is ná faca sibh sinne,
  160] a fhir dhathta Dhuibhlinne.
 45. 161] Dá dteagmhainn duid ar druim róid
  162] seocham do ghéabhtha, a Ghearóid,
  163] gan mé ná thú rinn do rádh
  164] agus rinn chlú ar mo chomhrádh.
 46. 165] Beag má do-bheirim aithne
  166] ort gidh adhbhar machtnuighthe
  167] mar do-chuaidh th'aigneadh tar ais
  168] uainn ar gcaidreamh bhar gcádhais.
 47. 169] Ní chongbha th'aghaidh mhóir mhoill
  170] feadh a haithinte oruinn;
  171] deacair dhamh aithne uirre
  172] gan char aighthe oruinn-ne.
 48. 173] Dar leat ní tu-sa a-tá ann
  174] gér dhlúith dá chéile ar gcumann,
  175] nó no ní mei-se mé féin
  176] gidh bé dan treise a thoibhéim.
 49. 177] Baramhail aithne agam
  178] a-tá, a chraobh fhial fhabhradhdonn,
  179] ar do ghlár 's ar ghné th'aighthe
  180] gidh lán mé dod mhearaithne.
 50. 181] Gé aithnim th'aghaidh gcorcra
  182] is th'ucht solus somholta
  183] t'aigneadh ní aithnim a bheag
  184] aithghreim dod chaidreamh caithfead.

 51. p.343

 52. 185] Ní hé a ghuth as ghabhtha orm
  186] mo bhiodhbha, a bharr na bhfiarchorn;
  187] do mhealladh, a bhionnshlat Bhreagh,
  188] d'iomlat teangadh ná tigeadh.
 53. 189] Is faoi leis an bhfear do chum
  190] dhuit sgéal aimhleasa oram
  191] gion go ndéine inn d'ionnlach
  192] sinn dá chéile coimhdhiomdhach.
 54. 193] Ní hé ná badh éidir lat
  194] a chosg, a chiabh na bhfionnshlat;
  195] a mbí im cheann gion go gcoisge
  196] do-sní dream as díochoisge.
 55. 197] Gion go gcoisge an gcaibhdhin mbig
  198] do-ní orm cion nach ceilid,
  199] cogadh na gcuradh coisge,
  200] pobal Mumhan míonfhoisde.
 56. 201] Do choisgis cogadh chlann Luirc,
  202] do cheartuighis chloinn shaorChuirc;
  203] ceadh fa gcoisge na ríogha
  204] 's nach coisge mh'fhear eissíodha?
 57. 205] Eadram agus mh'fhear cionadh
  206] libh gion go reich réidhioghadh
  207] réidh uaibh UrMhumha is Éile,
  208] sluaigh urlamha aigmhéile.
 58. 209] Laighnigh i leith do dhroma
  210] fraoch mar éirgheas eatorra
  211] tú don chéadghuth ga gcosg soin
  212] do bhrosd ar n-éagnach oruibh.
 59. 213] Do réidhigh do neart a-niar
  214] snaidhm cogaidh Chloinne Uilliam;
  215] truagh ar réidhigh do rosg glan
  216] 's gan chosg ar n-éinfhir fhaladh.
 60. 217] Mar sin dámadh loinn libh-se
  218] do choisgfidhe an gcaibhdhin-se;
  219] tig dhíbh Í Chairbre do chosg
  220] is airge an tír le a dteagosg.
 61. 221] Ní chluinim cogadh dá mhéad,
  222] a Iarla Inse finnGhréag,
  223] nach coisge ó nach ceile
  224] gion go gcoisge ar gcoillidhe.

  Iong.


 62. p.344

 63. 225] Saor, a Eilionór, ar mh'fheirg
  226] th'aghaidh leathain mhóir mhíndeirg;
  227] gé tá míndeirge id ghnúis ghloin
  228] ní i gcúis díbheirge deargthair.
 64. 229] A Chondaois Cóigidh Mumhan
  230] nar luigh ar lucht ealadhan
  231] gidh tuar mo dhoirre a-dire
  232] ní thoille uam oirbhire.

  Iongaibh.