Corpus of Electronic Texts Edition
Fuirigh go fóill, a Éire (Author: Gofraidh Fionn Ó Dálaigh)

p.321

GÓFRAIDH FIONN Ó DÁLAIGH cct.
 1. 1] Fuirigh go fóill, a Éire,
  2] gearr go bhfuighe fírchéile;
  3] do chéile ní fear foirbhthe,
  4] a Éire, a threabh théagairthe.
 2. 5] A fhionnráith Teamhra Dá Thí,
  6] aithnim an fear dá bhfuiltí;
  7] triath d'óigleanabh do b'áil libh,
  8] a chláir fhóidleabhair Uisnigh.
 3. 9] Fada nach fuarais, a bhean,
  10] aoinfhear d'aicme na naoidhean;
  11] fad do chairde is dubhach dhuit,
  12] a Thulach Chairbre is Chormuic.
 4. 13] A-tá fear i n-aois leinibh
  14] —gearr go bhfuighe fóiridhin—
  15] i ráith na ngéigbheangán ngeal
  16] a chéidleannán mac Míleadh.
 5. 17] Tánaig an té taoi d'iarraidh,
  18] a fhinnbhean Néill Naoighiallaigh,
  19] dar dhual Bóinn bhraontana bhinn;
  20] aontamha go fóill fuiling.
 6. 21] Eidhre ó gCarthaigh, ceann Gaoidheal,
  22] gearr bhias i mbeirt ógnaoidhean;
  23] feith, a Bhanbha, a bhean Tuathail,
  24] go bhfaghbha th'fhear ionnuachair.
 7. 25] D'éis dealuighthe go réidh ruibh
  26] d'fhuil Chuinn is d'fhíorfhuil Eoghain,
  27] a bhean naoidhe an Chláir choimhthe
  28] an áil naoidhe neamhfhoirbhthe?
 8. 29] Meinic riamh seinbhean mar sin,
  30] a leannáin Airt Éinfhir,
  31] do ghnáth ag iarraidh fhear n-óg,
  32] a threabh dhiamhair na ndeargród.
 9. 33] Líthear ort-sa re hathaidh,
  34] a fhinnbhean Chuinn Chéadchathaigh,
  35] caor do mhianaigh Mogha Néid;
  36] sona an liamhain dod leithéid.

 10. p.322

 11. 37] Duit do thairngir an fáidh Fionn
  38] feacht riot i ráithe aoibhioll
  39] do dhearbh go mbiadh 'gun bhanfháidh
  40] leanbh a-niar dá nuaghabháil.
 12. 41] Ort, a Bhóinn, ná bíodh tuirse;
  42] leanbh óg don chloinn Charthaigh-se
  43] do thileadh Cláir bharrghloin Bhreagh
  44] do tharngair an fáidh Fítheal.
 13. 45] Dá labhradh éinfhear eile
  46] leat go teacht don tairngeire,
  47] a bhean fhionn fhoighéagglan Airt,
  48] oiréadmhar liom an labhairt.
 14. 49] Do-níd fáidhe Fuinn Ealga
  50] do-níd síona soineannda
  51] ar Thealaigh na dTrí gCuradh
  52] rí leanaibh do lámhnughadh.
 15. 53] Ar a leithéid do leanabh
  54] sgéala dhuit dá fhoillseaghadh,
  55] aoighe sgeoil uaignigh annaimh
  56] d'uaidnibh an eoil fhuaramair.
 16. 57] Lá thoir i gcath Chluana Tarbh
  58] d'airdrígh Éireann na n-órarm
  59] tig an uair-se d'fhagháil gliadh
  60] 's a bhranáin uaisle ar aoinrian.
 17. 61] Le cloinn Bhriain na síodhbhrugh seang
  62] an bhanfháidh darbh ainm Aoibheall;
  63] gus an mnaoi d'iarraidh fheasa
  64] tiaghair ar chaoi chairdeasa.
 18. 65] A-dubhairt Donnchadh mhac Briain:
  66] "cia dhínn thuitfeas san troimghliaidh
  67] d'uaislibh griandathta chlann gCais,
  68] a shann iarrata an eolais?"
 19. 69] "Airdrí Fhódla na sreabh seang
  70] tuitfidh Brian ann" ar Aoibheall
  71] "tuitfidh Murchadh—gá mó sgéal—
  72] ní foghthar 'n-a chló a choimhthréan.
 20. 73] "Tuitfidh Toirdhealbhach óg ann,
  74] mhac Murchaidh bhus cruaidh comhlann
  75] re cois roghan fhréimhe Cais;
  76] folamh Éire 'n-a n-éagmhais."

 21. p.323

 22. 77] "Cia ghéabhas Éire dá n-éis"
  78] ar Donnchadh ghnúis mar gheilghéis
  79] "sloinn dúin, a bhanfháidh mBriain,
  80] súil ní faláir re finnChliaigh."
 23. 81] "Biaidh an tír-sin na dTrí bhFionn
  82] do réir m'fháisdine" ar Aoibheall
  83] "i ndiaidh na n-ardshlat oile
  84] ag Tadhgmhac Briain Bóroimhe."
 24. 85] Gá dám dó, cuirid an cath
  86] Lochlannaigh is laoich Teamhrach;
  87] má tá nar shlán clann Chobhthaigh
  88] ár ann ar na hAllmhurchaibh.
 25. 89] Marbhthar le Donnchadh 'n-a dhiaidh
  90] urra codhnach síol saoirBhriain;
  91] reacht na Fódla mairg do mhill
  92] le fógra Thaidhg do thuitim.
 26. 93] Go hAoibhill d'éis an chatha
  94] tig Donnchadh gnúis ghealdatha
  95] go fáidh na ríogh ó Ráith Luirc
  96] do ráith narbh fhíor a n-éabhairt.
 27. 97] "An tí dar thairngir sinne
  98] Ráith Teamhra is Dún Duibhlinne
  99] —a chionta dhíom ní dhlighe—
  100] dá shíol tiocfa an tairngire.
 28. 101] "I gceannas Críche Teamhrach
  102] rachaidh mac Taidhg Toirdhealbhach
  103] ua na ríogh bhus rí eile
  104] do-ní fíor dar bhfáisdine.
 29. 105] "Beag dtarbha dhuit, a Dhonnchaidh,
  106] caill do chirt led ghníomharthaibh;
  107] uait féine i ndiaidh do dhoibheart
  108] biaidh Éire gan aoghaireacht.
 30. 109] "Ní laibhéar go laithe an bhráith
  110] d'éis shíol mBriain" ar an bhanfháith
  111] "gidh doiligh linn gan leanmhain
  112] don bhuidhin fhinn ildealbhaigh."
 31. 113] Do b'fhíor d'Aoibhill a ndubhairt
  114] fuighle ar nach fuil contabhairt;
  115] ráinig ríghe is reacht Teamhrach
  116] neart na tíre ag Toirdhealbhach.

 32. p.324

 33. 117] Do thairngir fáidh fada ó shoin
  118] go mbiaidh neart Oirir Fhionntoin
  119] ag Domhnall do chloinn Charthaigh
  120] roinn ghormlann ar ghníomharthaibh.
 34. 121] Muna thí an tairngire is-teach
  122] don Domhnall-so fa dheireadh
  123] —biaidh lá bhus ard a eire—
  124] do Thadhg a-tá an tairngire.
 35. 125] Fáisdine athar más fhíor
  126] tiocfa is-teagh d'oidhre an airdríogh
  127] más fhíor labhradh gach fhir eoil;
  128] ag sin adhbhar m'uirsgeoil.
 36. 129] Tréig, a Thaidhg, do trealamh leinbh,
  130] ná luaidh feasda feidhm roimheirbh
  131] —súil Mumhan ribh dái- ríribh—
  132] sir do chuladh gcaithmhílidh.
 37. 133] Gabh umad th'úirbheart iarainn,
  134] a rosg glas mar ghoirmniamhainn,
  135] caomhthruaill do ghlanlúirigh ghil
  136] gharbhghlúinigh dhaolchruaidh dheilgnigh,
 38. 137] Gabh do loinn gcorrghlais gcumhdaigh,
  138] a mheic na mná ó ríogh Lundain,
  139] samhail smuail do dhrithlinn deirg
  140] dá fhichlinn chruaidh led chéidfheirg.
 39. 141] Gabh mar so le séan uaire
  142] dá shleigh Con na Craobhruaidhe;
  143] fa baoghlach brath na bhfoghadh
  144] i gcath fhaobhrach Fhionnchoradh.
 40. 145] Minic ród fhuair a fhéaghain
  146] mionn litreach lán d'óiréanaibh,
  147] sgiath fa cruaidh i gcath Ghabhra
  148] 's do-chuaid ón chath chathardha.
 41. 149] Ná beir leat i gceann chatha
  150] achd airm adhbhair ardfhlatha;
  151] t'fhailm fhionn dhathómra ós do chionn
  152] do mhionn clachórdha cloichfhionn.
 42. 153] Tairg do thobhach do chóra;
  154] go meala, a mheic Onóra,
  155] th'airm curadh go gceo nimhe
  156] ler chumhan gleo Gáirighe.

 43. p.325

 44. 157] Ní mholaim dheit, a leinibh,
  158] —cóir dhuit Éire d'fhóiridhin—
  159] bheith éigcríonna id leanbh go léir
  160] dearbh do chéidghníomha, a choiléin.
 45. 161] Mór gcath chuirfeas do dheoin Dé
  162] mhac Domhnaill, gnúis mar ghlainré;
  163] cóir súil re sealgaire an luin
  164] dhúin gidh leanbaidhe a luaghail.
 46. 165] Cuirfidh cath Mhullaigh Maisdean
  166] gleo re bhféachfaidh fíorghaisgeadh;
  167] brisfidh calg fa mhagh Midhe;
  168] gar do thadhg an tairngire.
 47. 169] Cath díbheirgeach Dúin na Sgiath
  170] cuirfidh oidhre fhóid fhinnChliach;
  171] re a ré muidhfidh gach mearchath
  172] is cuirfidh sé an Saingealchath.
 48. 173] Dá ró Tadhg i dtréan Bhanbha
  174] biaidh ar-ís 'n-a n-athardha
  175] gach aoinneach san riocht reimhe
  176] do shliocht daoineach Deirgtheine.
 49. 177] Dlighidh ollamh uirrim ríogh,
  178] reic a áithis 's a fhéilghníomh:
  179] gabh ar tós m'fhorfhuighle, a fhir,
  180] rem chomhairle fós fuirigh.

  Fuirigh.