Corpus of Electronic Texts Edition
Fogus furtacht don tír thuaidh (Author: Fearghal Óg Mac an Bhaird)

p.307

FEARGHAL ÓG MAC AN BHAIRD cct.
 1. 1] Fogus furtacht don tír thuaidh,
  2] fogus furtacht dí dom dhóigh,
  3] tiocfa d'Aodh rer-oile a huaim;
  4] don taobh thuaidh is goire an ghlóir.
 2. 5] Broid an chóigidh saorfaidh súd;
  6] fóirfidh ar ghaoltaibh a ghéag
  7] an t-Iarla oirbheartach óg
  8] griangha ó fhód ghoirmealtach Ghréag.
 3. 9] Dá dhaghfhádh fa díleas rún
  10] Fítheal is Dallán na ndámh
  11] i gcuimhne ríomhthair a-raon
  12] fíorfaidh Aodh fuighle na bhfádh.
 4. 13] Muaidh is Doire is Dún na nGall
  14] agus múr Oiligh 's an Fhionn
  15] 's ní sa mhó—ní míobháidh leam—
  16] dó do gheall an fíorfháidh Fionn.
 5. 17] Na Conaill fhíre as fhearr buaidh
  18] dar gheall Coluim ríghe róinn
  19] ná saoilidh nach ba dhíobh dhúinn;
  20] bíodh súil gach Gaoidhil re glóir.
 6. 21] Ar labhair Cormac Ó Cuinn
  22] ní samhail d'orchar re haill;
  23] d'Aodh Bhreagh acht go triall tar tuinn
  24] Treabh Chuinn ní ba fiadh ar faill.
 7. 25] Glóir a gharma iarrfaidh Aodh,
  26] triallfaidh le chabhlach tar cuan,
  27] líonfaidh beannBhanbha na mBrian,
  28] fíorfaidh thiar seanlabhra suadh.
 8. 29] Géisfidh an Ana re n-Aodh,
  30] na slata géisfid dá ghrádh,
  31] géisfidh gach ní do-ní nuall,
  32] géisfidh an cuan dá dtí i dtrágh.
 9. 33] An Loch Léin-se léigfidh gháir
  34] an Éirne géisfidh re a ghlóir;
  35] cuirfidh meanma ar gach dúil díbh
  36] Súir mhín agus Bearbha is Bóinn.

 10. p.308

 11. 37] Mar bhóchna bhailbh briathar mall
  38] an griangha dá ghairm a-nonn
  39] ar tí a gharma ceann i gceann
  40] budh teann labhra na dTrí dTonn.
 12. 41] Na feadha ag claonadh dá gcloinn,
  42] na gaotha ag gealladh Í Chuinn,
  43] tug a dháil go domhan Finn
  44] foghar binn re tráigh ag tuinn.
 13. 45] Don sgoith Bhreagh-sa do bhí i ndán
  46] gach ní do gealladh dá ghaol;
  47] an cuire do imthigh uainn
  48] fillfidh a mbuaidh uile ar Aodh.
 14. 49] Clann Dálaigh fan teo gach toil
  50] do-chádair mar cheo do mhuigh;
  51] do sóigh an chrobhuing ór chein
  52] glóir i dtreibh Chonuill do chuir.
 15. 53] Go bhfagha tuir Tholcha Floinn
  54] do chomhdha a chuirp ar gach chaill
  55] an ré do bhean Dia don druing
  56] nach bia d'íbh Cuinn fear ar faill.
 16. 57] Lór go fóill a ndeachaidh dhíbh
  58] pór budh tóir ar Thealaigh bhFáil,
  59] an choimhdhe ar ar cuireadh uaigh;
  60] nár thoirne uainn m'fhuigheal áir.
 17. 61] Creach eile ní fhuighe an tnúth;
  62] meinic budh cuirthe do chách,
  63] fa ruire tilidh na dtuath
  64] sighin luath is guidhe ghnáth.
 18. 65] Lór don fhormad teacht rer dtréan,
  66] 's ar gcomhlot do theacht dá thaobh,
  67] rogha ar gcuaine aga i n-úr;
  68] nár ghada an tnúdh uainne Aodh.
 19. 69] Do bhí sochar bánfhuinn Briain
  70] ó Chonga go Máluinn mín
  71] síos re fánaidh ar feadh fúinn
  72] gur bhean tnúidh Í Dhálaigh dhínn.
 20. 73] Dá fhoichne a haonchrobhuing iad
  74] naomhCholuim roimhe i ngach ród
  75] Críosd cáidh le griangha na nGréag;
  76] ní dáigh d'éad an t-Iarla óg.

 21. p.309

 22. 77] Flaith dan cóire Teach Dá Thí
  78] ná meas ar a óige é;
  79] gach glóir fa dheoidh fearfaidh faoi;
  80] leathfaidh a ghnaoi do dheoin Dé.
 23. 81] Dá mhórrath budh fogus fás
  82] is dá mhórdhacht dola i ndlús;
  83] teas caol do-ghabhar re ngríos;
  84] caol bhíos gach tamhan ar tús.
 24. 85] Ní i n-aoinfheacht ghealas an ghrian,
  86] ní i n-aoinfheacht treabhthar an tuar,
  87] biaidh neart Ó nEachaidh ag Aodh;
  88] teacht caol ag deathaigh is dual.
 25. 89] Beanfaidh a chasnaidh d'Fhód Ír;
  90] gidh óg budh harsaidh a threoir;
  91] ar Bhanbha thonnmhaill budh tóir
  92] glóir garma Í Domhnaill fá dheoidh.
 26. 93] Do chleacht go dlúith doghraing reann
  94] ceap Ó Domhnaill Dhúin na nGall;
  95] ag uaim róidlearg na dTrí dTonn
  96] do bhí Conn 'n-a óigleanbh ann.
 27. 97] Conn Céadchathach ceann gach slóigh
  98] fa teann ar éachtAchadh n-Ír
  99] rí Breagh do hanadh re a uaim;
  100] 'n-a thamhan fuair Teagh an Trír.
 28. 101] Posd cothuighthe na gcóig sgol
  102] Conaire Mór fa mór seadh
  103] fuair glóir dá thaghadh ó thal
  104] do ghabh 'n-a thamhan Bóinn Bhreagh.
 29. 105] Fós ós chách do-chuaidh 'n-a am
  106] go hág ar an uair do b'fhearr
  107] Iath Breagh do chosain dá chionn
  108] do gheabh Fionn ó thosaigh teann.
 30. 109] Ar an nós-sain—ní nós nár—
  110] acht gidh óg órfaidh a ghaol;
  111] cia an fádh nar tharngair a thréan
  112] séan 'n-a bhládh amhlaidh ar Aodh?
 31. 113] An dream fhuair go hóg tre aoibh
  114] gach fód um Bhuais is um Bhúill
  115] is Cliodhna is Bóinn is Teach Táil
  116] mar do-chóidh dháibh go ndeach dhúinn.

 32. p.310

 33. 117] Gar dar ndoghraing dola ar gcúl;
  118] fogas d'Ú Domhnaill ar ndíon;
  119] leathfaidh ar gcomhtha um gach gcuan,
  120] beanfaidh ar snuadh dorcha dhíonn.
 34. 121] Snuadh dorcha ar gach aoinneach uaidh
  122] orchra Gaoidheal diaidh i ndiaidh;
  123] bláth gach abhla ag dubhadh dhóibh
  124] culadh bróin fa Bhanbha Bhriain.
 35. 125] Snuadh na horchra ar Thealaigh dTé
  126] le dorchacht ní dhealaigh sí;
  127] meadh do Bhóinn tairthigh an Traoi;
  128] do mhnaoi bhróin is aithghin í.
 36. 129] I mbrón na Traoi tarla ciall
  130] an tann-sa do bhaoi gan bhríogh;
  131] múradh a clach damhna déar
  132] tarla léan do rath a ríogh.
 37. 133] Fóir Gréag iar ngabháil na Traoi
  134] dá hanáir nochar fhéach sí;
  135] dá port úr do b'eagar clé,
  136] do leagadh lé go húr í.
 38. 137] Bile réidh dá fiodhbhaidh féin
  138] is é do b'ionchuir dá huaim;
  139] an obair do bhí gan bhrígh
  140] do thogaibh Prímh hí ar n-uair.
 39. 141] Toigéabhaidh toimhse na múr,
  142] toigéabhaidh toighe na naomh,
  143] tulach sgaithmhín Dá thí thiar
  144] dí ar dtriall budh haithPhrímh Aodh.
 40. 145] Cosmhail re cóirgheadh na Traoi
  146] mar fhóirfeas ar Tulaigh dTé;
  147] tír 'n-a loighe tír Dá thí,
  148] dí goma Prímh oile é.
 41. 149] Bóinn bhordbhláith na seintreabh séimh
  150] do thogbháil a teinnteach mbúidh
  151] le grádh tar grinneal an chuain
  152] filleadh fa bhuaidh i ndán dúinn.
 42. 153] A-táid na toirthe a-tá an úr
  154] mar tá gach foichne 's gach fádh
  155] 's an ghaoth ghuithbhinn dár súr siar;
  156] triall tar sruithlinn dún i ndán.

 43. p.311

 44. 157] Cuireadh le mbréagfa i mbrugh Floinn
  158] tug an Téamhagh go n-a thuinn
  159] is na neoil fhlatha re a linn
  160] 's na heoin do rinn catha ó gCuinn.
 45. 161] Mar sin do Laoi 's do Loch Cuan
  162] 's don Bhaoill i nglas acht a ghlár;
  163] rg bhailbh ad-bhath a bríogh;
  164] clach na ríogh dá ghairm tre ghrádh.
 46. 165] Aodh Lighean dá ngabhar greim
  166] dá ndlighthear ragha agus roinn
  167] —bíodh a chiall ag cathair Chuinn—
  168] rachaidh tar tuinn go Fiadh Floinn.
 47. 169] Iar ndul tar lear béaraidh buadh,
  170] géabhaidh gach ar ghabh a ghaol,
  171] cuirfidh na talmha fa thréan;
  172] luighfidh séan a anma ar Aodh.
 48. 173] A-tá lais go Fiadh na bhFionn
  174] cairt ó Niall is cairt ó Chonn;
  175] ní bhia taobh re cúirttreibh crann;
  176] fúigfidh thall gach aon 'n-a fhonn.
 49. 177] Fillfid a bhrughaidh le báidh
  178] fillfid a urraidh tre aoibh
  179] go fleisg Éadair san taoibh thuaidh
  180] 's ar sgaoil uaidh dá ghéagaibh gaoil.
 50. 181] Biaidh roineart ag dáimh fa dheoidh,
  182] biaidh gach oireacht 'n-a n-áit féin,
  183] biaidh ana ar adhbha gach naoimh,
  184] gabhla im chraoibh dá chara i gcéill.
 51. 185] A croidhibh cáigh cuirfidh fíoch,
  186] suidhfidh le cáir idir chách;
  187] le reacht bhinn báithfidh an fuath;
  188] cinn a thuath táithfidh 'n-a thráth.
 52. 189] Caor bhuadha ler tuilleadh toil
  190] ní chluinim, ní chuala, a sdair,
  191] fíor flatha nach fuair a fhuil;
  192] ní fhuil buaidh gan fhatha air.
 53. 193] Iúl fíorghlan le bhfuigthir saoi,
  194] do ríoghadh re gcuingidh Cé
  195] don tréad darbh iomchubhaidh í
  196] céad acht rí ós thiormThulaigh Té.

 54. p.312

 55. 197] Gach annáil dá laoidheadh linn
  198] branáin Gaoidheal druim ar dhruim
  199] a-táid fa Mhál Fine Floinn
  200] 's na Goill as sine i gclár Chuinn.
 56. 201] Mac Brighde fa mbloghthar dair
  202] budh hinmhe an bronnadh do-bheir;
  203] treabh seanAirt ó mhuir go muir
  204] do gheabh fuil Gearailt ór ghein.
 57. 205] Gnáth méin gach con i n-a cuan;
  206] a-tá ag dréim re dol tar sál;
  207] do Rudhroidhe do oir Aodh
  208] craobh chumhraidhe re bhfoil fádh.

  Fogus.