Corpus of Electronic Texts Edition
Do tógbhadh meirge Murchaidh (Author: Gofraidh Fionn Ó Dálaigh)

p.274

GOFRAIDH FIONN Ó DÁLAIGH cct.
 1. 1] Do tógbhadh meirge Murchaidh;
  2] is tráth aighthe ar Allmhurchaibh;
  3] díorma i ndeaghaidh na meirge
  4] d'fhearaibh díoghla díbheirge.
 2. 5] Do tógbhadh leo ar leirg fhódbháin;
  6] budh séan creach dá céadtógbháil
  7] ós laoch braoinleirge an bhragha
  8] saoirmheirge mhaoth Mhurchadha.
 3. 9] Budh séan greama do ghabháil
  10] do Mhurchadh Ú Mhadadháin
  11] meirge thláith as neamhthláith neart
  12] ón ráith eachbhláith ag imtheacht.
 4. 13] Suairg an ríoghcoinneall roimhe
  14] d'ionnsoighidh na hiorghoile,
  15] sróll fann re caoilfhiodhbhaidh gcruinn
  16] crann mór d'aoinfhiodhraidh áluinn.
 5. 17] Is áluinn an earr mheirge
  18] do-chiu i gceann na mínleirge;
  19] éanamhail a heiteall sin
  20] breicearr shéanamhail shuaithnidh.
 6. 21] Cia an monghar mór-sa san mhagh?
  22] cia an sluagh-sa ag mílidh Mumhan?
  23] nó an doire corr slatach sleagh?
  24] nó an bhratach dhonn ar deireadh?
 7. 25] Bratach mheic éachtaigh Eoghain
  26] minic bhíos 'n-a baindeoraidh;
  27] iadhaid Anmchadhaigh impe
  28] na harmchuraidh innilte.
 8. 29] Ar dtiomsughadh a thionóil
  30] im sheabhac shíl Éireamhóin
  31] earr thana mhíonshróill san mhagh
  32] budh mana díoghbhóidh Danar.
 9. 33] Leanaid cách é i n-ionad the,
  34] leanfaidh Murchadh an meirge
  35] nuaibhile Eilge 'má fhóir,
  36] guaillidhe meirge maothshroill.

 10. p.275

 11. 37] An gcéin mhaireas an mheirge
  38] ós laoch fholtchas fhinnleirge
  39] méaraidh gaisgeadh na nGaoidheal;
  40] ní claisdear a gcommaoidheamh.
 12. 41] Tug Brian i gcath Chluana Tarbh
  42] teisd mar sin ag sníomh oram
  43] ar fhear chomhanma chinn Doir
  44] rodhamhna gill dá ghníomhraidh.
 13. 45] Dál gCais fa Mhurchadh mhac Bhriain
  46] rángadar gus an roighliaidh;
  47] Éire ar láimh Bhriain ó do bhí
  48] san ghliaidh níor bh'áil an t- airdrí.
 14. 49] Tig láimh le laochraidh Sionna
  50] rí Éireann is aoinghiolla
  51] ar mhaoilinn ghléanuaidhe ghloin
  52] aoibhinn fhéaruaine fhásaigh.
 15. 53] Cóirighthear peall is puball
  54] ann sain don fhial abhradhdonn;
  55] teagar mionn saltrach saoire
  56] go marcach bhfionn bhFormhaoile.
 16. 57] An lá nar léigeadh san gcath
  58] le Dáil gCais na gcolg bhfaobhrach
  59] an rí do radháil a arm
  60] do bhí ag gabháil a ghnáthshalm.
 17. 61] Ar ndul i gceann a chéile
  62] don dá fhoirinn aigmhéile
  63] léigid Gaoidhil gáir rothrom
  64] ag maoidhimh áir FhionnLochlann.
 18. 65] "Créad an gháir-se 'n-ar ngoire,
  66] a ghiolla" ar Brian Bóroimhe;
  67] "Gáir Gaoidheal" ar an giolla
  68] "ag maoidheamh a móirghriolla."
 19. 69] "Innis, a fhir an fheithmhe,
  70] ó taoi i n-áit a n-infheithmhe
  71] mar cuirthear an cath cródha"
  72] ar sgath cruithgheal Crannmhóna.
 20. 73] "Ní hurusa, a Bhriain Bhanbha,
  74] le dlús na gcath gcathardha
  75] aithne ar fhear seach ar-aile
  76] feadh graifne na gasraidhe."

 21. p.276

 22. 77] "Fionnam uaibh" ar airdrí an tslóigh
  78] "créad rian a mheirge maothshróill
  79] ler chosain Murchadh mór dteann
  80] ag clódh urchradh na hÉireann."
 23. 81] "Do-chiu i lár lochta an éididh
  82] do mhac-sa, a mheic Chinnéidigh;
  83] do-chiú a chomhardha catha
  84] ós rodhamhna an ríoghfhlatha.
 24. 85] "Do thanuigheadh tiogh an tsluaigh
  86] fa mhac ríogh Éireann armruaidh;
  87] san treaschath gé theilge a fhuil
  88] is seasmhach meirge Murchaidh."
 25. 89] "A dhuine dhéachas an cath,
  90] ná creid an gcéin bhus seasmhach
  91] meirge na flatha ó Bhóinn Bhreagh
  92] go racha do ghlóir Gaoidheal.
 26. 93] "Féach a-rís raon an chatha,
  94] innis dúinn a dheacracha"
  95] ar craobh Eilge nar éar sgoil
  96] "féagh ar chlaoin meirge Mhurchaidh."
 27. 97] "Is é iomthús an chatha"
  98] ar óglách an ardfhlatha
  99] "ar sníomh a airm d'fheirg Murchaidh
  100] maidhm san leirg ar Lochlannchaibh.
 28. 101] "Ar dtuitim saorchlann síl Bloid
  102] timcheall Murchaidh san mhórthroid
  103] feidhm na leirge a aonar air
  104] do claonadh meirge Mhurchaidh."
 29. 105] "Do chlaon oireachas Éireann
  106] de sin" ar Brian baismhéirsheang
  107] "d'éis claonta meirge Murchaidh
  108] aonta fheirge ag Allmhurchaibh."
 30. 109] "Saoth leam" ar Brian an bhairr ghloin
  110] "mar bhias Éire d'éis Murchaidh;
  111] bás Murchadha ceann i gceann
  112] leam is urchradha Éireann."
 31. 113] Táinig do thuitim Murchaidh
  114] bás an ghaisgidh ghníomharthaigh;
  115] flaithfhéinidh Ghlaoi mar do ghin
  116] do aithéirigh gnaoi an ghaisgidh.

 32. p.277

 33. 117] Mac Eoghain Cliach cleith urchradh
  118] cosmhail is an céadMhurchadh;
  119] gnáth tromthóir dhoirbh 'n-a dheaghaidh
  120] comhchóir moirn dá meirgeadhaibh.
 34. 121] Mac Eoghain is eidhre Briain,
  122] dá shlait fhíneamhna a héinchriaidh,
  123] géill Gall i gaisdibh na bhfear,
  124] dá bharr gaisgidh na nGaoidheal.
 35. 125] Murchadh mhac Briain an bhairr thais,
  126] Murchadh mac Eoghain armghlais,
  127] dá churaidh comhlann gcalma
  128] conghlann cubhaidh comhanma.
 36. 129] Gan d' urraim ag oidhre Bhriain
  130] ó mhac Eoghain fhuair mhóirghliaidh
  131] achd Brian re chéile dá chur
  132] nochar ghiall Éire d'Eoghan.
 37. 133] An flaitheas fhuair a athair
  134] mar tá fa thuir Chonachaidh
  135] do badh é a chéile cleath Dor
  136] achd go mbeath Éire ag Eoghan.
 38. 137] Fine Luirc na lann dtana
  138] timcheall mheic Bhriain Bhóramha
  139] samhail síl Anmchadha an áigh
  140] im ghríbh n-armthana n-Iomdháin.
 39. 141] Líonmhar do lucht a thighe
  142] an adhaigh as uaignighe
  143] comhdhál mar do bheath 'n-a bhrugh
  144] a theach lomlán do laochraidh.
 40. 145] Lán ón orsain go ar-oile
  146] an teach d'uaithnibh iorghoile;
  147] lán na coirn donnghasda dhóibh
  148] do choirm shomlasda sho-óil.
 41. 149] Lán do lúireachaibh gorma
  150] is do cheinnbheartaibh cathardha
  151] —as tréidhe treasa goile—
  152] sleasa réidhe an ríoghthoighe.
 42. 153] Lán do ghiallaibh na geimhil
  154] i dtigh flatha finnFheimhin,
  155] is aidhleanna na n-arm nglan
  156] airmreanna badhbh do bhiathadh.

 43. p.278

 44. 157] Lán do mhnáibh fiala fionna
  158] na fuinneoga fairsionga
  159] ag cur corrthair óir eangbhláith
  160] san longthoigh mhóir mhuirearghnáith.
 45. 161] Ar sleasaibh bláithe an bhragha
  162] suidhfidhear síol n-Anmchadha;
  163] bídh 'n-a ríoghshuidhe reampa
  164] síodhuidhe a sídh saoirNeannta.
 46. 165] Líne do leith a aighthe
  166] do chathaoiribh cumhdaighthe
  167] —rachaoin a gcridhe re gceird—
  168] file i ngach chathaoir chróidheirg.
 47. 169] Gach fear ag freagra a fheadhma
  170] san bhruidhin aird oireaghdha;
  171] druim re fraighidh slatshaoir sonn
  172] macaoimh fa bhrainibh buabhall.
 48. 173] Gan fhear dearmaid ná diomdha
  174] díobh is siad sluagh ro-iomdha
  175] gan luadh cionadh re headh n-óil
  176] gan fhear i n-ionadh éagcóir.
 49. 177] Tar éis a suidhighthe so
  178] do-ní aoibhnioghadh orra
  179] cliar téad do fhocuil oineach
  180] i nglotuin géag ngallshaileach.
 50. 181] Gabhthar ainn-séin ga n-aos cheoil
  182] dán re cuisleannaibh ceineoil
  183] faoidhe téad dá chéibh chlannaigh
  184] ag béin shéad do shaorchlannaibh.
 51. 185] Ní thuigim má tá easbhaidh
  186] ar an ndúnadh ndaoineach-sain
  187] achd an dúnadh gan doirseoir
  188] do dhúnadh a dhoroisbheoil.
 52. 189] Mac mheic Mhurchaidh móradh ceall
  190] diomdha ar Dhia nocha dligheann;
  191] lór do sduaidh Eamhna a fhagháil
  192] ar shmuain meanma Í Mhadadháin.
 53. 193] Agartha aicme Míleadh
  194] le chéile 'gá gcoimhshíneadh;
  195] tiad do bhruidhin mhóir Murchaidh
  196] slóigh fhuinidh dá n-agarthair.

 54. p.279

 55. 197] Ní chuala ar lámhach Logha
  198] leithéid lámhaigh Murchadha;
  199] Murchadh is ar mhaith le a dhroing
  200] má do chaith urchar n-iomruill.
 56. 201] Dá chúis far dholta fa dhíon:
  202] is tuar orchradh a eissíodh,
  203] is díon ar urchraibh d'fhagháil
  204] síodh Murchaidh Í Mhadadháin.
 57. 205] Ó Madadháin as mhín cruth
  206] madh cor ris im ráith Teamhrach
  207] tríd slógh Teamhrach badh tana
  208] ó theaghlach mhór Murchadha.

  Do tógbhadh.