Corpus of Electronic Texts Edition
Dlighidh ollamh urraim ríogh (Author: Seaán Buidhe Mac Bruaideadha)

p.252

SEAÁN BUIDHE MAC BRUAIDEADHA cct.
 1. 1] Dlighidh ollamh urraim ríogh;
  2] dlighidh rí cách do choimhdhíon;
  3] gidh sluagh do chromadh fa a chuing
  4] dual dá ollamh a urruim.
 2. 5] Rí go hurramach umhal
  6] re hucht fheirge a ollamhan
  7] —gealaidh snuadh dubhlachta dháibh—
  8] is tuar umhlachta d'fhagháil.
 3. 9] Cúis eatha d'fhás tre thalmhain
  10] urraim airdríogh d'ollamhnaibh;
  11] an tsíon ón fhoighide as fhearr,
  12] gloinide síodh is soineann.

 4. p.253

 5. 13] Tig don bhreith bláth tre dhairghibh,
  14] is móiriasg i mionaibhnibh,
  15] na croinn dí ag donnadh a bhfolt,
  16] rí dá ollamh ag umhlacht.
 6. 17] Biaidh ó so a-mach sa Mhumhain
  18] ót umhlacht dot ollamhain
  19] suan, a Mhathghamhain, 'gun mhuir,
  20] tuar daghtharaidh, tuar turuidh.
 7. 21] Mh'urraim uait fat fhíon chomhóil
  22] 's ar fhuilngis uaim d'easonóir,
  23] a Í Bhriain, a bhronnadh greagh,
  24] d'ollamh im dhiaidh budh dídean.
 8. 25] Do las mh'uaill ót fhíon nuadhonn
  26] 's ót uaisle d'fhior aonghualann,
  27] a bhas sheang ghéigmhíolla gheal;
  28] fa teann éigcríonna mh'aigneadh.
 9. 29] Bríogh uaibhreach an fhíona fhinn
  30] tug mar do arduigh mh'inntinn;
  31] neart an dá fhíon it ollamh
  32] gníomh nar chleacht ar chéadlongadh.
 10. 33] Niam ciontach red chéibh ndrolaigh
  34] fa a ndubhairt mé, a Mháthghamhain,
  35] dámadh gníomh mh'fhearg-sa—is ní headh—
  36] acht t'fhíon dearg-sa is do dháileamh.
 11. 37] Gach easurraim dar fhéad sinn
  38] duit, a Í Bhriain ó Bhoirinn,
  39] tug mé acht gan mé dod bhualadh;
  40] fa drud é re hanuabhar.
 12. 41] Níor choigleas, a chiabh na ndrong,
  42] tu-sa—níor theangmháil chomhthrom;
  43] tú rom choigil-se, a ghruadh glan,
  44] a sduadh bhoiginnse Breatan.
 13. 45] Buinne luath lasrach mire
  46] ná néal gréine goirtighe;
  47] loisgnighe m'fhearg—do bh'fhearg mhear—
  48] gur shearg t'fhoisdine mh'aigneadh.
 14. 49] Mei-se go crithreach corrach,
  50] tu-sa áiseach urramach,
  51] ar dteagmháil, a shlat Shligigh,
  52] lat gá headráin d'fhoighidin.

 15. p.254

 16. 53] Mar so is dual, a dhreach chochlach;
  54] file faobhrach freagorthach
  55] agus rí maithmheach málla
  56] do-ní taithleach teagmhála.
 17. 57] Dá mbeitheá mar do bhí sinn
  58] is lasair fheirge it inntinn
  59] ó ar dteagmháil agus tu-sa
  60] ar n-eadráin níor bh'urusa.
 18. 61] Ná bíodh aithmhéala, a fholt tais,
  62] ort-sa fan urraim thugais;
  63] rug th'uirrim ós aird t'áirimh,
  64] a bhuinnsheing aird fhorbhfáilidh.
 19. 65] Iongnadh dhuit-se dá ndeachadh
  66] d'éis do chlú do chéidleathadh
  67] ar aithreachas dod ghnúis ghil
  68] an chúis aithleathas th'áirimh.
 20. 69] Ó adhnadh t'fheirge im aghaidh
  70] do b'fhearr mhei-se, a Mhathghamhain,
  71] le a bhfríoth d'urraim ód ghruadh gheal
  72] dámadh fuar umainn th'aigneadh.
 21. 73] A Í Bhriain bhalbhas tonna,
  74] budh feirrde th'ádh urruma
  75] th'abhra glan dromannach dubh
  76] damh go hurramach umhal.
 22. 77] Urraim cháich, ceilt dá ndeacraibh
  78] agad, a mheic Muircheartaigh,
  79] an bhreath chumainn as cubhaidh,
  80] is t'urraim dot ollumhain.
 23. 81] Urraim ót fhilidh d'fhagháil
  82] do budh ei-séin t'easonáir;
  83] t'anóir, a bhile Bhanbha,
  84] t'fhile d'fhagháil th'urrama.
 24. 85] A-déar riot, a rí Bhanba;
  86] "do-fheadar iocht Mathghamhna;
  87] ní fhúigfeadh mé a ghualainn ngil,
  88] dá mbualainn é mun aim-sin."
 25. 89] Usaide dá fholt drongach
  90] bheith dá ollamh urramach
  91] d'uirrim ní iarrthair acht sin
  92] ar choinnill iarthair Uisnigh.

 26. p.255

 27. 93] Sgéal beag agam dá fholt fhionn
  94] ar uabhar ollamh n-Éireann
  95] dias dar ghiall gaisgeadh 's gal
  96] ar Bhrian Mhaisdean 's ar Mhurchadh.
 28. 97] Lá do riacht Murchadh meadhrach
  98] go Ceann Coradh gceithearnach,
  99] an bile úr geaslach geal
  100] ag súr easlach is innbhear.
 29. 101] Bean oirfidigh Mheic Liag loinn
  102] tarla dhó ar ndul san urlainn;
  103] laogh ar shlabhradh ghlas 'n-a ghlaic
  104] ar hadhnadh as do b' orrdhraic.
 30. 105] Tug grádh ar láthair don laogh,
  106] guidhis an inghean fholtchaomh
  107] Murchadh fa mhac na heilte
  108] slat na n-urchar n-innilte.
 31. 109] "Fa chomhair Bhriain muna bheath
  110] fada go bhfuighthea eiteach
  111] uaim, a chraobh bhíthe bhanda,
  112] fan laogh síthe saorchlannda."
 32. 113] "Gér bh'fhearr uait linn" ar an bhean
  114] "soidhfidh dhamh-sa fa dheireadh,
  115] a chaomhchraobh do chlannaibh Luirc,
  116] an baothlaogh allaidh orrdhuirc.
 33. 117] "An séad ríogh do ró go Brian"
  118] do ráidh an inghean fhoiltfhiar
  119] "ciodh nach biadh gidh bronnadh teann
  120] ó Bhrian ag ollamh Éireann?
 34. 121] "Don oirfideach ón ollamh
  122] dáilfidhear an deaghbhronnadh;
  123] an laogh bu liom-sa fa dheoidh,
  124] a chraobh fhionn-sa dot aimhdheoin."
 35. 125] Re briathraibh millse na mná
  126] mac ríogh Éireann do iompá;
  127] tug an laogh don inghin óig
  128] —taom as ar imdhigh urchóid.
 36. 129] Gabhais éad dá fhaicsin sin
  130] oirfideach Meic Liag Luimnigh
  131] dar gheall Inis fhádbháin Fháil
  132] d'fhágbháil gér bh'iris éagcáir.

 37. p.256

 38. 133] "Ní bhiú-sa i nÉirinn idir"
  134] ar Mac Liag "d'éis mh'oirfidigh."
  135] "ní bhiú" ar Brian na ngéirreann nglan
  136] "i bhfiadh Éireann gan mh'ollamh."
 39. 137] "Tríom-sa ní thiocfa" ar Murchadh
  138] "Mac Liag dá lean sobharthan"
  139] ar an tslat fhial ágnáir fhionn
  140] "ná Brian d'fhágbháil na hÉireann."
 40. 141] "Ós mei-se as éasgaidh n-asdair
  142] leig liom mo lucht tuarasdail"
  143] ar a mhac re Brian mBanbha
  144] slat fa rian gach ríoghdhamhna.
 41. 145] "Dá léiginn-se leat tar muir
  146] lucht do mhórbhronnta, a Mhurchaidh,"
  147] do ráidh Brian nar óbair fheall
  148] "ba dá dtrian d'ógaibh Éireann."
 42. 149] Ag mnaoi an oirfidigh ann soin
  150] tarla tuarasdal Mhurchaidh;
  151] do ráidh sí nach biadh a-bhus
  152] is triall don tí dá dtárras.
 43. 153] Inntinn re haitheasg na mná
  154] don oirfideach do iompá
  155] dar fosdadh Brian na mbrat nglan
  156] gan triall is a mhac Murchadh.
 44. 157] Le hardollamh Innse Fáil
  158] geallais Brian Éire d'fhágbháil;
  159] na táinte bó an bronnadh each
  160] mó dá ollamh an t-eineach.
 45. 161] Muirn Meic Liag 'n-a lasair thruim
  162] 'n-a tuinn ionnarbthaigh ionuinn,
  163] rinn ar macnais-ne go mear
  164] ón linn atmhair-se im aigneadh.
 46. 165] Clann Táil do thileadh Banbha
  166] saoilim le séan Mhathghamhna
  167] Banbha fa bhreith a chinidh
  168] ar gcleith fhaghla is aindlighidh.

  Dlighidh.