Corpus of Electronic Texts Edition
An tú ar gcéadaithne, a charrag (Author: Eochaidh Ó hEoghusa)

p.207

Eochaidh Ó hEoghusa cct.
 1. 1] An tú ar gcéadaithne, a charrag,
  2] a ráith éigneach eatharrod;
  3] cách ód chéadaithne do chur
  4] ní fáth méadaighthe meanman.
 2. 5] An tú bhíodh i mbéalaibh sgol,
  6] do measdaoi re múr Cruachan?
  7] a phuirt ghil fan rionnghlan rosg,
  8] más ibh is iongnadh t-éagcosg!
 3. 9] Do chlaochlóidh do chruth dealbhghlan,
  10] do imthigh bhar n-óirthreabhradh
  11] dod mhúr ghlan thaoibhleabhar the;
  12] ní mhar aoilghreanadh th'aighthe.
 4. 13] Níor deargadh le hingnibh each,
  14] níor loiteadh le lorg nuaichreach,
  15] do leirg dtonnbháin ngairthe ngil,
  16] congháir t'fhaighthe do uaignigh.
 5. 17] Tugais cruth naoidhe ar neamhchruth
  18] amhail do bhiadh baintreabhthach;
  19] a chúirt orrdhraic thirmgheal thiogh,
  20] do chomhloit imneadh th'aigneadh.
 6. 21] Éagcóir do haithneadh oraibh
  22] cúis imnidh dá bhfuarobhair,
  23] a threabh na gcaithreann gcorcra
  24] re seal n-aithghearr n-iasochta.
 7. 25] Dá dtuigthea mar táid re treall
  26] sé ríoghphuirt fhoirbhthe Éireann
  27] i n-éagcruth, a róimh na ríogh,
  28] níor chóir éagnach ar th'imshníomh.
 8. 29] A-tá Teamhair teaghdhais Chuinn
  30] ó reimheas ríghmheic Cearbhuill
  31] mar gach dtealaigh—níor dhleacht di—
  32] gan mheadhair achd teacht tairse.
 9. 33] Ó ré Mhuircheartaigh mheic Néill
  34] a-tá ráth Oiligh fhóidréidh
  35] —leis do-roighneadh dimbrígh dhi—
  36] gan deighrígh d'oirdneadh innte.

 10. p.208

 11. 37] Ní fhuair Caiseal—cúis diombáigh—
  38] d'éis Chormaic mheic Cuilionáin
  39] rí do fhréimh chéadfadhaigh Chuirc
  40] don ghéagthulaigh fhéil orrdhuirc.
 12. 41] Ó aimsir Fhearghuis Fhogha
  42] do mharbhsad meic Eochadha
  43] níor fhaoi Eamhain fhéirmhín fhionn
  44] le héinrígh d'fhearaibh Éireann.
 13. 45] Ríoghraidh Laighean na leas gcorr
  46] ón tráth fá dtorchair Cearbhall
  47] a-tá Nás na mboilgshreabh mbinn
  48] 'n-a fhoirgneadh fhás ón fhoirinn.
 14. 49] A-tá iosdadh Cruachna Cuinn
  50] ó ré Raghallaigh rosgcuirr,
  51] múr aolbhláth do thobhaigh toil,
  52] 'n-a mhaolráth fholaimh fhásaigh.
 15. 53] Aithnim nach fuileongtha i bhfad
  54] do bheith san chruth-so, a charrag,
  55] na hardphuirt-se ór clódh a gcruth
  56] mór an antuigse d'éagnach.
 16. 57] Gidh eadh ní hiongantach linn
  58] a bhfuil d'athtuirse ar th'intinn;
  59] gan fháth níor claochládh do chruth,
  60] a ráth na n-aolchlár n-amhlach.
 17. 61] A-taoi re treimhse bhfada,
  62] a chéadráith chlann nDiarmada
  63] —an ríghe réidh ní rabha—
  64] ód fhréimh fhíre i n-aontamha.
 18. 65] I n-aimhriocht dot fhoirinn féin
  66] a-taoi re treimhse n-imchéin,
  67] a chúirt ródghlan choillbhleacht chorr,
  68] ó fhoirneart ógbhadh n-eachtrann.
 19. 69] Foirneart eachtrann is é thug
  70] do chur sa chruth-so, a charrag,
  71] a ráth thoghtha bheannbhláth bhog
  72] far neamhghnáth orchra orad.
 20. 73] Níor ghnáth leat-sa achd re linn Ghall
  74] gur bearnadh séan bhar saorchlann,
  75] a linngheal taobhuaine tiogh,
  76] imneadh aonuaire ar th'aigneadh.

 21. p.209

 22. 77] Do chleachtais fleadh is fiadhach
  78] is graifne greagh n-óirshrianach
  79] ór dhiombuan iarann bhar n-each,
  80] a niamhfhonn lionnfhuar loinnreach.
 23. 81] Ní caithtí lá id longphurt shean
  82] gan reic ndréacht nó nduan bhfileadh
  83] re glór bhar síodhchraobh seanma
  84] fa ól bhfíonchaor bhfíneamhna.
 24. 85] Meinic thigdís teachta síth
  86] d'fhoráil chomhadh ó choigcrích
  87] dod chúirt ghairthe thaobhaird the
  88] 's raibhthe i ngach aonaird uaibh-se.
 25. 89] Fa gnáth ar leirg do leasa
  90] lucht sgaoilte craobh gcoibhneasa
  91] ag maoidhimh uaisle gach fhir;
  92] aoighidh uaibh-se agus innibh.
 26. 93] Fiu an céadaoibhneas do chleachtais,
  94] fiu a-rís do ró éigeantais,
  95] a phuirt úir na ngoirmeas nglan,
  96] doilgheas ar t'úidh nach iongnadh.
 27. 97] Achd a-mháin nach maoidhte dhuit
  98] ró buaidhreadh nó barr iomluit,
  99] a shlóighfheithmheach na dtreabh dtais,
  100] fear d'fhóirithneach ó fhuarais.
 28. 101] Tarla do chéile cubhaidh
  102] riot, a sheanráth shéanamhail
  103] d'uaislibh caithchéile chláir Fhreing;
  104] ná báidh d'aithmhéile th'intinn.
 29. 105] Mac Diarmuda díoghbhadh cath
  106] fuarais tar éis do dheacrach,
  107] a bhraontana na mbeann dtais,
  108] aontagha as fhearr dá n-uarais.
 30. 109] Tréig an gcumhaidh do chleachtais,
  110] eirg it earraidh oireachtais,
  111] lí bróin ná haithintear ort,
  112] a róimh chlaichfhinntreabh Chonnacht.
 31. 113] Ní hathtuirse as oircheas duit
  114] ó fhuair tú tar éis th'iomluit,
  115] a fhéirmhín na sídheas sean,
  116] th'éinrígh ndíleas fa dheireadh.

 32. p.210

 33. 117] Rod chuirfe a-rís id riocht féin
  118] oidhre Taidhg na dtreas n-aigmhéil,
  119] a linngheal na gclár gcorcra,
  120] slán ret imneadh iasochta.
 34. 121] as gréine is gar do dhubhadh;
  122] gearr go gcuirfe Conchubhar
  123] do bhláth ionghnáth ar th'aghaidh,
  124] a ráth fhionnbhláth éagsamhail.
 35. 125] Budh iomdha amhladh dh'ór ceard
  126] ós shleasaibh do chlár gcraoibhdhearg
  127] is ceird shaothrach druim ar druim
  128] ós leirg bhar n-aolchlach n-áluinn.
 36. 129] Gártha caismeart agus crot
  130] budh iomdha i n-aoinfheacht iomut,
  131] a thonnnuaigheal na dtreabh bhfionn,
  132] combuaidhreadh fleadh is fithcheall.
 37. 133] Ní fuighthear ón uair-se a-mach
  134] teimheal ar thaobhaibh th'aolchlach,
  135] a cholggairthe na gcíoch ngeal.
  136] ná díoth ordaighthe ar th'fhoirgnead.
 38. 137] Bhar n-ainm féile re fada
  138] méadóchaidh Mac Diarmada
  139] ag aos ghnáthmholta Ghuirt Néill,
  140] a phuirt bhláthchorcra bheinnréidh.
 39. 141] A charrag na gcuan sreibhshídh
  142] is é oidhre Eibhilín,
  143] a ráth gheal na ngéigleas gcorr,
  144] fear do chéidgheas do chomholl.
 40. 145] Do cleachtadh dhuit, a dhúin shídh,
  146] iocht is oineach it airdrígh;
  147] geis duid éara re n-aoighidh;
  148] sgéala nach cuid commaoidhimh.
 41. 149] Dod gheasaibh bhós tre bhith síor
  150] th'iadhadh ar ionchaibh th'airdríogh,
  151] fa chliathfhroighibh do chraobh mbreac
  152] ná aon d'fhiafroighidh inneat.
 42. 153] Ní chuala éingheis fholaigh
  154] nach í intinn Chonchobhair
  155] ort, a bhrugh na mbeann gcorcra,
  156] dul i gceann a gcaomhanta.

  An.


 43. p.211

 44. 157] Baincheann bhrogha na cairrge,
  158] inghean ríogh fhóid fhionnChairbre
  159] na geasa céadna congbhoidh,
  160] réalta an leasa leabarghloin.
 45. 161] Rún toirbheartach teagar séad,
  162] an céadchlú cuirfidh Mairghréag
  163] ar an ráith mbreacthana mbinn
  164] beantagha cháich i gcoitchinn.
 46. 165] Gruaidh thibhreach gan toil bhfolaigh,
  166] sgath saorbhan síol gConchobhair,
  167] troigh bhoinnleasg as comhdha cean,
  168] toirmeasg foghla na bhféinneadh.

  An tú.