Corpus of Electronic Texts Edition
Olc íocthar ar luagh leighis (Author: Fearghal mac Domhnuill Ruaidh mac an Bhaird)

p.145

FEARGHAL MAC DOMHNUILL RUAIDH MAC AN BHAIRD cct.
 1. 1] Olc íocthar ar luagh leighis,
  2] a fhíonfhuil sa luan leanais,
  3] guin cáigh don luibh do leighis,
  4] luibh leighis re báidh beanais.

 2. p.146

 3. 5] Do shín a fhearg fa oighidh
  6] an rí tar ceann ar gcuiridh;
  7] liaigh nach geabh gráin re a ghonaibh
  8] do chabhair chneadh cáigh choirigh.
 4. 9] Re ghuin chíghe i gcéill cuiris
  10] na sé líne gur leighis
  11] sé slóigh do bhí ar a bhanais;
  12] sanais do-chóidh dhí ar dheighfheis.
 5. 13] Ní bhia a fhearg uann gan fhaobhar
  14] a fhearg go luan dá líomhadh;
  15] nár dá rann dí do dhéanamh
  16] clann le ngéabhadh rí is ríoghan.
 6. 17] Fiu an ógh do lean ar loirg-ne
  18] an ceart do-chóidh ar cairde;
  19] luaithe iná fás na feirge
  20] meirge grás uaithe i n-airde.
 7. 21] Ó fhleidh gan obadh d'aonar
  22] ná creid m'obadh im éinfhear
  23] a teach óil lé ga líonadh
  24] ríoghan ar cóir nDé ag déineamh.
 8. 25] Mac Dé gar ndíon 'n-a dheoraidh
  26] re ré a shíol nó gur shíodhaigh
  27] tarla dhó a dhíol do ghuaillidh;
  28] buailidh i gcló ríogh ríoghain.
 9. 29] Luach a chneadh d'íoc nach eagal
  30] ar ndíon 'n-a leith ná leigeadh;
  31] nír bhean re hóigh é d'obadh
  32] cogar Dé is cóir do creideadh.
 10. 33] Lór do cheilt doirre an Dúilimh
  34] feis do-roinne re ríoghain;
  35] fada é i gcás fan gcánaidh
  36] gur sháruigh grás Dé an díoghail.
 11. 37] Ní séanta cách do chabhair
  38] ón séala a-tá sa troighidh;
  39] ná creid fíoch Dé mar dearair,
  40] síoth an dearaidh é d'oighidh.
 12. 41] Cneadh chíche as slán ar síodha;
  42] bean go síne a snáth uama
  43] dá fhleidh ní lón do-ghéana;
  44] ná geibh m'éara, a ógh, uadha.

 13. p.147

 14. 45] Ní taradh gaoil do-gheibhthir
  46] a branar taoibh nó troighthigh;
  47] ar mbarr ní fhoil gar n-aithribh
  48] a n-aithghin soin ann d'fhoichnibh.
 15. 49] Do-bheir sé d'óigh a n-iarraid
  50] ó chóir Dé mar soin sínid;
  51] grás Dé ina thós a-támuid
  52] ní ránuig sé fós fínid.
 16. 53] Ní dar ngrádh an glas bíodhbhadh
  54] a bhas re clár do ceangladh;
  55] an síoth an uair do b'urlamh
  56] fríoth cunnradh cuain nar ceannghadh.
 17. 57] Mar ceiltir cóir do chneidhe
  58] re hóigh as bheirthe a bhuidhe;
  59] dlighidh tú a íoc mar t'fhine
  60] crú an chridhe dhíot a dhuine.
 18. 61] Bean do ghnáthuigh cosg córa
  62] ort a slánuibh ar síodha;
  63] clann ar óigh sin dá séana
  64] déana a ndligh do chóir cíogha.
 19. 65] Feis fhóirthe cáigh a cinneadh
  66] dáil na hóighe—as dáil daingean;
  67] do theacht i gclí do cumadh
  68] beart ullamh hí ón aingeal.
 20. 69] Síoth na cána do coilleadh
  70] fa shlánaibh ríogh do-rinneadh;
  71] tug an cíoch cóir sa gceangal;
  72] do gealladh d'óigh t'fhíoch d'fhilleadh.
 21. 73] Neamh ó ar bhfoltaibh nír féagadh
  74] gur fosgladh an feart líggeal;
  75] dar dtaoibh do fhás an t-éigean
  76] éideadh grás daoibh nar dhídean.
 22. 77] Tearc do chách ód fhleidh leagar,
  78] ód fhleidh ní tráth dar dteibeadh;
  79] fleadh grásd do cheil an cagadh;
  80] madan Cásg libh do leigeadh.
 23. 81] Clódh t'fhine ní ceard chubhaidh
  82] 's an tslighe dhearg id dheaghaidh;
  83] raon dearg id chíogh ná cronuigh,
  84] conuir ríogh as dearg dleaghair.

 24. p.148

 25. 85] Mór an cás far fhear t'fhíonfhuil
  86] seal red bhás ina braonuibh;
  87] cóir do-gheabh fheidhm uamhain
  88] fear th'ualaigh i mbeirn baoghuil.
 26. 89] Seachna gaoil ar cóir gcroidheadh
  90] ag óigh do bhaoi ga bhranar
  91] bean do bhac fás na foladh
  92] lat ag comhar grás gabhar.
 27. 93] Fuair ríghbhean am ar n-eagair,
  94] —an ríghfhleadh ann do b'abaidh,
  95] fleadh grás nar chóir do chogail,
  96] cás cogair re hóigh aguibh.
 28. 97] An rí i gcrothuibh dhar gcinn-ne
  98] nar chronuigh na trí thairnge;
  99] rángas grian fhala th'oidhre
  100] doimhne an mhara Mian maighre.
 29. 101] Má taoi ag meas éarca ar t'fhine
  102] leath na héarca ní fhuighe;
  103] cuimhnigh thú id mhac ag Muire
  104] ní lat uile crú an chroidhe.
 30. 105] Crann gar gcoimhdhe i gcíoch t'oidhir
  106] a fhíoch oirn-ne do fhalaigh,
  107] gar súr nír ghabh ga ghonuibh;
  108] ar domhuin túr an toraidh.
 31. 109] Saor dhiongbhas claon na córa
  110] iongnadh an saor dar séana;
  111] do chuir don chrann-sa an chíogha
  112] fonnsa díona um fhuil Éabha.
 32. 113] Dulta i dtráth beirthe an bháire
  114] ar sgáth cneidhe na cíghe
  115] sgiath i bhfuil díon, a dhaoine,
  116] d'fhuil taoibhe an ríogh do-ríne.
 33. 117] Mór do bhí ar dháil na dighe
  118] do dháil a rí re ró toile;
  119] mairg nach díol fear na fleidhe
  120] fíon dar bhleidhe cneadh croidhe.
 34. 121] Guin taoibhe Dé 'n-ar ndeaghaidh
  122] ní maoidhte a méid a oinigh;
  123] gé tá bás Dé 'n-a dheimhin
  124] ceilidh a ghrás é d'oighidh.

 35. p.149

 36. 125] Dá fhuil im dháil do dheithbhrigh
  126] muir gan tráigh ar a toirthibh;
  127] linn grás fam luing do leathnuigh
  128] do fhás d'fhearthain thruim throighthigh.
 37. 129] Iomchrais eire rer fhuirigh
  130] nar hiomchradh eire a shamhuil;
  131] tug sé a throm ar a throighibh
  132] oidhir Dé i gcrann dar gcabhair.
 38. 133] Úir mar a tásg ar thoradh;
  134] úir grás an úir do hoireadh
  135] tuar sídh an tann do treabhadh;
  136] leanabh cígh ann do b'oireamh.
 39. 137] Ceo dhoirche ag cách ó a gceanaibh
  138] nach foighthe leo lá turaidh;
  139] crú an chíghe ón chiaigh do chab- hair
  140] samhail shíne i ndiaigh dubhaidh.
 40. 141] Luibh re chneadhaibh nír cuireadh;
  142] a fhuil d'fhearadh as omhan;
  143] guais damh gan triall sa turadh;
  144] gar dubhadh riamh don raghal.
 41. 145] Cóir linn fa lár do leigeadh;
  146] don Chóir ní tráth dá teagar;
  147] fuil bhas is chígh ad chogar
  148] obadh sídh as nach eagal.

  Olc.