Corpus of Electronic Texts Edition
Ní maith altuighim m'anáir (Author: Fearghal Óg Mac an Bhaird)

p.139

FEARGHAL ÓG MAC AN BHAIRD cct.
 1. 1] Ní maith altuighim m'anáir
  2] tríd nar bh'oircheas m'iongabháil;
  3] ní altuighim a n-uair mé
  4] ó ghartfhoirinn bhruaigh Bhóinne.
 2. 5] Feadhmannaigh dhó an uile fhear;
  6] mo dhuasa ó mhacaibh Míleadh
  7] triath na dtriath dhamh-sa do dháil;
  8] is liach gan annsa d'admháil.
 3. 9] Fa-ríor níor altuigh sinn-ne
  10] le hanuabhar intinne
  11] ar chreid damhradh Dúine Breagh
  12] dúin-ne agus adhbhar oideadh.
 4. 13] Níor altuigheas—olc an sduaim—
  14] m'ísliughadh innte an athuair
  15] Fódla linnte na learg sean
  16] ná mo cheard innte d'oirneadh.
 5. 17] Ar n-ionnarbadh ó iath Ír
  18] níor altuigheas rem Airdrígh,
  19] mo thriall go Labháin tar linn,
  20] dom anáir thiar ar dtoirling.
 6. 21] Ní hionann inn is I-óib;
  22] an fortún fuair ón Tríonóid
  23] do altaigh ris an té 's triar;
  24] do sgé antail na n-ainmhian.
 7. 25] Clann oirrdhearc, táinte agus tír
  26] fríoth le hI-óib ón Airdrígh
  27] 's groighe is tréada is cuirn corcra
  28] cuirm is séada saoghalta.
 8. 29] Níor chuir toice i n-uabhar é
  30] I-óib dil—díochra an fínné;
  31] níor ghrádhuigh sé an saoghal bocht;
  32] do naomhadh é as a umhlocht.
 9. 33] Do shmuain Íosa dá éis soin
  34] fulung a óglaoich d'fhéachoin;
  35] an uile ní badh ní lais
  36] do bhí uile 'n-a éagmhais.

 10. p.140

 11. 37] Do ráidh I-óib "ó thoil Dé
  38] Dia thug Dia rug a-ríse";
  39] do-chuala a chloinn láimh do láimh
  40] ad-chuala coill a chonáigh.
 12. 41] An tuile easláinte air
  42] do chuir Airdrí fhear ndomhain;
  43] do fhéag ar n-uair a fhulung
  44] bréag ní fhuair 'n-a urughull.
 13. 45] "Beirim a bhuidhe rem ching"
  46] do ráidh I-óib tre uirrim
  47] "ró cráidh do chara ar mo chorp
  48] ba mana gráidh mo ghuasocht."
 14. 49] Do bhíodh do dhalta an Dúilimh
  50] gur chneasuigh a chréachtchrúinimh
  51] ag súr déirce ó bhrugh do bhrugh
  52] a shéitche ar cúl na comhladh.
 15. 53] Do haltuigheadh re Dia ndil
  54] 's ris an óigh mhilis mhuirnigh
  55] tabhairt coda déirce dhí
  56] nó a shéitche d'oba impe.
 16. 57] Níor chaoin I-óib a othra
  58] féin go fagháil cobhartha
  59] 's do-níodh caoi i gcróluighe a chneadh
  60] ar aoi clóghuine an Choimdheadh.
 17. 61] Níor chaoin a ghalar goirt gnáth,
  62] 's níor chaoin a chlann ná a chonách
  63] gér chaoi croidhe caoi I-óib
  64] ar aoi thoile don Tríonóid.
 18. 65] Fríoth aisiog na sláinte iar sin,
  66] fríoth tír is clann ón Choimdhidh,
  67] fríoth a shealbh mar thuile ag tocht,
  68] mar do dhearbh uile a annsocht.
 19. 69] Do ráidh mar do ráidh reimhe
  70] go búidh umhal ainglidhe:
  71] "an tí rug re ré ar ndeacra
  72] is é thug na toirbhearta."
 20. 73] Níor mhóide a bhrón a bharr croidh
  74] 's níor mhóide a mheanma a fhagháil
  75] a tháinte is a threoid troma,
  76] a shláinte, a sheoid shaoghalta.

 21. p.141

 22. 77] Ón uair-sin go héag idir
  78] mar éaruic 'n-a fhoighidin
  79] fuair sé an talamh ar a thal
  80] 's gidh é toradh na talmhan.
 23. 81] Fós mar éaruic 'n-a fhulung
  82] an ghlóir naomhtha neamhchumhung
  83] fuair ó thriath an tighe thuas;
  84] fa sgiath dá chridhe a choguas.
 24. 85] Ní altuighim mar I-óib
  86] boichte ná toice, a Thríonóid;
  87] uch, nach déinim a ndearna
  88] go dtéighinn rem Thighearna.
 25. 89] Mar I-óib do b'fhoirbhthe cuing
  90] gá fios nach d'fhéachain m'fhuluing
  91] fríoth an saidhbhreas muin ar mhuin
  92] is fríoth daidhbhreas 'n-a dheaghuidh.
 26. 93] Eadamar is dom fhéagain
  94] do gadadh dom ghaoilghéagaibh
  95] na Conuill badh díonbhun damh;
  96] do díoghladh oruinn m'uabhar.
 27. 97] Eadamar is dom fhéasgain
  98] mo bhuar mo ghroigh gnímhéasgaidh
  99] rugais a Dhé uile uam
  100] níor bh'é an duille nar dhiombuan.
 28. 101] Eadamar is dom fhéagain
  102] do beanadh mo bhruittéagair,
  103] mo dhán is mo dhúthaigh dhíom;
  104] cúthail mo dhál ón dimbríogh.
 29. 105] Go n-altuighear a rí ribh
  106] bheith gan bhuar bheith gan mhuinntir,
  107] 's a brígh do bhreith óm meanma,
  108] 's bheith gan tír gan tighearna.
 30. 109] Go n-altuighear, a rí, ribh;
  110] a-tá i gcúirtibh clann Mílidh
  111] fál allmhurach druim ar dhruim
  112] im chlár gcamdharach gCriomhthainn.
 31. 113] Go n-altuighear, a rí, ribh
  114] mé gan fiú an bhaird do bhuidhin
  115] i Labháin fa cheo cumhadh;
  116] ní beo anáir m'ealadhan.

 32. p.142

 33. 117] Ionann is altuighthe dhamh
  118] cách dom dhíol nó dom dhiúltadh,
  119] nó bheith ós chách ceann i gceann,
  120] nó bheith fa chách go coitcheann.
 34. 121] Ionann is altuighthe dhamh
  122] bheith fa dhiombuaidh san domhan
  123] nó bheith fa bhuaidh nó bheith slán
  124] nó bheith ar n-uair go heaslán.
 35. 125] Ionann is altuighthe dhamh
  126] mo bheith rem beo i mbeirt mhoghadh
  127] nó beirt ríogh do chur fam chneas
  128] badh díon damh ar mo dhímheas.
 36. 129] Ionann is altuighthe dhúinn
  130] bheith go maidin ar mhaothchlúimh
  131] nó bheith i lionnmhuir gan luing
  132] nó bheith i n-iomdhaidh iaruinn.
 37. 133] Ionann is altuighthe dhúin
  134] bheith im luighe ar lár m'fhortúin
  135] nó siobhal sneachta ar sliabh lom
  136] nach biadh ag ealta a fhulong.
 38. 137] Ionann is altuighthe dhúin
  138] luighe idir mo lucht míorúin
  139] nó luighe idir mo lucht gráidh
  140] dom churp croidhe gach chompáin.
 39. 141] Ní fáth faoilte, ní fáth bróin
  142] clann oirrdhearc, earradh deargóir,
  143] nó bheith gan choim idir chách,
  144] nó bheith gan chloinn gan chonách.
 40. 145] Ní fáth faoilte, ní fáth bróin
  146] cúirt áluinn iomad comhóil
  147] nó iomad tarta is teach lom,
  148] nó neach gan acra d'fhearann.
 41. 149] Cré gach colann san chruinne;
  150] breith nó oighidh éanduine
  151] ní fáth faoilte ní fáth bróin;
  152] ní caointe cách i gcéadóir.
 42. 153] Dá ndídean do dhoirt a fhuil;
  154] níor chaointe do chloinn Ádhaimh
  155] rí n-a dheoidh ná rí reimhe
  156] le a dheoin acht rí an ríthighe.

 43. p.143

 44. 157] An rí tá is bhias is do bhaoi
  158] is tríd ba dhéanta déarchaoi;
  159] ceo gach triath acht triath na ndúl,
  160] beo mo thriath ar n-a théarnúdh.
 45. 161] Mairg nach caoinfeadh an chruinne;
  162] a bhás ní bás éanduine
  163] do b'é uile an uile fhear;
  164] ní duine an té nach tuigfeadh.
 46. 165] Mairg nach caoinfeadh iad uile
  166] tráigh, tír, coillte claonbhuidhe,
  167] éisg na mara is neamh na néall,
  168] 's an lear uile is an t-ai-éar.
 47. 169] Do gonadh an ghrian 's an ré
  170] is buidhne an bheatha sheinché
  171] lá fuile an tairnge do theacht
  172] 's na haingle uile i n-éinfheacht.
 48. 173] Ann sin do saobhadh síona,
  174] do bhéicsead na bleidhmhíola,
  175] agus an fhairrge re headh
  176] is na cairrge dá chaoineadh.
 49. 177] Do chaoinsead saor a gceangail
  178] na huisge is na hairdreannaigh,
  179] is eoin lúdhmhara deoidh i ndeoidh,
  180] is neoil úrghlana an ai-eoir.
 50. 181] Níor dhiongna a dhúile féine
  182] do chaoineadh a gcoigcéile;
  183] do-róine gach ní fa nimh
  184] rí na glóire rí an ríchidh.
 51. 185] Ní fhuil thuas ar neamh na néall
  186] dúil acht ar dhealbh an fíréan;
  187] dúil mar soin acht dúil do chum
  188] fúinn nochan fhuil i nIofrunn.
 52. 189] Ó fhlaitheamhnas Dé budh-dhein
  190] síos go híochtar an aigéin
  191] ní fhuil dúil acht dúil do chum
  192] do mhuir ná d'úir ná d'fhochann.
 53. 193] Ón bhreac bheag gus an míol mór
  194] tighearna na dtrí bpríomhshlógh
  195] don duine do dhealbh gach dúil;
  196] ar sealbh uile do b'iontnúidh.

 54. p.144

 55. 197] Uaidh fhuaramar neamh na néall,
  198] 's an bioth uile is an t-aigéan,
  199] uaidh fhuaramar an t-anam,
  200] uaidh fhuaramar uraghall.
 56. 201] Rí gach dhúine téid 'n-a theagh;
  202] uaidh fhuaramar an t-aingeal
  203] ar leathláimh gach duine dhíonn;
  204] neamhcháir don duine a dhimbríogh.
 57. 205] Uaidh fhuaramar—foirbhthe an tsearc—
  206] a dhealbh féin—gá fearr toirbheart;
  207] uaidh
  [gap: extent: 4 syllables]
  inn féin
  208] do rala sinn ar saoibhchéill.
 58. 209] Gér ghabh sin caomhchorp dar gcionn
  210] naomhthacht ar nach fuil foircheann
  211] dar sdiúir gus an bhflaith bhfíre
  212] ré iúil na sé seinlíne.
 59. 213]
  [gap: extent: 1 line]

  214]
  [gap: extent: 1 line]

  215] do thoirling san óigh iodhain
  216] coimhling dan cóir creidiomhain.
 60. 217] Do b'fhiú an toircheas tharla dhí
  218] ar sgaoileadh cáigh ó chéile
  219] gur tháthuigh an uile fhear
  220] Muire an mháthair 's an mhaighdean.
 61. 221] Ógh iodhan dar bh'ainm Muire,
  222] máthair an Mheic shíordhuidhe,
  223] do b'é rí na soillse sin,
  224] do bhí 'n-a broinn-se ó bréithir.
 62. 225] Talamh í as airde ná neamh
  226] bainríoghan máthair maighdean
  227] mionn órdha fhuile hÉabha
  228] Muire óghdha fhíréanna.
 63. 229] Tríd do fhágbhas Inis Bhreagh
  230] m'onóir do dhiúlt maic Míleadh
  231] flaith d'Íbh Airt agus Oilill
  232] ní maith ní huilc altoighim.
 64. 233] Teach na n-ógh is na n-easbal,
  234] teach daoineach an Dúileamhan,
  235] easbal as tréan an tighe
  236] Peadar fréamh na fírinne.

  Ní.