Corpus of Electronic Texts Edition
Marthain duit, a chroch an Choimdheadh (Author: Donnchadh Mór Ó Dálaigh)

p.124

DONNCHADH MÓR Ó DÁLAIGH cct (?)
 1. 1] Marthain duit, a chroch an Choimdheadh,
  2] a chroinn diadha an duille bhuig,
  3] ar an bhfád-sa is dóigh ar ndeaghail,
  4] pácsa is cóir 'n-a dheaghaidh dhuid.
 2. 5] A chroch Dé, do dhlighis cádhas
  6] ó chloinn Ádhaimh athair cáich;
  7] is mor mac gcionntach ro ceannghadh
  8] lat, a fhiortach bheannghlan bhláith.
 3. 9] Peacaidh na cruinne do cheannchais
  10] a chroch ghrádhach—gasda an ruaig;
  11] tugais cobhair, a chroinn ghrádhaigh,
  12] do chloinn cholaigh Ádhaimh uaid.
 4. 13] Inneosad duit diamhair nimhe,
  14] ní dá sgéalaibh, sgéal go nós;
  15] do-chluinfe Rí gealchas gréine
  16] ní dá sheanchas féine fós.
 5. 17] Do-rinne cathraigh n-aird n-aoibhinn
  18] Athair na slógh, Saor na gclann,
  19] 'n-a léibheann úr ghlan gan ghairbhe
  20] gur ghabh tnúdh na haingle ann.
 6. 21] Do hionnarbadh tre n-a n-uabhar
  22] aingil nimhe—nár an chuairt;
  23] ar gcur as na n-aingeal gcruthach
  24] fa hainneamh glas suthach suairc.

 7. p.125

 8. 25] Tar éis ionnarbtha na n-aingeal
  26] nír bh'iongnadh dhóibh dáil a bhfras
  27] ar gcur a gcúl re clár nimhe,
  28] lán a súl dá ibhe as.
 9. 29] Do dhealbh Dia Éabha agus Ádhamh
  30] d'iarraidh daoine—dáil gan chruas—
  31] dá síoladh agus dá snoighe
  32] do líonadh an toighe thuas.
 10. 33] Do sháruigh Éabha go huaibhreach
  34] Athair na ndúl—doiligh linn—
  35] a síodh do luit as a luighe
  36] gur thuit a síol uile inn.
 11. 37] Do cuireadh Éabha d'fhód Pharrthais
  38] na bport ngéagach—glan a lí;
  39] turas na slat—suairc an t-innreamh—
  40] fa cuairt mac is inghean í.
 12. 41] Marbhais Cái-in mear mac Ádhaimh
  42] Aibéal déirceach—díocra an mhóid—
  43] do leacain leabhair chruaidh chámhuill
  44] an sduaigh reabhaigh n-áluinn n-óig.
 13. 45] Beirthear Seath—fa suairc an toircheas—
  46] troigh mar eala, ucht mar bhláth;
  47] ní fríoth gein mar é 'n-a aghaidh
  48] is é sein do chabhair cách.
 14. 49] Gluaisis ainn-séin d'iarraidh Parrthais
  50] —prap an toisg nachar thoisg chlé—
  51] sa bhfearann mhín chraobhach chrosach
  52] i dtír bhraonach dhosach Dhé.
 15. 53] Do-chonnairc uadh aonchrann lomáin
  54] ar lár Parrthais—prap an chuairt;
  55] is luath do ghabh crotbhall críne
  56] an bogcrann glan sídhe suairc.
 16. 57] Ad-chonnairc aonmhacaomh áluinn
  58] ar fhud an chroinn soir is siar
  59] gur líon do chnuas an crann lomáin
  60] a-nuas fa bharr bhfolláin bhfiar.
 17. 61] Lingis trí gráinne a géig abhla
  62] i n-ucht Seith rer seachnadh móid
  63] beagán cnuasaigh maith re a mhaoidhimh
  64] don fhlaith uasail fhaoilidh óig.

 18. p.126

 19. 65] Gluaisis roimhe sa ród chéadna
  66] i gcríoch Parrthais na bport ngrinn
  67] fuair go suairc na gráinne gheala
  68] áille 'n-a chuairt d'Eabha fhinn.
 20. 69] Innisis d'Ádhamh, dá athair,
  70] inneall Pharrthais phuirt na ród;
  71] "do-chonnarc aonchrann san fhiodhbhaidh"
  72] ar an tsaorchlann ionmhuin óg.
 21. 73] "Do-chonnairc mei-se" ar mac Ádhaimh
  74] "aonmhacaomh—is nír thaom tláith—
  75] go ndearna aontaradh uile
  76] don mhaoltamhan bhuidhe bhláith."
 22. 77] "Sinne féin do chríon an crann-sain"
  78] comhrádh Ádhaimh "'s nír é a uair;
  79] is é an bioth an crann, a chara,
  80] gan ioth ann 's gan ana uainn.
 23. 81] "Mac Ríogh nimhe an naoidhe áluinn
  82] do fhóir sinn—ní seachmhaidh dhamh—
  83] gur chrann úr an t-athchrann éadtrom
  84] fa chúl sgathcham ghéagdhonn ghlan."
 24. 85] Tig an t-éag go hÁdhamh ainn-séin
  86] d'aithle a thurais—truagh an chuairt;
  87] do ba bhéad go mbleidhe ndeaghóir,
  88] sgeile a éag, fa seanóir suairc.
 25. 89] Eirghis Seath—fa suairc an giolla,
  90] giolla óg nar adhair ceilg—
  91] agus cloidhis uaigh dá athair
  92] an sduaigh roidheis ndathaigh ndeirg.
 26. 93] A thrí ghráinne gabhais chuige
  94] —cabhair cháigh a-nois do-niad;
  95] i mbéal Ádhaimh seach gach ionadh
  96] do cháraigh go h-iodhan iad.
 27. 97] Fásais trí géaga as na gráinnibh
  98] —fa gort buadha ar bheagán síl;
  99] oirrdhearc fós fan gcruinne gcrosaigh
  100] nós gach bhuinne dhosaigh dhíbh.
 28. 101] Tu-sa an treas crann do na crannaibh,
  102] a chroch Dé fa ndlighmid múith;
  103] do bás 'gud thairngire ó thosach
  104] id ghlainbhile dhosach dhlúith.

 29. p.127

 30. 105] Beirthear ainn-séin Muire máthair,
  106] máthair Chríosd do chosain bladh,
  107] a folt drongach mar ór n-íorna,
  108] torrach an ógh ghríobhdha ghlan.
 31. 109] Beiris Muire an macaomh oirrdhearc,
  110] Íosa Críosd an chraobh fa bhláth,
  111] Athair na slógh—fa séan buadha;
  112] an sgéal mór do-chuala cách.
 32. 113] Tugadh chugad-sa dá chrochadh
  114] tar ceann daoine Dia dá íoc;
  115] an tí do cinneadh dar gcabhair
  116] do milleadh Rí an domhain díot.
 33. 117] Tugadh chugad, a chroch ionmhuin,
  118] abhra gléadhubh ós ghruaidh mbrioc;
  119] do bhí, a chaomhchros chaomh mo chridhe,
  120] maothbhos shaor dá righe riot.
 34. 121] Do shín riot a righeach n-áluinn
  122] Íosa Críosd—fa caomhthach lonn;
  123] do sgaoil ort, a bheannach bhuadhach,
  124] a fholt gleannach dualach donn.
 35. 125] Ionmhuin cách do crochadh ionad,
  126] ionmhuin anam, ionmhuin corp,
  127] mo Rí, mo chridhe, mo chara
  128] do bhí ag snighe a fhala ort.
 36. 129] Gion gur fhás caor ort nó áirne
  130] nó ubhall cumhra nó cnú,
  131] do shíol, clann deaghbhan an domhain,
  132] dearbhadh as crann toraidh thú.
 37. 133] Tú fuair Maoise—mór an conác—
  134] tre chionn Ádhaimh—aobhdha an folt—
  135] do bhun thall fa úir na huaighe
  136] do bharr 'n-a chlúimh uaine ort.
 38. 137] Tu-sa fuair Dá-bhíoth san díothramh
  138] i ndiaidh Maoise—meadhair dheis—
  139] maith a chuairt d'fhaigsin an fhásaigh
  140] aisgidh shuairc an lá-sain leis.
 39. 141] Tu-sa an céadchrann do chuir Solamh
  142] suas 'n-a theampall—toisg nar íoc;
  143] leis do beanadh thall ar dtosach
  144] do bharr leabhar dosach dhíot.

 40. p.128

 41. 145] Is tú ar ndídean, is tú ar dtearmann,
  146] is tú ar leigheas i ló an bhráith,
  147] is tú an crann far chuir an Coimdhe
  148] fuil a bhall do choimhdhe cáich.
 42. 149] Is tú ar sgiath 's ar gcloidheamh cumhdaigh,
  150] a chroch Dé far dhoirt a chrú;
  151] nocha chluinim fhuaim na habhann
  152] uair nach cuirim tharam thú.
 43. 153] Tú linn táthuighthe na talmhan;
  154] is tú an caisléan ós chionn díog;
  155] is tú an lomán lán do thoradh;
  156] slán follán an domhan díod.
 44. 157] Fillfead chugad, a chroch ghrádhach,
  158] an glún deas le ndearnas olc;
  159] léigim fúm é agus ní fhuláir
  160] an glún clé dom fhuráil ort.
 45. 161] Is asad do-chuaidh an Coimdhe
  162] ar chreich Ifrinn—eachtra shoirbh;
  163] is tú thug an gcabhair gcalma
  164] i n-aghaidh na habhla oirn.
 46. 165] Fa lór bláithe do bheann gcumhdaigh
  166] gidh croch dhubh thú a-niodh 's a-né
  167] fa croch chorcra thú dar dtearmann
  168] ó chrú ochta is dearnann Dé.
 47. 169] Doiligh leam gan an leith eile
  170] d'fagháil chugad, a chroch naomh,
  171] go mbeith sunn comhfhad an Choimdheadh
  172] don chrunn robhog choirrgheal chaomh.
 48. 173] Ní fhaca i bpurt do na portaibh
  174] puball mar do phuball snáith;
  175] ní fhaca teagh mar do theampall
  176] a dhathta geal beannchorr bláith.
 49. 177] Tu-sa is Muire máthair Íosa
  178] do fhóir inn-ne is níor bh'olc fáth;
  179] bhar gcneas caomh níor chin a shamhail
  180] sibh ar-aon do chabhair cách.
 50. 181] Peacach sonn ag sléachtain chugad,
  182] ní cóir m'obadh gidh olc mé;
  183] toirn agus geibh phóig ón pheacthach,
  184] ceil do mhóid, a dheaghcroch Dé.

 51. p.129

 52. 185] Seath mac Ádhaimh fuair thú ar tosach
  186] thall i bParrthas na bport naomh;
  187] fa lór t'áille is eadh do-chuala
  188] id ghráinne gheal chuanna chaomh.
 53. 189] Fada do las ar lár m'anman
  190] inneall t'aighthe as ionmhuin linn;
  191] mar thig eatal do ghual gréine
  192] snuadh do leacan réidhe rinn.
 54. 193] Slánuigh an bioth, a bhean chumainn,
  194] comhaill damh-sa duais mo rann;
  195] mar thugais d'fhearaibh na heatha
  196] rugais d'fheadhaibh beatha barr.

  Marthain.