Corpus of Electronic Texts Edition

Background details and bibliographic information

Cúirt an Mheónoídhche

Author: Brian Merriman

File Description

Liam P. Ó Murchú

Electronic edition compiled by Beatrix Färber, Laura Harmon

Funded by UCC College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences via Writers of Ireland II

1. First draft, revised and corrected.

Extent of text: 9360 words

Publication

CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork
College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

(2008)

Distributed by CELT online at University College, Cork, Ireland.
Text ID Number: G308100

Availability [RESTRICTED]

Available with prior consent of the editor, Dr. Liam P. Ó Murchú, at the Department of Modern Irish, University College, Cork, for purposes of academic research and teaching only.

Sources

  Manuscript source
 1. Cambridge, Cambridge University Library, Add. 6562 (the poet's autograph).
  Editions and Translations
 1. Ludwig Christian Stern, Brian Merrimans Cúirt an mheadhóin oidhche, ZCP 5 (1905) 193–415 (includes German translation).
 2. Risteárd Ó Foghludha (.i. Fiachra Éilgeach), Cúirt an Mheadhon Oidhche (Dublin: Hodges Figgis 1912). Reprinted 1949.
 3. Daithí Ó hUaithne, Cúirt an Mheán Oíche (Dublin: Dolmen Press 1968).
 4. Liam P. Ó Murchú, Cúirt an Mheonoíche le Brian Merríman (Baile Átha Cliath: An Clóchomhar 1982).
 5. Cúirt an Mheónoidhche le Brian Merríman: A Diplomatic Text from Cambridge, University Library, Manuscript Additional 6562, ff. 6r–21r. For details see Pádarig de Brún and Máire Herbert, Catalogue of Manuscripts in Cambridge Libraries (Cambridge University Press 1986) 85–88.
 6. Brian Merriman, The Midnight Court/Cúirt an Mheán Oíche, a critical edition by Brian Ó Conchubhair (Syracuse: Syracuse Unversity Press 2011).
 7. Celia de Freine, Brian Merriman's The Midnight Court, (Syracuse: Syracuse Unversity Press 2013).
  Further reading
 1. Dr Ó Murchú has compiled a reading list on Brian Merriman for the Cumann Merriman (the Merriman Society), available on the Cumann Merriman website at http://www.merriman.ie/merriman/leabhair.en.
  The edition used in the digital edition
 1. Cúirt An Mheonoíche le Brian Merríman. Liam P. Ó Murchú (ed), Reissue with corrigenda [117 pp] Cumann MerrimanClare[?] (2005)

Encoding

Project Description

CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling Declaration

All editorial introduction, translation, glossary, notes and indexes have been omitted. Editorial corrigenda are included in the electronic edition.

Editorial Declaration

Correction

Text has been checked and proof-read twice at CELT. All corrections and supplied text are tagged.

Normalization

The electronic texts represents the edited text. Expanded abbreviations are marked ex in the XML file. In the HTML file, these appear in italics. ‘The punctum is often indistinguishable from ink droplets and other unimportant markings and soiling. The punctum is sometimes not written where expected; its absence is marked sic in the footnotes. The length accent when omitted where expected is marked sic in the footnotes. In keeping with the practice of scribes in the modern period the length accent can be used to mark long vowels and diphthongs, whether historical or arsing from phonological developments, e.g. gnáith (l.1), cíanta (l.9); siúbhal (l.1), ccínn (l.8), ádharc (l.21), ccoíllte (l.12). It should be noted, however, that in the MS the accent extends over the whole vowel and consonant cluster. When a long vowel is intended, this diplomatic edition places the accent over that vowel, e.g. siúbhal, above. When a diphthong is intended this edition places the accent (a) over the second vowel of the MS orthography, e.g. ccoíllte, above; (b) over the first written vowel in a vowel+consonant(s)+vowel cluster, e.g. ádharc, above, ttaíghreamh (l.38).’ At the foot of one folio, the initial word of the following folio is often written below the last line of verse. These words are commented out in the XML file.

Quotation

Quotation marks are rendered q.

Hyphenation

Soft hyphens are silently removed. When a hyphenated word (hard or soft) crosses a page-break or line-break, the page-break and line-break are marked after the completion of the hyphenated word.

Segmentation

div0=the poem. div1=the section. Line-breaks are numbered. MS foliation is marked mls unit="folio" and numbered.

Standard Values

Dates are standardized in the ISO form yyyy-mm-dd.

Interpretation

Names are not tagged.

Canonical References

This text uses the DIV1 element to represent the section.

Profile Description

Created: By Brian Merriman Date range: late 18th century.

Use of language

Language: [GA] The text is in late 18th-century Irish.
Language: [EN] Notes are in English.

Revision History


Corpus of Electronic Texts Edition: G308100

Cúirt an Mheónoídhche: Author: Brian Merriman

1
 1. {folio 6r}Bo gnáith me a siúbhal le ciúis na hábhan
  air bháinseach úbhar sa drúcht go trómm
  a naice na ccoíllte a ccoídhm an tsléibh
  gan mhairig gan mhoíll air shoíllse an lao
  5] do ghealach mo chroídhe an uair chídhin loch gréine
  an talamh sa tír is2 íodhar na spéire
  taithneamhacht aoibhin suídheamh na sléibhte
  a bagairt a ccínn thar dhruím a chéile
  do ghealfach an croídhe bheadh críon le cíantadh
  10] caite gan bhrígh nó líontadh 'phíantadh
  an séithlioch searbh gan sealbh gan saídhbhrios
  dféachfach tamal thar bharradh na ccoíllte
  air lachain 'na sguainte air chuan gan ceo
  'san aladh air a bhfuaid 'sí a gluaiseacht leó
  15] na héisg le meídhir aig éirghe a náirde
  péirse am rádhairc go toídhbhseach tárr-bhreac
  daith an lochadh agus gorm na ttónn
  a teacht go tologach toranach tromm
  bhíoch éanladh a ccroídhn go meídhireach módhmhur
  20] is léimrioch eíllte a ccoillte am chómhangur
  géimrioch ádharc is rádharc air shlóidhte
  tréanroith gádhar is Reynard reómpa
  Air maidin a né bhí an spéir gan ceó
  bhí Cancer o an ngréin 'na caorthaibh teó
  25] is í gobhthadh chum saothair tar éis na hoídhche
  is obuir an lao sin réimpe sínte
  bhí duiliobhur craobh air ghéuga am thíompcholl
  fiurthan is féur 'na shlaodach taoibh lióm
  glasara fáis is bláith is luíbhnadh
  30] sgaipfeach le fághan dá chráidhteacht smaointe
  bhí me corrtha sa colladh dhom thraochadh
  is shín me thorm air cortham sa bhféurglas
  {folio 6v}an aice na ccránn a tteannta trínse
  tacadh leam cheann is mo hannlaibh sínte
  35] air cheangal mo shúl go dlúith le chéile
  greamaithe dúntadh a ndúbhghlas néulta
  is madh áighidh agam fuilithe ó chuile go sásta
  a ttaíghreamh dfuilin me an cuilithe cráite
  chorraig do lomm do phóll go héadh me
  40] am cholladh go trómm gan mheábhuir gan éirim
  Bo gairid mo shuan 'nuair chualus shíl me
  an talamh má guaird air luasgadh am thíompcholl
  anafadh a ttuaig is fuadach fíochmhur
  is calaighthe an chuain a tuargaint tínnte
  45] siulladh dhom shiúil dár sheámhlaois uaim
  do chonairc me chúgham le ciúis an chuain
  an mhásach bhologach tholagach thoídhbhseach
  chnámhach cholagach dhoirrigeach ghoídeach
  a héirde cheart má mheas me díreach
  50] sé nó seacht do shlatadh is fuíghiolach
  péirse beacht dá brat a sraoille
  lé sa tslab le drab is ríobull
  bo mhuar bo mhéar bo fíaghain le féachaint
  suas 'na héadan créachtach créimioch
  55] bo anafadh ceanntuir sgannradh saoghalta
  a draid is a dránndal mánntach méirsgioch
  a Rígh gach mádh bo láidir líghiomhtha
  a biomadh láimhe is lánstaff ínnte
  is cómhurtha práis 'na bárr air spíce
  60] is cómhachta báille a náirde air sgríobhtha
  Acht dúbhurt go doirrigeach dfocalaibh dánadh
  músgail corraig a cholladhtuig ghránadh
  is dúbhach do shlíghe bheith sínte ad slíasta
  is cúirt 'na suíghe is na mílte tríall ann
  65] ní cúirt gan acht gan reacht gan ríaghail
  ná cúirt na ccreach mar chleacht tú ríamh
  {folio 7r}an chúirt seo ghluais ó shluaidhte séimhe
  acht cúirt na ttruadh na mbuadh is na mbéithe
  is muar le muídheamh3 air shíolrach éimhir
  70] uaisle síghe mar shuíghdior daonghuith
  dhá lá is oídhche air bheínn a tsléibhe
  a bpághládhas buígheanmhur bruíghion mhoidhgréine
  is dangean4 do ghoíll sé air shoíllse an Rígh
  'sair mhaithibh a theághalaig thoídhbhsig shíghe
  75] is air imhir na buíghine bhí ionadh ndáil
  mur dimig gach díth air chríochaibh Fáil5
  gan sealbh gan saoirse aig síolrach seánnda
  ceanus a ndlíghe ná cíos ná ceannphuirt
  sgriosag6 an tír is níl na ndíag7
  80] an ionad na luíbhnadh acht flíoch is fíaghaile
  an uaisle bfeárr chum fághain mur leíghiodur
  is uachtar lámh aig fásluig shaídhbhre
  a fealladh le fonn is fóbhuil gan féachaint
  dfanna na lóbhar sa lomm dá léirsgrios
  85] is docharach dúbhach mur dhiú gach daoirse
  doilibhe dúir an dúbh-cheilt dlíghthe
  an fann gan feídhm na fádhaig ó aoinne
  acht clammpur doímhin is luíghe chum léirsgris
  fallsacht fear-dlíghe is fachtnuíde áirdnirt>
  90] camm is calaois faillioth is fádhbhur
  sgamull an dlíghe agus fíordhaith fann-chirt
  dalladh le bríb le fíghis le fallsacht
  Farradh gach fíor is fuíghiol nír fágabh
  dearbhag díblith air bhíobladh an lá sin
  95] cúis darnó na geábhairse saor thríd
  cnúdh na hóige dhá feódh le faolraois
  is easnamh daoine suíghte air éire
  do mheath lead chuíbhne an síolrach daonadh
  {folio 7v}is folamh sis tráighte fágamh tíortha
  100] an cogadh sa bás gan spás dá ndíoga
  úabhar na righthe is ar imig tar sáile
  an uair ná deinion sibh tuille ionadh náit díobh
  is nár bhur niomad gan sioraig gan síolrach
  is mná ionadh murar air muir is air tíorthaibh
  105] cúbhainsig chorpurtha is borradhcaig óga
  is búnsaig bhrothalach foladh agas feóladh
  lóistig liosta agas ligthiothaig shásta
  is mórgaig shiosgaithe dimig a bhásta
  is truagh gan torrathus tollairíghe an tsórt so
  110] is truagh gan toramach brolluig is bótadh íad8
  is minic íad ollamh an focal dá bhfaíghdís
  a tuitim dá mogull is molaimse a bhfaíghne
  ISé ciniobh le saoidhthe a ccríoch na cómhuirle
  an ionad na daoirse dínsiobh dóibhsin
  115] duine don9 bhuíghean so líonta a ccómhachta
  air thuitim an dísle shuígheamh go Fódhladh
  tairigion Aoibhioll croídhe gan claoinbheart
  caradh na muímhineach síghbhean leith10-chraig
  sgarabh le saoidhthibh síghe na sluagh so
  120] sgathamh a sgaoile daoirse a ttuamhuin seo
  do gheáll an mhíonladh chaoin tais chóir seo
  fallsacht dlíghe do chloídhiomh go cómhachtach
  seasamh a tteánnta fann is fághanluig
  is caithfig an teánn bheith ceannsa tláith libh
  125] caithfig an neart gan cheart so stríocadh
  is caithfig an ceart 'na cheart bheith suídhte
  geallaimse a nis nách clis ná cómhachta
  caradus Miss na Pimp ná cómhdhalta
  chsiúbhalfus tríd an dlíghe seo 'ghnáith
  130] sa ccúirt 'na suighfe an síolrach neámhdha
  {folio 8r}tá an chúirt seo seasamhach feasta sa bhFíacail
  siúbhailse is freaguir í caithfe tú tríall ann
  siúbhail gan tathfan go tapadh air do phríacail
  siúbhail nó stracad san laithig am dhíaig11 thu
  135] Do bhuail sí crúcadh am chúl 'sam chádhbadh
  is ghluais chum siúbhail go lúbach láidir
  sgiob lé síos me tríd na gleánnta
  cnuic-bhánbhuídhe is go beínn an teámmpuill
  is deíbhin go bhfeacadh me air lasadh le tóirsibh
  140] an teághalach taithneamhach maiseamhach mórtach
  soíllseach seasamhach
  [...]
  12 lannamhuil lómrach
  toídhbhseach tathagach daingean deaghdhóirseach
  chonairc me an tsíghbhean mhíonladh bhéasach
  chumuis 'na suíghe air bheínnse an tsaoirchirt
  145] chonairc me gárda láidir luaibhneach
  iomadach árracht táirnthe suas le
  chonairc me láithreach láinteach líonta
  ó mhullach go lár do mhná is do dhaoine
  chonairc me spéirbhean mhaorga mhállruisg
  150] mhilis bhog bhéaltais13 mhéurlag mheálltach
  thaithniomhach shásta tháclach fhiónn
  'na seasamh a náirde air chlár ná14 miónn
  bhí a gruag le sgaoilte síos go slaodach
  is buaireamh suídhte fíor 'na féachaint
  155] fuinghiomh 'na rádharc is faídhirt 'na siúile
  is fiuchadh le draíghion uilc aíghidhnis fúghthadh
  a caoint dá cosg le losgadh cléibh
  gan gíog 'na tsost acht tocht dá traochadh
  bfurust a reádh gur bás bo róbhadh le
  160] is tuile gan tlás a tádhal go tromm le
  ionadh seasamh air lár an chláir 'na soíghd
  is í a greada na lámh sa fásga a loíghior
  an sin 'nuair ghoil sí folcuíghe fíochmhur
  is dfuasgail osnuíghe gothuíghe a caointe15
  {folio 8v}
  165] dimig a smúit is diómpadh snógh uirthe
  thriomaigh sí a gnúis is dúbhurt mar ineósad
  MÍLE16 fáilte is gárdus cléibh reómhad
  aoibhioll fháigbhean árrsa ó an léithchraig
  a shoíllse an lao sa Rae gan chaoimse
  170] a shaídhbhreas saoghalta a ngéibhion daoirse
  a cheannasach bhuadhach ó shluadhaibhte an aoibhnis
  bo easnamh cruaig thu a ttuamhuin sa ttírluirc
  cúis mo cháis is fáith mo chaointe
  cúis do chráig me is dfág me cloídhte
  175] bhain dom threóir me is chseoil gan chíall me
  chaith mar cheó me dóite píanta
  na sluadhaibhte imíghis gan chríoch gan chaomhna
  air fuaid an tsaoghail seo dfíorsgoith béithe
  na ccailleachadh dúbhadh gan chómhdach céile
  180] caite gan cliú gan ciónta claoinbhirt
  is aithne dom féin sa méid seo am chsiúbhalta
  bean agas céad nár mhéinn leó a dhiúbhalta
  is mise ionadh measg mo chreach mar táimse
  dimig 'na spaid gan fear gan pháiste
  185] mo dhochar mo dhógh mo bhrón mar bhíom
  gan sochar gan seoid gan sódh gan síth
  go doilibhir duaibhseach duaghbhur díoch
  gan colladh gan suan gan suaircios oídhche
  acht maslaighthe a mbuairt gan suaimhneas sínte
  190] air leabuin leamh fhuar dár suadhtha aig smaointe
  a cháig na carraige breathain go bíogthach
  mná na banabadh a nanacra suídhte
  air nós má leanaid na fearaibh dá bhfuadur
  ó mo lagar acht caithfiomnadh a bhfuadach
  195] sé amm ionnar mhéinn leó céile 'phósadh
  an tamm nár mhéinn le aoinne góbhail leó an
  {folio 9r}an tamm nár bhfiú bheith fúghtha sínte
  seanndaig thúnda shúibhte chloidhte
  dá ttuiteach amach le teas na hóige
  200] duine fá an seacht air theacht féiseoige
  cheangal le mnaoi ní mín tais thóghaidhfig
  thaithneamhach shuidhte 'shíol ná dhfóghluim
  clógh dheas chaoin ná míonladh mhánladh
  a madh eól di suíghe nó tíocht do láithir
  205] acht dionantach óbhur nó donn doilígheasac17
  chruinig le dóbhruin cábhair nách caoi dho18
  isé chráig mo chroídhe is do sgaoil gan chéill me
  is dfág mo smaointe is mínntin traochta
  tráite teínn mar taoim go tréalag
  210] cásmhur cloídhte a caoi sa géurghol
  an uair chídhim preabuire calmadh croídheámhuil
  fuadrach fearamhuil barramhuil bríghmhur
  stuadhmadh feasamhach seasamhach saoidhtheámhuil
  gruaghdheas greanamhur geanamhuil19 gnaoidheámhuil
  215] no20 buachaill bastalach beachanta bróigdheas
  cruaidhcheart ceannasach ceapaighthe córach
  buaidhte ceanaighthe21 ceangailte pósta
  aig fuaid aig caillig aig aimid nó aig óinmhid
  nó aig suairle salach do chaile gan tiónnsgal
  220] stuacach stailiceach aithiseach stúncach
  suaidhteach sodalach focalach fáigeámhuil
  cuardach colladhtach gorruigeach gráineámhuil
  mo chreach is mo lot22 tá molt mídhbhéasach
  caile na ccos is folt gan réighteach
  225] da23 ceangal a nocht sé loisg go léir me
  is cabhfuil mo locht na24 toghidhfíghe réimpe
  créad an tóbhur na25 tábhuirfíghe grá dhom
  is mé cómh leábhair cómh móbhuil cómh breágh so
  {folio 9v}is deas mo bhéal mo dhéad 'smo gháire
  230] is geal mo ghné is tá méadan tláith tais
  is glas mo shiúil tá madh úrrladh sgáingheach26
  bachallach búclach cúplach fáingheach
  mo leacadh is mo ghnúis gan smúid gan smáchal
  tarainghte cúmtha liónrach sgáthmhur
  235] mo phíob mo bhráighid mo lámhadh 'smo mhéuraibh
  a síor bhreith bárr na háille ó a chéile
  féach mo chomm nách leábhuir mo chnámhadh
  níl me lomm na27 crómm na28 stágach
  seo tóll is cosadh agus colan nách nár lióm
  240] sa tóghadh go socair fá Cover ná tráchtaim
  ní suairle caile ná srangaire mná me
  acht stuaire cailce tá taithneamhach breágh deas
  ní sraoil ná sluid ná luid gan fásgadh
  ná smíste duirc gan sult gan sásamh
  245] lóiste lobhtha ná toice gan éufacht
  acht óigbhean sgumhtha cómh toghadhfadh sis féidir
  mbídhinse silte mur thuille dhom chómhursain
  laíghiobach liosta gan tuigsint gan eólas
  gan rádhairc29 gan gliocus an imirt mo chóra30
  250] mo threíghid cár mhiste me rith an éadóchus
  ní feacathus31 fós me a ccómhangur daoine
  aig faire ná aig tórrdhamh óig ná chríonadh
  air mhachaire an bháire an ráis ná an rínce
  a bhfarradh na ttáinte air bhántadh líontadh
  255] acht gobhthadh go sámh gan cháim air dómhan
  a ccullaighthe shástadh ó bhárr go bonn
  beidh a cheart am chúl do phúghdur feíghilte
  Starch is stiúir a ccúl mo choídhpe
  húda geal gan ceal ribíníghe
  260] gúmhna breac sa cheart ruffaíghe leis
  {folio 10r}is eannamh go brách gan fásághail aogharach
  thaithneamhach bhreágh leam cheárdán craorag
  is an iomdha luíbhnadh craoibhche is éanladh
  am aparún síoghagach ríoghagach Cambrick
  265] sághladh cúmthadh cúngadh córach
  árda sleámhuine air Screw fám bhrógadh
  búcluíghe is fáinghídhe is lámhuiníghe síoda
  is fúnsuíghe prásluíghe is lásuíghe daoiradh
  seachain ná síl gur sgínteach sgáthmhur
  270] aimid gan ghaois ná nídhindeach náireach
  agalach uaigneach uaghlach fhíaghain me
  gealach gan ghuais gan stuaim gan téagar
  a bhfalach ní reíghinse ó rádhairc na ccéadta
  is ceanasach toídhbhseach maíghidh agus méadan
  275] is dearbhtha bhídhim dom shíor thaspánadh
  air mhachaire mhín gach fíor iománadh
  aig rínce báire rás is raduireacht
  tínnte cnámh is rádhfladh is raguirne
  aonach maragadh is aithfirion dómhnaigh
  280] aig éiliomh breathnuighthe aig amharc sa toghadh fir
  chaithios mo chíall le fíach gan éufacht
  dhalludar32 ríamh me33 is do íadhdar mo éagh ionam
  tar éis mo chumuin34 mo thurrain 'smo ghrá dhóibh
  tar éis ar fhuilin me diomada crághnuis
  285] tar éis ar chailios le cathamh na sgághluíghe
  béithibh balabhadh is cailliochadh cártuíghe
  Níl cleas dá mféidir léaghabh ná trácht air
  le teacht Raé ná tar éis bheith lán di
  am innid ná am sheámhuin ná air chsiúbhal na blíaghna
  290] ná tuigim gur leámhus bheith siúil le cíall as
  nír áil lióm colladh go socair aon uair dhíobh
  gan lán mo stocadh do thorthaibh fám chluasa
  is deímhin nár bho obuir lióm trosgadh le cráighfeacht
  is greídhim ná blogam ní shlogain trí tráithe
  {folio 10v}
  295] an aíghidh na srothadh35 do thomuin mo léine
  a siúil tré am cholladh le cogur ó am chéile
  is minic do chuadh me sguabadh ó an stádhcadh
  minginídh is gruag fá an luaithghrís dfágain
  chuirinn an tsúist fá chúil na gaídhile
  300] chuirinn an reámhan go ciúin fá an aídhirt chúm
  chuirinn mo chuigíol a ccillín na háthchadh
  chuirinn mo cheirthlín a ttine aoil Rághnail
  chuirinn an ros air chorp na sráide
  chuirinn sa tsop fúm tor gabáiste
  305] níl cleas acu siúd dá ndúbhrus láithreach
  ná hagairín cúmhna an deámhuin go láidir36
  isé fáith mo sgéil go léir 'sa bhrígh
  mur táim gan céile tar éis mo dhíthil
  Fáith mo sheanachuis fhada mo phían-chreach
  310] táim an acharan daingean na mblíaghantadh
  a tarraingt go tréan air laoithibh liaithe
  is eagal lióm éag gan aoinnse dhom íarradh
  A phéarladh ó pharradhthuis37 sgreadaim is glaoidhim ort
  éiric manamadh ort aicim thu is éimhim ort
  315] seachain ná sgaoil me am shraoill gan áird
  ná am chaillig gan chríoch gan bhrígh gan bhláith
  gan chairid gan chloínn gan choídhm gan cháirde
  air theallachaibh draíghin gan feídhm gan fáilte
  Daradh fuil38 ímpe tínnte is tóirneach
  320] dalladhabh me suídhte muídhte am óinmhid
  sealbh gach sógh aige ró gach diú
  'saig ainibh na fódhladh as cómhair mo shúl
  ta sumach aig Saídhbh godh saídhbhir sóghmach
  Murrainn a meídhir sa haíghidh air a nuadhchar
  325] Mór is Mairsile a macanus múchtadh
  is mórchuid magadh orrthadh a fachanuid fughamsa
  is giodamach sámh í Sláine is Síghle
  Sisile is Áidhne is ádhal ionadh ttíompcholl
  {folio 11r}tuille mar táid do mhná na tíre
  330] is mise mar táim gan tádhal gan tsíolrach
  is fada gan feídhm is faíghne dhómhsa é
  lagar am laíghidh is mo laíghios am chómhachta
  maille le luíbhnadh díbhle dreoite
  is arrthanadh draoichta chloídhfeas fós dom
  335] buaichaill deas nó gas ghaládhanta
  is bhuaidhfis ceart a shearc sa ghrá dhom
  do chonarc go leór don tsórt da39 dhéanamh
  is chuirfin a ccóir na cómhanguir chéadhnadh
  is daingean40 an cúmhna a dúbailt daoine
  340] greamanadh dhúbhladh is púghdar luíbhnadh
  maguirlín meídhireach meíll na mbualtaibh
  taithigín toídhbhseach toíll na tuairte41
  mealladh na mínseach cloídhiomh na mbúnsach
  an cumanaoin buídhe sa draoicht chum drúise
  345] duilliobhur dóite air nós gur rún é
  is tuille dhon tsórt nách cóir a mhúnadh
  bo iongantus muar a ttuamhuin le chéile
  an bhroinnghill so shuas a buadhchant céile
  is dinis sí dhómhsa darnó tré rún
  350] am inid isí póstadh ó bhórd na seámhun
  nár ibh is nár ól an fóghantach fiónn
  acht cuile na mónadh dóite air leábhan
  is fada me faíghneamh fádhaimse fuasgailt
  seachain air mhoíll me sághd chum luais é
  355] mar a bhfuil laíghios dom threíghid ad chuairdse
  cuirfe me faíghirt a bhfeídhm más cruaig dom
  PREABAN anuas go fuadrach fíochmhur
  seanduine suarthach is fuadach nímhidh fé
  a bhoíll air luasgadh is luais anáile air
  360] draíghion is duais air fuaid a chnámhadh
  bo dreoil an rádhairc go deímhin don chúirt é
  air bórd na thaídhbhse dhom eísteacht dúbhurt sé
  {folio 11v}DOCHAR is díobhail42 is síorchrádh cléibh ort
  a thoice le míodhstáid a shíol gádh is déirce
  365] is dóch nách iongantus liogacht na gréine
  is fós gach tiubaist dár imig air éire
  mar mheath gach ceart gan racht gan dlíghe aguin
  ár mbadh bhí bleacht gan lacht gan laoi acu
  is dá ttagach nís mó do mhóirsgrios tíorthadh
  370] is gach faision dá nuadhacht air mhóir 'sair Shíghle
  a thoice gan chríoch nách cuíbhin le táinte
  olcus na síolrach daoine ó a ttáingis43
  gan focal le muídheamh ad shínsior grána
  acht lopuig gan bhrígh locht míre is mághladh
  375] is aithine dhúinne an snúibhre is aithir dhuit
  gan chairid gan chliú gan chúl gan airigiod
  'na leibide líaith gan chíall gan mhúnadh
  gan mheidir gan mhías gan bhíadh gan únlan
  gan faice air a dhrómm sa chóbhail gan cótadh
  380] acht gad air a chomm sa bhónn gan brógadh
  creidig a dhaoine dhá ndíoltuíghe air aonach
  eision sa bhuíghean thar44 éis íoc gach éilibh
  dar colan na naoimh bo díothal mhuar dho
  potadh maith dígh le an fhuíghilioch dhfuasgailt
  385] nách muar an tóbhacht sa gleó a measg daoine
  truadaire ad shórt gan bhó gan chaoiradh
  búcluíghe ad bhrógadh is clóicín síoda ort
  is cíairsiúir pócadh a góbhail na gaoithe ort
  dalluir an saoghal go léir lead thoídhbhse
  390] is aithne dhom féin tu45 air ttaobh le coípe
  is deacair dhom lábhuirt do lomm is léir dhom
  is fada do dhromm gan cábhair ó an léine
  is tóghadh drochdhuinne46 do thuigfeach 'na gádh thu
  is feábhus do riuffadh lead mhuinthirle cáimric
  395] tá canabhás saor chum sraod go bhásta
  is cábhfios don tsaoghal nách Stays é ad tfásgadh
  {folio 12r}feicion an tír ort frínse is fáinne
  is ceilion do laoimhne grís is gágadh
  acht aithris air bórd no47 inneósad féin é
  400] an fada nár ól tu deoir lead bhéile
  a chonartaig bhoicht na ccos gan únladh
  dochar ad chorp le Bucks gan únlan
  is furus dar lióm dod chúl bheith toídhbhseach
  chonarc leam shiúile an chúil 'na luíghean tu
  405] garbh ná mín ní síntear fúd ann
  barach ná líon dár sníghiomh le túrrnadh
  acht mata 'na smuirt gan chuilt gan chlúdamh
  dealbh gan luid gan phluid gan tsúbhsa
  a ccómhar bhotháin gan áit chum suíghe ann
  410] súghadh sioládhain is fásga a níos ann
  fíadhaile teacht go fras gan chaoimse
  is ríaghan na ccearc air trasna sgríobhthadh
  lag ionadh dhrómm is na gábhladh a lúghbadh
  is clagurnach dhonn go trómm a túirlint
  415] a chumain na bhfáig nách árd do lábhair sí
  gustalach gálbhadh gárrtha ghábhan sí
  a ndaithibh a ccóir sa cclócadh síoda
  faire go deó arú fóil cár fríobh e48
  aithris cá bhfaíghion tú an rádharc so mhuídhean tú
  420] is aithris cár thuíll tú an leíghiob gan bhrígh seo
  is deacair a shuídheamh gur fríobh go cóir íad
  is gairid ó bhídhis gan síol an órluig
  aithris cá bhfuair tú luach do húghda
  is aithris cá bhfuair tú luach do ghúmhna
  425] acht leagaimíd uain mar ghluais an cótadh
  is aithris cá bhfuair tú luach na mbrógadh
  Aoibhioll cheannasach charrthannach49 chómhachtach
  guíbhim thu gairim thu freagair is fóir me50
  {folio 12v}is fíor gur feasach me fearrairíghe fódhladh
  430] suídhte greamaighthe aig sladuiríghe dhon tsórt seo
  lámh mo charad is aithne dhom cómharsa
  láimh le baile agam gairid do chómhangur
  buachaill sionanta srimile sóntach
  is buailiobh duine acu chuige mar nuadhchar
  435] is searbh leam chroídhe an uair chídhim am rádhairc í
  a gradam a críoch a puímp sa toídhbhse
  sealabhach bó aice is ornadh fás di
  is airigead pócadh is ór idir lámha aice
  chonairc me a né í air thaobh na sráide
  440] is cumusach tréan an léire mná í
  malfuire másach mádhagach magámhuil
  marbh le cámus lán do ladámhus
  mur acht gur claon lióm éad do mhúsgailt
  sganal do sgéghiobh ná sgéalta sgrúghda
  445] bfurast dom ínsint cruínn mur chualadh
  an cumadh 'na mbídhioch sí sraoilte suaidhte
  stracaithe air lár is gáir 'na tíompcholl
  caite air an sráid nó a stábladh sínte
  mairfig a tásg is tráchtmhur choídhche
  450] air mharanadh air cháil air gháir a gníomhurtha
  an íbreacáin an aráin san fhíona
  a ttíorthacláin na mbánta míne
  aig ísle is árrsa bháinse is ínnse
  cíllbhreacáin an chláir is chióinnthe
  455] aig cúbhainsigh ainibhídh threadraoi an phónradh
  is fiúnsaig fhalachuíghe chreataluíghe an chórda
  faire bo claon í tar51 éis a ndúbhurt me
  ghlacfuin gur saor í fé na ciónnta
  acht bheirim don phládhaig í lá mur chídhin í
  460] leagthaithe láimh le gárus sínte
  {folio 13r}caite air an ród gan órlach fúithe
  aig gramuisg na móna air bhóirthe dhúire
  madh iongantus ann os ceánn mo chéille
  is crithim go fánn le sgránnra an sgéil seo
  465] ise bheith seánng an uair theánn gach aoinne í
  is druidim le clánn an uair shánntaig féin é
  is muar na grástadh é aig rá na mbríarthadh
  neóimint spáis níor ghádh le íarradh
  ó léaghabh air bórd di os cómhair na coínnle
  470] a Tego Vos so dórdaig ÍOSA
  gur shéid sí lacht go bleacht 'na cíochaibh
  acht nao mídh beacht agus seachtmhuin chínnte
  Breathain gur baoghal don té tá sgaoilte
  ceangal go héag fá thaobh don choíng seo
  475] a sealbh gach saoth is éad dá shuadhthadh
  a naisge mo léun mo léaghan ní bhfuair me
  is feasach don taobh seo dhon tsaoghal mur bhí me
  sealad dom réim 'sdom laothaibh roímhe seo
  leathadach láidir lán do shaídhbhrios
  480] eistios le fáil is fáilte am theághailioch
  cairid a ccúirt is cúmhna dlíghe agam
  ceannus is cliú agus cómhar na saoidhthe
  tathag am chaoint is suídhm is éufacht
  talamh is muídhean a suígheamh mo chéille
  485] maigine52 sígheach is madh ínntin sásta
  chaillios le mnaoi mo bhrígh is mo shláinte
  bo taithniomhach leábhair an cróbhaire mná í
  bhí seasamh is cómm is cóbhuil is cnámhadh aice
  casadh 'na cúl go búclach troíllseach
  490] lasadh 'na gnúis go liónrach soíllseach
  cumadh na hógh uirthe is sógh ionadh gáire
  is cuire ionadh clódh chum póige is fáilte
  {folio 13v}acht chreathus le fónn gan chóbhunn gan cháirde
  ó bhathas go bónn go tábharthadh a ngrá dhi
  495] is dearbh gan dóbhtadh air dómhan gur díoltus
  danngharthadh donn dom thabhairt air madh aoimhleas
  dfearthain go tromm air bhonn mo ghníomhurtha
  ó fhlaithios le fónn do lómm 'na líon me
  do snamanag suídhte snuídhim na cléire
  500] is ceangalag sínn a ccoínng re chéile
  ghlanus gan chínnteacht suídhim gach éilibh
  bhainios le baois gan ghaois an lao sin
  cortham go leór níor chóir me cháine
  stopus an gleó bhí aig cóip na sráide53
  505] bacuig go léir bhí an cléirioch sástadh
  an Sagart ró bhaoch is béidir fáith leis
  lasamuir tóirse is cómhursain cruínn ann
  is leagabh air bórdaibh mórchuid bígh chúghain
  clagurnach cheoil is ól gan chaoimse
  510] is chaithiodur cóisir mhórtach mhuídhteach
  Mo dhíoth gan easbadh nár tachtabh le biaidh me
  an oídhche baistiobh nó as sin gur íar me
  síne air leabuin le ainir54 do liaith me
  is sgaoil le gealaig gan chairid55 gan chíall me
  515] isé tásg do ghéabhuin aig óg 'saig aosda
  gur breallán spóirt aig ól sa glaoch í
  a mbotháin óstadh is bóird dá bpléasgadh
  air lár 'na lóiste aig póstadh is aontad56
  bfada dha57 mheilt a teist sa tuairisg
  520] bfada gur chreid me a bheg ná a mhuar dhe
  badh agalach le gach beirt dá ccualadh é
  go rachain am pheilt am gheilt gan tuairisg
  fós ní ghéillfin caoch mur bhí me
  do ghlór gan éufacht aoinne mhuídhig é
  {folio 14r}
  525] acht magadh nó greídhim gan feídhm gan chéill
  gur aithris a broínn dom deímhin gach sgéil
  níor chúirsíghe leámhuis ná dúrdam bréige é
  dúbhurt bean lióm go ndúbhrabh léithe é
  acht labhair a bheart a cceart sa néufacht
  530] bhronn sí mac a bhfad roimh raé orm
  Mo sgánnradh sgéil gan féith am chroídhe air
  clánn dá ttéaghabh dhom tar éis na hoídhche
  cullóid anafach ainigídh sgóltadh
  bunóg ceangailte is bean a tígh breóidhte
  530] pusóid leagthaithe air smeachaidíghe teó acu
  is cuinneóg bhaine dhá greada le fórsadh
  is mullach air láinmhíais báinbhiaidh is súicre
  aig Murrain .í. cháimliaith báinliaigh an chrúcadh
  bhí coiste cruinighthe aig tuille dom chómhursain
  540] chois na tine agus siosarnach dhómhsa
  sgaoilid cogur a bhfogus dom eísteacht
  míle moladh le solus na soíllse
  bíoch nách bailioch a daibig an chré seo
  chídhimse an taithir 'na sheasamh 'na chéadfadh
  545] abhfeicion tú a Shaídhbh rú luígheabh a ghéugadh
  a dheilibh gan draíghion a bhoíll sa mhéuraibh
  cumus na lámh bo dána dóirne
  cumadh na ccnámh is fás na feóladh
  cheapadar cruínn gur shíolra an dúbhchus
  550] maise mo ghnaoi agus íobhar madh ghnúise
  feille mo shrón is glónradh méadain
  deiseacht mo chlodh58 mo shnógh agus mfhéachaint
  leagadh mo shúl is fiú mo gháire
  is as sion do chshiúbhail ó chúl go sághladh e59
  555] Amharc ná rádhairc ní bhfaighinse dhon chréice
  is baileach gan leíghios do mheíllfioch gaoch é
  {folio 14v}aig cuideachta an teághalaigh a bhfeíghil mo chaochtadh
  siolladh dha60 laíghead di leághaidhfidh an créitiuir
  do labharus garg is do agarus ÍOSA
  560] is stólltadh garbh do bhagairios graoiseach
  dfógrus fearg le hainibhios caointe
  is dóch gur chreathadur cailliochadh an tí reómham
  air leisge an acharain leagadur chúgham é
  beir go haireach air seachain ná brúghaig é
  565] is furus é shuadhthadh luaisg go réig é
  turruinn do fuair sí ruaig roimh raé é
  seachain ná fáisg é fág 'na luíghe é
  is gairid an bás do is gearr do reíghig sé
  dá mairioch go lá idir lámhadh ionadh chlódh
  570] sa sagart air fáil níor bhfeárr a bheith beó
  do bhaineas tsnídhim dá chuíbhreach cómhdaig
  bhreathain me cruínn é sínte air ghlúmhan lióm
  a mbuaireach daire me tathaigeach túnda e61
  fuair me fearagach fearsadach lúthmhach
  575] láidir leathan mo leanamh 'na ghuaille
  sághladh daingheanadh is anachuid gruaige air
  cluasadh cruinnithe is innginídhe fástadh
  chruaghdur uilleanadh a chruibh is a chnámhadh
  daibig a shiúile is fiú a phollairíghe62
  580] is daire me63 ghlúimhne lúthmhachmhur láidir
  coileádhan cumusach cuisleanach corach64
  fulládhain fulanach fuinngheamhach feólmhur
  Sgreadaim go hárd le gáir na tíre
  is leagaim dod láithir cás na ndaoine
  585] breathain go caoin is bhí65 truaighbhéileach
  beannaibh a ccínn is suídhim a ccéille
  arrthaig an dlíghe seo cuíng na cléire
  is ainic an bhuídhean nár fríobh sa ngéibhionn
  {folio 15r}má lagaig an síolrach daoinmhur daonadh
  590] a ttalamh daith aoibhinn fhíorghlas éirion
  is furus an tír daithlíonadh dho laochaibh
  durrusa a nguídhe gan bhrígh gan éufacht
  cabhfuil an gádh le gáir na baínse
  cartadh biotáille is pádh lucht saínte
  595] sumaig air bórd go fóiseach toídhbhseach
  glugar is gleó acu is ól da66 shaíghioda
  ó daibig an tábhar do bhrónn mac dé
  gan sagart air dómhan da ttábhairt dá chéile
  is leathanmhur láidir lán-mhear léadmhur
  600] farsaing le fáil an tádhalmhach saor seo
  67
  is minic do chídhimse bríghmhur bórrtha
  cumusach líonta a ccroídhe sa ccóir iad
  créim ní fheicim na68 doille na69 coíche
  in léim air leirthe dár hoileabh70 ó mhnaoi air bith
  605] is mó sis mire sis tenne sis tréine
  a cclódh sa cclisteacht ná dlistiniog aoinne
  is furus a luaidhimse dfuasgailt suídhte
  is duine acu an uairseo air fuaid an tígh seo
  a bhfeicion tu thall go ceannsa ciuin é
  610] deisig a náll a tteánta an bhúird é
  breathain go cruínn é bíoch gurab óg é
  is dearbhthadh suídhte an píosadh feóladh é
  is preabuire a ttoirt a ccorp sa ccnáimh é
  cabhfuil a locht a ccois ná a láimh dhe
  615] ní seiriceach fann ná seánndach feósach
  leibide cámm ná gánndal geoiseach
  meáll gan chumadh ná sumach gan síne é
  acht lánnsa cumusach buinneamhach bríghmhur
  ní deacair a mheas nách spreas gan bhrígh
  620] bheadh ceangailte air nasg air teasg aig mnaoi
  gan chnáimh gan chumus gan chumadh gan chómm
  gan ghrá gan chuman gan fuinnghiomh gan fónn
  do sgaipfeach a mbroínn aon mhoídhre mná
  le catachus draíghion an groídhire breágh
  {folio 15v}
  625] mar chuirion sé a bhfeidhm gan mhoíll gan bhréig
  le cumus a bhoíll is le luígheamh a ghéug
  gur cróbhaire é crothabh go cortham gan cháim
  le fónn na foladh is le fortham na sláinte
  Leis sin ná íarrsa a Ríaghoin Raéltioch
  630] meille mar íad le ríaghail gan éufacht
  sgaoil a cholladh gan chochall gan chuíbhreach
  síol an bhodaigh sa mhogullfhuil mhuídhteach
  sgaoil fá chéile do réir nadúradh71
  an síolmhach séad sa braon lághabúrthadh
  635] fógair féilteach tré gach tíortadh72
  do óg is daostadh saorthoil síolraig
  cuirfig an dlíghe seo gaois a ngaodhailibh
  is tiucfuig an brígh mar bhí ionadh laochaibh
  ceapfaigh sé cómm is drómm is dóirne
  640] aig fearaibh an dómhain mar ghóll mc móirne
  gealfaig an spéir beidh éisg a líontadh
  is talamh an tsléibh go léir fá luíbhnadh
  fir agus mná go brách dá mhíthin
  a sinim do cháil le gardus aoibhnis
  645] TAR ÉIS bheith tamal don ainnir aig eísteacht
  leim73 'na seasamh go tapadh gan foíghne
  lábhair sí leis agus leisiomh 'na siuile74
  is rabhartuíghe feirige feille aice fúthadh
  Dar coróin na carraige mar acht le géille
  650] dhod chlodh75 dhod ainis is do easnamh do chéille
  is do amm na huirrime an chuideachta shéimh seo
  an ceann leam ingin do sgiobfuin dod chaolsgrog
  do leagfuin a nuas do thuairt fá an mbórd tu
  is bfada le luadh gach cuaird dá ngéabhain ort
  655] stróicfinn sranngaibh do bheathadh le fonn cheart
  is chseólfuin tanam go Acheron tonntach
  {folio 16r}Ní fiú lióm freagaradh freastail do thábhairt ort
  a shnúibhre fleasgaig nách aithios do lábhurthadh
  acht ineósad feastain do mhaithibh na cúirte
  660] an nós ar cailliobh an ainnir nár bhfiú thu
  do bhí sí lag gan badh gan púntaibh
  bhí sí a bhfad gan teas gan clúdamh
  corrthadh dhá saoghal air Stray dhá seóladh
  ó phostadh go polaér gan gaoghal gan cómhangus
  665] gan sgíth gan spás do lá ná dhoídhce76
  a striocadh77 an aráin o78 mhná nár cuíbhe lé79
  do gheáll an fear seo dreas socámhuil di
  gheall an spreas di teas is clúideamh
  cortham glan is badh le crúgh dhi
  670] is colladh fada air leabuin clúimh di80
  tealluíghe teó agus móin a daoichiont
  is balluíghe fód gan lóinthe gaoithe
  fothan is díghean ó an síghin is ó an spéir di
  is olan is líon le snígheamh chum éadaig
  675] do bfeasach dhon tsaoghal 'sdon phéist seo láithreach
  nách taithneamh ná téaghabh ná aon phiuc grá dho
  cheangail an péarladh maorga mná so
  acht easnamh go léir bo déirc le81 an tsástacht
  bo dúbhach an fuadar suaircis oídhche
  680] smúit is ualach duais is lionadh82
  lúimhníghe luadh agus guaille caoiladh
  is glúimhne cruadh cómh fuar le ímhre
  cosadh feoidhte dóite ó an ngríosaig
  is colan bhreoidhte dhreoite chríonadh
  685] a bhfuil stuaire beó ná feoidhfeach liaith
  aig cuail dá shórt bheith póstadh ríamh
  nár chuartaig fós fá dhó le blíaghuin
  cé buachaill óg í feoil83 nó íasg
  'sa feoidhteach fuar seo suas le84 sínte
  690] dreoidhte duairc gan bhuadh gan bhíogadh
  {folio 16v}óch cá ar mhuar dhi bualadh bríghmhur
  air nós an díabhail de uair gach oídhche
  ní dóch go ttuigir gurb isi85 bo chiónntach
  ná fós go ccliseach air luige le túndacht
  695] an moídhre masgalach carthanach ciuin86 tais
  is deímhin go bhfeacadh sí a mhalairt do mhúna
  ní lábharfach focal dá madh obuir an oídhche
  is thábharfach cortham do stolluire bhríghmhur
  go brách air siúbhal níor dhiúbhaltuig ríamh é
  700] air chnáimh a cúil sa siuilibh íadhatadh
  ní thábhurfach preab le stailc mhídhchíosach
  fóghadh mar chat nó sraic nó sgríob iar87
  acht í go léir 'na slaoghad cómh sínte
  taobh air thaobh sa géug na thíompcholl
  705] ó sgéal go sgéal a bréagadh a smaointe
  béal air bhéal sa méuracht síos air
  is minic do chuir sí a cos ttaobh nún de
  is cimil88 a Brush ó chrios go glúmhan de
  sgiobadh an phluid sa chuilt dá ghúngadh
  710] a spriongar sa sult le muirt gan súbhchus
  níor chábhair di cuigilt ná cimilt ná fásgadh
  fóghadh dá hingin dá hillin ná a sághladh
  is nár dom aithris mar caitheach89 sí an oídhche
  a fásga an chnaiste sa seardha sa síne
  715] a feacadh na ngéug sa téadach fúithe
  a ballaibh go léir sa90 déid air lúithchrith
  go luinnir an lao gan néul do dhúbhadh uirthe
  aig imirt ó thaobh go taobh 'saig únfairt
  Nách furus don lóbhar so lábhairt air mhná
  720] is gan fuinngheamh 'na chómm ná cábhair na chnámhadh
  má dimig an mhóbhuil bhí trómm na ghádh
  is gur déineamh an fhóbhuil seo gaíbhimse a páirt
  a bhfuil sionnach air slíabh na91 íasg a ttráig
  na92 fiular le fíaghach na fíaghaig le fádhan
  {folio 17r}
  725] cómh fada gan chíall le blíaghuin ná lá
  do chathamh gan biaidh sa bhfíaghach le fáil
  an aithnidh díbh féin sa tsaoghal so cá fhuil
  an tainimhídh claon ná an féithid fághain
  do phiucach an chré nán fraoch ná an fadhal93
  730] is fiurthan go slaoghadach is féur le fáil
  Aithris gan mhoíll a chloídhre chráidhte
  freaguir me fághaimse feídhm ad raidhte94
  cabhfuil do dhíth a suíghe chum béile
  ar cathamh le mídh aice a ttíoghbhus na féile
  735] an luigide an chuil95 nó an lúghaide an láithreach
  fithche milliúbhan má chshiúbhail le ráithche ann
  mairig ad cheánn a sheánndaig thúnda
  an agal leat gánntan amm do dhúlladh
  an doch96 a ghlioguire buile gur baoghal leat
  740] ól na sionaine tirim nó a taosgadh
  trágh na farraige is tarraint an tsaile97
  is clár na maradh do sgaipe le sgághladh
  breathain an amm air leámhus do smaointe
  is ceangail do cheann le bánndadh thíompcholl
  745] seachain a ttráith ná fág do chíall
  le agaladh mná bheith fáilteach fíall
  da98 ccaitheach sí an lá le cách dá ríar
  bheadh tuille is do sháithse air fáil 'na ndíaig
  mo chúmhadh is mo chrádh bo bhreágh sin éad
  750] air lúdhbuire láidir lán-mhear léadmhur
  shántach sháiteach shásta sheasamhach
  reámmsach reádhflach reádhbach reabuirneach
  lasgaire luaimneach cuartóir caoimseach
  balcaire buan nó buailteoir bríghmhur
  755] acht seanduine seánnda cránnda créimeach
  feamaire fann is feámm gan féile
  IS mithid dom chroídhe bheith lionta99 dho léithe
  is mo iongantus trígh gach smaointe baoithe
  {folio 17v}cá1100 do bheir sgaoilte ó chuíbhreach céile
  760] an aigilis sínsir suídhim na cléire
  mo chrádh gan leíghios mo threíghid am fhásgadh
  is láidir mfaíghne is laíghiod mo ráige
  is méad a mbídhiom air díth gan aoinne
  is mían ár ccroídhe fá shnídhim na héide
  765] nách bocht an rádhairc do mhoídin ghádhmhur
  toirt is taídhbhse a moíll sa mbreághthadh
  blosgadh an aíghidh agus soíllse a ngáire
  corp is coídhm is toíll air táimhchrith
  úireacht áilleacht bláith is óige
  770] reámhadus cnámh is meádhachant feóladh
  martus trómm is drómm gan suadhthadh
  neart gan dóbhtadh is fónn gan fuaradh
  bíonn sealbh gach sógh acu air bhórd na saoidhthe
  arradh agus ór chum óil is aoibhnis
  775] clúimh chum luighe acu is soíll chum101 bígh acu
  plúr is meíllseacht meídhir is fíonta
  is gnáthach cumusach iomadach óg íad
  is tá fhios aguinne gur fuil is gur feoil íad
  cúmhadh ní ghlacfuin le cafuiríghe coíllte
  780] snúbhruíghe galuir ná saraig gan soíllse
  acht marluíghe bodachadh tolluiríghe tréanadh
  a dághamhaoil cholladhtadh is obuir gan déanadh
  Creidim gan bhréig gur mhéinn le roínt díobh
  feille le féile daor ní bheídhinnse
  785] cortham ní cóir an tórd le chéile
  chrochadh le córda ghóbhail ná dhaoradh
  bás na druinghe go deimhin ní ghráidhfinn
  lán na luinghe chum duine ní bhádhaifinn
  cuid acu bíoch gur ríocaig ríamh íad
  790] is cuid acu bhíos gan rígheamh gan ríaghail leó
  cínntig chruagh gan truadh gan tréithe
  fíochmhur fuar is fuath dho bheithe102
  {folio 18r}tuille acu tá níos feárr ná a chéile
  tuillte le grádh is le grástadh féile
  795] is minic a buaidhtear buaibh is gréithe
  cuigean is cruach do chuaird na cléire
  is minic leam chuíbhne muídhiog a ttréithe
  is iomad a ngníomhurtha fiorghlic103 féithe
  is minic do chualadh air fuaid na tíre
  800] siosarnach luaith dá luadh go líonmhur
  is chonairc me toídhbhseach roínt dá rámmsa
  is imhir dhá ccloínn air shloínte fállsa
  bainean sé fásga as lár mo chléibhse
  a ccaitear dá sláinte air mhná treasaostadh
  805] is turruinn sa tír chum díoth na mbéithe
  ar cuireamh gan bhrígh dhon tsíghilreach naómhtha
  is dealbh an díachair díanghuirt d'éire
  ar chailliomuir ríamh le ríaghail gan éufacht
  fágaim fúdsa a chnúdh na céille
  810] fáith na cúise is cúmhadh na cléire
  is meálltadh meíllte luíghid dom dhóithse
  is dáll gan rádharc me104 soíllsig m'eólus
  aithris ó is cuíbhin leat caoint na bhfáige
  is abstoil an Rígh bo bhíoghacach ráidhte
  815] cabhfuil na cómhachta dórda an dúlladh
  is calcadh na feóladh a ccoróin na cúmhadh seo
  Pól dar lióm ní dúbhairt le aoinne
  an pósadh dhiúbhaltadh acht drúis do shéanadh
  sgarabh lead ghaoghal dá mhéid do ghnaoi
  820] agus ceangal lead shaoghal is claobh lead mhnaoi
  is obuir gan bhrígh do mhnaoi mur táimse
  focail an dlíghe seo shuídheamh dhod láithir
  is cuíbhin leat féin a phéarladh an toídhbhse
  suígheamh gach sgéil is léir dhuit soíllseach
  825] binn-ghuith buan is buadh na mbréirtheadh
  is caoint an uain ná luaidhfear bréagach
  {folio 18v}día nár bho áil leis máithir aonta
  is ríaghail gach fáige a bhfádhbhur béithe
  Guídhim go hárd tu fháigbhean tsíghthe
  830] a shíolrach neámhdha a bhárr na ríghthe
  a shoíllse glóire a choróin na sluaidhte
  eíst leam ghlórsa fóir is fuar dhúinn
  meádhaig in tínntin díth na mbéithe
  is práinn na mílte bríghideach aontadh
  835] is toicibh mur táid air bhrághaid a chéile
  a borradh sa fás mur ádhal na ngéodhna105
  an tádhal is lúghadh atá siúbhal na sraide106
  gárrluig dhúbhadh atá geúmhnach gránadh
  an aga dá luíghiod má gheíbhid a ndóchaint
  840] glasardha meídhig is bleídir bórrthaid107
  durachar nímhidh le haois gan éufacht
  tiucfadh na cíochadh sgínnfid sgéithfid
  sgalladh mo cléibh108 is baoith mo smaointe
  a tagairt air chéile a ccaorthaibh tínnte
  845] is deacair dhom siúil le súbhchas dfáil
  is gan fear an aíghidh triúir sa múmhain dá mná
  ó thárladh an ceánntar gann seo gádhmhur
  fáinthibh fánn san támm seo práineach
  fódhladh folamh is fortham aig fíadhaile
  850] is óige an phobuil a cromadh sa líaithe
  aonta fada go dealbh ná foíghne
  dho aoinne air thalamh is fear éigin fádhaimse
  ceangail a ttráith go tláith fá an iúghaim íad
  is as sin go brách acht fágthar fúghaine íad.
  855] D'EÍRGE an mhánladh air bhárr a bheínnse
  shoíllse an lá san áit ionadh tíompcholl
  bo ádhluin óg a clódh sa caoindreach
  b'árd a glór bo bheó is bo bhíoghacach
  {folio 19r}dfáisg a dóirne is dórdaig deímhineach
  860] báille air bórd a fógairt Silence
  dúbhurt a béal bhí séide soíllse
  an chúirt go léir go faon aig eísteacht
  Gheíbhimse díreach brígh chum buaidhte
  is feídhm ad chaointse a bhrígheadach bhuarthadh
  865] chídhim sis dóch gur dóite an rádharc lióm
  siolrach109 órrthladh mhóire is mheídhibhe
  an sifteoir caol sa créitiuir110 cloídhiorthadh
  an cisteoir claon sa déirceoir diógharthadh
  sugh na táire is tádhal na caoimse
  870] siúil le sárfhuil sámh na saoidhthe111
  achtoimíd mar dhlíghe do bhéithe
  an seacht fó thrí gan chuíbhraech céile
  tharraint air cheánn go teánn gan truagh
  sa cheangal don chránn seo a tteánntadh an tuamadh
  875] bainigídhe lómm de a chóbhail sa chóta
  is feannaigídhe a dhrómm sa chómm le chórda112
  an chuid acu thárrladh bádhaite a mblíaghantadh
  is cheilion go táir an táirne tíarpadh
  chuiris a múgh gan súbhchas d'aoine
  880] buile na húghadh agus lúith a a ngéugadh
  mheillios a ccáil is fáil air mhnaoi acu
  a feitheamh gan fáith air bhárr na craoibhe
  fágaim fúibhse tiúbhansgailt páise
  a mhná na dúlladh dúbh le dálgus
  885] ceapaigídhe fíor-nimh tínnte is táirnibh
  caithigídhe smaointe is ínntleacht mná leis
  cuirig bhur ccómhurle113 a ccómhar le chéile
  is tugaimse cómhachta an fórsadh dhéanamh
  bheirim gan spás díbh páis na ccíantach
  890] is beag lióm bás gan bárrghoin pían dóibh
  Ní chuirimse a bhfáith a bhárr mo chaointe
  an fuiritheach fáltadh cáslag claoidhte
  {folio 19v}an góbhal gan gothadh ná an goladh gan geállsuilt
  tóll gan toradh ná an toramach fállsa
  895] acht ligthear an óige a ccóir chum síolraig
  is déanach an sórt seo clócadh is díghean dóibh
  is minic do chídhimse ríghinsig bhaoithe
  a tuitim le tíoghbhus is bídhimse baoch dhíobh
  gobhthadh le mná do lá agus doídhche
  900] a cosnamh a ccáil 'sair sgáith a ngníomhurtha
  a seasamh na bhfeídhil sa bhfeídhm go fáltadh
  a nainim air chloínn is bheídhinnse sástadh
  Chualadh siolladh is do cuiriobh a bhástadh é
  is fuaith lióm buinionach iomadach ráidhteach
  905] labhair go réig is glaodhaig go híosail
  bas air do bhéal is baoghal bheith caointeach
  seachain go fóil na cómhachtaig íogmhur
  is caithfid síad pósadh fós pé chídhfios
  tiucfaig an lá le lánchead cómhurle
  910] is cuirfig an pápadh lámh na ccómhacht air
  suíghfidh114 an chuideachta air thiubaist na ttíortha115
  is sgaoilfear chugaibh fa116 urachal cuíbhrig
  fíaghantus foladh agus fortham na feóladh
  is míann bhur ttoile na tollairíghe teó so
  915] aon duine eile dár hoiliobh ó mhnaoi air bith
  léighig a ndeirim is feicim do bhíoghagadh
  air shlíghe mo chumuis ná fuilinn a ccaoi air bith
  sraoill gan urruim ná Murruinn a mbríste
  acht leanaig sa tóir na feóghaitig liaithe
  920] is glanaigídhe fódhladh ó an sórt so fíadhaile
  Caithfiodsa gluaiseacht uaibh chum siúbhail
  is fada mo chuairdse air fuaid na múmhan
  an turus tá reómham ní fhónan moíll do
  is iomad dom ghnó an so fós gan eísteacht
  925] casadh me a rís sis fíor nách fáilteach
  dfearaibh nách bínn mo thíocht don áit seo
  {folio 20r}an chuid acu atá go táir 'na smaointe
  fuirrean nách foláir leó a ccáil bheith sínte
  mhuídhios le fortham a ccortham air bhéithe
  930] chídhfe an pobal a ccogar sa sméide
  is taithneamhach leó sis dóil gur laochas
  sganal na hóige póstadh is aonta
  míann a ttoile ní sporan a cciónnta
  bréantus foladh ná borradh na drúise
  935] taithneamh don ghníomh ná fíoch na féithe
  acht magadh na mílte muídheamh na néachtadh
  ní saínt dá sógh bheir leó na céadta
  acht caínt is gleó agus mórtus laochais
  mustar is ábhacht is ráig gan ríaghail
  940] sa ccumus go tláith gan tádhal gan tríall
  go tuisealach tárrlag táimh 'na níall
  is cuthach le gádh air a mná ionadh ndiaig
  glacfad go réig an méid seo láithreach
  caithfe me géille dho mhéid mo phráineach
  945] cuirfe me an bhuíghean so a ccoíng sa niúghaim
  an uair thiucfadh me a rís sa mídh seo chúghain
  DO BHREATHAIN me cruínn an Rígbhean117 raéltach
  lagaig mo chroídhe le línn bheith réig dhi
  daire me dásacht ghránmhur éigin
  950] is pairithis bháis am chnámhadh 'sam chéadfa
  chonairc me an tír sa tíoghbhus air luasgadh
  is fuinngheamh a caointe rínce am chluasadh
  tagann an bíomadh bíoghacach báille
  is leathain mo líghthe air shíneadh a láimhe
  955] tharaingh air chluais go stuadhcach stórrthadh
  stracaithe suas lé air uachtar bóird me
  preaban an báb so chráig an taontadh
  greadan a lámhadh sis árd do léim sí
  is aibig a dúbhairt a chrústadh chríonna118
  960] is fada me siúil lead chúlsa chíoradh
  {folio 20v}is minic do sluígheamh119 thu a chroídhe gan daonacht
  is mithid duit stríocadh 'dhlíghe na mbéithe
  cosaint cá bhfaígh tú an aíghidh na cúise
  focal níor thuíll tú a laíghiob gan lúithchlis
  965] cabhfuil do shaothar saor le suídheamhchant
  cabhfuil na béithe baoch dod ghníomhurtha
  Breathainse a bhoíll seo a mhoíghdion mhaorgadh
  ainibh ní bhfaíghimse mheíll air bhéithe é
  breathain go cruínn a ghnaoi sa ghéuga
  970] ó bhathas a chínn go boínn a chaolchos
  bíoch gurb ainimheach ana mhíodhchúmthadh é
  chídhimse ceangailte a bharradh gan diúbhaltadh
  gile ní ghráidhfin bfeárr lióm buídhe é
  is cumadh na ccnámh ní cháinfin choídhche
  975] duine a mbeadh drónn 'na dhrómm is fánadh
  is minic sin tóghadh fir crómmshluineánach
  is minic sin gámmbach lánnsa gníomhach
  is iosgada cámm aig strámmpadh120 bríghmhur
  is fáithibh fuilitheach urrusbach éigin
  980] dfág an duiritheach fuirighfe an aontadh
  is méid a cheanadh idir mhaithibh na tíre
  a réim le sealad a ccaradus daoine
  a sinim air cheóltadh spórt is aoibhnis
  imirt is ól air bhórd na saoidhthe
  985] a ccómhar na fuirine fuineabh as féile
  an snúibhre bfurus do murruimse ghéille
  is toídhbhseach taithneamhach taireabhach tréightheach
  meídhreach meanamnach ainim sis aedhiorach121
  Ainimhídh ad shórt níor órda an tíaghurna
  990] geanamnuíghe fós a ccómhangur liaithe
  creathaim go bonn le fonn do dhaortha
  is gairid an chábhair do lábharthadh baoithe
  is coir mós díreach suídhte an téadan
  deith122 fó thrí gan cuíbhreach céile
  {folio 21r}
  995] Eístig liómsa a chliú na foíghne
  fághaimse cúmhna a ccúis na moídhme
  an crádh sa dúlladh mhúch gan bhrígh me
  a mhná na múirne is rún lióm íoc air
  cúmhna a deirim libh beirig air tóig é123
  1000] úghnadh goirim thu is faíg dhom an córda
  cabhfuil tú Áidhne ná bí air iarradh
  ceangailse a Mháire a lámhadh air ttaobh shíar dhe124
  a Mhurruinn a Mheídhbh a Shaídhbh sa Shíghle
  cuirigídhe a bhfeídhm le125 doíghiorthaibh díocais
  1005] bárr gach sgóladh d'órda an tsíghbhean
  bádhaig sa bhfeóil gach córda snídhimeach
  tómhais go fíall na píantadh is cruagh
  le tóin is le tíarpadh bhríain gan trruagh air bith
  tóg na lámhadh is árda an sgiuirse
  1010] is sómpladh sámh é a mhná na múirne
  gearraigídhe doímhin níor thuíll sé fádhbhur
  bainigídhe an leághab ó roínn go sághail de
  cluistear a chlínn a ccríochaibh éibhir
  is critheach a ccroídhe an sna críontuig aonta
  1015] Is cíallmhur ceart an tacht é sílim
  blíaghain an aicht seo is ceart é sgríobh dhúinn
  réightig ceil no126 goid do sgímhle
  céad is deith fó leith as míle
  dúbail ceart an freastal fuíghiolaig
  1020] is thúirling mac an tseachtmhuin roímhe sin
  glacan sí an peánn 'smo cheánnsa suaidhte
  air eagaladh mfeánntadh is sgánnradh an bhuailte
  an aga do bhí sí sgríobh an dátadh
  is maithibh an tígh aice suídhte air gárdain127
  1025] sgarus leam néull do réighios mo shiúile
  is phreabus do léim ó an bpéinn am dhúiseacht

  Foircheánn