Corpus of Electronic Texts Edition
Togail Bruidne Da Derga (Author: Unknown)

Apparatus from p.40 folio 101b 49 (section 136.)

[icon tenei airtheraig]

Y: icon tenei airtheraig

D: occon tenid airtheraid

Press your BACK button to return to the text