Corpus of Electronic Texts Edition
The Irish version of the Historia Britonum of Nennius (Author: [unknown])

Historia 31

Atberait araile comad h-e Catluan mac Caitming no gabad rige ar eigin i Cruitheantuaith & a n-Eirind .i. lx. bliadain, & iarsin ro gab Gud .i. l.

Taram .c. an. regnauit.

Morleo a. .xu. a. re.

Deocillimon .xl. an regnauit.

Cinioiod mac Airtcois .uii. a. r.

Deort .l. a. r.

Blieblith .u. a. r.

Deototreic frater Tui .xl. a. r.

Usconbest .xx. a. r.

Crutbolc .uii. a. r.


p.160

Deordiuois .xx. a. regn.

Uist .l. annos r.

Ru .c. an. r.

Gartnait .iiii. ix.1 a. re.

Breth mac Buithed .uii. a. r.

Uipo Ignauit .xxx.

Canatulacma .iii. annis r.

Uradach Uetla .ii. a. r.

Gartnait Duipeir .lx. a. r.

Tolorc mac Aithiuir .lxxu.

Drust mac Erp .c. regnauit, & .c. catha ro gein. Nonodecimo anno reigni eius Patricius Sanctus Episcopus ad Hiberniam peruenit.

Tolorc mac Aniel .iiii. a. r.

Nectan Mor Breac mac Eirip .xxxiiii. a. r. Tertio anno


p.162

regni eius Darlugdach abbatista Cille Dara de Aberniam axulat p. xpo ad Britiniam (f.si) anno aduenitus tui immolaueit Nectonnius anno uno Apuirnige Deo & Sanctaae Brigitea presente Darluigdeach que cantauit all. super istam.

Dartguitimoth .xxx. a. reg.

Galamarbith .xu. a. reg.

Da Drerst .i. Drest fi. Budros .xu. annis regut. út.

Derst fi. Girum solus .u. a. r.

Galum Cenamlapeh .iiii. a. r.

Gartnait fi. Girom .uii. a. r.

Cailtaine fi. Girom anno r.

Talorg f. Murtolic .xi. a. r.

Drest fi. Manaith uno a. r. Cum Brideno .i. anno.

Bruide mac Maelcon .xxx. a. r. Mochtaauuo anno regni eit baibtizatus est. Esancto Columba.


p.164

Gartnait f. Domnach .xi. a. r.

Neachtan nepo. Uerp .xx. a. r.

Cinhoint f. Luitriu .xix. a. r.

Gartnait mac Uiud .u. a. r.

Tolorc frater eorum duodeicim a. r.

Tolorcan f. Enfret .iiii.

Gartnairt f. Donuel .ui. a. r. & deimidium anni.

Drusc frater eius .uii. a. r.

Bride f. Fle .xx. a. r.

Taran f. En Fidaid .iiii.

Brei f. Deirilei .xi. a. r.

Nechtan f. Deirile .x. a. r.

Drest & Elpen conneganaueint .u. a. r.

Onbes f. Urgurt .xxx. a. r.

Breite f. Uugut .xu. a. r.

Ciniod f. Iuuredeg .xu. a. r.

Alpin f. Uuoid .iii. annis regnauit & dimidon regni.

Drest f. Talorcan .i. a. r.

Talorcan f. Drostan u uel .u. deg.

Talorcen f. Onust .xii. & dimidoin a. r.

Canul f. Tang .u. a. r.

Cuastantin f. Uurguist .xxxu.


p.166

Uidnust f. Uurgust .xii. an. r.

Drost f. Consatin & Tolorc f. Uuthoil .iii. a. r. conregnauerunt.

Unen f. Unest .iii.

Urad f. Bargoit .iii. a. & Brod .io. a. r.

Cinaed f. Ailpin .xui. a. r.

Domnall f. Ailpin .iiii. r. & Custantan f. Cinaeda .xx. a. r.

Aed f. Cinaed .io. a. r.

Girig mac Dungaile .xi. uel .iii. a. r.

Domnall f. Consantin .xi. a. r.

Constantin f. Aed .xlu. a. r.

Maelcolaim f. Domnaill .ix. a. r.

Cuilein f. Ildoilb f. Constandtin .iiii. a. r.

Cinaed, uel Dub, f. Mailcolaim .uii. a. r.

Cuilein .i. dimidoin r..

Cinaed f. Duib. ocht a. r.

Maelcolaim mac Cinaeda .xxx. a. reg.

Dondchad ua Mailcolaim .uii. r.

Macbeathad mac Fin mic Laig .xui. a. r.

Lulach .u. mis.

Maelcolaim mac Colaim mic Donncaid iar sin.


p.168