Corpus of Electronic Texts Edition
Mac Carthaigh's Book (Author: [unknown])

Annal MCB1248

1248

MCB1248.1

{folio 22a}K.A.D. Moccxluiii. Fingin mac Diarmada Duna Draignein do tabairt bais do Sefraigh mac Seoain Moir Gogan

Annal MCB1249

1249

(MCB1249.1

K.A.D Mo K. A.D. Moccxluiiii. Fingin mac Diarmada Duna Draignein do marbhadh tar sid a cuirt An Sdondunaigh a Coill in Luaithtighi le Domnall God Cairbreac & le Goganachaibh

Annal MCB1252

1252

MCB1252.1

K. A.D. Mocclii. Domhnall God Cairbreach mac Domnaill Moir mic Diarmada Cille Badhuna do marbadh a feall la Seoan mac Tomais Mic Gearailt a m-Baile I Dunaighi a tigh An Roidsigh.

Annal MCB1254

1254

MCB1254.1

K. A.D. Moccli4. Sefraigh an Tighi O Donnchadha, & Sadhbh ingin I Briain a bean, & Domhnall a brathair, & a tri mic fein, & Donnchadh mac Cathail I Donnchadha do marbhadh & do losgadh a n-Gort Achaidh Glais ana tigh fein la Fingin mac Domnaill Guid Cairbrigh mic Domhnaill Moir arna m-brath do cloinn An Fiaguidhi I Donnchadha.

Annal MCB1257

1257

MCB1257.1

K. A.D. Moccluii. Sluaigead la Gallaibh a Tuaghmughain dar marbadur Mathgamain mac Domnaill Connachtaigh I Briain, & Tuaghmugha do cur air moir aran sluagh n-Gall.


p.102

Annal MCB1259

1259

MCB1259.1

1. K. A.D. Mocclix. Fingin Reanda Roin mac Domnaill Guid Cairbrigh & I Donnamain do marbhadh Mic Craith mic Diarmada mic Donnchadha na h-Imirci Timcill a n-eiric An Cruim do marbhadh ar Innsi Beil Atha Doss do Ibh Eathach a timcill trodain buacaillin m-bó.

MCB1259.2

2. Docuaidh Donnchadh mac Cormaic Mec Carrthaigh ar sluaigead a Ciarraighi Luachra, gur gonad e fein & gur marbadh moran da muinntir ar ruaig Monadh Cradain.

Annal MCB1260

1260

MCB1260.1

K.A.D. Mocclx. Tadhg mac Concubuir mic Donncaidh I Briain do ég, sgel is maith le Gallaibh.

Annal MCB1261

1261

MCB1261.1

1. K. A.D. Mocclxi. Brian Catha an Duin mac Neill Ruaidh mic Aeda do marbhadh a n-Dun Da Leathglas le Gaeidhilaibh fein & le Gallaibh an Duin gu n-ar mac righ & taiseac Cinil Eogain uime dia Damnaigh, & a ceann do breith go Lunduin.

MCB1261.2

2. Clann Gearailt & sluagh mor leo do Gallaibh do dul a Tugmugain, & Concubur na Siudaine mac Donnchadha Cairbrig do tabairt madma {folio 22b} Caille Bairin ar n-Gallaibh Dauit Prinndragas & moran do Gallaibh fariss.

MCB1261.3

3. Fingin Reanda Roin mac Domnaill Guid Cairbridh do dol a Ciarraighi Luachra & loisgti & airgti & marbta do deanum do innti.

MCB1261.4

4. Eoghun O Muirceartaig do marbhadh do Gallaibh Duin na m-Barc.

Annal MCB1262

1262

MCB1262.1

1. Kl. A.D. Mocclxii. Dun na m-Barc & Inis Eoghunain & caislen Duna Uabair do losgadh d[apos ]Fingin Randa Roin.


p.104

MCB1262.2

2. Uilliam de Dena, Giusdis na h-Ereann & Clann Gearailt & Mac Riseard & sluagh romor Gall maille riu & Domnall Ruadh mac Cormaic Finn Meg Carrthaigh guna fuair do Gaeidealaibh do dul ar Tuaith Cinn Mara. Maidm & ar orrtha ag Calluinn Gleanna O Ruachtaigh dar marbhadh Seaan mac Tomais Mic Gearailt, seinisgal na Muman, & Sir Muiris, a mac, & moran do ridiribh ele & moran do Gallaibh & do Gaeidhealaibh maille riu.

MCB1262.3

3. Caislen Duin Mic Toghmainn & caislen Duin Uisni & caislen Muighi Cromta & caislen Muighi Oiligh &, caislen Duna Loith & Cill Forglann & cuid maith do caislenaibh O Conaill do brisadh & do losgadh le Fingin Randa Roin & la Deasmumain.

MCB1262.4

4. Sluaigead la Fingin Mag Carrthaigh & la Deasmumain do losgadh Randa Roin, & targaidh Milis a Cuirsi comtacha do, & o nn-ar gab Mag Carrthaigh na comta-sin, docuaidh Milis go lín a comheirgi ar Bearndaigh Reanna Roin roime an sluagh, & tug maidm orrtha dar marbhadh Fingin & moran do maithibh Desmuman de dardain a n-diaigh Feile Micil.

MCB1262.5

5. Giuisdis do teacht o rig Saxan cum Ereann, & a teacht a tir a n-Dun na Long a n-Ibh Eathach, & dul do as sin gu Luimneac o Cormac na Mangartan mac Domnaill Guid Cairbrigh & o Deasmumain imad sluagh.

Annal MCB1263

1263

MCB1263.1

K. A.D. Mocclxiii. Mac Uilliam a Burc & urmor Gall Ereann & moran Gaeidhil do teacht a n-Deasmumain, & Cormac mac Domnaill Guid Cairbrigh do marbhadh leo ar Tuairín Cormaic.