Corpus of Electronic Texts Edition
Mac Carthaigh's Book (Author: [unknown])

Annal MCB1200

1200

MCB1200.1

1. K. A.D. Mocc. Ar for Irrtaraibh tri meabail Slebe Fuaid la muinntir t-Seaain do Cuirsi.

MCB1200.2

2. Ar for Connachtaib la Gallaibh Midhe anar marbhadh Ruaidhri O Concubuir, ri Iartuir Connacht.

MCB1200.3

3. Cathal mac Toirrdealbhaigh, ri Connacht, do innarbadh Catail Carraigh mic Concubuir Maenmuidhi a Mughain.

MCB1200.4

4. Goill Mughan do dul la Cathal Carrac a Connachtaibh, gur innarbadur Cathal Croiddearg gu Sean do Cuirsi a n-Ulltaibh, & gur suighidar Cathal Carrac 'na inadh.

MCB1200.5

5. Creach la Ruaidhri gu n-Gallaibh Atha Fir Diadh fur Ard Maca. Creach eli leis for Inis Cainneadha Mic Cairill gur airg an baile guna teampull.

Annal MCB1201

1201

MCB1201.1

1. K. A.D. Mocci. Gearalt mac Muiris & Anadh O Suileabhain & Finghuini O Caim, ri Fear Muidhi, d[apos ]faghbail bais.

MCB1201.2

2. {folio 18b} Sluaigheadh mor la h-Uilliam A Burc & la Muirceartac & la Concubur Ruadh & la Donnchadh Cairbreach, tri mic Domhnaill Moir h-I Briain, gu n-Gallaibh Corcaidhi & Muman gu rabadur seachtmuin a Cinn Eich dar marbadur Amlaibh O Donnamhain, O Cairbre Eabha, & do marbhadh cuid dona Gallaibh im Mac Coisdealba. Tainic an leaghaid & easpuig na Muman gu n-dearrnsad sidh idir Sil m-Briain & Cloinn Carrthaigh & O Mathgamna & Uilliam Burc, gur leig Uilliam Sil m-Briain uaidh da tighibh, & do fan fein a Corcaidh urmor an geimridh.

MCB1201.3

3. Ruaidri Mac Duinn t-Sleibhe, ri deidneac Uladh, do tuitim la beacan do muinntir Seaan do Cuirse.

MCB1201.4

4. Nial O h-Eignidh, ri Uirgiall & Fear Manach, do teacht lín a t-sluaigh le Cathal Croiddearg O Concubuir do gabhail rigi Connacht aris. Maidm & ár foro la Cathal Carrac mac Concubuir Maenmuidhe ag Eas Dara inar marbhadh Niall O h-Eignidh & Donncadh Mac Tigearnain, taiseac Cloinne Feril, & ri b[apos ]Fear Luirg & moran ele.


p.82

MCB1201.5

5. Seaan do Cuirse go n-Gallaibh Uladh & Midhe a Connachtaibh la Cathal Croidhdearg mac Toirdealbhaigh do gabhail a righi aris. Maidm & ar la Cathal mac Concubuir Maenmuidhe & la Connachtaibh aran sluadh-sin, gu n-deachaigh Seaan tar Loch Ri soir gur gabadur clann Ugho do Lasaighi é gurb eigin braide maithi Gall Uladh do tabhairt as. Maidm An Forbuir ann sin.

Annal MCB1202

1202

MCB1202.1

1. K. A.D. Moccii. Sluaigheadh la Gallaibh Muman & la h-Uilliam & la Cathal Croidhdearg mac Toirdealbhaigh & la Sil m-Briain a Conachtaibh. Cathal Carrac mac Concubuir Maenmuidhe lín a t-sluaigh ara cinn asan Corrsliabh, go tugadur cath da ceile inar marbhadh Catal Carrac mac Concubuir Maenmuidhe ann, & gur gab Catul Crobhdearg righi Connacht.

MCB1202.2

2. Concubur Ruadh mac Domnaill Moir I Briain do teacht ar ceann creithi go Muirceartac mac Domnaill, a brathir. Muinntear Muircheartaigh do breith ar Concubur & a marbhadh leo.

MCB1202.3

3. Seaan Carrtanoin do teacht a n-Eirinn o Nosinnsius Papa.

MCB1202.4

4. Caislen la Ugo do Lasaighi anuis a n-Dun Ocalla os Loch Righi.

Annal MCB1203

1203

MCB1203.1

1. {folio 19a} K. A.D. M.occ3. Samhrad gaetac fliuch gortach cocac.

MCB1203.2

2. Cluain Mic Nois & cealla & tuatha Connacht d[apos ]fasughadh & d[apos ]argain la Uilliam a Burc.

MCB1203.3

3. An mincaisg arin dara la do t-samrad an bliadhain-sin.

MCB1203.4

4. Maidm & ar la Domnall Mor mac Diarmada Cille Baduna a m-Beirrinn Mic Imair ar Gallaibh.

MCB1203.5

5. Ord na m-brathar minur do daingnigheadh & riagail do tobhairt daibh.

MCB1203.6

6. Cath idir Ugho do Lasi & Sean do Cuirse a n-Dun anar gabhadh Sean & 'na tugad ar a muinntiri, gurb eigin dó a tigearnus & a caislenas fein do Hugha.


p.84

Annal MCB1204

1204

MCB1204.1

1. K. A.D. Mocc4. Sean do Cuirse & Cinel Eoghain do teacht atuaigh a n-Ulltaibh do gabhail a tigearnuis fein aris. Ualtair do Lasi go sluagh Midhe andeas 'na coinne gur cuireadur Ullta as atturra.

MCB1204.2

2. Huga do Lasi 'na Iarla & 'na Giusdis o ri Saxan a n-Eirinn.

MCB1204.3

3. Murchadh mac Murcaidh mic Amlaibh Moir I Donncadha do eag, ri Eoghanachta Lochi Lein.

Annal MCB1206

1206

MCB1206.1

1. K. A.D. Moccvi. Domnall Mor mac Diarmada Cille Badhun mic Cormaic Muidhe Tamnac do éag a Curr Tighi Mic Curmainn ar m-beith dó fithi bliadhan a righi. Is lesan Domnall-sin do marbhadh Sethfraigh Gogan, & do feannadh guna ceithrinn bric n-dighailt a athur, is e tug maidm Innsi Eoganain, & Cille Mo Cumog, & Beirrni Mic Ímair, & Srona Olair, & moran do cathaibh eli, & do croch seacht n-giuisdisi, & do bris caislen Leasi Moir, & Duin Coireadha, & na Corad, & Ua Mairile, & I Mac Caille go leir.

MCB1206.2

2. Fingin mac Mic Carrthaigh do gabhail righi. Diarmaid Duna Drinain & Doncad Cairbreach O Briain & Donncad na h-Imirci Timcill mac Cein mic Donncaid Duinn mic Con Mara mic Brodcon mic Matghamna mic Cein mic Mail Muadh d[apos ]athrigh an Fingin-sin leath astigh do bliadhain, & Muimnigh uile o sin amach, & olc mor do teacht an bliadhain-sin o Gallaibh & o Gaeidilibh a Mumain uile.

MCB1206.3

3. Ugo do Lasi deith la & deith n-aichi a n-Ard Macha aga argain.

MCB1206.4

4. Mainistir Peatair & Poil do airgin & do losgadh le Bratach m-Buille O m-Baethagain & la ladrannaibh Mec Mathgamna.

MCB1206.5

5.{folio 19b} Maidm & ar ar t-Seaan do Cuirse ag Carig Feargusa.

MCB1206.6

6. Teach Damnata & Ceall Muragain & Cluain Eoguis do losgadh la Hugho do Lasi.

MCB1206.7

7. Caislen Duna Loich do deanum la Gallaibh.


p.86

Annal MCB1207

1207

MCB1207.1

1. K. A.D. Moccvii. Ard Macha d[apos ]argain aris um feil Brigde la Hugho do Lasi.

MCB1207.2

2. Eigneachan O Domnaill, ri Cineil Conaill, & moran daine eli do tuitim la Niall Mac Mathgamna & la Fearaib Mannac & la Tuaith Ratha, & iad ag argain an tire go Fochraibh.

Annal MCB1209

1209

MCB1209.1

1. K. A.D. Mocc9. Sluaigheadh la Fingin mac Diarmada mic Cormaic Muighi Tamnach gu Caman Monadh, & coblach 'na coinne a n-Ib Rathach, gurro marbsad imurcraidh daine & ealli. An Fingin-sin do marbadh la h-Ibh Suillibhain ag Lic Lachtain a timcill ronna creithi. Mac Girr Uille do buail do tuaigh é.

MCB1209.2

2. Cath idir Cinel Eoghain & Cinel Conuill lam re Fhathain Muru inar marbhadh Cathbarr O Domhnaill, ri Cineol Conaill, & moran do Cineol Conaill faris.

MCB1209.3

3. Diarmaid Duna Drinain mac Mic Carthaigh do gabhail righe.

MCB1209.4

4. Fingin mac Fingin Lici Lachtdain do marbhadh la Gallaibh Corcaidhi.

Annal MCB1210

1210

MCB1210.1

1. K. A.D. Moccx. Seagan, ri Saxan, tigearna Gall Eireann, Diuic na h-Ormointi & Equitainia, Iarla Indigabia, do teacht coblac mor go Port Lairgi. Donnchadh Cairbreach h- Briain do teacht cuigi & e-sin do deanum ridiri de & do tabhairt Carig O Cinneall guna tigearnus do, & tri fichid marg do cis gaca bliadhna, & Muircheartach mac Domnaill Moir I Briain do legin amac. Catal Croidhdearg O Concubuir, ri Connacht, do teacht sluaigh mora cuigi da anorughadh; & dul do as sin go Baile Atha Cliath & Baltair do Lasaighi d[apos ]innarbadh a h-Erinn.

MCB1210.2

2. Docuaidh an ri sa Mighe o Baile Atha Cliath & do cuir a coblach o tuaigh 'na coinne gu Dun Ogalla re n-abuirtear Carloingport. O doconnaic Ugho do Lasi an ri ac dul o tuaigh, do loisg fein {folio 20a} caislen Machaire Conaill & Cuailgne a fianaisi


p.88

an righ, noch dorinne Iarla Uladh & Uirgiala de roime sin gu gar, & teitigh fein gu Cairig Feargusa & fagaidh maithi a muinntiri ac coimead an caislein; & loisgeadh an Sradbaile, & teid fein tar muir ar eagla an . O[apos ]dconnaic ri Saxan an asanoir-sin d[apos ]fagbhail docuaidh o Droithad Srutra gu Carlaingport & dorinne droithead da longaibh tarin cuan, & docuaidh as sin gu Carig Feargusa sluaigh mora for tir & cabhlach ar muir, gur gabh an caislen mair sin.

MCB1210.3

3. Caislen ag Ath Luain la muinntir righ Saxan, & droithid tar Sinainn sair, & baile ar ceann an droithid t-sair.

Annal MCB1211

1211

MCB1211.1

1. K. A.D. Moccxi. Caislen for Caeluisci Locha h-Eirne la Hanri m-Beac do righ Saxan, & é fein do marbhadh ann la h-O Neil & la Mac Mathgamhna.

MCB1211.2

2. Diarmaid Duna Drinuin mac Domnaill Moir mic Diarmada Cille Baghuna do gabhail a Corcaidh don t-seiriam, & Donchadh h- Mic Thire do marbhadh doibh, & Cormac Ciaraighach do dalladh arna tighlacadh do Ibh Suileabain don t-seiriam, & Madnus O Caim do marbhadh dona Gallaibh ceadna.