Corpus of Electronic Texts Edition
Mac Carthaigh's Book (Author: [unknown])

Annal MCB1174

1174

MCB1174.1

1. K. A.D. Moclxxiiii. Iarla Sdranguel do teacht a n-Ibh Ceinnsilaigh, & Domhnall Caemanach & h- Ceinnsilaigh da marbhadh da c. da muinntir.

MCB1174.2

2. An t-Iarla ceadna do teacht sa Mumain go Lis Mor Mo Chudo & a airgin uile asa lar, & mile marg do {folio 13b} buain don legaid a cumaigh asa teampull mor; inntogh do tar ais as sin go h-Ath Cliath.

Annal MCB1175

1175

MCB1175.1

1. K. A.D. Moclxxv. Domnall Mor h- Briain do tabairt madma aran Íarla Saxanach & arna ridiribh ag Durlus O Fogarta & ceithri ridiri do marbadh ann & vii. c. do dainibh ele da muinntir.

MCB1175.2

2. O[apos ]dcualadur lucht Puirt Lairge sin do marbadar an da c. do t-Saxanachibh do fagadh aga coimead guna consdabla.


p.60

MCB1175.3

3. Docuaidh an t-Iarla as sin san aidci gu h-ailean don taebh t-sair do Port Lairge, & do bi da mí ann nogu n-deachaidh as gu Baile Atha Cliath.

Annal MCB1176

1176

MCB1176.1

1. K. A.D. Moclxxvi. Sluaigheadh la Domnall h- m-Briain a n-Eoghanacht Locha Lein & as sin a Ciaraighi, & a n-argain idir cill & tuaith.

MCB1176.2

2. Diarmaid Mor Mag Carrthaigh do gabhail do Cormac Liatanac, a mac fein, & righ do radhadh ris fein a n-inad a athar.

MCB1176.3

3. Domnall mac Amlaib h- Mail Ruainaigh, ri Fear Manach, do losgadh la braithrib fein a cloictheach Daiminnsi.

MCB1176.4

4. Diarmaid mac Cormaic do teacht amach & a righi fein do gabhail.

MCB1176.5

5. Mac Taidg h- Briain & Mathgamain h- Briain do dalladh la Domhnall Mor h- m-Briain.

MCB1176.6

6. Domhnall Caemanach & Mac Gilla Padraig & Remann Mac Gearailt guna ridiribh do teacht gu Luimneac & a gabhail (& a h)-argin.

MCB1176.7

7. Cormac Liatanac mac Diarmada Moir Mec Carrthaigh do marbhadh la Catal Ogar & la Concubur h-n-Donncadha & la maitibh Deasmuman & la h-Ib Suilibain d[apos ]airithi a n-dighail a athar fein do gabhail & d[apos ]aitrigadh, & Mic Craith h-I Suilibain & Concubhuir h-I Domnaill maille re moran {folio 14a} ele do marbhadh do ag gabhail Diarmaid Mec Carrthaigh.

MCB1176.8

8. Domnall Caemanach & h-Gilla Padraig guna ridiribh do teacht o Luimneach a Musgraidhi Aeda guro airgseat Bealach Atha & Cuil Eidhni. Docuaidh Diarmaid mac Cormaic 'na coinne & dorinne sidh riu & gac a roibe do braidhibh Muman acu-san d[apos ]fagbhail aigi-sium.

MCB1176.9

9. Do loisgidar & do m(ura)dur Tuagmuma fein Luimneac ar eagla go n-inntogais na Saxanaigh innti aris da h-aithrighadh.

MCB1176.10

10. Do crochadur na Saxanaigh Maghnas h- Mael Seachloinn do bi a laim acu fein, & dorinnadur caislen a n-Dunach Seachloinn & caislen a n-Ath Truim & caislen a Sgrin Coluim Cilli & caislen a Numan & caislen a Cnomodh.


p.62

MCB1176.11

11. Nial mac Muircheartaigh mic Neil h- Lochlainn, ri Cinel Eoghain, do marbhadh la Muinntir Branain na Glinne.

MCB1176.12

12. Sluaigheadh la Mael Seachloinn h- Loclainn, ri Cinel Eoghain a n-Ulltaibh gu tug a n-giala lais.

MCB1176.13

13. Creach la Saxanachaib Atha Cliath & na Midhi go Finncarn t-Sleibi Modhornn & go Gort Conaing dar marbsat daine & dar rugsat ba iumda leo.

MCB1176.14

14. Creach ele leo gu tuaisgeart t-Sleibe Fuaid gu n-dearrnsat airgni imda. Tugadar fir Fearrnmuigi amus forro a Fidh Conaile dar marbadur drem mor dibh.

MCB1176.15

15. Do fasaighdur Gaill Atha Cliath & na Midhe Iriala o Boin gu Sliab Fuaid, & dorinne Ricard Pleimeann caislen a n-Dumaigh t-Slaine.

MCB1176.16

16. Roisdeard Iarla Sdranguel do eg a n-Ath Cliath gu h-ainfirenda, amhail do dligheadh, iar seirg lanfada a n-dighailt ar airg & ar fasaigh do ceallaibh naem.

MCB1176.17

17. Sluaigheadh la Mael Seachlainn O Lochlainn, ri Cinel Eoghain, gu Ceinel Eoghain & gu fearaibh Fearrnmuidhi & Irgial gu Slaine d[apos ]innsaighi Ricaird Pleimeann, guro brisadar {folio 14b} & guro muiredar an caislen dorinne Ricard a n-Dumaigh t-Slaine tre mirbuile Dia & Padraig & easpuig Eirc & na naem asa cealla do fasaigh & do airg Ricard, & rugadur leo as gac a bfuaradar do dainibh & d[apos ]eachaibh & do maith ele ann.

MCB1176.18

18. Cu Muidhe h- Floinn, ri h- Turtaire & b[apos ]Fear Li & Dal Riada & Dal Araighe, do marbhadh a feall la dearbrathair la Coin Mighe h- b[apos ]Floinn & la Fearib Li.

Annal MCB1177

1177

MCB1177.1

1. Kl. A.D. Moclxxvii. Muircheartach mac mic Domnaill Mec Carrthaigh do tabairt Milis Gogan & Mic Sleimne leis gu Corcaigh & a h-argain, & fostlongport do deanum innti doibh. Buigean dibh do dul o Corcaigh d[apos ]innsaighi Puirt Lairgi, & Gaeidhil d[apos ]eirgi doibh da gac leith do Lis Mor & na Saxanaigh uile do marbhadh acht beacan.

MCB1177.2

2. Cogad mor do fas idir Domnall Mor h- m-Briain & Diarmaid Mor Mac Carrthaigh gur fasaighdur o Luimneac gu Corcaigh,


p.64

& o Clar Doire Moir & o Port Lairgi gu Cnoc Breanainn, idir cill & tuaith, gur teithadur h-I Mac Cailli tar Lai o deas a n-Ib Eatach, & gur teitadur Eoghanacht Locha Lein gu Feardruim a n-Ibh Etheach fos, & Ciarraighi Luachra a Tuaghmumain, & h-I Cairbre & h-I Conaill & h-I Donnmain a n-Eoghhanacht Locha Lein & uman Mangartain.

MCB1177.3

3. Sluaigheadh la Domnall Mor h- m-Briain sa Mumain gu rainic Cnoc Breanainn & gur airg h-e.

MCB1177.4

4. Domhnall mac Amhlaibh Moir h- Donncadha & Cuilen h- Cuilain & maithi Deasmuman do denum creach Macaire Caisil a n-eiric na creiti t-siar, mur adubhairt an file:

  1. Olc ata Muma na marc
    idir Eoghan is Cormac:
    creach t-siar la Sil Cormaic cain,
    an creach t-sair la Sil n-Eoghain.

MCB1177.5

5. {folio 15a} Dorinne Domnall h- Briain & Diarmaid Mac Carrthaigh sidh ann sin re ceile.

Annal MCB1178

1178

MCB1178.1

1. K. A.D. Moclxxuiii. Tainig ridiri croda Sean do Cuirsi gu m-buidhin ridiri & soidhidoire o Baile Atha Cliath gan fis gu Dun Da Leathglass, & rangadar ann gan airiughadh, & dorinnadur claidhe o muir uman Dun. Ro tinoilseat iar sin Ulaidh uile im Ruaidhri Mac Duinn Shleibhe do toghail an Duin for Sean, & o rangadar an Dun do teithadur ar cul gan deabhaidh gan cath ar faicsin na Saxanac guna n-eachaibh lan d[apos ]eideadh. O[apos ]dconncadur na Saxanaigh Ulltaidh ac teiteadh do leanadar fein iad guna muinntir & do cuiradur a n-ar idir badhadh & marbhadh. Do fagadh annsan ar-sin Bachall Findein & Bacall Ronain Finn & minna iumda ele.

MCB1178.2

2. Sluaigheadh la Mael Seacloinn h- Loclainn gu Ceinel Eoghain & Roidhri Mac Duinn Sleibhe gu n-Ulltaibh & Gilla an Coimge O Carain, cumarba Padraig, leo gu minnaibh tuaiscirt Eirinn & guna cleircib gu Dun da gabhail ar t-Sean; & o rangaduré é do teithadur gan cath gan deabhaidh, & do fagadur cumarba


p.66

Padraig guna cleircibh & Canoin Padraig & Finn Faidhach Padraig & Cloc Timcill Arda Macha & Bacall Comgaill & Ceolan Tigearnaigh & Bacall Da Ciarog Argail & Bachall Emhine & Bachall Mhura & minna imdha ele. Do tuit ann Domnall O Flathardtaigh, taiseac Clainni Flathartaigh, & Concubur h- Ciarallain, taiseac Clainne Diarmada, Gilla Mic Liag h- Donngaile, taiseac b[apos ]Fear n-Droma, & Gilla Crist h- h-Adhmuill, taiseac Clainne Adhmuill, Gilla Martan Mac Con Alladh, taiseac Clainne Concadha, Gilla Comgaill Mac Tiulacain, taiseac Muinntiri Mongain, Cinaeth Mac Cartain, taiseac Ceinel Fogartaigh, & morain ele nac feadtar d[apos ]aireamh. Do gabhadh comarba Padraig ann & do leigadur na Saxanaigh uatha e da n-deoin, & tugadh Canoin Padraig & Ceolan Tigearnaigh ar cul ona Gallaibh arna b[apos ]faghail annsan ar {folio 15b} ar marbhadh a maccleireac; ataid na h-uile minna ele ag na Gallaibh gu se.

MCB1178.3

3. Sluaigheadh la Milis Gogan & la Saxanacib Atha Cliath a Conachtaibh. Do loisgeadar Conachta fein cella & tighi an tire gac a roibh ar machaire & ar reiteac dibh. O nach fuaradur na Saxanaigh biadh na inad a suigfidis d[apos ]inntaigdur tar ais gu h-easbadhach toirrseac gu Ath Cliath.

MCB1178.4

4. Creach fill la Milis Gogan & la Gallaibh Atha Cliath & na Midi for Lugmadh & for Macaire Conaill.

MCB1178.5

5. Aedh h- Neil noch do bi 'na ri ar Ceinel Eoghain roim Mael Seaclainn h- Loclainn do marbhadh le Mael Seaclainn a n-aici Arda Macha. Ardgul h- Loclainn, mac don Mael Seclainn-sin, mac righ Oilidh, do tuitim le h-Aedh annsa latair-sin.

MCB1178.6

6. Lis Mor & Caisil & Madh Feimin da argin dona Gallaibh.

MCB1178.7

7. Lann Ronain Finn, ardneimadh Uladh uile, do argain do t-Sean do Cuirsi, & Tomas h- Corcrain, a h-oircinnach, do diceannadh.


p.68

Annal MCB1179

1179

MCB1179.1

1. Kl. A.D. Moclxxix. Concubur mac Amhlaibh Moir h- Donnchadha do marbhadh la Domnall mac Amhlaibh, a dearbraithir fein.

MCB1179.2

2. Muircheartach mac mic Domnaill Mic Carthaigh do marbhadh la h- n-Eidirsgeoil a Ros Oilithre.

MCB1179.3

3. Domnall mac Amlaibh Moir h- Donnchadha, ri Eoghanachta & O n-Eatach, an feadh do bi Donnchadh mac Cein h- Matgamna ar innarbadh o Diarmaid Mac Carthaigh & a Ibh Donnchadha & o Gallaibh, do marbhadh.

MCB1179.4

4. Maidm for Saxaibh Atha Cliath & Lagin ag Tochar Cluana Eighneac & a Figh Mor a Laigis la Laignneachaibh fein.

MCB1179.5

5. Maidm & ar for Saxib Ceanannsa la Mael Ruanaig h-m-Baighallain gu n-droing do Dartraigi.

MCB1179.6

6. Ulaigh do fasughadh idir cill & tuaith la Sean do Cuirsi & leisna Gaeidilaibh do bi ina timcill.

MCB1179.7

7. Ruaighri Mac Duinn t-Sleibi, ri Uladh, ar innarbadh a Tir n-Eoghain.

MCB1179.8

8. Creach la Sean do Cuirsi a Macaire Conaill & a Cuailgni gu tugadur ceathra mile bo leo gu Cuan Aidhneac {folio 16a}, & rug Murcad h- Cearbuill, ri Irgial, & Mael Ruanaig h- Baigheallain, ri Dartraighi, & Gilla Padraig h- h-Ainbeith, ri Mogdornn & h-Meith, & Dub Innsi Mac Aengusa, orra gu tarsat deabhaidh lancroga doib for bruach cuain gur cuiridar a n-ar idir baghadh & marbhadh.

MCB1179.9

9. Cathsrainadh & ar dearmail for Sean do Cuirsi a Sgrig Arcaidh la Coin Midhi h- b[apos ]Floinn gu foirinn do Ibh Turtaire & d[apos ]Fearib Li.

MCB1179.10

10. Creach meabla la Saxaibh Atha Cliath & na Midhi gurro airgseat deisceart Uirgiall idir cill & tuaith o Inis Mochta gu h-Innmear m-Boine.

Annal MCB1180

1180

MCB1180.1

1. K. A.D. Moclxxx. Sean do Cuirsi d[apos ]fagbhail Dun Da Leathglass folum & teacht gu h-Ath n-Glaisi do & caislen do deanum do ann & a aitiughadh.


p.70

MCB1180.2

2. Ard Fearta Breanain do argain do Clainn Carthaigh, & gac a bfuaradur do crodh beo innti rugsatar leo e. Ro marbsatar daine maithe iumda ar lar a neimidh & a reilgi.

MCB1180.3

3. Muircheartach h-Briain do baghadh, & sn(e)achta na neime sa bliadhain-sin.

MCB1180.4

4. Concubur h- Ceallaigh, ri h- Maine, & a aenmac guna braitribh & gu maitib h- Maine do tuitim la Concubur Maenmuidhi h- Concubuir.

MCB1180.5

5. Dun nua og Leithlinn la muinntir ri Saxan.

Annal MCB1181

1181

MCB1181.1

K. A.D. Moclxxxi. Labhras h- Tuathail, ardeaspog Atha Cliath & Laighean, ar bfagail bais a n-Aibhinncia sa Fraing ac deadum t-sidha idir Saxan & Gaeidhil.

Annal MCB1182

1182

MCB1182.1

1. K. A.D. Moclxxxii. Maidm ar Ulltaib im Ruaidhri Mac Duinn Sleibhe ria Domnall h- Mail Seacloinn, ri Ceinel Eoighain.

MCB1182.2

2. Algsainder Papa d[apos ]faghail baiss.

Annal MCB1183

1183

MCB1183.1

1. K. A.D. Moclxxxiii. Milis Gogan & Mac Sleimne & Ceann Cuilinn & mac Ruibeard Mic Sdiamna & cuigear ridiri do marbhadh & ar na Saxanach ag Lis Mor Mo Cuda ag dul d[apos ]innsaighi Puirt Lairge doib lo cloinn h-I Mic Tire, ri h- n-Glaisin.

MCB1183.2

2. Maidm & ar la Ruaidri mac Toirrdealbhaigh mic Ruaidhri h- Concubuir ar Flaitcheartach h- Mail Doraigh, ri Cinel Conaill, & ar Donncad h- Concubuir.

MCB1183.3

3.{folio 16b} Maidm & ar la Sean do Cuirsi a Cuil an Tuaiscirt for Ceinel Eoighain & Conaill & Cianachta anar marbhadh Gilla Crist h- Cathain, mac ri b[apos ]Fear na Craibhe, & Ra(gnall) h- Brislein, taiseach Fanad.


p.72