Corpus of Electronic Texts Edition
Mac Carthaigh's Book (Author: [unknown])

Annal MCB1114

1114

MCB1114.1

1. {folio 6:1a}[...] eturra gan Diarmaid do chur chum Leithi Cuinn do gabhail & Toirdealbhach O Concubhair do [...] ea.Leithe Moda do Diarmaid. Tainic Diarmaid O Briain iar sin co Luimneac & do innarb se Muircirtac O Briain, ri Eireann, asa leabaidh galair & asa longport fein o Luimneac co Cill Da Lua & coimed uadha air.

MCB1114.2

2. Sigh do denamh do Diarmaid O Briain re Brian mac Murchadha An Sgeith Ghirr mic Dondchadha mic Briain Boramha & re Domnall mhac mic Muirceartaigh mic Taidhg mic Briain Boramha, & a n-gabail araon do tar sarughadh mind Eireann.

MCB1114.3

3. Muircirtac O Briain da uralumh ar Gallaibh Luimnigh [...] Diarmaid O Briain do gabhail & tainic fein cuca o Cill Da Lua go Luimneach & do leig amach Briain mac Murcadha& Domhnalla mhac fein & docuaid a seilbh a righi aris. Et docuaidh co maithibh Mumhan ar sluaigead fa Laignibh co tuc gialla Laighean & Ghall leis & gur agaibh Domnall O Briain a mac fein a righi Atha Cliath.

MCB1114.4

4. Indsaighi do cuid da muinntir fein for Toirdealbac mhac Ruaidhri ac Ath Bo a crich Iartair Condacht corba crolighi bais do. Do leig-sin Domnall mac Ruaidhri a dearbrathair fein do bi a laim aigi amach ge do beith fein aga leigheas.

MCB1114.5

5. Cuigead Condacht uile do coimerigi do Domnall& a innarbadh a Tuaghmumuin.

Annal MCB1115

1115

MCB1115.1

1.Sluaigheadh la Toirrdealbac mhac Ruaidhria Tuagmumain dar. marbadh Domnall Claen mhac Taidhg I Briain.

MCB1115.2

2. Laighnighdo impodh ar Muircirtac O m-Briain. Domnall mac Muircirtaigh I Briain do dul da dighail sin ar Laignibh, Cath do cur aturro anar marbadh Donnchadh Mac Murchadha. ri Laighin, & Concubar O Concubair, ri O Failghi, guna damh &


p.4

Tadg O Lorcain, ri[...] iar maidhm orro le Dondchadh.

MCB1115.3

3. Creach la Condachtaibh a n-Urmumuin co rucsat ba imda. Morsluaigheadh la Muircirtac O m-Briain da digailt sin a Condachtaib co raibhi urmor seachtmuine a foslongport ag Loch Cime ag lot Condacht da gac leath de.

MCB1115.4

4. Sluaigheadh la Toirrdealbhach mac (Ruaidhri) {folio 1b} a Tuagmumain co n-dearnaigh olca mora ann dar marbadh Maol Seaclaind mac mic Aedha mic Ruaidhri.

MCB1115.5

5. Cobhlac la Toirrdealbhach mac Ruaidhrifor Sinaind gur reigidh Buinne an Beithi a n-aighidh Muimneac & co n-dearnaigh comdal iar sein re Murchad mac n-Domnaill fri ri Midhe a Cluain Mic Nois co n-dearnsatt sigh & comaenta and. Creacha mora la Toirrdealbac mac Ruaidhri arin cablac-soin gurro airg dream mor don Conmaicne co tainic co Cluain Mic Nois guro troisg innti & co tuc corn go n-or & bleidhi airgid co n-ór do Dia & do Ciaran.

MCB1115.6

6. Creach la Domnall mac Muirceartaigh I Briain a Midhe a n-Urmumhuin for Diarmaida n-digailt aithrightha a athar fa dho. Rug Diarmaid O Briain air & tug maidm air, & do gabad Domnall fein lais, & do marbadh mac Donnchadha Mic Murcubha, ri Laighin, co n-ar Laigneac & Muimneac uime. Docuaidh Diarmaid iar sin sluagh mór co Luimneac a foslongportt ar Muircirtac & ar Brian mac Murcadu & do geall co n-dallfadh Domnall mac Muirceartaigh muna deacadh Muircirtac ara breit fein. Docuaidh Muircirtac h-Briain ar breith Diarmada a dearbrathar fein tar ceann Domnaill a mic.

MCB1115.7

7. Sigh do denamh do Gallaibh Luimnigh & do Diarmaid, & Brian mac Murchudo indarbadh a Mumhain a Condachtaib.

Annal MCB1116

1116

MCB1116.1

1. Diarmaid O Briain an bliadhain roimhe sin do inntogh ar Muircirtac mac Toirrdealbhaigh I Briain a dearbrathair fein & rigi Mumhun do buain de tar sarughadh mind & neimeadh Eireann uile a Caisil & a Lis Mor.


p.6

MCB1116.2

2. Creach la Toirrdealbhach mac Ruaidhri I Concubhuir a n-Iartar Midi guro airg o Loch Aininne siar a n-aenlo h-i.

Annal MCB1117

1117

MCB1117.1

1. Mael Muire O Dunain, airdeaspog na h-Eireann d[apos ]easpogaib Mumhan uile & da cleircib, da fagbhail Mumun do dighailt a saraighthi ar Diarmaid O m-Briain trerighi Mumun do buain da dearbraithir {folio 2a} do Muircirtac Mor mac Toirrdealbhaigh I Briain.

MCB1117.2

2.Gorta mor a Mumain ar n-gabail righi do Diarmaid O Briain tar slantaigheacht na mind & na cleireac assa samail 'na tainic [...] o Lind Mode N. & o G
[...]
anuas gur fasaig urmor Mumun. Sean gorta [...] a n-aimsir Loingsigh mic Aengusadamtacas [...] ceile.

MCB1117.3

3. Diarmaid O Briain go sluagh Mumun do dul [...] uigh An Ruaghbeitigh co n-dearna moran uilc a Condachtaibh da gach leath de.

MCB1117.4

4. Aodh mac Donnchadha I Ruairc, ri Breitne, co maitibh Conmaicne & O m-Briuin do dul a teach Toirrdealbhaigh mic Ruaidhri I Concubhair.

MCB1117.5

5. Sluaigheadh la Toirrdealbhach mac Ruaidhri I Concubhair co Rubha Conaill a Midhi go tuc gialla Midhi (leis).

MCB1117.6

6. Sluaigheadh la Diarmaid mac Toirrdealbaid I Briain gur [...] & a impodh gan cath gan gialla.

MCB1117.7

7. Plaigh romor a Laignibh & a Mumhuin co tuc ar mor i n-Ath Cliath.

MCB1117.8

8. Mael Brighde Mac Ronain [...] Ceanannais le h-Aed mac Donnchadha I Ruairc [...]

MCB1117.9

9. Diarmaid mac Toirrdealbaic I Briain [...] Fiachrac & Condacht co h-Ib Briuin [...]

MCB1117.10

10. An Diarmaid-sin O Briain mac Toirrdealbhaigh mic Taidg mic B(riain Boramh)a d[apos ]eg a Corcaigh fo buaidh n-aitrighi [...] aid.

Annal MCB1118


p.8

1118

MCB1118.1

1. A.D.Mcoxuoiii. Brian mac Murchadha An Sgeith Girr mic Dunnchadha mic Briain (Boramhado) gabail righi ar Slicht Eogain Moir [...]

MCB1118.2

2.[...] {folio 2b} don taibh toir do Corcaigh a coinne Briain mic Murchadha, & cath do cur atura ann inar marbadh Brian Gleanna Maidhir mac Murchadha An Sgeith Girr do laimh Toirrdealbhaigh mic Diarmada mic Taidhg mic Briain Boromha do bi ar indarbadh o Muircirtac mac Toirrdealbhaigh & o Brian mac Murchadha fare Tadhg mac Muireadhaigh Mic Carrthaigh.

MCB1118.3

3. Muircearttach mac Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Boramha co Tuaghmumhuin, & Toirrdealbhach mhac Ruaidhri, righ Connacht, & Murchadh O Maol Seaclainn, ri Midhi, & Aedh mhac Donnchadha I Ruairc, ri O m-Briuin, cona sluaghaibh do teacht go Gleann Maidhir do digailt Briain mic Murchadha & do gabhail righi Sleachta Eoghain Moir aris do Muircirtac. Slicht Eoguin do dul 'na coinde don leath eile don Gleann. Toirrdealbac O Concubhair & Murchadh O Mael Seachlaind & Aedh mhac Donnchadha I Ruairc do teacht a n-oireachtas Taidhg mic Mic Carrthaigh & daingniughadh ris & re Cormac a brathair ele do sir a n-aighidh Muircirtaigh mic Toirrdealbhaigh & Sil m-Briain gurub ann sin do sgarad righi Mumhun & Eireann re Muircirtac O m-Briain.

MCB1118.4

4. Teach do gabhail ar Coin Collcaille O m-Baigheallain a Ros Cloinne Cinaetha; ard ollamh Eirand ar dan ar einach & ar coinneircle coitcind h-e fein, & a bean & a dis mac, & u. fir x., & se xx. da cleir do marbhadh d[apos ]O Flannagain Tuaithi Ratha & do Fearaibh Luirg.

MCB1118.5

5. Ruaidhri O Concubhuir do dalladh leis O Flaithbhearttaigh, re n-aburtaighi Ruaidhri Na Soighi Buighi, mac Aeda In Ga Bearrnaigh mic Taidhg An Eith Gil, do ég a Cluain Mic Nois iar m-buaidh n-aithrighi & iar caithimh cuirp Crist & fina a Fraechan Ciarain.

MCB1118.6

6. Domnall mac in Ruaidhri-sin (do) eg a Tuaghmumain arna innarbadh do Toirrdealbac a brathair fein a Connachtaibh {folio 3a} & a annlucadh a Tuaim Greine.


p.10

Annal MCB1119

1119

MCB1119.1

1. Niall mac Domnaill mic Ardgail Mic Lochlainn, rídamhna Oiligh, do marbhadh a feall do Cinel Moghain.

MCB1119.2

2. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri I Concubhuir a Laignibh co Raith n-Edair, corro roinn cuigeadh Laighean ara dho idir Donnchadh Mac Gilla Padraic & Enda mac Donnchadha mic Murchadha mic Mail na m-Bo. Docuaidh as sin co h-Ath Cliath & do boin dibh ar eigin mac Murchadha mic Domnaill, ri Midhe, do bi a laimh aco, & a roibh do braidibh Leithi Cuinn o h-(oin) amach faris, & do fag Enna mhac Donnchadha fri laimh fein a r(ighe) Laighean & Atha Cliath.

MCB1119.3

3. Coblach la Toirrdealbac mac Ruaidhri for Loch n-Dergeirt gur [...] Raith Cind Chorad.

MCB1119.4

4. Muircirtac mac Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Borama, airdrigh Eireann, do eg a Cill Da Lua iar n-aithrighi & ongaidh & ar caitheamh cuirp Crist annsa u. bliadhain a treabhlaide & a adhlucadh gu n-anoir a teampoll Cille Da Lua.

Annal MCB1120

1120

MCB1120.1

1. A.D. Mocoxx. Donnchadh Dond mac Con Mara mic Brodcon mic Mathgamhna mic Cein do ég [...]

MCB1120.2

2. Tadhg mac Muireadhaigh Mic Carrthaigh co maithib Mumhun [...] righibh co tuc gialla [...]

MCB1120.3

3. Creachsluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri I Concubhair a.atra.c & tar sigh Mic Loclainn gurro innarb Murchadh O Mael Seaclainn tar Ath Fir Dia anoir a Laighnib co n-dearnadh aenach Tailltean leis don t-siubhal-sin.

MCB1120.4

4. [...] gur cuir a n-ar {folio 3b} um Coin Cumair O Neil go rangadur a sgeimhilta co Sliabh Ban Find co h-Eoghanacht Caisil.

MCB1120.5

5. Morsluaigheadh la Domnall mac Ardgair Mic Lochlainn


p.12

& la Murchadh Ua Mael Seaclainn a n-Iairtur Midhe. Tinol le Toirrdealbach mac Ruaidhri co h-Ath Luain 'na coinde gur sgarsatt fa sigh, & Domhnall Mac Lochlaind a slanaigheacht ittir Toirrdealbac mac Ruaidhri & Murchadh O Maol Seaclainn, ri Midhe. Dorindeadh tri droithit le Toirrdealbac don turus-sin: droithit Atha Luain & Atha Cro tar Sinaind, & droithit Duna Leoa tar Suca.

Annal MCB1121

1121

MCB1121.1

1. Kl.Domnall mac Ardgair Mic Loclainn, ri Eireann ar cruth & ar ceill & gaisgidh & taibhris & ar tighlacadh bidh & tseod, do eg a n-Doire Coluim Cille iar caitheamh ocht m-bliadhan & tri xx. do saoghal. Ao. Mocoxxoio.

MCB1121.2

2. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri a Mumain, gur loisg Ciarraighi Luachra co n-deacaigh as soin ar fud Mumhun soir, gur loisg teach I Caimh a m-bruach Abhann Moire & co rangadur a sceimhilta co Madh Ceithniuil & co Druim Fingein, & gurro marbhadh andsa lo-soin Muiridhach O Flaithbheartaigh, ri Iartair Condacht, & Aodh O h-Eighind, ri O Fiathrac Aighne a n-dighailt saraighthi Mo Cuda, ge do aisig Toirrdealbac an creachadh. Foslongport la Toirrdealbac mac Ruaidhri a Muidh Birri feadh an geimridh gur reighidh ittir Cloind Carrthaigh & Sil m-Briain, & umhla uatha araen do-san.

Annal MCB1123

1123

MCB1123.1

1. Ao.D.Mocoxxoiiio. Toirrdealbac mac Ruaidhri ar sluaigheadh go Cicib Danann & go h-imlibh Musgraighi Mithain, & a inntogh gan gialla.

MCB1123.2

2.{folio 4a} O Matgamhna & O Suilleabhain &O Caim& O Muircheartaigh & O Faelain do aithrighadh Taidhg mic Muireadaigh Mic Carrthaigh, & Cormac mac Mic Carrthaigh a dearbrathair fein do gabail righi 'na fiadhnuise uatha-soin.

MCB1123.3

3. Aedh mac Donnchadha I Ruairc, ri Breithfne & Conmaicne, do marbhadh le fearaibh Midhe. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri da dighail sin a Midhe co Loch Craibhe co tainic Enna mac Donnchadha Mic Murchadha, ri Laighean & Gall,


p.14

ana theach co tuc a oighreir do annsa gnimh-sin.

MCB1123.4

4. Tadhg mac Muireadhaigh mic Carrthaigh mic Saerbreathaigh do ég la h-aithrige a Caisil na Righ.

Annal MCB1124

1124

MCB1124.1

1. Ao.D. Mocoxxoiiiio. Coblach la Toirrdealbac mac Ruaidhri ar Loch Dergeirt a coinde Laighean & Osraighi & Urmumhun & Eile co tangadur andsna Deisibh co rucadur airgthe mora leo co h-Ath Caille fon Caisg-sin.

MCB1124.2

2. Impodh do Murchadh mac Domnaill do righ Midhe & do Enna mac Donnchadha Mic Murcubha do ri Laighean & do Tigearnan O Ruairc, ri Breithfne, ar Toirrdealbac mac Ruaidhri.

MCB1124.3

3. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhrida dighailt sin go n-dearna da creith a n-aighidh a ceile ar Conmaicne, co rugadur fir Midhe & Conmaicne a Craibh Ruis Da Carnn air co tucatur cath ann gurro muid for Midheachaibh & for Conmaicni co tugadh a n-ar and.

MCB1124.4

4. Sluaigheadh la Cormac mac Mic Carrthaigh la ri Deasmuman & la h-Eanna mac Donncubha Mic Murchadha la ri Laighean & la Murchadh mac Domnaill la ri Midhe & la Tigearnan O Ruairc, ri Conmaicne, gu h-Inneoin a n-Iairtur Midhe do milleadh Condacht, & impodh doibh gan cath gan gialla.

MCB1124.5

5. Mael Seaclainn mac Taidhg, ri Muighi Luirg, do marbhadh la Tigearnan O Ruairc la ri Breithfne.