Corpus of Electronic Texts Edition
The Annals of Ulster (Author: [unknown])

Year U492

U492.0

Kl. Ianair 4.a f., l. 16. Anno Domini .cccc.xc.i., iiiimdcxcui

U492.1

Dicunt Scoiti hic Patricium archiepiscopum defunctum fore.

  1. Tri .xx.it bliadan, tearc dinn,
   Ar nae diamhair a n-Erinn

   [gap: extent: 3 syllables]
   go n-imad fert
   Do bhi Padraig ag brogecht.
Atque Uenicensius
 • . in Speculo Historiarum
 • : go raibhe Patraic ceire fithchit bliadhan a n-Eirinn a' seanmoir & fos gur athbeoghai Dia air iarr P. 40 ecclesias 365 fundauit, totidem episcopos creauit, presbiteres 3000 creauit, 12 milia baptizauit.


  p.56