Corpus of Electronic Texts Edition
Bunreacht na hÉireann (Constitution of Ireland) (Author: [unknown])

p.i

BUNREACHT NA hÉIREANN

(CONSTITUTION OF IRELAND)

Le ceannach díreach ón
OIFIG DHÍOLTA FOILSEACHÁN RIALTAIS, TEACH SUN ALLIANCE,
SRÁID THEACH LAIGHEAN, BAILE ÁTHA CLIATH 2, no trí aon díoltóir leabhar


To be purchased through any Bookseller, or directly from the
GOVERNMENT PUBLICATIONS SALE OFFICE, SUN ALLIANCE HOUSE,
MOLESWORTH STREET DUBLIN 2


p.ii

An litriú atá ar théacs Gaeilge an eagráin seo de Bhunreacht na hÉireann tá sé de réir chaighdeán litrithe Rannóg an Aistriúcháin d'Oifig Thithe an Oireachtais. Tá eagrán ar fáil freisin ina bhfuil an téacs Gaeilge, sa chló Gaelach, ar aon dul leis an téacs a cuireadh isteach ina iris in Oifig Iriseoir na Cúirte Uachtaraí an 24 Nollag, 1980.


p.iii

BUNREACHT NA hÉIREANN

(CONSTITUTION OF IRELAND)

D'achtaigh an Pobal an 1 Iúil, 1937

(Enacted by the People 1st July, 1937)

I ngníomh ón 29ú Nollaig, 1937

(In operation as from 29th December, 1937)

An téacs seo den Bhunreacht is cóip é den téacs a ullmhaíodh de réir Airteagal 25 agus a cuireadh isteach ina iris in Oifig Iriseoir na Cúirte Uachtaraí an 24 Nollaig, 1980, ach litriú caighdeánach a bheith ar an téacs Gaeilge ach amháin go bhfuil na Forálacha Sealadacha, Airteagail 51 go 63 go huile, fágtha as an téacs oifigiáil seo de réir téarmaí Airteagail 51 agus 52. Tá ann na leasuithe uile a rinne an tOireachtas roimh an dáta a cuireadh isteach ina iris é. Rinneadh na leasuithe sin leis na hAchtanna atá leagtha amach anseo thíos.

Apart from standardized spelling of the Irish text, this text of the Constitution is a copy of the text prepared in accordance with Article 25 and enrolled in the Office of the Registrar of the Supreme Court on the 24th December, 1980 save that the Transitory Provisions, Articles 51 to 63 inclusive, are omitted from this official text in accordance with the terms of Articles 51 and 52. The text embodies all amendments made by the Oireachtas prior to the date of enrolment. The amendments were effected by the Acts set out hereunder.


p.iv

NA hACHTANNA LEASÚCHÁIN (AMENDING ACTS)

Gearrtheideal
(Short Title)
An Dáta a Síníodh
(Date of Signature)
First Amendment of the Constitution2 September, 1939 Act, 1939
An tAcht um an Dara Leasú ar an mBunreacht, 194130 Bealtaine, 1941
Second Amendment of the Constitution Act, 194130 May, 1941
An tAcht um an Tríú Leasú ar an mBunreacht, 19728 Meitheamh, 1972
Third Amendment of the Constitution Act, 19728 June, 1972
An tAcht um an gCeathrú Leasú ar an mBunreacht, 19725 Eanáir, 1973
Fourth Amendment of the Constitution Act,19725 January, 1973
An tAcht um an gCúigiú Leasú ar an mBunreacht, 19725 Eanáir, 1973
Fifth Amendment of the Constitution Act, 19725 January, 1973
An tAcht um an Séú Leasú ar an mBunreacht (Uchtaíl),19793 Lunása,1979
Sixth Amendment of the Constitution Act,19793 August,1979 (Adoption)
An tAcht um an Seachtú Leasú ar an mBunreacht (Forais Ardoideachais do Thoghadh Comhaltaí de Sheanad Éireann) 19793 Lúnasa, 1979
Seventh Amendment of the Constitution (Election of Members of Seanad Éireann by Institutions of Higher Education) Act, 19793 August, 1979