Irish Texts: Bardic Poetry
Poem books (Duanairí) and Poetry Collections
The Book of Magauran [Leabhar Méig Shamhradháin] (McKenna) 574 HTML XML
The Book of O'Hara [Leabhar Í Eadhra] (McKenna) 277 HTML XML
Duanaire Finn (Part 2) (Murphy) 375 HTML XML
The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn (1550-1591) (Knott) 493 HTML XML
Anonymous
A bhean na gcíoch gcórrsholas 10 HTML XML
A bhean fuair an falachán 7 HTML XML
A bhean lán do stuaim Seathrún Céitinn? 8 HTML XML
A dhuine chollas go sáimh 8 HTML XML
A fhir do-ní an t-éad 8 HTML XML
A fhir éadmhair 'gá mbí bean 8 HTML XML
A fhir ná suid ar in síd 25 HTML XML
Aghaidh gach droichsgéil a-mach 9 HTML XML
Aithreach damh mo dhíochoisge 8 HTML XML
An gcluine mé, a mhacaoimh mná? 7 HTML XML
An tú m'aithne, a fhalluing donn? 8 HTML XML
Aoibhinn, a leabhráin, do thriall 7 HTML XML
Aoibhinn duit, a dhuine dhoill 8 HTML XML
Aonar dhamhsa eidir dhaoinibh 9 HTML XML
Ar bhás Eochaidh Hí Eóghusa aliis cecinit (Fogus orchra don éigsi:) 11 HTML XML
Ar n-oide múinte mac Dé 18 HTML XML
A-tám i n-easbhaidh amhoirc 18 HTML XML
Baoghal dí, lá an Bhreitheamhnais 8 HTML XML
Beag linn ar mbeannacht don mbás 8 HTML XML
Bí ad mhosgaladh, a mheic Aonghais 16 HTML XML
Bláth an mhachuire Muire 18 HTML XML
Cara agus cascara in fhearg 8 HTML XML
Ceannaigh duain t'athar, a Aonghas 14 HTML XML
Cia thú, a mhacaoimh mná? 8 HTML XML
Ceithearn coilleadh clann Ádhuimh 19 HTML XML
Cia do fhéachfadh ar m'éigin? 17 HTML XML
Creidim duit, a abhlann uasal 12 HTML XML
Creidim mar chreideas an eaglais 14 HTML XML
Deithfridh am dháil, a leobhráin 10 HTML XML
Do briseadh cunnradh ar cách 16 HTML XML
Do chadail ar bhfear faire 14 HTML XML
Do thuit meirge catha Cuinn 18 HTML XML
Droichead na bpeacthach páis Dé 17 HTML XML
Éanlá coinne ag cloinn Ádhaimh 16 HTML XML
Eiderchomhrádh sunn ag Donnchad mac Briain et Mac Coisi (Freccair meisi, a Meic Coisi) 10 HTML XML
Eiséirgi do éirigh Dia 14 HTML XML
Féach féin an obair-se, a Aodh 14 HTML XML
Fada deoraidheachd na ndaoine 17 HTML XML
Féach do dheireadh, a dhuine 10 HTML XML
"Fearr beagán cloinne ná clann" 15 HTML XML
Íocadh Críost cumaoin a mháthar 18 HTML XML
Iomdha fear suirghe ag San Mairghréag 19 HTML XML
Labhair linn, a Mhuire Mháthar 10 HTML XML
Leatrom so, a inghean Úna 8 HTML XML
Mair chungnamh lem chairdibh 17 HTML XML
Ná bí dom buaidhreadh, a bhean (1) 7 HTML XML
Ná bí dom buaidhreadh, a bhean (2) 9 HTML XML
Ní mhairenn oighre Murchaidh 8 HTML XML
Ní mé bhar n-aithne, a aos gráidh 11 HTML XML
Ní taobhtha dhamhsa riom féin 8 HTML XML
Seacht n-ingheana 'gon umhla 12 HTML XML
Sgían mo charad ar mo chliú 9 HTML XML
'Sí mo ghrádh 7 HTML XML
Slúaigead so re síl Adaim 11 HTML XML
Thugas grádh don fhuath 8 HTML XML
Tiar táinig tús na seanma 10 HTML XML
Tríall, a reacaire, reac m'fhuighle 10 HTML XML
Toghaim Aibhisdin mar aighne 17 HTML XML
Rannam le chéile a chlann Uilliam 28 HTML XML
Tadhg Dall O hUiginn
Truagh mo dháil le deich laithibh 8 HTML XML
Aodh Mac Diarmuda Mac an Bhaird
Le héanmhnaoi cuirthear clú ban 16 HTML XML
Diarmaid Ó Briain
A Shionainn Bhriain Bhóroimhe 7 HTML XML
Domhnall Mac Carthaigh
Och! och! a Mhuire bhúidh 8 HTML XML
Truagh giorra na hoidhche a-réir 7 HTML XML
Niall Mór Mac Muireadhaigh
Soraidh slán don oidhche a-réir 7 HTML XML
Cúchonnacht Ó Cléirigh
Neimhthinn an galar é an grádh 9 HTML XML
Maccon Ó Cléirigh
A bhean na lurgan luime 8 HTML XML
Domhnall Mac Dáire Mac Bruaideadha
Mairg duine bhraitheas é féin 11 HTML XML
Ní dúal cairde ar creich ngeimhil 18 HTML XML
Eoghan Mac an Bhaird
Leannáin fileadh síol Suibhne 20 HTML XML
Eoghan Ruadh Mac an Bhaird
A bhráighe tá i dtor London 15 HTML XML
Duanta Eoghain Ruaidh Mhic An Bhaird (Four Poems) 28 HTML XML
Fearghal Óg Mac an Bhaird
Duanta Fearghal Óg Mhic An Bhaird (Four Poems) 25 HTML XML
Éagnach 10 HTML XML
Éisd rem éagnach, a fhir ghráidh (Do Fhlaithrí) 14 HTML XML
Fogus furtacht don tír thuaidh 22 HTML XML
Leacht carad i g-cath Bhriain 14 HTML XML
Mairg duine bhíos antuigseach 8 HTML XML
Maith gach ní ón easurradh 8 HTML XML
Mór an lucht arthraigh Éire 17 HTML XML
Ní fada ón Fhódla a táth a 16 HTML XML
Ní mhair séan do ghnáth 8 HTML XML
Ní tráth aithreachais d'fhuil Conaill 22 HTML XML
Teasda easgcara an fhiadhaigh 15 HTML XML
Truagh do bheatha, a bhean a-réir 8 HTML XML
Turnamh dóchais díoth muirne 16 HTML XML
Dlighe, a dhuine, déanamh lóin 19 HTML XML
Iomdha fáth ag feirg an Choimdheadh 16 HTML XML
Mairg bheireas díogha dá dheoin 12 HTML XML
Mairg nach diongnadh dán do Dhia 16 HTML XML
Mairg nach doirteann a dhéara 17 HTML XML
Ní díol grádha gleann na ndeor 11 HTML XML
Ní maith altuighim m'anáir 23 HTML XML
Ní rí fíre acht flaith nimhe 9 HTML XML
Do bháidh teine Tír Chonuill 18 HTML XML
Fearghal mac Domhnuill Ruaidh mac an Bhaird
Olc íocthar ar luagh leighis 17 HTML XML
Gofraidh Mac Briain Mac an Bhaird
An sgítheach tú, a mhacaoimh mná 8 HTML XML
Lámh indiu im thionnsgnamh, a Thríonóid 8 HTML XML
Dairt sonn dá seoladh go Tadhg 14 HTML XML
Doirbh don chéidsheal cinneamhuin tairngeartaigh 14 HTML XML

 

Back to section top

Laoisioch Mac an Bhaird
A fhir ghlacas a ghalldacht 9 HTML XML
Do-bhéaram seal re saobhnós 8 HTML XML
Mo chean duitsi, a thulach thall 9 HTML XML
Tuirseach sin, a mhacaoimh mná 9 HTML XML
Lochlainn Óg Ó Dálaigh
Ionmhain triúr táinig dom fhios 10 HTML XML
Léigidh dhamh mo Dhomhnall féin 10 HTML XML
Anluan Mac Aodhagáin
Bréagach sin a bhean 10 HTML XML
Seaán Buidhe Mac Bruaideadha
Dlighidh ollamh urraim ríogh 19 HTML XML
Tadhg Mac Dáire Mac Bruaideadha
A chroch Dé déana mo leigheas 12 HTML XML
Déanadh go subhach síol Ádhaimh! 18 HTML XML
Fóiridh mo leisge, a Leath Chuinn 14 HTML XML
Giolla Brighde Mac Con Midhe
A-tá sunn seanchas Mu-áin 13 HTML XML
A theachtaire thig ón Róimh 16 HTML XML
Rogha na cloinne Conall 18 HTML XML
Ó Dálaigh Midhe
Créd agaibh aoidhigh a gcéin 12 HTML XML
Eoghan Mac Craith, an t-Órthóir
Iomdha uaisle ar iath Laighean 15 HTML XML
Eoghan Mac Craith
Éisd rem fhuighlibh, a Athair 12 HTML XML
Mithid creideamh do chloinn Néill 17 HTML XML
Maolmhuire Mac Craith
Mairg chaitheas dlús re dhalta 14 HTML XML
Tadhg mac Dáire
Rogha gach beathadh bheith bocht 11 HTML XML
Athairne Mac Eoghain
Mairg dar compánach an cholann 11 HTML XML
Aodh Ollabhar Ó Carrthoidh
"Tosach féile fairsinge" 16 HTML XML
Seaán Ó Clumháin
Dorn idir dhán is dásacht 19 HTML XML
Tadhg Ó Cobhthaigh
Corrach do chodlas a-réir 9 HTML XML
Brian Ó Corcrán
Mo chion dot bhronnadh, a Bhriain 9 HTML XML
Rí con Éireann Ábhartach 13 HTML XML
Aonghus Fionn Ó Dálaigh
Cionnus dhíolfad mo luach leighis? 12 HTML XML
Dia do bheatha, a Mhoire mhór 13 HTML XML
Ná déana díomas, a dhuine 12 HTML XML
Aonghus Mac Cearbhaill Bhuide Ó Dálaigh
Tomhus mhúir Chruachna i gCluain Fraoich 17 HTML XML
Cormac Mhac Taidhg Bhallaigh Ó Dálaigh
Mairg théid tar toil a athar 16 HTML XML
Domhnall Mac Taidhg Ó Dálaigh
Duine deighmhisnigh Dái-bhíoth 14 HTML XML
Donnchadh Mór Ó Dálaigh
Buime trír máthair mhic Dé 11 HTML XML
Cúig cáis as mhó le Moire 10 HTML XML
Dia do bheatha-sa, a Mhuire 9 HTML XML
Do-ní duine dia dá mhaoin 13 HTML XML
Éisd rem fhaoisidin, a Íosa 17 HTML XML
Fuaras mian, ón, fuaras mian 10 HTML XML
Garbh éirghe iodhan bhrátha 19 HTML XML
Marthain duit, a chroch an Choimdheadh 22 HTML XML
Námha m'anma an chalann chriadh 12 HTML XML
Rugadh báire ar an mbochtacht (attribution uncertain) 18 HTML XML
Saoghalta sin, a shaoghail 15 HTML XML
Sbéacláir na cruinne an chroch naomh 16 HTML XML
Sguir dod dhíomas, a dhuine 12 HTML XML
Trí glúine geinealach Dé 19 HTML XML
Uaidhe féin do fhás Íosa 13 HTML XML
Urra ar leighis Dia na ngrás 11 HTML XML
Ór na mban baincheann nimhe 12 HTML XML
Ort do sheiseacht, a shaoghail 14 HTML XML
Ar iasacht fhuaras Aonghus 16 HTML XML
Gofraidh Fionn Ó Dálaigh
A chláirsioch Chnuic Í Chosgair 11 HTML XML
A Cholmáin mhóir mheic Léinín 9 HTML XML
A chnuic thoir re taoibh Ealla 16 HTML XML
A chros thall ar an dtulaigh 17 HTML XML
A fhir théid i dTír Chonaill 11 HTML XML
A Ghearóid, déana mo dháil 20 HTML XML
Beir eolas dúinn, a Dhomhnuill 26 HTML XML
Do tógbhadh meirge Murchaidh 21 HTML XML
Fa ngníomhraidh measdar meic ríogh 22 HTML XML
Fuirigh go fóill, a Éire 19 HTML XML
Gaois Ailbhe i n-inghin Domhnuill 19 HTML XML
Iongaibh thú orm, a Iarla 22 HTML XML
Maith an locht airdríogh óige 17 HTML XML
Mairg mheallas muirn an tsaoghail 21 HTML XML
Mór ar bfearg riot a rí Saxan 18 HTML XML
Teach carad do-chiu folamh 13 HTML XML
Lochlann Óg Ó Dálaigh
Uaigneach a-taoi, a theach na mbráthar 12 HTML XML
Muireadhach Albanach Ó Dálaigh
Éistidh riomsa, a Mhuire mhór 15 HTML XML
M'anam do sgar riomsa a-raoir 9 HTML XML
Tabhrum an Cháisg ar Chathal 11 HTML XML
Tomhais cia mise, a Mhurchaidh 12 HTML XML
Tadhg mac Diarmada Ó Dálaigh
Atá grádh nách admhaim oirn 8 HTML XML
Ó Dálaigh Fionn
Cia le gcoiseontar m'anam? 12 HTML XML
A cholann chugat an bás 14 HTML XML
Fear Flatha Ó Gnímh
A Niocláis, nocht an gcláirsigh! 10 HTML XML
Beannacht ar anmain Éireann 11 HTML XML
Cuimseach sin, a Fhearghail Óig 10 HTML XML
Éireannaigh féin fionnLochlannaigh 15 HTML XML
Mairg do-chuaidh re ceird ndúthchais 13 HTML XML
Tairnig éigse fhuinn Gaoidheal 10 HTML XML
Eochaidh Ó hEoghusa
A bhean chridhe chompánta 9 HTML XML
An tú ar gcéadaithne, a charrag 18 HTML XML
A-tám i gcás eidir dhá chomhairle 16 HTML XML
Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh 20 HTML XML
Dealg athálaidh othras Taidhg 15 HTML XML
Do chuaidh mo shúil tar mo chuid 8 HTML XML
Fód codarsna críoch Bhanbha 19 HTML XML
Fúar liom an adhaighsi dh'Aodh 13 HTML XML
Ionmholta malairt bhisigh 10 HTML XML
Mithigh sin, a ráith na ríogh 11 HTML XML
Ní dhlighim aithfear ar fheirg 12 HTML XML
Ní mé bhur n-aithne, a aos gráidh 12 HTML XML
Táinig ceo tar an gcreidimh (ascription uncertain) 17 HTML XML
T'aire riomsa a rí ó nUidhir 11 HTML XML
Teallach einigh iath Laighean 20 HTML XML
Giolla Brighde Ó hEoghusa (Bonabhentura Ó hEoghusa)
A dhuine chuirios an crann 8 HTML XML
A sgríbhionn luigheas tar lear 12 HTML XML
Deacair suan ar chneidh gcarad 11 HTML XML
Dia do bheatha-sa, a Mhuire 9 HTML XML
Meitheal do bhí ag Dia na ndúl 20 HTML XML
Mathghamhain Ó Hifearnáin
Ceist! cia do cheinneóchadh dán? 9 HTML XML
Flaithrí Ó Maoil Chonaire
Lughaidh, Tadhg agus Torna 11 HTML XML
Maol Sheachluinn na nUirsgéal Ó hUiginn
Do bhriseas bearnaidh ar Bhrian 18 HTML XML
Each gan aradhain an fhearg 16 HTML XML
Foraire Uladh ar Aodh 17 HTML XML
Philip Bocht Ó hUiginn
Teine ar n-a fadágh fearg Dé 18 HTML XML
Tadhg Mór Ó hUiginn
"Gach éan mar a adhbha" 17 HTML XML
Slán fat fholcadh 16 HTML XML
Tadhg Óg Ó hUiginn
A Shionann Chuinn Chéadchathaigh 8 HTML XML
A-táid trí comhruig im chionn 16 HTML XML
Cia do-ghéabhainn go Gráinne 14 HTML XML
Dá bhrághaid uaim i nInis 15 HTML XML
Foillsigh do mhíorbhuile, a Mhuire 11 HTML XML
Anocht sgaoilid na sgola 12 HTML XML
Seithfín Mór
Bríathra cogaidh con chath Laighnech 10 HTML XML
Fear Feasa Ó'n Cháinte
A shaoghail ón a shaoghail 10 HTML XML
Bean dá chumhadh críoch Ealla 20 HTML XML
Gluais a litir go Lunndain 12 HTML XML
Gearóid Iarla
Mairg adeir olc ris na mnáibh 8 HTML XML
Fearchar Ó Maoilchiaráin
I mbrat an bhrollaigh ghil-se 7 HTML XML
Ó Géaráin
Féach orm, a inghean Eóghain 14 HTML XML
Maghnus Ó Domhnaill
Cridhe lán do smuaintighthibh 7 HTML XML
Cridhe so dá ghoid uainne 8 HTML XML
Dar liom, is galar é an grádh 7 HTML XML
Goirt anocht dereadh mo sgéal 7 HTML XML
Mairg do-bheir grádh leatromach 8 HTML XML
Isibeul Ní Mhic Cailín (Isabel Campbell, countess of Argyll)
Mairg darab galar an grádh 7 HTML XML


© 1997–2021 Corpus of Electronic Texts (UCC)
Email CELT: b.faerber(at)ucc.ie