Corpus of Electronic Texts Edition
Duanaire Finn (Author: [unknown])

section 66

    1. In cumhain leat a Oisin fhéil
      ar tturus go Teamhraigh thréin
      dá ochtor fa bronntóir brot
      lucht comhóil corn um Chormac
    2. Do-bheirim bríathor go mbáidh
      a nhic Cronnchair meic Ronáin
      gur me is fearr sna fremhoibh fis
      annsna sgelaibhsin d'fíarfaighis
    3. In meisce tuc ar Cormac
      ar Fionn gur fhógair conhrac
      dar chuir202 anuadal in dáil
      's dár fogair a n-iomarbáidh
    4. Adupairt Cormac rém athair203
      mac Airt mic Cuinn c[h]édcathaigh
      go ccuirfeadh tre falaidh dhe
      Fionn fo gabhail choire
    5. {MS page 87b}Gach a ttarla eadrainn is é
      adubairt Fionn flaith na Féine
      ge teann gach crúaidh re ccuire
      budh leam búaidh gach éncluithe
    6. Da ccomraiciom riot arís
      a Cormaic da mbeanum cís
      ni budh maithfeac mé sa dáil
      is budh aithreac an iomarbáidh

    7. p.338

    8. As nár dhaoíbh tri deich ccatha
      a n-agaidh Cumhaill an ardfhlatha
      gér maith fir Mhidhe 'na dháil
      nír diongaibh sibh a áonlaimh
    9. Acht muna a bheithís fir Mumhan
      is Connach aigh na ccuradh
      ni thiúbhradh seim sleidhe d'fhior
      do chloinn oile Fheidhlimeadh
    10. Adubairt mac Morna mór
      Garadh na ccath nachar chlódh
      as granna na damannta a Fhmn
      beirthisi ar clannaib caomhChuin
    11. Nocha deachaidh ret athair204
      re Cumhall os na cathaib
      a comeirge a ccoinne Chuinn
      an fear fa roiréidh eadroinn
    12. Fiafraghais Fionn do Gharadh
      ar suidhe dhó 'na fharradh
      os tusa do bhí ann
      cionnus do marbadh Cumhall
    13. Fiche céd do bhí 'na aghaidh
      ata leamsa do mheabhair
      ó mhaidin go trathnóna
      marbhadh Cumhaill chródha
      is ó trathnóna amach
      go trath eirghe arna mhárach
    14. Céd ar 'aghaidh céd ar a a 205chúl
      ced ar aghaidh a dhá shúl
      céd ar gach áidhe da chorp cain
      céd ar gach206 laim da lámhaiph

    15. p.340

    16. Ceithre céd um an Líath Lúachra
      tainic o íarthor Crúachna
      do marbh Criomtann Cas gan ceilg
      re cloidhiom glas mar glaisleirg
    17. Naoí bfichit do macaibh ríogh
      do thuit le Bódhmainn go fior
      fuarus imsniomh an uilc mhóir
      ó inghin daithghil Trénmhóir
    18. Da chéd deg207 curaidh catha
      do bhi um Chonn chedchatha
      do tuit sa Cnúcha chrúaidh
      le laim Cumhaill cioidhiomchrúaidh
    19. Conn & Goll da laim dheis
      & a' Líath a Lúachras
      fir Eirionn a ccro catha
      i ttimcioll an ardflatha
    20. Do bhiomuirne sé fir dheg
      do chlandaibh Morna is ni breg
      do sháithiomar sleadh gach fir
      a ccorp Cumhaill caithmhílidh
    21. Cionnus do freagair se sin
      's na beir beim ar in mílidh
      beannacht duit 's na can acht cóir
      gémadh fúath leat clanna Trenmóir
    22. Da bheim fan bheim ón fhior
      ó208 Chumhall ón chaithmhílidh
      do budh commaoín a chara
      i ccommaoín gach áonghona

    23. p.342

    24. Da leigmís codladh ttrí ttráth
      do Cumall gér mór ré a rádh
      ni rachadh neach slán da thoigh
      ó áonlaim Cumhaill chréchtaigh
    25. {MS page 88a}As olc linne do mhucha
      do cuireapair cath Cnúcha209
      go mbeithmís féin ar an magh
      ag cur áir bar ccolamhnach
    26. As maith dhuitsi do mucha
      do tucamar cath Cnúcha
      do beanfaidhe dhiot do ceann
      mar do beanadh do Chumhall
    27. Do díoghail tusa a hathair
      a Fhinn mhóir os na cathoiph
      as beacht do catha crúaidhe
      orainn fan Banba bratúaine
    28. Do marbhais in Líath Lúachra
      fear comhluinn céd ger úathmar
      sgel mór a nEirinn uile
      's a thuitim le henduine
    29. Da marbainnsi Goll210 glan
      & clannmaicne211 a athor
      nír éruic liom é am athair
      's a' Liath ó Charn fFionnachair
    30. Digheóladsa 'nois mh'athair
      ní ceileabhsa ortsa é a Gharaidh
      ní sgarfaightear m'fíochsa ribh
      go soithe sibh go dith éinfhir

    31. p.344

    32. Adupairt Cormac ag an ól
      aitheascc nár bhinn re a shlógh
      do-ghébhairsi comhrac sleadh
      a Fhinn & treig Garaidh
    33. Ann sin adubairt Osgar
      aitheasg fa borb a bhrosgar
      ata fear do comraic astoigh
      fead do bheith Fionn a fFrangcoibh
    34. Rangas in guthsin Cairbre
      mac rígh na hEirionn airde
      ta fear do comhraicsi dha chloinn212
      gion go mbeith Cormac i n-Eirinn213
    35. Mur do-chúalus Osgar áigh
      & Cairbre ag iomarbháidh
      dháibh níor díochra ga nighe214
      cor nach ffiorfa an fháisdini
    36. Ráidhimsi re Ciothrúaidh cain
      mac in Cháogaid mar do dhligh
      gabh an dúain cheirdide dháibh
      ní huair feirge nó iomarbáidh
    37. Do eirigh Ciothrúaidh cáomh cas
      gabhais a dhuain shaoírsheanchuis
      lér chomhchoisg uile na slúaigh
      úaisle na Banba a n-énuair
    38. Do eisdiodar na slúaigh uile215
      's do eisd Cormac cúlbhuidhe
      nó gur gabh Ciothruaidh a dhúain
      ar slios an toighe216 tháobhrúaidh

    39. p.346

    40. Mo-ghenar do ghabh an dúain
      ler comhchoisg uile na slúaigh
      is gan bheith d'faill ar in dáil
      acht a n-airm uile do ghabáil
    41. Bronntar ar Ciothrúaidh chédach
      uainn d'airgead & d'édach
      ba hedáil dhó fein 's da chloinn
      a ffuair sé d'edáil eadroinn
    42. Gan codhladh duinn is dáiph
      idir fear is mac is mhna
      cách uile i cceann217 a chéile
      ar eagla na coimeirghe
    43. Arna marach dhuinn is dháibh
      do roinnsiomar iomarbháidh
      do seamsamar218 ar ngaigne
      's do ceanglamor comhairle
    44. Se fir dhég dhuinn ar foghail
      do clannoib Baoisgne bláthbhonaigh219
      {MS page 88b}tre iomarbháidh Fhinn eangbaidh
      is Cormaic ó chlaoínTeamhraigh
    45. Do an againn clann Mhórna
      do an clann Guill gan dogra
      do an clann Ronáin go nim
      's do imgeadar220 ar ccomhaghaidh
    46. Breatnuighis Faolán go nimh
      crcach do dhénum an lásin
      nír leig misi an creach
      go spreidis sluaigh na Teamhrach

    47. p.348

    48. Glúaismíd romhainn ó Theamhair
      meirge sénta ar ar sleadhaibh
      's nír fforlann linn 'nar n-aghaidh
      ar ccoimlíon do Gaoídhealaibh
    49. Téigmidne go hAongus Óg
      mac in Dághdha na nglanród
      do ceanglamar as Áongus síth
      's do threigiomar eissíth
    50. Do-chúadhmar ar cúairt áigh
      ar creich go Teamhraigh fodbháin
      na sé fir dhegsa go beacht
      is Aongus dár ngiollacht
    51. Ba híad so na sé fir dheg
      a Chaoílte 's ni hiomarbreg
      eólach misi 's ni fath fann
      na n-áiriomh is na n-anmann
    52. A haon misi féin budhdhéin
      a dhó Osgar go mícheill
      a trí Fear Logha go mbúaidh
      a ceathair Cairioll ó Corrbhrúain
    53. An cuigeadh Áodh beag rátha
      an seisiodh mac Lughach
      an seachtmadh Díarmaid go ffios
      & in t-ochtmadh Dáolghas
    54. A naoí m'athairsi fein Fionn
      a deich221 Fearrdhamhain na rionn
      a háondég Colla cáomh cas
      a do dheg Raíghne roscghlas

    55. p.350

    56. A trí deg Feargus fionn fíal
      giolla na ccreach 's na ccáomhsgíath
      a ceathair deg Faolán mac Finn
      's a' cuigeadh dég Iollann
    57. A sé deg Goll mac Mórna
      giolla d'féinibh Cronnmhóna
      feindidh geal in ghaisgidh grinn
      taistiollach aoínfear n-Eirinn
    58. Suidhmidne asttoigh a tTeamhair
      a longport na n-ollaman
      ag ól 's ag imbeirt ar linn
      i ttigh mhóir airdrigh Eirionn
    59. Adupairt airdrigh Teamhra
      breithiomh a n-aois ealadhna
      ata tusa a láimh a Fhinn
      a áonbharr áigh na hEirionn
    60. Muna léige tú dhiot a fhir
      sealg Teamra & Tailltion
      Uisneach Mhidhe is mín cúan
      Ealma Laigean na morslúagh
      sealg Eirionn ó sin amach
      go ttí sé in bráth breathach
    61. Adupairt Osgar éuchtach
      an macámh mear móircrechtach
      ní gébhtar is misi slán
      na sé fir deg go hiomlán
    62. Do tairrngeamor se sgeana dég
      firinne so is ni breg
      do marbamar fear gach fir
      do muinntir in rígh i tTeamhair

    63. p.352

    64. Rangamar doirsi in dúin
      gasraidh óglach narbh anúr
      {MS page 89a}do-chúadhmar ar in ffaiche amach
      an dream aigeantach úaibhreach
    65. Do glacamar deg222 cced bó
      i tTeamraigh ger mhór in ró
      suil rangamar Tailltean na mbrot
      rug orainn Cairbre is Cormac
    66. Tionóilit anoir 's an íar
      Cairbre is Cormac ar áonrian
      ní faca ríamh oireacht
      tríath budh tinne tóraidheacht
    67. Gearr do bhádhmar mar soin
      go ffacamar sa223 ffaiche ffergloin
      fleasgach óg deidgheal donn
      éuchtach urrúnta édtrom
    68. Sded úaipreach folúaimhneach faoí
      ag an ogláoch go n-iomad ngnaoí
      clúasa beaga tar a ceann
      meadhón seang aradh ettrom
    69. 'S é tainic cugainn ann soin
      Áongus Og an brogha bhionnghloin224
      síodhguidhe do Tuathaibh
      giolla ar nár luidh iomarbhé
    70. Feidm do gabh Áongus uainn
      an lásin re hucht in tslúaigh
      an creach d'iomáin gan fheall
      nó diongmáil fear nEireann

    71. p.354

    72. Gach mart do cuirthí don creich
      do cuireadh Áonghus225 fa druim a eich
      gach fear da marpthaoí don tóir
      d'fadbadh Aongus a ccedóir
    73. Do cuirsiom sé súaitheantais dheg
      anairde 's ní hiomarbhrég
      ar mbreith don tóir ar Fhéin Fhinn
      ar ndul duinn a ccro comlainn
    74. Se bannlamha deg do sról
      nar ghile an chailc a ccedoir
      os cinnbheirt Fhinn na fleadhól226
      giolla do shíol Eiriomhón
    75. Caorthann fana lán duille
      cum a nheas go mórtruime
      do bhí os cinnbeirt Osgair
      fear churtha na ccrúadhchosgair
    76. Gég don iubhar bharrchas bhláith
      suaiteantus Díarmada dreachnáir
      ó Duibhne do dhíoladh gach drong
      fear suirghe fionnbhan Eirionn
    77. A ccrannóig chinnbheirte Guill
      mic Morna maith do fhulaing
      do bhí an piobaire 's a piob cain
      da seinm aige san iorgail
    78. A ccinnbeirt Fhaoláin mic Finn
      bratach sróil go ccrann ndíoghainn
      a ccinnbeirt Iollainn go ngail
      naoí sleadha úaine on iorghail

    79. p.356

    80. A ccinnbeirt Fhir Lugha a hOil
      da ghadhor coimbhinne cheoil
      mac Lughach faolán227 do ghail
      fíadh 'na chinnbeirt chuirr chumhdaigh
    81. A ccinnbeirt Chairill mic Finn228
      crann dearg go nduille ndíoghainn
      crann loinge 's a sheól a ccrois
      um cinnbeirt fem do-chonncos
    82. A ccinnbeirt Áodh bhig mhic Finn
      barr teineadh uirrthe do shaoílim
      do cuir eagla ar thóir na ccreach
      borb a rúaig don tsluagh dhaoíneach
    83. Ceithre bannlamha fichit fíre
      as eadh baoí don tsrol dob aoíbhni
      súaitheantus Raíghne mhic Finn
      don tsluagh orrdairc aoíbhinn
    84. Da bhannláimh deg do srol dearg
      a ccinnbeirt Chaoílte na moirchealg
      a ccinnbeirt Colla caoim chóir
      da chuirr go níamh an deargóir
    85. {MS page 89b}Fleasg fhileadh don ór cheard
      go cceithre ccrannóga d'ór dhearg
      os cinnbeirt Fhearguis mic Finn
      airdfile Fhían Eiriond
    86. Eire gach áonlaoích acht é féin
      do chasnaoí ghléghil shoilléir
      a ccinnbeirt Fearrdhamhain na rosg nglan
      fear fa hesgaidh a ndeabaidh

    87. p.358

    88. Tugamairne rúaig chalma
      leanomar filelorg earrdha
      do gabhamar Cormac na ffleadh
      do gonamar Coirbre cnisgheal
    89. Nocha dearnamar síth
      le Cormac fa mor ar mbrigh
      no go raibh fan inbhior thall
      a ffíadhnuise fhear nEirionn
    90. Mur do-connairc Fionn na ffleadh
      Cormac thall fan innbhear
      do-chúaidh féin fan chionn oile
      caithmilidh ard Almaine
    91. Mar do-connairc Faolán fíal
      an t-ionnbhior ar flaith na fFían
      tug in buille meardha mear
      gearrais ar dho in t-innbhior
    92. Gearrais an iris ccaoim ccuirr
      gearrais in coire cáomhchruind
      do cuir in cloidhiom229 cain
      ar fead sheacht ttroighthe a ttalmain
    93. Do leig amach rí Eirionn
      giolla bréaghdha230 baismhéirsheang
      is tugadh a bhreath féin d'Fionn
      mo sgéla dhuit a Tháilghinn
    94. Do thógsam ann sin anáirde
      ar dhithceann sinn 's ar marbadh
      's do cuiriomar ar shleaghaip
      ced do ceannaibh cródearga

    95. p.360

    96. Ag sin duit ar sgéla
      gidh be bheith aga séna
      as cráobh don aoínbilesin inn
      a mhic ingine Cumhaill
    97. IN CUMain


p.362